Office
Prihlásenie

Tipy na optimalizáciu migrácií IMAP

Keď vykonávate migráciu IMAP z lokálneho servera Exchange Server do služieb Office 365, k dispozícii máte niekoľko možností, pomocou ktorých možno migráciu optimalizovať.

Optimalizácia migrácie IMAP

Tu je niekoľko tipov na optimalizáciu migrácie IMAP:

 • Zvýšenie limitov pripojení k serveru IMAP:      Mnoho brán firewall a e-mailových serverov má limity týkajúce sa počtu používateľov, IP adries a celkového počtu pripojení. Pred migráciou poštových schránok sa uistite, že brána firewall a server IMAP sú konfigurované na povolenie vysokého alebo maximálneho počtu pripojení pre tieto nastavenia:

  • celkový počet pripojení k serveru IMAP,

  • počet pripojení konkrétneho používateľa – toto je dôležité, ak používate konto správcu v súbore s hodnotami oddelenými čiarkou (CSV), pretože všetky pripojenia k serveru IMAP sa vykonávajú prostredníctvom tohto používateľského konta,

  • počet pripojení z jednej IP adresy – limit väčšinou stanovuje brána firewall alebo e-mailový server.

  Ak máte na serveri IMAP Microsoft Exchange Server 2010 alebo Exchange 2007, predvolené nastavenia limitov pripojení sú nízke. Pred migráciou e-mailov tieto limity zvýšte. Exchange 2003 predvolene neobmedzuje počet pripojení.

  Ďalšie informácie:

 • Zmena nastavenia hodnoty Time to Live (TTL) v DNS systéme vo vašom MX zázname:      Kým začnete migrovať poštové schránky, nastavte hodnotu TTL v DNS systéme v aktuálnom MX zázname na kratší interval, napríklad 3 600 sekúnd (jednu hodinu). Pokiaľ po migrácii všetkých poštových schránok zmeníte MX záznam tak, aby smeroval na vašu e-mailovou organizáciu využívajúcu Office 365, bude sa z dôvodu skrátenia intervalu TTL aktualizovaný MX záznam šíriť rýchlejšie.

 • Spustenie jednej alebo viacerých testovacích dávok migrácie:      Pred migráciou veľkého množstva používateľov spustite niekoľko menších dávok migrácie IMAP. V rámci testovacej migrácie je možné vykonať nasledujúce činnosti:

  • overenie formátu CSV súboru,

  • otestovanie koncového bodu migrácie používaného na pripojenie k serveru IMAP,

  • overenie, či možno úspešne migrovať e-maily pomocou poverení správcu (ak je{b> <b}k dispozícii),

  • stanovenie optimálneho počtu simultánnych pripojení k serveru IMAP, čo minimalizuje vplyv na šírku pásma internetu,

  • skontrolovanie, či sa vylúčené priečinky nemigrujú do poštových schránok služieb Office 365,

  • stanovenie dĺžky trvania migrácie dávky používateľov.

  • Použite CSV súbory s rovnakým počtom riadkov a dávky spustite v rovnakom čase počas dňa. Následne porovnajte celkový čas priebehu pre každú skúšobnú dávku. Toto porovnanie vám pomôže odhadnúť, ako dlho môže trvať migrácia všetkých poštových schránok, akú veľkosť by mali mať jednotlivé dávky migrácie a koľko súčasných pripojení na server IMAP by ste mali použiť, aby ste mohli vyvažovať rýchlosť migrácie a šírku pásma internetu.

 • Migrácia e-mailov pomocou poverení správcu v CSV súbore:      Z hľadiska používateľov ide o najmenej narušujúcu a najvýhodnejšiu metódu, ktorá pomáha minimalizovať chyby synchronizácie, ku ktorým dochádza, keď používatelia zmenia heslo lokálneho konta. Pri tejto metóde tiež nebude nutné získavať ani meniť heslá používateľov. Ak použijete túto metódu, presvedčte se, že používané konto správcu má povolenia potrebné na prístup k migrovaným poštovým schránkam.

  Poznámka: Ak sa v CSV súbore rozhodnete použiť poverenia používateľa, zvážte globálnu zmenu hesiel používateľov a následné zabránenie používateľom meniť heslá svojich lokálnych kont pred dokončením migrácie poštových schránok. Ak používatelia zmenia svoje heslo pred dokončením migrácie poštovej schránky do cloudovej poštovej schránky, migrácia zlyhá. Ak zmenia heslo po migrácii poštovej schránky, nové e-maily odoslané do ich poštovej schránky na serveri IMAP sa nemigrujú do cloudovej poštovej schránky služieb Office 365.

 • Neodstraňovanie poštových schránok a nevykonávanie zmeny ich SMTP adresy počas migrácie:      Ak systém migrácie nenájde poštovú schránku, ktorá sa migrovala, ohlási chybu. Skôr než odstránite alebo zmeníte SMTP adresu poštovej schránky služieb Office 365 alebo lokálnej poštovej schránky, ktorá sa migrovala, dokončite migráciu a odstráňte dávku migrácie.

 • Komunikácia s používateľmi:      V dostatočnom časovom predstihu oznámte používateľom, že obsah ich lokálnych poštových schránok sa bude migrovať do podnikových služieb Office 365. Zvážte vykonanie nasledovného:

  • Povedzte používateľom, že e-mailové správy s veľkosťou presahujúcou 35 MB nebudú migrované. Požiadajte používateľov, aby si veľmi veľké správy a prílohy uložili do lokálneho počítača alebo na{b> <b}vymeniteľný USB kľúč.

  • Požiadajte používateľov, aby pred migráciou odstránili zo svojej lokálnej poštovej schránky staré alebo nepotrebné e-mailové správy. Pomôžu tak znížiť množstvo údajov určených na migráciu a zároveň znížiť celkový čas migrácie. Poštovú schránku môžete používateľom vyčistiť aj sami.

  • Navrhnite používateľom, aby si zálohovali priečinok doručenej pošty.

  • Oznámte používateľom, ktoré priečinky sa nebudú migrovať (v prípade potreby).

  • Do migrácie nebudú zahrnuté priečinky so znakom lomky (/) v názve. Ak používatelia chcú migrovať priečinky, ktoré v názvoch obsahujú lomky, musia priečinky premenovať alebo nahradiť lomky iným znakom, ako sú napríklad znak podčiarknutia (_) alebo pomlčka (-).

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×