Tipy na sledovanie efektivity

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

V marketing, budete chcieť vedieť, čo funguje a čo nie tak, aby sa dali vykonať z prvej a menšiu druhého. Sledovanie toho odpovede, ktoré získate s marketingovou kampaňou a vysvetlenie, čo sa zobrazí výzva tieto odpovede, môžete určiť, ktoré bolo úspešné taktiku a ktoré nie. Sledovanie vám pomôže dosiahnuť vysokú návratnosť marketingových nákladov.

Zistite, čo potrebujete na sledovanie

Skôr než začnete marketingovej kampane, zvážte, aké informácie je dôležité, sledovať a ktorým chcete zacieliť. Napríklad, ak už viete, ktoré vaši zákazníci sú muži a ktoré ženy, môžete odoslať inú propagácie každého pohlavia. Ak neviete, ktoré možno informácií, ktoré chcete sledovať, aby mohli lepšie nasmerovať svoje budúce kampane.

Čo sa vám vedieť skôr než začnete?

Informácie, ktoré získate informácie o vašich zákazníkov je základom pre efektívne marketingom. Keď zhromažďovať osobné údaje a usporiadanie zákazníkov do skupín, ktoré zdieľajú vlastnosti, je možné Zobraziť vzorce v odpovediach, ktoré sú založené na ich spoločné vlastnosti.

Keď prepojíte odpovede zákazníkov k významnej znakom, ktoré ovplyvňujú svoje rozhodnutie reagovať, môžete vytvoriť vo formáte RTF ukladacieho priestoru vedomostí pre lepšie uspokojenie zákazníkov a zdokonalenie úspešnosti svojich ďalších marketingových programov.

Tu je niekoľko príkladov vlastnosti, ktoré môžete sledovať a čo sa môžete dozvedieť z nich:

 • Opakovať zákazníkov    Ak identifikujete svoje pravidelnými zákazníkmi, môžete kontaktovať zistiť, prečo budú vracať alebo s informáciami o predaja a špeciálnych ponúk.

 • Časté zákazníkov    Ak ste počuli od zákazníkov na chvíľu, môžete ponúknuť zľavu alebo inú motiváciu pre svoje podnikanie opakovania. Takisto máte možnosť obrátiť ich zistiť, ako môžete podporovať ich vrátenie.

 • Umiestnenie zákazníkov    Ak viete, kde žijú, môžu ponúkať zákazníkom určitej lokality použite produktov a služieb, ktoré dáva zmysel ich klímy alebo umiestnenie.

 • Zákazník podľa pohlavia.     Ak poznáte pohlavie zákazníka, môžete poskytnúť informácie o produktoch a službách, ktoré sa týkajú iba ženy alebo muži.

 • Vek zákazníkov    Ak poznáte vek zákazníkov, môžete poskytnúť produktoch a službách, ktoré sú zamerané na ich (napríklad dôchodkový plánovanie stratégie pre 20 rokov a pre tých 50 rokov).

 • História nákupov    Ak poznáte históriu nákupu svojich zákazníkov, ktorí odpovedali na korešpondenciu a vaším cieľom je rozšíriť vašich zákazníkov, môžete si kúpiť poštového zoznamu ľudí, ktorí si kúpili rovnaké produkty a poslať podobnú korešpondenciu k nim.

 • Výber spôsobu odpovede    Pomocou odpovedí zákazníkov môžete sledovať jednotlivých zákazníkov rôzne spracovanie, aby sa hodilo zákazníka odpoveď. Niektorí zákazníci môžu odpovedať telefón, iní používatelia s návšteva a ďalších e-mailom. Každá z týchto navrhuje priraďte svojim zákazníkom predvoľby s odlišným spracovania prístupom.

Ako sa vám darí?

Aj keď sú zhromažďovanie informácií o zákazníkoch, tiež chcieť sledovať, ako aj marketingové úsilie pracujú. Musíte sa rozhodnúť, ktoré mnohých premenných, ktoré chcete testovať, a ako môžete ohodnotiť ich vplyv. Napríklad, ak používate pohľadníc, môžete skúsiť viac návrhov alebo ponúk a sledovať úspešnosť pre každú. Ďalšie informácie, ktoré môžu byť užitočné pre sledovanie zahŕňa:

 • Miera odpovedí    Všetkých zákazníkov, ktorými vás kontaktovať, koľko reagoval?

 • Motiváciu odpoveď    Ak ste zadali niekoľko rôznych ponúk na podporu odpovedí zákazníkov, môžete sledovať, ktoré odmeny výzvu najväčšiu mieru odpovedí.

 • Spôsob kontaktu    Ak zákazníkom umožníte rôzne spôsoby, ako reagovať – napríklad tým, že pohľadnice, telefonický hovor, e-mailovej správy, osobná návšteva, katalóg alebo webovú lokalitu, môžete sledovať odpovede, ktoré sa zobrazí pre každý. Ak používate rôzne spôsoby komunikácie so zákazníkmi, môžete sledovať ich zobrazíte, ktorý bol v vyvolať odpoveď.

Izolovať premenné

Uistite sa, že ste izolovať premenné alebo neskoršiu analýzu môže byť ťažké. Napríklad, ak použijete dva rôzne pohľadnice návrhov a každý návrh bude propagovať odlišnú ponuku, môže byť ťažké sledovať, či jedna z pohľadníc vyššiu mieru odpovede z dôvodu návrhu alebo ponuky.

Nastaviť mechanizmus sledovania

Zistite, ako čo najlepšie zhromažďovať informácie, bude potrebné vyhodnotenie efektívnosti kampane. Ak váš podnik obsahuje vyberte telefónnu linku a používate rozdielne návrhy alebo ponuky pre pohľadníc, môžu poskytovať rôzne telefónne čísla, URL adresy, alebo ponúkajú kódy na meranie odpovedí pre každý z návrhov.

Ak ponúkate darčekové poukazy, pravdepodobne chcete pridať jedinečný kontrolných čísel. Ak ponúkate kupóny a chcete sa dozvedieť, kto ich spasí a čo, je potrebné pridať odlišné kupón kód každý kupón.

Po pridaní kódu do darčekových poukazov, môžete priradiť položky z inventára darčekový certifikát a túto položku sledovať. Ak ponúkate kupóny, pridaním jedinečného čísla každý kupón môžete zabrániť zákazníkom zdieľať kópií kupónov. Pridanie jedinečných kódov k udalosť je občas užitočné. Potrebujete sledovať len mená zákazníkov. Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie kontrolných čísel do darčekových poukazov alebo kupónov.

Sledovanie odpovedí na kampaň

Ste odoslali kampane. Teraz je čas na sledovanie odpovedí. Slúži na dokumentovanie výsledky vidieť, ktoré premenné fungujú a ktoré potrebujete na zlepšenie v ďalšej fáze kampane alebo v nasledujúcich kampane.

Existujú dva základné spôsoby sledovania marketingovej kampane. Či už prijmete odpovede zákazníkov online prostredníctvom e-mailu, telefonicky, alebo osobne, môžete sledovať odpovede v niektorom z týchto dvoch spôsobov:

 • V tlačenom zozname, ktorý uložíte v blízkosti telefonicky, e-mailovej schránky alebo prednej proti kde komunikovať so zákazníkmi. Ak zadáte iné telefónne číslo s každým niekoľko návrhov pohľadnice, môžete vytlačiť zoznam jedinečných príjemcov pre každé telefónne číslo tak, že máte správne pripravený zoznam príjemcov, keď odpovedáte každý telefónnu linku.

 • V programe, ako napríklad hárok programu Excel alebo v zdroji údajov, môžete vytvoriť v programe Publisher.

Program Publisher poskytuje nástroje pre obe metódy.

Tlač zoznamu príjemcov

Ak chcete sledovať odpovede na kampaň na papier s veľkosťou, vytlačiť zoznam príjemcov a zabezpečenie ich zobrazí v blízkosti pri príjemcov reagovať. Pomocou zoznamu Tlačená vám uľahčí zaznamenanie informácií, ale zoradenie, filtrovanie a analýzu informácií je ťažké.

Aj v prípade, že plánujete poslať publikáciu poštou, ktorý vytlačte zoznam príjemcov pomocou pracovnej tably Hromadná korešpondencia alebo pracovnej tably Hromadnej korešpondencie. Ak chcete otvoriť pracovnú tablu v novej alebo existujúcej publikácie, v ponuke Nástroje ukážte na položku Hromadná korešpondencia a katalógy a potom kliknite na položku hromadnej korešpondencie alebo Hromadnej korešpondencie. Ďalšie informácie o hromadnej korešpondencii nájdete v téme Vytvorenie hromadnej korešpondencie a Vytvorenie e-mailová korešpondencia.

 1. Hromadná korešpondencia pracovnej tably, v Krok 3: Vyberte e-mailové zlúčiť výstup, v časti príprava na spracovanie pošty kliknite na položku vytlačiť zoznam príjemcov.

 2. V dialógovom okne Tlač zoznamu v časti Vybrať stĺpce, vyberte názvov polí, ktoré chcete zahrnúť do zoznamu na sledovanie. Ak chcete zahrnúť poznámky týkajúce sa kontaktov zákazníkov, začiarknite políčko zahrnúť prázdny stĺpec "Poznámky".

 3. V časti vybrať záznamy, kliknite na niektorú z týchto možností:

  • Ak chcete vytlačiť zoznam, ktorý používa iba príjemcovia adresami pri posielaní pošty na podmnožinu zoznamu príjemcov, použiť iba zahrnuté záznamy.

  • Použitie všetkých tlač zoznamu pomocou všetky záznamy v zozname príjemcov.

 4. Vyberte ďalšie možnosti formátovania a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete vytlačiť zoznam bez ďalšieho formátovania, kliknite na položku Tlačiť.

   V hornej časti každej tlačenej strany zoznamu sa zobrazí záhlavie stĺpca.

  • Ak chcete otvoriť zoznam ako novú publikáciu, môžete ďalej formátovať, kliknite na položku exportovať do publikácie.

Dialógové okno Tlač zoznamu hromadnej korešpondencie

Sledovať online

Ak už máte zdroj údajov o zákazníkoch, môžete ju použijete na sledovanie odpovedí na svojej marketingovej kampane. Či Publisher, Excel alebo Access vytvoríte zoznamu príjemcov, musíte sa uistiť, zoznam príjemcov je otvorený, keď odpovie každého zákazníka, a potom musíte nájsť zodpovedajúci záznam tak, aby efektívne môžete zachytiť požadované informácie.

V jednoduchej kampane, napríklad budete chcieť pridať stĺpec, ktorý zbiera odpovede zákazníkov (Áno a nie), stĺpec na Dátum získania odpovede, stĺpec, ktorý Podrobnosti je ďalším krokom (napríklad "telefonická" alebo "zahrnúť do ďalšej korešpondencie") , a stĺpec pre produktu alebo služby, ktoré si objednali balík zákazníka. Ak ste odoslali viacerých pohľadnice návrhy alebo ponuky, tiež môžete sledovať ponuku, ktorá zodpovedá jednotlivých zákazníkoch.

Databáza tiež uľahčuje pracovať s údajmi, keď príde čas na analýzu ho. Napríklad, môžete jednoducho usporiadať údaje na niektorú z vlastností, ktoré ste získali a odfiltrovať príjemcov s vlastnosťami, ktoré sú nepodstatné.

Vyhodnotenie kampane

Analýza výsledkov na základe ciele kampane. Napríklad si nárast nových zákazníkov alebo viac obchodných z existujúcich zákazníkoch? Ak zákazníci odpovedal na jednu ponuku nad ostatnými, aký bol o ponuke v kombinácii s zákazníkov osobné vlastnosti, ktoré bolo úspešné?

Ak ste použili viac než jednu návrhov alebo ponúk pohľadníc, príjemcovia najviac priaznivo odpovedať na niektorý z návrhov alebo ponúkajú v porovnaní s ostatnými?

Použitie, čo ste sa naučili zo sledovania na zlepšenie marketingových kampaní teraz a v budúcnosti. Tento krok je vrchol sledovanie snaha zlepšiť návratnosť investícií.

Príprava na ďalšiu marketingovej kampane

Sledovanie odpovedí na marketingovej kampane vám pomôže zlepšiť ďalšie kampane. Ak chcete ponechať, čo fungovalo a zmeniť, čo nie. Zoznam príjemcov je niektorý z zdrojov a zachovať, upraviť a znova použiť. Program Publisher ponúka niekoľko spôsobov, ako vytvoriť na svojom zozname príjemcov bez toho, aby každý časom.

Uloženie odkazu na zoznam príjemcov

Uložením odkazu na zoznam príjemcov, ktorý ste vytvorili v hromadnej korešpondencii môžete zabrániť nepotrebné práce. Ak chcete použiť zoznam neskôr v hromadnej korešpondencii, môžete sa pripojiť k nemu ako existujúci zoznam. Ak v zozname sa skladá z viacerých zdrojov údajov, všetky zmeny, ktoré vykonáte všetky záznamy v pôvodnej zdroje údajov sa prejavia v zozname príjemcov pri jej nabudúce. Týmto spôsobom sa naďalej pridávať ste zhromaždili informácie o týchto príjemcov.

 1. Hromadná korešpondencia pracovnej tably, v Krok 3: Vyberte e-mailové zlúčiť výstup, v časti príprava na spracovanie pošty kliknite na položku Uložiť odkaz na zoznam príjemcov.

 2. V dialógovom okne Uložiť súbor zadajte názov zoznamu adries do poľa názov súboru.

  Na základe predvoleného nastavenia zoznamu adries sa uloží do priečinka Zdroje údajov. Je najvhodnejšie miesto na uloženie zoznamu adries, pretože je predvolený priečinok, v ktorom program Publisher vyhľadáva zdroje údajov.

 3. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Export zoznamu príjemcov do nového súboru

Ak chcete kombinovať rôzne zdroje údajov do jedného nového súboru, zoznamu príjemcov môžete uložiť ako jedinečný zoznamu určeného na použitie v budúcich hromadnej korešpondencie. Tento jedinečný zoznam nie je prepojený na niektorú z pôvodnej zdrojov údajov tak, aby všetky nové informácie, ktoré pridáte alebo zmeny vykonané vykonať iba v tomto zozname. Môžete použiť tento zoznam príjemcov v budúcej hromadnej korešpondencii a vo formáte, ktoré chcete importovať do programu na riadenie vzťahov zákazníka.

 1. Hromadná korešpondencia pracovnej tably, v Krok 3: Vyberte e-mailové zlúčiť výstup, v časti príprava na spracovanie pošty kliknite na položku exportovať zoznam príjemcov do nového súboru.

 2. V dialógovom okne Uložiť ako zadajte názov zoznamu adries do poľa názov súboru.

  Na základe predvoleného nastavenia zoznamu adries sa uloží do priečinka Zdroje údajov. Je najvhodnejšie miesto na uloženie zoznamu adries, pretože je predvolený priečinok, v ktorom program Publisher vyhľadáva zdroje údajov.

 3. Kliknite na niektorú z nasledujúcich položiek:

  • Uloženie zoznamu pomocou iba príjemcov korešpondencie, kliknite na položku zahŕňala len.

  • Ak chcete zahrnúť všetky záznamy v zozname, či boli súčasťou hromadnej korešpondencie, kliknite na položku všetky záznamy.

 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×