Tlač grafu

Ak potrebujete vytlačiť graf v Excel 2013 alebo Excel 2016, môžete použiť možnosť Tlačiť na karte súbor . Pomocou ponuky nastavenia môžete presne určiť položku, ktorú chcete vytlačiť zo zošita.

 1. Kliknite na graf v zošite.

 2. Kliknite na položky Súbor > Tlačiť.

  Tip: Ak chcete otvoriť možnosť tlače , môžete použiť aj klávesovú skratku CTRL + P.

 3. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku tlačiareň a vyberte tlačiareň, ktorú chcete použiť.

  V rozbaľovacej ponuke Tlačiareň nájdite tlačiareň, ktorú chcete použiť.
 4. Kliknite na položku Tlačiť.

  Tip: Pomocou možnosti nastavenia môžete identifikovať konkrétnu položku, ktorú chcete vytlačiť. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Nastavenie a kliknutím na položku Tlačiť vybratý graf vytlačíte iba graf alebo kliknutím na položku vytlačiť celý zošit vytlačíte celý zošit.

  V rozbaľovacej ponuke Nastavenie určite, čo chcete vytlačiť.

Súvisiace témy

Vytvorenie grafu od začiatku do konca

Prispôsobiť jednej strane

Tlač grafu s údajmi hárka

 1. Kliknite na hárok obsahujúci graf, ktorý chcete vytlačiť.

 2. Na karte Zobraziť v skupine zobrazenia zošitov kliknite na položku Rozloženie strany alebo Ukážka zlomov strán.

  Pás s nástrojmi v programe Excel

 3. Ak chcete graf premiestniť, presuňte ho na preferované miesto na strane, ktorú chcete vytlačiť.

 4. Ak chcete zmeniť veľkosť grafu, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Kliknite na graf a potom posúvaním rukovätí na zmenu veľkosti nastavte požadovanú veľkosť.

  • Na karte Formát prejdite do skupiny Veľkosť a zadajte veľkosť do polí Výška tvaru a Šírka tvaru.

   Pás s nástrojmi programu Outlook

 5. Ak hárok obsahuje viac ako jeden graf, môžete grafy vytlačiť na jednu stranu zmenšením veľkosti grafov.

 6. Kliknite na hárok.

 7. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Tlačiť.

  Na základe predvoleného nastavenia je vybratá položka aktívne hárky v časti Tlačiť.

  Ak chcete zistiť, ako bude graf vyzerať na vytlačenej strane, môžete kliknúť na položku Ukážka .

Mriežka buniek sa predvolene nevytlačí v hárku. Ak chcete vytlačiť hárok s zobrazenými mriežkami buniek, prečítajte si tému tlač mriežky v hárku.

Graf môžete vytlačiť bez údajov hárka na jednu stranu.

 1. Kliknite na graf, ktorý chcete vytlačiť.

  Ak sa graf nachádza na samostatnom hárok s grafom, kliknite na kartu hárok s grafom.

 2. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Tlačiť.

  Vybratý graf je predvolene vybratý v časti vytlačenie.

  Ak chcete zistiť, ako bude graf vyzerať na vytlačenej strane, môžete kliknúť na položku Ukážka .

Poznámka: Graf nie je možné zmeniť mierku pred tlačou. Namiesto toho môžete prispôsobiť veľkosť oblasti grafu v grafe tak, aby sa podľa potreby upravila. Ďalšie informácie nájdete v téme premiestnenie alebo zmena veľkosti grafu.

 1. Na karte Rozloženie strany v skupine Nastavenie strany kliknite na spúšťač dialógového okna. Obrázok tlačidla

  Pás s nástrojmi v programe Excel

 2. Použite niektorú z nasledujúcich možností:

  • Na karte stránka zadajte orientáciu, veľkosť papiera, kvalitu tlače a číslo strany prvej strany.

   Poznámka: Mierku grafu nie je možné upraviť.

Ak chcete rýchlo určiť orientáciu tlačených strán, na karte Rozloženie strany v skupine Nastavenie strany kliknite na položku orientáciaa potom kliknite na položku na výšku alebo na šírku.

 1. Na karte Rozloženie strany kliknite v skupine Nastavenie strany na položku Okraje.

  Pás s nástrojmi v programe Excel

 2. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete použiť preddefinované okraje, kliknite na požadovanú možnosť okrajov.

  • Ak chcete zadať vlastné okraje strán, kliknite na položku Vlastné okrajea potom v poliach Horné, Dolné, ľavéa pravé zadajte požadované veľkosti okrajov.

  • Ak chcete nastaviť okraje hlavičky alebo päty, kliknite na položku Vlastné okrajea potom do poľa Hlavička alebo Päta zadajte novú veľkosť okraja. Nastavením okrajov hlavičky alebo päty sa zmení vzdialenosť medzi hornou hranou papiera a hlavičkou alebo medzi spodnou hranou papiera a pätou.

   Poznámka: Hodnoty nastavené pre hlavičku a pätu by mali byť menšie ako hodnoty nastavené pre horný a spodný okraj a väčšie alebo rovnaké ako minimálne okraje oblasti tlače.

  • Ak chcete zistiť, ako okraje ovplyvnia vytlačený hárok, kliknite na položku Ukážka pred tlačou. Ak chcete prispôsobiť okraje v ukážke pred tlačou, kliknite na položku Zobraziť okrajea potom potiahnite čierne rukoväte okrajov na oboch stranách a v hornej časti stránky.

Poznámka: Stránku môžete Centrovať vodorovne alebo zvislo na grafy.

 1. Kliknite na graf, ktorý chcete vytlačiť.

 2. Na karte Rozloženie strany v skupine Nastavenie strany kliknite na spúšťač dialógového okna. Obrázok tlačidla

  Pás s nástrojmi v programe Excel

 3. Na karte graf v časti kvalita tlačezačiarknite políčko konceptová kvalita , začiarknutie políčka tlačiť čiernobielo a čiernobielo .

  Ak chcete zobraziť výsledok vybratých nastavení kvality tlače, kliknite na položku Ukážka pred tlačou.

 4. Kliknite na položku Tlačiť.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×