Tipy na prípravu publikácie na komerčnú tlač

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak potrebujete možnosti, ktoré vaša počítačová tlačiareň nemá, môžete svoju publikáciu odniesť do komerčnej tlačiarne, ktorá môže vaše dielo reprodukovať na ofsetovej tlačiarni alebo na kvalitnej digitálnej tlačiarni.

Môžete napríklad potrebovať vytlačiť veľké množstvo publikácií, tlačiť na špeciálne papiere (napríklad pergamen alebo štítkový kartón) alebo použiť viazanie, orezanie alebo možnosti konečného dotvárania.

Ak potrebujete stovky alebo dokonca tisíce kópií, je komerčná tlačiareň najekonomickejším a najvhodnejším riešením tlače publikácie.

Program Microsoft Office Publisher 2007 má mnohé funkcie, ktoré môžu komerčným tlačiarňam alebo ateliérom poskytujúcich kopírovacie služby uľahčiť prípravu publikácie na tlač. Nasledujúce tipy vám pomôžu pripraviť svoju publikáciu na výstup pre komerčnú tlačiareň alebo ateliér poskytujúci kopírovacie služby.

Obsah tohto článku

Tip 1: Diskutovať o projekte so komerčnej tlačiarne

Tip 2: Vždy použiť Office Publisher 2007 alebo Publisher 2003

Tip 3: Vyberte model farieb čoskoro

Tip 4: Skontrolujte, či majú strany vašej publikácie správnu veľkosť

Tip 5: Povolenie pre presahy

Tip 6: Vyhnite sa použitiu štýlov syntetického písma

Tip 7: Vyhnite sa použitiu tónov pre text s malým písmom

Tip 8: Veľkosť digitálnych fotografií alebo naskenovaných obrázkov správne

Tip 9: Pomocou prepojených obrázkov

Tip 10: Použite Sprievodcu Zbaľ a choď na prípravu publikácie súboru

Tip 1: Prerokujte svoj projekt s komerčnou tlačiarňou

Prerokujte svoj projekt s komerčnou tlačiarňou pred vytvorením návrhu aj počas jeho tvorby, ak chcete ušetriť čas a neskôr aj peniaze. Skôr ako začnete, popíšte svoj projekt a jeho ciele, a zistite požiadavky tlačiarní.

Pred vytvorením publikácie prediskutujte nasledujúce skutočnosti:

 • Spýtajte sa, či tlačiareň prijíma súbory programu Publisher. Ak nemôžete nájsť komerčnú tlačiareň, ktorá to urobí, môžete zistiť iné spôsoby odoslania publikácie pre tlač. Mnohé komerčné tlačiarne prijímajú súbory typu PostScript alebo PDF a poskytnú vám pokyny, ako tieto súbory zo svojej publikácie vytvoriť.

 • Poskytnite tlačovej službe všetky potrebné informácie týkajúce sa projektu – údaje o množstve, kvalite, type a veľkosti papiera, odporúčanom type farby, väzbe, zložení, orezaní, rozpočte, obmedzeniach veľkosti súboru a termínoch. Vždy sa tlačovej služby spýtajte, či má požadované položky k dispozícii.

 • Oznámte tlačovej službe, či sa do publikácie budú vkladať naskenované obrázky a či ich naskenujete vy sami, komerčná tlačová služba alebo stredisko služieb.

 • Informujte sa o prípadných predtlačových úlohách, akou je napríklad sútlač a umiestnenie stránky.

 • Informujte sa o všetkých možnostiach, ktoré by mohli ušetriť náklady.

Na začiatok stránky

Tip 2: Vždy použite program Office Publisher 2007 alebo Publisher 2003

Nasledujúce tipy boli napísané špeciálne pre program Office Publisher 2007 a Microsoft Office Publisher 2003. Program Office Publisher 2007 obsahuje nové alebo vylepšené funkcie, ktoré boli navrhnuté pre použitie profesionálnymi tlačiarňami. Vaša tlačiareň alebo stredisko služieb budú mať viac dôvery k publikáciám, ktoré sú vytvorené v programe Office Publisher 2007 alebo Publisher 2003, ako k publikáciám, ktoré boli vytvorené v starších verziách programu Publisher.

Keď otvoríte staršie publikácie v programe Office Publisher 2007, program podľa možnosti zachová vzhľad staršieho súboru. Ale publikácie vytvorené v predošlých verziách programu Publisher a otvorené otvorené v programe Office Publisher 2007 môžu vyzerať inak, ako ste očakávali.

Na začiatok stránky

Tip 3: Vyberte najprv model farieb

Pred tým, ako strávite množstvo času navrhovaním svojej publikácie, zamyslite sa nad tým, či budete publikáciu tlačiť farebne. Ak budete publikáciu tlačiť na kvalitnej digitálnej farebnej tlačiarni, nemusíte sa o farby báť. Digitálne farebné tlačiarne primerane reprodukujú milióny farieb Ak plánujete svoju publikáciu tlačiť na ofsetovej tlačiarni, máte na výber z niekoľkých možností farebných modelov.

Tlač ofsetovou tlačiarňou vyžaduje spoluúčasť profesionála, ktorý musí pripraviť a spustiť tlačové úlohy. Vo všeobecnosti každý atrament, ktorý je potrebný pre tlač publikácie, vyžaduje viac zásahov operátora a zvyšuje cenu tlače. Počet potrebných atramentov závisí na vybratom farebnom modeli.

Keď pripravujete farebnú tlač pre publikáciu, môžete vyberať z nasledovných farebných modelov:

 • Všetky farby (RGB)

 • Jedna farba

 • Priame farby

 • Základné farby

 • Základné a priame farby

Všetky farby (RGB)

Ak tlačíte pomocou digitálnej farebnej tlačiarne (napríklad stolnej farebnej tlačiarne), použite farebný model RGB (Red - Červená, Green - Zelená, Blue - Modrá). Keď tlačíte niekoľko kópií, je tlač pomocou tohto farebného modelu najlacnejšia. Farby RGB majú najvyšší stupeň variability zo všetkých farebných modelov, čo sťažuje zladenie farieb medzi tlačovými úlohami.

Jedna farba

Ak tlačíte iba jednou farbou, všetko v publikácii bude vytlačené ako odtieň jediného atramentu, ktorý je zvyčajne čierny. Tento farebný model je pri tlači na ofsetovej tlačiarni najlacnejší, lebo vyžaduje iba jeden atrament.

Priame farby

Ak tlačíte s použitím priamych farieb, všetko v publikácii bude vytlačené ako odtieň jediného atramentu, zvyčajne čierneho a tónu jednej dodatočnej farby, priamej farby, ktorá sa zvyčajne používa ako zvýraznenie. Program Publisher používa pre tlačové úlohy priamych farieb farebný model PANTONE®.

Tento farebný model vyžaduje minimálne dva atramenty a každý dodatočný atrament môže cenu tlače na ofsetovej tlačiarni zvýšiť.

Poznámka: V niektorých prípadoch môže byť tlač priamymi farbami oveľa drahšia, ako tlač s použitím základných farieb. Stáva sa to zvyčajne v prípade krátkodobých tlačových úloh.

Základné farby

Ak použijete tento farebný model, vaša publikácia bude vytlačená plnofarebne kombináciou rozdielneho percenta základných tónov azúrového, purpurového, žltého a čierneho atramentu (zvyčajne sa používa skratka CMYK – Cyan, Magenta, Yellow, Key). Aj keď kombináciou týchto štyroch tónov získate takmer plný farebný rozsah, niektoré farby sa takto vytvoriť nedajú. Farebný model CMYK napríklad nedokáže vyprodukovať kovové farby alebo farby s vysokou sýtosťou.

Tlač základnými farbami vždy vyžaduje prípravu tlače so štyrmi atramentmi CMYK. Na zarovnanie tlače jednej farby s ostatnými sú potrebné skúsenosti tlačového operátora. Táto operácia sa nazýva registrácia. Tieto požiadavky zvyšujú náklady na tlač základnými farbami drahšou v porovnaní s tlačou priamymi farbami.

Základné a priame farby

Tento farebný model je najdrahší na tlač, pretože kombinuje tlač základnými farbami (štyri tóny) s jedným alebo viacerými atramentmi priamych farieb. Tento farebný model použite iba v prípade, že chcete tlačiť plnofarebne s vysokou sýtosťou farieb alebo použiť metalízu, ktorá nemôže byť produkovaná použitím modelu CMYK.

Výber farebného modelu

Keď vyberáte farebný model v programe Microsoft Office Publisher, dialógové okno Výber farieb zobrazí iba tie farby, ktoré sú k dispozícii vo vybratom farebnom modeli. Ak napríklad vyberiete farebný model Jedna farba, môžete vybrať iba tie farby čiary, výplne a textu, ktoré môžete vytvoriť iba s použitím jednej atramentovej farby. Ak nastavíte farebný model Priame farby, môžete vybrať iba tie farby čiary, výplne a textu, ktoré môžete urobiť s použitím priamych atramentových farieb.

Ak chcete vybrať farebný model pre publikáciu, postupujte nasledovne:

 1. V ponuke Nástroje ukážte na položku Nástroje komerčnej tlače a potom kliknite na položku Farebná tlač.

 2. V dialógovom okne Farebná tlač v časti Definovať všetky farby ako kliknite na požadovaný farebný model.

  Dialógové okno Farebná tlač

 3. Ak vyberiete niektorú z možností Priame farby alebo Základné farby plus priame farby, môžete kliknúť na tlačidlo Nový atrament a vybrať ďalšie farebné atramenty priamych farieb.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Tip 4: Overte, či majú strany vašej publikácie správnu veľkosť

Skôr ako svoju publikáciu vytvoríte, mali by ste zvážiť konečnú veľkosť svojej tlačovej publikácie. Nezabudnite sa poradiť v službe poskytujúcej komerčnú tlač.

Po zistení potrebnej veľkosti strany nastavte jej rozmery v dialógovom okne Strana – nastavenie.

V tomto štádiu overte, či má veľkosť strany, ktorú ste nastavili v dialógovom okne Strana – nastavenie požadované rozmery. Po tom, ako začnete navrhovať publikáciu, je problematické veľkosť strany meniť. V komerčnej tlačiarni by tiež mali problémy s tlačou vašej publikácie, ak by mala veľkosť inú ako nastavenú.

Je dôležité uvedomiť si, že pri nastavení strany alebo tlače znamená veľkosť strany niečo iné ako veľkosť papiera:

 • Veľkosť strany odkazuje na veľkosť výslednej strany po orezaní.

 • Veľkosť papiera odkazuje na veľkosť hárka papiera, na ktorý sa publikácia tlačí, ešte pred orezaním.

V mnohých prípadoch musí byť veľkosť papiera väčšia ako veľkosť strany, aby bol možný presah a vytlačenie značky tlačiarne, alebo pri tlači viacerých strán na jeden hárok papiera.

Ak chcete vytvoriť brožúru a tlačiť viac kópií alebo strán na jeden hárok papiera, môžete to jednoducho urobiť v programe Publisher. Tlač viacerých strán na jeden hárok spôsobom, ktorý umožňuje ich skladanie alebo orezanie s cieľom vytvorenia postupnosti strán, sa nazýva kladenie.

Tip: Ak chcete s kladením stránok dosiahnuť najlepšie výsledky, obráťte sa na komerčnú tlačiareň ešte pred vytvorením svojej publikácie. Komerčná tlačiareň môže na kladenie stránok publikácie používať program iného výrobcu.

Všeobecné pravidlo je, či už kladenie použijete alebo nie, že by ste mali nastaviť veľkosť strany na konečnú veľkosť výsledného produktu.

 • Veľkosti vizitiek, registračných kariet alebo pohľadníc    Ak chcete tlačiť niekoľko malých položiek, ako napríklad vizitky, na hárok veľkosti jedného listu (20,3 cm x 27,9 cm), nastavte veľkosť strany publikácie na veľkosť kariet (5 cm x 7,6 cm pre vizitky) a nie na veľkosť papiera, ktorú potom budete tlačiť. V dialógovom okne Strana – nastavenie môžete určiť, koľko kópií má byť na hárok vytlačených.

  Aký je postup?

  1. V publikácii v ponuke Súbor kliknite na možnosť Nastavenie strany, nastavte veľkosť strany a potom kliknite na tlačidlo Spresniť.

  2. V dialógovom okne Vlastná veľkosť strany v časti Typ rozloženia kliknite na možnosť Viac strán na hárok alebo na inú vhodnú možnosť.

  3. V časti Možnosti vložte požadované hodnoty do polí Bočný okraj, Horný okraj, Vodorovná medzera a Zvislá medzera.

  4. Dvakrát kliknite na tlačidlo OK.

   V závislosti na veľkosti vybratého papiera a vložených hodnotách okrajov program Publisher upraví počet kópií položky na stranu. V okne publikácie budete vidieť iba jednu kópiu, ale program Publisher pri tlači publikácie vytlačí viac kópií na jeden hárok papiera.

 • Veľkosti preložených brožúr    Ak je publikáciou jeden hárok papiera, ktorý bude raz alebo viackrát preložený, napríklad trikrát preložená brožúra alebo pozdrav, veľkosť strany bude rovnaká, ako konečná veľkosť pred jej preložením. Nemali by ste každý panel brožúry vnímať ako samostatnú stranu. Ak je napríklad publikácia trikrát preloženou brožúrou, ktorá bude tlačená na veľkosť jedného listu, kliknite v dialógovom okne Strana - nastavenie na možnosť Letter.

 • Veľkosti brožúr    Ak je publikácia brožúrou s viacerými skladanými stranami (napríklad katalóg alebo časopis), veľkosť strany má byť rovnaká ako jedna strana po preložení. Ak je napríklad veľkosť strany 12,7 cm x 20,3 cm, môžete tieto strany vytlačiť vedľa seba na obidvoch stranách hárka papiera veľkosti jedného listu (Letter). Funkcia tlače brožúr v programe Publisher usporiada stranu tak, že keď zostavujete a prekladáte vytlačené hárky, strany budú v správnom poradí.

  Nastavenie brožúry v programe Publisher

  1. V ponuke Súbor kliknite na možnosť Nastavenie strany.

  2. Na pravej strane pracovnej tably kliknite na možnosť Spresniť.

  3. V dialógovom okne Vlastná veľkosť strany v časti Typ rozloženia kliknite na položku Brožúra. V časti Vodiaca čiara okraja vložte požadované rozmery a potom dvakrát kliknite na tlačidlo OK.

  4. V ponuke Súbor kliknite na položku Nastavenie tlače a potom kliknite na kartu Nastavenie papiera a publikácie.

  5. V časti Možnosti tlače vyberte možnosť Brožúra, preložená zboku.

  6. V časti Papier vyberte veľkosť papiera, ktorý je vhodný na tlač dvoch strán vedľa seba. V časti Orientácia kliknite na možnosť Na šírku.

  7. Kliknite na kartu Podrobnosti o tlačiarni.

  8. Kliknutím na príslušný Názov tlačiarne vyberte požadovanú tlačiareň. Ak neviete, aký typ tlačiarne alebo osvitovej jednotky komerčná tlačiareň použije, môžete tento krok preskočiť alebo vybrať vlastnú tlačiareň a vytlačiť skúšobný výtlačok.

  9. Kliknite na tlačidlo OK.

   Komerčná tlačiareň overí, či sú nastavenia tlačiarne a papiera správne pre zariadenie, ktoré bude pre tlač brožúry použité.

 • Komplexné kladenie    Niektoré kladenie strán môže zahŕňať veľký počet strán, ktoré sú tlačené na jeden hárok, ktorý je potom niekoľkokrát prekladaný a orezávaný z troch strán tak, aby sa vytvorila skupina postupne číslovaných strán. Tento druh polohovania sa môže robiť iba s použitím polohovacieho programu iných výrobcov.

Na začiatok stránky

Tip 5: Umožnite presahy

Ak sú v publikácii prvky, ktoré chcete vytlačiť na okraji strany, nastavte ich ako presahy. Presah je miesto, v ktorom prvok presahuje stranu publikácie. Publikácia je vytlačená na papier, ktorá je väčší, ako konečná veľkosť publikácie a potom orezaný na veľkosť strany. Presahy sú potrebné, pretože väčšina tlačiarenských zariadení, vrátene osvitových jednotiek, nemôže tlačiť na okraj papiera a orezanie papiera môže zanechať úzky biely nepotlačený okraj.

Ak chcete v programe Publisher vytvoriť presah, zväčšite prvky, ktoré chcete použiť na presah tak, aby presiahli okraj strany aspoň o 0,32 cm.

Publikácia s presahmi

Ak je prvkom Automatický tvar, ktorý ste vytvorili v programe Publisher, môžete ho jednoducho roztiahnuť. Ak je však tvarom obrázok, musíte byť opatrnejší, aby ste nezmenili jeho pomer strán alebo nestratili tú časť obrázka, ktorú chcete po orezaní strany ponechať.

Na začiatok stránky

Tip 6: Vyhnite sa použitiu štýlov syntetického písma

Rezy písma sú zvyčajne navrhnuté použitím rozdielnych typov písma, ktoré predstavujú rôzne variácie rezov písma. Rez písma Times New Roman predstavuje v skutočnosti štyri typy písma:

 • Times New Roman

 • Times New Roman Bold (Tučné písmo)

 • Times New Roman Italic (Kurzíva)

 • Times New Roman Bold Italic (Tučná kurzíva)

Ak chcete zjednodušiť použitie variantov, pri formátovaní textu tučným písmom alebo kurzívou v programe Publisher použije systém Microsoft Windows príslušný typ písma, ak je k dispozícii. Ak napríklad vyberiete text v písme Times New Roman a kliknete na tlačidlo Tučné na pracovnej table Formátovanie, systém Windows nahradí typ písma variantom Times New Roman Bold.

Mnohé rezy písma nemajú samostatné typy písma pre tučné písmo a kurzívu. Keď na takéto písma použijete tučné písmo alebo kurzívu, systém Windows vytvorí syntetickú verziu typu písma v tom štýle. Napríklad pre typ písma Comic Sans MS neexistuje verzia kurzívy. Keď použijete formátovanie kurzívou na text Comic Sans MS, systém Windows vytvorí podobu textu v kurzíve zošikmením znakov.

Väčšina stolných tlačiarní tlačí syntetické štýly písma podľa očakávania, ale zariadenia vyššej triedy, napríklad osvitové jednotky, zvyčajne nevytlačia syntetické písmo tak, ako by ste očakávali. Keď chcete publikáciu odoslať do komerčnej tlačiarne, overte, či ste v nej nepoužili žiadne syntetické štýly písma.

Skontrolujte jednotlivé typy písma, ktoré chcete vytlačiť

Ak chcete mať istotu, že v publikácii nemáte žiadne štýly syntetického písma, musíte vedieť, aké typy písma používate a aké varianty sú k dispozícii ako samostatné písma. Ak chcete vidieť, aké typy písma boli použité v publikácii, vykonajte nasledovné:

 • V ponuke Nástroje ukážte na položku Nástroje komerčnej tlače a potom kliknite na položku Písma.

  Dialógové okno Písma zobrazuje všetky typy písma, ktoré sú použité v publikácii.

Ak chcete zobraziť varianty rezov typov písma, ktoré sú k dispozícii ako samostatné písma, vykonajte nasledovné:

 1. V ponuke Štart kliknite na možnosť Spustiť.

 2. V dialógovom okne Spustiť do poľa Otvoriť zadajte písmaa potom kliknite na tlačidlo OK.

  V dialógovom okne Fonts sa zobrazí zoznam všetkých písem a ich variantov, ktoré sú v počítači nainštalované.

 3. V ponuke Zobraziť overte, či nie je začiarknutá možnosť Nezobrazovať varianty (tučné, kurzíva, atď.) a potom kliknite na položku Podrobnosti.

 4. Overte, či rez písma, ktorý ste použili v publikácii, má k dispozícii samostatné písma pre tie štýly, ktoré chcete použiť.

Ak je zobrazený len jeden variant rezu písma, nie sú pre toto písmo k dispozícii samostatné písma na formátovanie tučného písma, kurzívy alebo kombinácie oboch. Väčšina rezov písma, ktoré majú k dispozícii iba jeden typ písma, sú dekoratívne písma a nie sú navrhnuté na použitie v iných variantoch.

Na začiatok stránky

Tip 7: Vyhnite sa použitiu tónov pre text s písmom malých rozmerov

Ak má farebný text malú veľkosť písma, použite farby, ktoré sú plnými priamymi atramentovými farbami alebo farby, ktoré môžu byť vytvorené kombináciou plných základných atramentových farieb. Vyhnite sa použitiu tónu farby.

Program Publisher tlačí tóny ako raster alebo percentuálnu hodnotu plnej atramentovej farby. Keď pri bližšom zobrazení náhľadu sa raster zobrazí ako sústava bodov. Napríklad 50-percentný odtieň zelenej je vytlačený ako 50 percentný raster plnej zelenej atramentovej farby.

Zväčšená verzia plného a tieňovaného textu

Keď má tónovaný text malú veľkosť písma, body vytvárajúce raster nedokážu vytvoriť jasne definovaný tvar znakov. Výsledný text je rozmazaný alebo bodkovaný a zle čitateľný. Ak je tónom základná farba (používajúca viaceré atramentové farby), atramenty nebudú správne zarovnané, čo spôsobí rozmazané okraje textu.

Ak potrebujete farebný text s malým písmom, musíte použiť farby,ktoré sa vytlačia ako plné atramentové farby a nie tóny. Nasleduje niekoľko možných výberov farieb:

 • Čierna

 • Biela

 • Azúrová

 • Purpurová

 • Žltá

 • Červená (100-percentná purpurová, 100-percentná žltá)

 • Zelená (100-percentná azúrová, 100-percentná žltá)

 • Modrá (100-percentná azúrová, 100-percentná červená)

 • 100-percentný tón ktorejkoľvek priamej farby

Poznámka: Pre text s veľkým písmom (okolo 18 bodov a viac) nepredstavujú tóny problém. Poraďte sa s komerčnou tlačiarňou pri výbere písma, ktoré chcete použiť ako odtieň.

Na začiatok stránky

Tip 8: Použite vhodnú veľkosť digitálnych fotografií alebo naskenovaných obrázkov

Grafické prvky, ktoré sú vytvorené kresliacim programom, skenovacím programom alebo digitálnym fotoaparátom, tvorí mriežka rozlične vyfarbených štvorčekov, ktoré sa nazývajú pixle. Čím viac pixlov grafický prvok obsahuje, tým viac detailov zobrazuje.

Rozlíšenie obrázka sa vyjadruje v pixloch na palec (ppi). Každý obrázok má konečný počet pixlov. Zväčšovaním obrázka sa znižuje jeho rozlíšenie (menej ppi). Zmenšovaním obrázka sa rozlíšenie zvyšuje (viac ppi).

Ak je rozlíšenie príliš nízke, bude vytlačený obrázok hranatejší. Ak je rozlíšenie obrázka príliš vysoké, súbor s obrázkom publikácie bude príliš veľký a jeho otvorenie, úprava alebo tlač bude trvať dlhšie. Obrázky s rozlíšením vyšším ako 1 000 ppi sa nedajú vytlačiť vôbec.

Ak je rozlíšenie obrázka vyššie, ako môže tlačiareň vytlačiť (napríklad obrázok s rozlíšením 800 ppi na tlačiarni s rozlíšením 300 ppi), tlačiareň potrebuje viac času na spracovanie obrázka bez toho, aby bol výsledný výtlačok detailnejší. Skúste upraviť rozlíšenie obrázka zhodne s rozlíšením tlačiarne.

Farebné obrázky, ktoré chcete tlačiť v komerčnej tlačiarni, by mali mať rozlíšenie medzi 200 a 300 ppi. Vaše obrázky môžu mať vyššie rozlíšenie (až do 800 ppi), ale nemali by mať rozlíšenie nižšie.

Poznámka: Občas môžete vidieť rozlíšenie obrázka vyjadrené v bodoch na palec (dpi) namiesto ppi. Tieto termíny sa často zamieňajú.

Platné rozlíšenie

Obrázok obsahuje rovnaké množstvo informácií, či ho v publikácii zmenšíte alebo zväčšíte. Ak chcete, aby sa v obrázku zobrazilo po jeho zväčšení viac detailov, musíte začať s obrázkom, ktorý má vyššie platné rozlíšenie.

Každý obrázok v publikácii má platné rozlíšenie, ktoré používa pôvodné rozlíšenie grafického prvku a výsledok zmeny mierky v programe Publisher. Obrázok s pôvodným rozlíšením 300 ppi, ktorý bol o 200 percent zväčšený, má platné rozlíšenie 150 ppi.

Ak chcete nájsť platné rozlíšenie obrázka v publikácii, vykonajte nasledujúce činnosti:

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Správca grafiky.

 2. Na pracovnej table Správca grafiky v časti Vybrať obrázok kliknite na šípku vedľa obrázka a potom kliknite na položku Podrobnosti.

 3. V okne Podrobnosti je v poli Platné rozlíšenie zobrazené rozlíšenie v bodoch na palec (dpi).

Zníženie rozlíšenia grafiky s vysokým rozlíšením

Ak máte iba niekoľko grafických prvkov, ktorých rozlíšenie je príliš vysoké, nebudete mať s ich vytlačením žiadne problémy. Ak máte viac grafických prvkov s vysokým rozlíšením, publikácia bude vytlačená oveľa rýchlejšie, ak ich rozlíšenie znížite.

Dôležité: Pred znížením rozlíšenia grafického prvku konzultujte potrebné rozlíšenie so službou poskytujúcou komerčnú tlač.

V programe Publisher môžete komprimovaním obrázkov zmenšiť rozlíšenie jedného, niekoľkých alebo všetkých obrázkov.

 1. V programe Publisher vyberte obrázky, ktorých rozlíšenie chcete znížiť, kliknite pravým tlačidlom na niektorý z nich a potom kliknite na možnosť Formátovať obrázok.

 2. V dialógovom okne Formátovať obrázok kliknite na kartu Obrázok.

 3. Kliknite na tlačidlo Komprimovať.

 4. V dialógovom okne Kompresia obrázkov v časti Cieľový výstup kliknite na možnosť Komerčná tlač.

 5. V časti Použiť nastavenie kompresie vyberte možnosť, či chcete komprimovať všetky obrázky publikácie alebo iba vybraté obrázky, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 6. Ak sa zobrazí správa s otázkou, či chcete použiť optimalizáciu obrázka, kliknite na tlačidlo Áno.

  Verzia 300 ppi rovnakého obrázka alebo obrázkov nahradí pôvodný obrázok alebo obrázky s vysokým rozlíšením.

Na začiatok stránky

Tip 9: Použite prepojené obrázky

Keď vkladáte obrázky do publikácie, môžete ich priamo vložiť do publikácie alebo vložiť prepojenie so súborom obrázka. Vloženie obrázkov do publikácie vo forme prepojení zníži veľkosť publikácie a umožňuje tlačiarni upraviť každý z obrázkov samostatne, alebo spravovať farby všetkých v jednej dávke.

Ak vložíte do publikácie prepojené obrázky, nezabudnite odoslať súbor s obrázkami zároveň s publikáciou. Ak na prípravu publikácie pre komerčnú tlač použijete sprievodcu Zbaľ a choď, prepojené obrázky budú vložené do zbaleného súboru.

Dodanie publikácie spolu s prepojenými obrázkami je dôležité hlavne vtedy, keď použijete grafické prvky EPS (Encapsulated PostScript), pretože obrázok programu Publisher sa nedá vo formáte EPS uložiť. Grafické prvky formátu EPS sú k dispozícii pre komerčnú tlačiareň iba vtedy, ak sú poskytnuté ako samostatný prepojený súbor.

Ak chcete vložiť obrázok ako prepojenie, urobte nasledovné:

 1. V ponuke Vložiť ukážte na položku Obrázok a potom kliknite na položku Zo súboru.

 2. V dialógovom okne Vložiť obrázok vyhľadajte požadovaný obrázok a potom naň kliknite.

 3. Kliknite na šípku vedľa položky Vložiť a potom kliknite na položku Prepojiť so súborom.

Na začiatok stránky

Tip 10: Na prípravu súboru svojej publikácie použite sprievodcu Zbaľ a choď

Sprievodca Zbaľ a choď zbalí publikáciu a jej prepojené súbory do jediného zbaleného súboru, ktorý môžete odniesť do komerčnej tlačiarne. Keď použijete sprievodcu Zbaľ a choď, program Publisher urobí nasledovné činnosti:

 • Uloží kópiu súboru a vloží tie písma typu TrueType, ktoré majú povolenie na vloženie.

 • Vytvorí komprimovaný archívny súbor, ktorý obsahuje publikáciu a všetky prepojené grafické prvky.

 • Vytvorí súbor PDF, ktorý môže byť pre tlačiareň vhodnejší.

  Poznámka: V programoch balíka systém Microsoft Office 2007 môžete ukladať súbory typu PDF alebo XPS len po nainštalovaní doplnku. Ďalšie informácie nájdete na stránke Umožnenie podpory iných formátov súborov, ako napríklad PDF a XPS.

 • Skopíruje zbalený súbor na jednotku, ktorú určíte.

Spustí sprievodcu Zbaľ a choď

 1. V ponuke Súbor ukážte na príkaz Zbaliť a ísť a potom kliknite na príkaz Vziať do komerčnej tlačiarne.

 2. V zozname Ako sa táto publikácia vytlačí? na pracovnej table Vziať do komerčnej tlačiarne vyberte požadovanú možnosť:

  Ak použijete ofsetovú tlačiareň, vyberte položku Komerčná tlač.

  Ak použijete kvalitnú kopírovaciu službu, vyberte položku Tlač vo vysokej kvalite.

  Ak chcete nastavenie formátu PDF zmeniť tak, aby sa zhodovalo s nastavením cieľovej tlačiarne, kliknite na položku Iné a potom vyberte požadované nastavenie.

 3. Kliknite na položku Možnosti tlače.

 4. V dialógovom okne Tlač - možnosti vykonajte požadované zmeny vrátane značky tlačiarne a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Obráťte sa na službu poskytujúcu tlač a zistite, či je potrebné vybrať Značky tlačiarne.

 5. V časti Výber položky na opravu odstráňte problémy, ktoré program Publisher zistil.

 6. Ak chcete vytvoriť súbor PDF, v časti Export začiarknite políčko Vytvoriť súbor PDF.

  Publikáciu môžete uložiť vo formáte súboru .zip, PDF alebo v oboch formátoch. Oba formáty sú vybraté ako predvolené. Ak nemáte istotu, ktorému z nich služba poskytujúca komerčnú tlač dáva prednosť, ponechajte vybraté obidve možnosti.

 7. Kliknite na príkaz Uložiť.

 8. V Sprievodcovi „Zbaľ a choď“ vyberte umiestnenie, do ktorého chcete súbor exportovať, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Ak zbalíte viacero publikácií, uložte ich do rôznych priečinkov, inak Sprievodca „Zbaľ a choď“ prepíše všetky predchádzajúce zbalené publikácie.

  Súbor môžete uložiť na vymeniteľné médium, jednotku pevného disku, externú jednotku alebo na sieťovú jednotku.

  Uloženie súborov na ľubovoľné odpojiteľné médium

  Ak chcete publikáciu na disku vziať do tlačiarne, kliknite na príslušnú jednotku (zvyčajne D alebo E v prípade vymeniteľných médií, ako sú zapisovateľné disky CD a jednotky USB Flash).

  Uloženie súborov na pevnom disku, externej jednotky alebo v sieti

  Ak chcete súbory uložiť na externú jednotku, do siete alebo na jednotku pevného disku v počítači, kliknite na príkaz Prehľadávať, vyberte požadovanú jednotku a priečinok a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Ak komerčná tlačiareň využíva odosielanie súborov na web, neskôr môžete súbor odovzdať do príslušnej webovej lokality.

 9. Začiarknite políčko Tlač kompozitného skúšobného výtlačku alebo zrušte jeho začiarknutie a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Políčko Tlač kompozitného skúšobného výtlačku je štandardne vždy začiarknuté. Pred odoslaním súboru do komerčnej tlačiarne je možné použiť kompozitný skúšobný výtlačok na kontrolu tlačenej verzie publikácie a odstránenie chýb. Ak sa chyby v súbore odstraňujú v komerčnej tlačiarni, náklady na tlač sú obyčajne vyššie.

  Poznámka: Ak po zbalení súborov vykonáte v publikácii zmeny, musíte znova spustiť sprievodcu Zbaľ a choď, aby sa zmeny zahrnuli do publikácie, ktorú odovzdáte v komerčnej tlačiarenskej službe.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×