Tipy na písanie efektívnych marketingových publikácií

Ľudia sú zaplavovaní reklamnými a marketingovými správami. Získať si potenciálnych zákazníkov preto môže byť ťažké.

Ako teda nadviazať komunikáciu so zákazníkmi, keď chcete svoj podnik ďalej rozvíjať? Odpoveď je jednoduchá: oslovte ľudí, ktorých by mohla zaujať, usilujte sa vybudovať osobné vzťahy, vyjadriť sa stručne jasne a zároveň presvedčivo.

Efektívne marketingové texty nie sú okázalé, ale zrozumiteľné a vyžadujúce reakciu. Pomocou nasledovných tipov na vytvorenie efektívnych marketingových materiálov zistíte, ako zacieliť svoje posolstvo tak, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky.

Ako písať efektívne

Úspešní autori používajú rozličné prístupy. Nasledovné kroky preto predostierajú postup, ktorý si môže podľa vlastných potrieb upraviť:

 1. Príprava na písanie

 2. Vytvorenie konceptu

 3. Úprava konceptu

 4. Finálna úprava

Tip: Čo je zlé na kopírovaní a prilepení? Z dôvodu zvýšenia efektivity mnohé podniky často kopírujú, napríklad popis spoločnosti, produktov alebo kľúčových osôb daného podniku, no tieto často používané texty majú zvyčajne len všeobecný a doplnkový charakter. Ak takéto texty poskytnete, zákazníci ich pravdepodobne nedočítajú. Sú teda časovo úsporné, no nie vždy účinné. Používajte ich s rozvahou.

Príprava na písanie

Jasný plán je základom jasne písaného textu. Čím lepšie sa pripravíte, tým ľahšie sa vám bude písať.

 1. Preskúmajte tému    Získajte čo najviac informácií o zákazníkoch, trhu a konkurencii. Na základe týchto informácií si budete môcť lepšie vybudovať dôveryhodnosť u potenciálnych zákazníkov. Zdroje informácií môžu pozostávať z nasledovného:

  • z priemyselných údajov,

  • zo štatistiky výkonu,

  • z hodnotení zákazníkov,

  • z údajov o predaji,

  • z referencií a odporúčaní zákazníkov a z osvedčení o vašich produktoch a službách.

 2. Vypočujte si zákazníkov    Počúvaním zákazníkov sa do nich postupne dokážete vcítiť. Keď sa naučíte a začnete používať ich jazyk, dokážete vyjadriť to, že rozumiete ich potrebám. Ak sa chcete naučiť výrazy, ktoré používajú, skúste nasledovné:

  • navštevujte internetové diskusné skupiny,

  • počúvajte telefonické hovory týkajúce sa podpory a predaja,

  • stretávajte sa s kľúčovými zákazníkmi.

 3. Jasne vyjadrite, čo od čitateľov očakávate    Čo chcete, aby zákazníci urobili po dočítaní?

  • Klikli na prepojenie?

  • Zatelefonovali?

  • Intenzívnejšie začali myslieť na váš obchod?

   Dôkladne si rozmyslite, čo zákazníci potrebujú na to, aby začali konať. Otestujte svoj systém ohlasov, aby ste boli pripravení, keď zareagujú.

 4. Stanovte si ciele    Čo budete považovať za úspech? Vedieť, čo a v akej miere chcete dosiahnuť, vám pomôže udržať smer pri tvorbe obsahu.

  • Hľadáte nových zákazníkov?

  • Získavate si nových alebo vracajúcich sa zákazníkov?

  • Chcete dosiahnuť stanovené ciele predaja?

 5. Zhodnoťte svoje prostriedky    Neprekračujte rozpočet ani ostatné limity a poznajte svoje finančné možnosti. Je lepšie pracovať s tým, čo máte, ako sa dostať do polovice projektu a potom zistiť, že so svojimi obmedzenými prostriedkami nie ste schopní daný cieľ dosiahnuť.

Na začiatok stránky

Načrtnite si predlohu

Poznajte rozdiel medzi písaním a úpravou. Úprava vás pri písaní zdržiava. Odložte zdokonaľovanie na neskôr.

 1. Napíšte úplne všetko    Nečakajte, že to bude hneď na prvý raz kvalitné. Odhoďte sebakritiku, keď píšete:

  • súhrnnú správu,

  • kľúčové ciele,

  • čo chcete oznámiť svojim čitateľom,

  • čo majú vykonať,

  • aký úžitok budú mať z vášho produktu alebo služby.

   Neprestávajte písať, pokiaľ nepokryjete všetky potrebné. Píšte tak dlho, ako je to nutné. K usporiadaniu, úpravám a zdokonaľovaniu sa vrátite neskôr.

 2. Počítajte s pochybnosťami aj námietkami    Najskôr odpovedzte na základnú otázku: Prečo to vlastne čítať? Poskytnite podrobnosti, uistenie, presviedčanie – akékoľvek prostriedky, ktoré považujete za najvhodnejšie pre svoju cieľovú skupinu. Ak ich zaujmete, budú chcieť odpovede na svoje otázky: 

  • O čo ide?

  • Čo mi to prinesie?

  • Kto iný to použil a čo mu to prinieslo? (Tu je priestor na osobné skúsenosti a odporúčania zákazníkov.)

  • Koľko to bude stáť?

  • Kedy a kde to môžem dostať?

 3. Zamerajte sa na výhody    Namiesto sústredenia na vlastnosti produktu alebo svoju činnosť oznámte zákazníkom, čo získajú. Keď píšete o funkciách produktu, opíšte zákazníkom, aké výhody im produkt prinesie a ako im zlepší kvalitu života. Vyvolajte v nich túžbu. 

 4. Využite odporúčania    Pokiaľ sa neobraciate priamo na vedúcich a riadiacich pracovníkov, ktorí sa menej často nechávajú ovplyvniť názormi ostatných, použite na ilustráciu problémov, ktoré rieši vaša spoločnosť, skúsenosti zákazníkov. Vybudujte si pomocou nich osobný vzťah s vašou cieľovou skupinou.

 5. Píšte autenticky    Niekoľko návrhov, ako na to:

  • Píšte tak, ako rozprávate.

  • Oslovujte priamo čitateľa „Vy“.

  • Píšte tak, ako keby ste to adresovali niekomu známemu. Čím viac viete o danom segmente svojej cieľovej skupiny, tým lepšie sa vám bude písať.

  • Vyhnite sa zveličovaniu a preháňaniu. Ak potrebujete vyvolať nadšenie, skúste to urobiť bez toho, aby ste svoju ponuku označovali ako úžasnú.

  • Neriskujte rozčarovanie svojich čitateľov klamaním alebo sľubovaním niečoho, čo nemôžete poskytnúť.

Na začiatok stránky

Úprava konceptu

Nastal čas na úpravu. Pri úprave postupujte od všeobecného ku konkrétnemu, od kľúčových informácií k podrobnostiam. Najprv sa zamerajte na usporiadanie textu, potom na jazyk. 

 1. Zoskupovanie    Prezrite si obsah a zoskupte tie časti, ktoré navzájom súvisia. Buďte flexibilní. Vyskúšajte rozličné spôsoby usporiadania textu. Odstráňte zbytočnosti.

 2. Zaujmite ich    Začnite pútavým príbehom, provokatívnou otázkou alebo neobvyklým pohľadom na vec. Prinúťte čitateľa, aby pokračoval v čítaní. Na to, aby ste ho zaujali, máte pravdepodobne menej než 10 sekúnd.

 3. Sústreďte sa na jednu správu    Ak čitatelia venujú vašej správe iba niekoľko sekúnd, budú ju môcť stráviť? Odstráňte obsah, ktorý neslúži vašej správe a cieľom.

 4. Pomôžte čitateľom orientovať sa v texte    Správu zostavte do blokov (s nadpisom a jedným alebo dvoma odsekmi, prípadne s priradeným grafickým prvkom a popisom). Tlmočte dôležité body v častiach, ktoré čitatelia čítajú ako prvé (a často posledné):

  • Nadpisy    Sú tou najdôležitejšou časťou textu, pretože čitatelia ich zvyknú prebehnúť očami a na základe nich sa rozhodnú, či sa chcú dočítať viac, alebo chcú radšej robiť niečo iné. Ich tvorbe venujte špeciálnu pozornosť.

  • Popisy    Použite ich na vystihnutie podstaty, nielen na popis obrázka. Po letnom prečítaní nadpisov ľudia často očami prebehnú práve popisy.

  • Podnadpisy a zoznamy    Tieto prvky pomáhajú čitateľom letmo prečítať publikáciu a ponúkajú im dodatočné vstupné informácie.

 5. Upravte svoj text    Používajte krátke vety (10 až 20 slov) a odseky (2 alebo 3 vety), aby ste oznámili len to najpodstatnejšie. Teraz je tiež vhodný čas na kontrolu pravopisu a odstránenie všetkého, čo v texte netreba: prívlastky, zložené vety, nevhodné formulácie. Používajte činný rod a vyhnite sa obchodnému žargónu, neznámym slovám, klišé a akýmkoľvek abstraktným alebo mätúcim pojmom. Vyjadrujte sa jasne a priamočiaro.

Na začiatok stránky

Vycibrite svoju správu

Pri záverečných úpravách sa na publikáciu pravidelne pozerajte s odstupom, aby ste sa uistili, že je stále v súlade s vaším marketingovým plánom. Teraz je tiež správny čas na získanie spätnej väzby od ostatných. Ich nezaujatý pohľad na vec vám môže pomôcť odhaliť veci, ktoré ste mohli prehliadnuť.

 1. Zachovajte jednoduchosť    Čím menej slov použijete, tým skôr si ich vaši čitatelia prečítajú. Použite jednoduchú úpravu. Spleť rôznych typov písma, farieb a obrázkov zmení aj jednoduchú a priamočiaru správu na mätúcu. Tak, ako ste tvrdo pracovali na vytvorení jednoduchej správy, snažte sa aj o jednoduchú úpravu, ktorá váš zámer umocní.

 2. Zohľadnite médium    Obsah a množstvo napísaného textu sa líši podľa toho, či píšete pohľadnicu, brožúru, bulletin, e-mailovú správu alebo obsah pre webovú lokalitu.

 3. Prekontrolujte, či ste spomenuli všetko dôležité    Ľudia majú radi skratky a tou najpohodlnejšou skratkou je často odpadkový kôš. Zákazník by mal rýchlo zistiť, o čom a od koho je daná publikácia, čo má ďalej urobiť, kedy to má urobiť a ako sa s vami môže spojiť.

 4. Nechajte si skontrolovať chyby    Požiadajte niekoľko ľudí, aby si publikáciu prelistovali. Potrebujete dva typy nezaujatej pomoci. Najprv požiadajte niekoho, kto je podobný cieľovej skupine, aby publikáciu prečítal a vyjadril sa, či jasne oznamuje, čo chcete povedať. Zaujala ho? Zanechala v ňom nezodpovedané otázky? Následne požiadajte niekoho, aby po vás urobil korektúru textu. Preklepy, pravopisné a gramatické chyby na váš podnik vrhajú zlé svetlo.

Na začiatok stránky

Ako získať reakciu

Ak chcete osloviť potenciálneho zákazníka a získať odozvu, zaujmite osobnejší prístup. Je teda potrebné rozdeliť potenciálnych zákazníkov do skupín, ktoré môžete osloviť samostatne. Databáza vašich zákazníkov a poštové zoznamy vám pomôžu filtrovať všeobecné znaky, ktoré môžete použiť ako základ pre svoju marketingovú činnosť.

Čím viac o svojej cieľovej skupine viete, tým väčšiu istotu bude mať v to, že si budú chcieť prečítať, čo im chcete povedať, a že rozumiete ich potrebám.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×