Tipy na prispôsobenie publikácie

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Mnohí zákazníci oceňujú, keď si ich v obchodoch alebo reštauráciách, do ktorých pravidelne chodia, pamätajú . Nielen podľa mena, ale aj podľa ich preferencií. Môžete ich napríklad osloviť jedným z nasledovných privítaní:

„Pamätáte sa, ako ste nás žiadali, aby sme vám dali vedieť, keď dostaneme nejaké nové vzorky? Tak už sú tu, a máme ich dokonca vo vašej obľúbenej farbe!“

„Rezervoval som vám váš obľúbený stôl. Losos, ktorý vám naposledy tak chutil, je dnes v našej špeciálnej ponuke.“

Obsah tohto článku

Prečo prispôsobenie?

Vytvorenie údajového súboru

Pridanie bloku pre adresu a pozdrav

Pridanie poznámok a hypertextových prepojení

Prečo prispôsobenie?

Zákazníci majú radi, keď si ich pamätáte a pomôžete im . Okrem iného aj preto, lebo rýchlejšie dostanú to, čo chcú. Tento druh osobnej pozornosti buduje vernosť zákazníkov. Keď obchody alebo reštaurácie sledujú záujem zákazníkov, zákazníci obvykle reagujú tak, že sa ešte vrátia, zostávajú dlhšie a míňajú väčšiu čiastku peňazí.

Distribučný zoznam môže fungovať rovnako. Keď vložíte do distribučného zoznamu obsah, ktorý sa venuje konkrétnym záujmom zákazníka, zákazník bude správe oveľa pravdepodobnejšie venovať svoju pozornosť a zareaguje.

Zhromažďovanie potrebných informácií o zákazníkoch

Sledovanie záujmov a chovania jednotlivých zákazníkov je komplexná úloha. Musíte zhromažďovať údaje, ukladať ich vo forme vhodnej na jednoduché obnovenie a filtrovať ich podľa charakteristických príznakov, ktoré sú použiteľné pre váš obchod a ktoré vám pomôžu zužitkovať náklady na korešpondenciu. Čím presnejšie spoznáte zákazníkov, ktorí zdieľajú spoločné záujmy, tým väčšia bude pravdepodobnosť vrátenia investícií.

Program Microsoft Office Publisher vám v tomto pomôže. Údaje zákazníka môžete vložiť do databázy, ktorú vytvoríte priamo v programe Microsoft Publisher alebo v iných programoch, napríklad Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Microsoft Office Outlook s balíkom Business Contact Manager alebo v programe Microsoft Office Access. Taktiež môžete použiť zakúpené zoznamy, napríklad zoznamy programu Microsoft List Builder.

Po zhromaždení informácií ich môžete analyzovať a zistiť, čo majú vaši najlepší zákazníci spoločné, zoskupiť zákazníkov podľa ich spoločných znakov a prispôsobiť svoju korešpondenciu podľa špecifických záujmov tak, aby upútala ich pozornosť.

Na začiatok stránky

Vytvorenie súboru s údajmi

Adresy a osobné informácie pridané do publikácií musia mať nejaký pôvod. Preto je prvým krokom pri príprave hromadnej korešpondencie zostavenie súboru s údajmi, ktorý obsahuje kontaktné informácie o vašich zákazníkoch. Na zostavenie súboru s údajmi môžete použiť pracovný hárok programu Microsoft Office Excel, tabuľku programu Microsoft Office Word, databázu programu Microsoft Office Access alebo dokonca priečinok Kontakty programu Microsoft Office Outlook. Distribučný zoznam bude zostavený podľa tohto súboru s údajmi.

Keď zostavujete súbor s údajmi, zapamätajte si nasledovné body (počas prehľadávania zoznamu sa pozrite na nasledujúci obrázok, ktorý zobrazuje stĺpce pracovnom hárku programu Excel a zlučovacie polia na dvoch stranách pohľadnice):

 • Typy informácií v stĺpcoch     Každý stĺpec v súbore s údajmi zodpovedá časti informácie, ktorú chcete do publikácie pridať. Ak napríklad chcete do každej kópie pohľadnice, ktorú chcete vytlačiť, pridať adresu zákazníka a osobnú poznámku, musia byť v súbore s údajmi stĺpce s menom, ulicou, mestom, krajinou, PSČ a osobnou poznámkou.

 • Jedna položka na riadok     Každý riadok v súbore s údajmi obsahuje informáciu, ktorá sa odosiela do jednej kópie publikácie. Všetky informácie v riadku č. 2 hárka programu Excel budú v pohľadnici, ktorú odosielate zákazníkovi č. 1, všetky informácie v riadku č. 3 budú v pohľadnici pre zákazníka č. 2 a tak ďalej.

 • Pridanie polí do publikácie     Ak chcete použiť informáciu zo súboru údajov, umiestnite do publikácie polia – jedno pole pre každú časť informácie, ktorú chcete zobraziť. Ak napríklad chcete vytlačiť meno, ulicu, mesto, krajinu, PSČ a osobné údaje na každú kópiu pohľadnice, pohľadnicová publikácia musí obsahovať pole pre každú spomenutú časť informácie.

Stĺpce v hárku programu Excel zodpovedajú poliam v publikácii pohľadnice

Tip: Ak chcete zlúčiť obrázky do publikácie, ktorú plánujete odoslať, súbor s údajmi musí obsahovať stĺpec s názvami súborov obrázkov. Každý riadok v tomto stĺpci by mal obsahovať názov súboru určitého obrázka, napríklad: PrvaFotografia.jpg. Ak sa obrázky nenachádzajú v rovnakom priečinku ako zdroj údajov, riadok bude obsahovať cestu ku každému obrázku.

Na začiatok stránky

Pridanie bloku pre adresu a pozdravu

Vytlačený blok pre adresu na bulletine a pozdrav s menom zákazníka sú jednoduchou metódou prispôsobenia, ktorá naznačuje, že vaša korešpondencia je určená jednotlivým konkrétnym adresátom.

Pridanie bloku pre adresu s menom, adresou a ďalšími informáciami

 1. V časti Ďalšie položky na pracovnej table Hromadná korešpondencia (Krok 2: Príprava publikácie) kliknite na položku Blok pre adresu.

 2. V dialógovom okne Vloženie bloku pre adresu kliknite na požadované prvky adresy a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka: Ak názvy údajových polí v zdroji údajov nezodpovedajú názvom polí, ktoré program Publisher používa pre blok pre adresu, kliknite na príkaz Mapovať polia v dialógovom okne Vloženie bloku pre adresu. V rozbaľovacích zoznamoch v dialógovom okne Mapovanie polí vyberte polia v zdroji údajov, ktoré zodpovedajú poliam v programe Publisher.

Pridanie riadka s pozdravom

 1. V časti Ďalšie položky na pracovnej table Hromadná korešpondencia (Krok 2: Príprava publikácie) kliknite na položku Riadok s pozdravom.

 2. V dialógovom okne Vložiť riadok s pozdravom vyberte formát riadka s pozdravom, ktorý zahŕňa oslovenie, formát mena a nasledujúce interpunkčné znamienko. Alebo do každého textového poľa zadajte novú položku.

 3. Vložte text, ktorý sa má zobraziť v prípade, že program Publisher nedokáže interpretovať meno príjemcu, ak napríklad zdroj údajov neobsahuje meno alebo priezvisko príjemcu, ale iba názov spoločnosti.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka: Ak názvy údajových polí v zdroji údajov nezodpovedajú názvom polí, ktoré program Publisher používa pre riadok s pozdravom, kliknite na príkaz Mapovať polia v dialógovom okne Vložiť riadok s pozdravom. V rozbaľovacích zoznamoch v dialógovom okne Mapovanie polí vyberte polia v zdroji údajov, ktoré zodpovedajú poliam v programe Publisher.

Pridanie obrázka do adresy

Do bloku pre adresu môžete pridať obrázok alebo fotografiu, rovnako ako na ktorékoľvek miesto v publikácii. Konkrétny zobrazený obrázok môže zodpovedať zákazníkovým záujmom, jeho veku, pohlaviu alebo na ďalším poliam s údajmi, ktoré sledujete.

Podrobné informácie o zlučovaní a nastaveniu údajovému súboru s údajmi nájdete v téme vytvorenie zdroja údajov pre hromadnú korešpondenciu alebo zlúčenie do katalógu.

 1. V publikácii kliknite na miesto, kam chcete vložiť zlučovacie pre obrázok (napríklad vedľa bloku pre adresu).

 2. V časti Ďalšie položky na pracovnej table Hromadná korešpondencia (Krok 2: Príprava publikácie) kliknite na položku Pole s obrázkom.

 3. V dialógovom okne Vloženie poľa s obrázkom vyberte pole, ktoré odkazuje na informáciu o fotografii v súbore s údajmi a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Program Publisher vloží zlučovacie pole v ráme obrázka do publikácie na vybraté miesto vloženia. Môžete upraviť veľkosť rámu obrázka alebo ho presunúť.

Na začiatok stránky

Pridanie poznámok a hypertextových odkazov

Ak ste nastavili súboru s údajmi na ukladanie dôležitých osobných informácií o vašich zákazníkov, ako je popísané v Tipy na prípravu e-mailového poštového zoznamu, môžete použiť zhromaždené informácie na doručovanie obsahu, ktorý je prispôsobený svoje záujem zákazníkov. Poskytovanie obsahu, ktorý zodpovedá záujmom zákazníka je výkonným spôsobom personalizácie. Napríklad, môžete:

 • Nasmerovať korešpondenciu podľa pohlavia     Zaznačte do zoznamu adries aj rod príjemcu (mužský alebo ženský) a podľa potreby posielajte oznamy o novom rade produktov len mužom alebo ženám podľa pohlavia v poli Titul („Pán“ alebo „Pani“). Pre pre každé pohlavie, ktoré je v tejto možnosti popísané, môžete vložiť adresu URL (v tlačive) alebo odkaz priamo na webovú stránku (v e-maili). Ak tak chcete urobiť, pridajte príslušnú adresu URL do každého záznamu v stĺpci navrhnutom s týmto cieľom.

 • Zameranie na príjemcov určitého veku     Informujte zákazníkov o produktoch alebo služby, ktoré sú vhodné pre tých zákazníkov etapu (napríklad plánovanie dôchodkového sporenia dvadsaťpäť verzus plánovanie dôchodkového sporenia 50 rokov) podľa zozbieraných dátumov narodenia zákazníkov ako vy narodeniapohľadávky (napríklad "1945").

  Ak chcete ponúknuť reklamný darček všetkým zákazníkom, ktorí majú mať v aktuálnom mesiaci narodeniny, musíte zhromaždiť ich údaje o narodení, napríklad deň, mesiac, rok (napríklad „1. január 2008“).

 • Použiť históriu nákupu     Pošlite špeciálne oznámenia pre tých zákazníkov, ktorí majú v súčasnosti na konte najviac nákupov, alebo ich upozornite na nové modely ich obľúbených značiek. Ak sledujete ich špecifické nákupy, môžete rozdeliť svoj súbor s údajmi tak, aby identifikoval históriu nákupov v čase dodávky novej skupiny výrobkov, alebo zákazníkov informovať o podobných produktoch, ktoré kúpili iní zákazníci (Zákazníci, ktorí kúpili ten istý tovar ako vy, ocenili aj tejto výrobok).

Pridanie osobnej poznámky

Môžete odoslať upravenú textovú správu pre jednotlivé zákaznícke segmenty, ktoré zdieľajú spoločné záujmy. Urobíte to tak, pridajte pole (alebo stĺpec) do údajového súboru bude obsahovať tieto správy a potom pridajte príslušnú správu pre každý záznam (alebo riadok). Možno priradiť konkrétnu správu zákazníkov, ktorí majú rovnaké pohlavie, ktorí majú rovnaký vek alebo dátum narodenia, alebo urobili nákup posledných šesť mesiacov. Ďalšie informácie o príprave poštového zoznamu nájdete v téme Tipy pre distribučné zoznamy.

 1. V bloku textu v publikácii kliknite na miesto, na ktorom sa má osobná informácia zobraziť. Prípadne kliknite na možnosť Textové pole v ponuke Vložiť a potom ťahaním obdĺžnika upravte jeho veľkosť podľa potreby.

  • Ak sa už v bloku textu text nachádza a chcete ho nahradiť, označte ho tiež.

  • Ak sa už v bloku textu text nachádza a chcete ho ponechať, umiestnite kurzor na miesto, na ktoré chcete vložiť osobnú správu.

 2. Na pracovnej table Hromadná korešpondencia kliknite na príslušné zlučovacie pole v poli so zoznamom na pracovnej table.

Pridanie prispôsobeného hypertextového odkazu

Môžete pridať hypertextový odkaz, ktorý presmeruje vášho zákazníka na webovú stránku zodpovedajúcu jeho osobným záujmom alebo charakteristikám. Do textu alebo hypertextového odkazu môžete pridať zákazníkove meno alebo ďalšie údajové polia, ktoré odkaz urobia osobnejším.

 1. V časti Ďalšie položky na pracovnej table Hromadná e-mailová korešpondencia (Krok 2: Príprava publikácie) kliknite na položku Vloženie prispôsobeného hypertextového prepojenia.

 2. V dialógovom okne Vloženie prispôsobeného hypertextového prepojenia zadajte text, ktorý sa má zobraziť, a adresu webovej lokality, na ktorú má zákazník po kliknutí na hypertextové prepojenie prejsť.

 3. Ak chcete použiť v zobrazenom texte údajové pole, kliknite na zobrazovaný text a potom v zozname vpravo kliknite na príslušné údajové pole.

  Poznámka: Po vložení údajového poľa môžete určiť náhradný text a webovú adresu pre každú prázdnu položku, ktorá zodpovedá vkladanému údajovému poľu. Začiarknite políčka Pre prázdne položky použite predvolený text alebo Pre prázdne položky použiť predvolené hypertextové prepojenie, ak je to potrebné, a zadajte náhradný text a webovú adresu.

  Obrázok dialógového okna Vloženie prispôsobeného hypertextového prepojenia

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×