Tlač dokumentu vo Worde pre Mac

Pred tlačou môžete zobraziť ukážku dokumentu a určiť, ktoré strany sa majú vytlačiť.

Zobrazenie ukážky a tlač dokumentu

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Tlačiť.

 2. Ak si chcete pozrieť ukážku každej jednotlivej strany, kliknite na šípky v dolnej časti ukážky.

  Dialógové okno Tlač

  Ak sa ukážka nezobrazuje, pod časťou Predvoľby vyberte položku Kópie a stránky a začiarknite políčko vedľa položky Zobraziť rýchlu ukážku.

 3. Vyberte požadovaný počet kópií a ďalšie požadované možnosti a kliknite na tlačidlo Tlačiť.

Tlač konkrétnych strán

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Tlačiť.

 2. Ak chcete tlačiť len niektoré strany, v časti Strany vykonajte niektorý z týchto postupov:

  • Ak chcete tlačiť stranu zobrazenú v rýchlej ukážke, vyberte položku Aktuálna strana.

  • Ak chcete tlačiť za sebou idúce strany, napríklad strany 1 – 3, vyberte položku Od a do polí Od a Do zadajte číslo prvej a poslednej strany.

  • Na tlač jednotlivých strán a rozsahu strán naraz (napr. strana 2 a strany 4 až 6) vyberte položku Rozsah strán a zadajte čísla strán a rozsahy oddelené čiarkou (napr. 2, 4 – 6).

  Dialógové okno Tlač so zvýraznenou sekciou Strany

Tlač na obe strany papiera

Obojstranné publikácie sa najľahšie vytvoria pomocou tlačiarne, ktorá podporuje obojstrannú tlač. Ak chcete zistiť, či vaša tlačiareň podporuje obojstrannú tlač, prečítajte si príručku k tlačiarni, obráťte sa na výrobcu tlačiarne alebo postupujte takto:

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Tlačiť.

 2. Kliknite na položku Kópie a strany a potom kliknite na položku Rozloženie.

  Výber možnosti Rozloženie v dialógovom okne Tlač

 3. Kliknite na položku Obojstranne a potom vyberte položku Väzba po dlhej strane (ak chcete strany otáčať na dlhej strane) alebo Väzba po krátkej strane (ak chcete strany otáčať na krátkej strane).

  Výber možnosti v ponuke Obojstranne

Ak vaša tlačiareň neponúka možnosť obojstrannej tlače, postupujte podľa týchto krokov a vytlačte dokument na obe strany papiera manuálne.

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Tlačiť.

 2. Kliknite na položku Kópie a strany a potom kliknite na položku Microsoft Word.

 3. Kliknite na položku Iba nepárne strany.

 4. Po vytlačení nepárnych strán otočte stoh strán na druhú stranu, vložte ho do zásobníka tlačiarne a zopakujte kroky 1 a 2. Nakoniec kliknite na položku Iba párne strany.

  V závislosti od modelu tlačiarne môže byť pri tlači na druhú stranu papiera potrebné otočiť strany alebo zmeniť ich poradie.

Tlačiť iba párne alebo nepárne strany

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Tlačiť.

 2. Kliknite na položku Kópie a strany a potom kliknite na položku Microsoft Word.

 3. Kliknite na položku Iba nepárne strany alebo Iba párne strany.

Opačné poradie tlače

Aj keď vaša tlačiareň ukladá vytlačený dokument tak, že je prvá strana naspodku zväzku, nastavením môžete strany vytlačiť v správnom poradí. Na vytlačenie dokumentu od poslednej strany postupujte podľa týchto krokov.

 1. V ponuke Word kliknite na položku Predvoľby.

 2. V časti Výstup a zdieľanie kliknite na položku Tlačiť.

 3. V časti Vlastnosti tlačiarne začiarknite políčko Opačné poradie tlače.

Pozrite tiež

Tlač dokumentu s orientáciou na šírku alebo na výšku

Vytlačenie pozadia pri tlači dokumentu

Ukážka pred tlačou

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Tlačiť.

 2. Kliknite na položku Ukážka.

Tlač dokumentu

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Tlačiť.

 2. V kontextovej ponuke Tlačiareň vyberte požadovanú tlačiareň.

 3. Vyberte požadované možnosti, ako napríklad počet strán alebo strany, ktoré chcete vytlačiť, a potom kliknite na položku Tlačiť.

  Tip: Ak sa v dialógovom okne Tlačiť nezobrazujú ďalšie možnosti tlače, kliknite na modrú šípku smerujúcu nadol s napravo od kontextovej ponuky Tlačiareň.

Tlač konkrétnych strán alebo sekcií

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Tlačiť.

 2. V kontextovej ponuke Tlačiareň vyberte požadovanú tlačiareň.

 3. Kliknite na položku Rozsah strán a potom v poli Rozsah strán vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  Tlač

  Vykonajte nasledovné

  Nesusediace strany

  Čísla strán zadáte tak, že čísla oddelíte čiarkou alebo vložíte spojovník medzi prvú a poslednú stranu z rozsahu.

  Ak chcete napríklad vytlačiť strany 2, 4, 5, 6 a 8, zadáte 2,4-6,8.

  Celá sekcia

  Zadajte s s číslom sekcie.

  Ak chcete napríklad vytlačiť sekciu 3, zadajte s3.

  Nesusediace sekcie

  Zadajte s s číslom sekcie, potom čiarku a nakoniec ďalšie s s číslom nasledujúcej sekcie.

  Ak chcete napríklad vytlačiť sekciu 3 a 5, zadajte s3,s5.

  Rozsah strán v rámci sekcií dokumentu

  Rozsah zadajte v tomto formáte: p ns n-p ns n, kde p je číslo strany a s je číslo sekcie.

  Ak chcete napríklad vytlačiť stranu 2 v sekcii 3 až po stranu 3 v sekcii 5, zadajte p2s3-p3s5.

  Rozsah strán v sekcii dokumentu

  Rozsah zadajte v tomto formáte: p ns n-p ns n, kde p je číslo strany a s je číslo sekcie.

  Ak chcete napríklad vytlačiť strany 5 až 7 v sekcii 3, zadajte p5s3-p7s3.

 4. Kliknite na položku Tlačiť.

Tlač na obe strany papiera (obojstranná tlač)

Obojstranné publikácie sa najľahšie vytvoria pomocou tlačiarne, ktorá podporuje obojstrannú tlač. Ak chcete zistiť, či vaša tlačiareň podporuje obojstrannú tlač, zvyčajne sa stačí pozrieť na dokumentáciu k tlačiarni alebo vlastnosti tlačiarne. Pri niektorých tlačiarňach je možné použiť automatickú tlač na obidve strany hárka papiera (automatická obojstranná tlač). Pi iných tlačiarňach je potrebné riadiť sa inštrukciami. Do zásobníka možno znovu vložiť strany a tlačiť tak na druhú stranu papiera (manuálna obojstranná tlač). Na niektorých tlačiarňach sa tlačiť obojstranne nedá.

Tip: Ak vaša tlačiareň podporuje obojstrannú tlač, no nedarí sa vám dokument vytlačiť obojstranne, v kontextovej ponuke Kópie a stránky kliknite na položku Rozloženie. Potom sa uistite, že v kontextovej ponuke Obojstranne nie je začiarknuté políčko Vypnuté.

Ak vaša tlačiareň neponúka možnosť obojstrannej tlače, postupujte podľa týchto krokov a vytlačte dokument na obe strany papiera manuálne.

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Tlačiť.

 2. V kontextovej ponuke Tlačiareň vyberte požadovanú tlačiareň.

 3. V kontextovej ponuke Kópie a strany kliknite na položku Microsoft Word.

 4. Kliknite na položku Iba nepárne strany.

 5. Po vytlačení nepárnych strán otočte zväzok strán na druhú stranu, vložte ho do zásobníka tlačiarne a zopakujte kroky 1 až 3. Nakoniec kliknite na položku Iba párne strany.

  V závislosti od modelu tlačiarne môže byť pri tlači na druhú stranu papiera potrebné otočiť strany alebo zmeniť ich poradie.

Tlačiť iba párne alebo nepárne strany

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Tlačiť.

 2. V kontextovej ponuke Tlačiareň vyberte požadovanú tlačiareň.

 3. V kontextovej ponuke Kópie a strany kliknite na položku Microsoft Word.

 4. Kliknite na položku Iba nepárne strany alebo Iba párne strany.

Opačné poradie tlače

Aj keď vaša tlačiareň ukladá vytlačený dokument tak, že je prvá strana naspodku zväzku, nastavením môžete strany vytlačiť v správnom poradí. Na vytlačenie dokumentu od poslednej strany postupujte podľa týchto krokov .

 1. V ponuke Word kliknite na položku Predvoľby.

 2. V časti Výstup a zdieľanie kliknite na položku Tlačiť.

 3. V časti Možnosti tlače začiarknite políčko Opačné poradie tlače.

Pozrite tiež

Tlač dokumentu s orientáciou na šírku alebo na výšku

Vytlačenie pozadia pri tlači dokumentu

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×