Tipy na e-mailový marketing

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Marketing cez e-mail má mnohé výhody:

 • Je lacný.

 • Je okamžitý.

 • Je interaktívny.

 • Šíri vašu správu mnohým zákazníkom súčasne.

 • Nie je potrebné na zákazníkov čakať, ale správa preniká k nim.

 • Zjednodušuje sledovanie takých vecí, ako sú napríklad nesprávne e-mailové adresy, kladné a záporné odozvy, návštevy webových stránok (cez odkazy vložené do e-mailovej správy) a zvyšuje predajnosť.

E-mailový marketing uľahčuje vytvorenie programu plánovania pravidelnej komunikácie, ktorý vybuduje vašu obchodnú značku a váš obchod.

E-mailový marketing má aj svoje nevýhody. Zákazníci zaplavení e-mailovými správami filtrujú vaše správy zo svojich e-mailových schránok a odstraňujú ich bez toho, aby ich čítali. Čo je však horšie, mýlia si vaše e-mailové správy s nevyžiadanou poštou a to najmä v prípade, ak dostávajú veľké množstvá nepodstatných správ. Najhoršie zo všetkého je, že zákazníci sa môžu domnievať, že vaša správa je nevyžiadaná, ak jej obsah nesúhlasí s tým, čo očakávali. Potom sa môžu odstrániť z vášho distribučného zoznamu a ponechajú si zlý dojem z vášho obchodu.

Čo povedať na záver? Dobre vedený e-mailový marketing môže pozitívne vplývať na vzájomnú spoluprácu zákazníka s vaším obchodom.

Obsah tohto článku

Components úspešné e-mailový marketing

Vytvorenie zákazníkov

Prvky úspešného e-mailového marketingu

Čo potrebujete na to, aby ste mali úspech v e-mailovom marketingu?

 • Dodržiavajte zákon.

 • Obsah musí byť dôležitý a stručný.

 • Vyvolajte jednoznačnú reakciu.

 • Urobte správu osobnejšou.

 • Buďte konzistentní.

 • Správu formátujte starostlivo.

 • Otestujte správu ešte pred jej odoslaním.

Kľúč k úspešnému e-mailovému marketingu ako aj ku každému inému marketingu je v zabezpečení, aby v distribučnom zozname boli tí správni ľudia, v nastavení vami odosielaných správ podľa ich očakávaní a v dodaní toho, čo ste sľúbili.

Dodržiavajte zákony e-mailového marketingu

Zákon CAN-SPAM z roku 2003 (Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing Act) vytyčuje podmienky pre tých, ktorí posielajú komerčné e-maily. Tiež vymenováva pokuty pre rozosielateľov nevyžiadaných správ a spoločnosti, ktorých produkty sú ponúkané v nevyžiadanej správe, ak porušujú zákon, a dáva príjemcom právo požiadať rozosielateľov e-mailov, aby zastavili posielanie nevyžiadaných správ.

Pod zákon spadá ten e-mail, ktorého základným poslaním je reklama alebo ponúkanie komerčného produktu alebo služby, vrátane obsahu na webovej lokalite. „Správa týkajúca sa transakcií alebo vzťahov (transactional or relationship message)“ je e-mail, ktorý umožňuje dohodnutú transakciu alebo aktualizáciu existujúceho obchodného vzťahu so zákazníkom a nesmie obsahovať falošné alebo zavádzajúce informácie, lebo inak je vyňatá z mnohých ustanovení zákona CAN-SPAM. Ďalšie informácie získate, ak kliknete na prepojenie v časti Pozrite tiež.

Obsah koncipujte relevantne a stručne

Predpokladajme, že mnohí vaši zákazníci alebo potenciálni zákazníci majú čas a záujem čítať len tie správy, ktoré sa ich týkajú a ktorých podstatu rýchlo pochopia. Čím presnejšie prispôsobíte každú e-mailovú správu záujmom jednotlivých príjemcov, tým skôr vaše správy otvoria, prečítajú a na ne odpovedajú. Funkcie hromadnej korešpondencie v programe Microsoft Office Publisher 2007 vám môžu pomôcť efektívne upraviť obsah podľa záujmov každého príjemcu.

Typy obsahu, ktoré fungujú dobre v e-mailovom marketingu:

 • ponuky týždňa, zľavy a ďalšie reklamné ponuky,

 • pozvánky na podujatia a semináre,

 • aktualizácie informácií o produktoch,

 • informačné bulletiny.

Efektívne e-mailové marketingové správy obsahujú nasledovné prvky (mnohé z nich sú požadované zákonom CAN-SPAM):

 • Jasný, stručný predmet správy    Ak chcete, aby príjemca otvoril e-mailovú správu, hrajte čisto a nepoužívajte triky. Sľubujte reálne výhody alebo ceny, ktoré môžete poskytnúť. Zákon CAN-SPAM požaduje, aby obsah riadka „Predmet“ správne vystihoval obsah správy.

  Taktiež dodržiavajte maximálnu dĺžku textu v riadku Predmet (menej ako 50 znakov), aby nebol v príjemcovom priečinku Doručená pošta rozseknutý, a obmedzte interpunkciu s výnimkou kladenia otázky – šetrí to drahocenné miesto. Predovšetkým sa však vyhnite používaniu výkričníka. Výkričník určuje výlučne reklamnú povahu správy.

 • Oznámenie o nábore alebo reklamnom zameraní e-mailovej správy    Zákon CAN-SPAM požaduje, aby toto oznámenie bolo jasné a zreteľné a určuje vašu povinnosť poskytnúť príjemcovi spôsob, akým sa môže z vášho distribučného zoznamu odstrániť (spôsob odstúpenia).

 • Platná spätná adresa    Zákon CAN-SPAM požaduje, aby ste poskytli poštovú adresu. Je vhodné poskytnúť aj telefónne číslo. Koniec-koncov, je vo vašom záujme, aby vás príjemcovia kontaktovali.

 • Možnosť odstúpenia    Zákon CAN-SPAM požaduje, aby ste poskytli spätnú e-mailovú adresu alebo iný webový spôsob spätnej odozvy, ktorý umožní príjemcom požiadať vás o neodosielanie e-mailových správ na ich e-mailové adresy. Žiadosť musíte akceptovať do 10 pracovných dní od prijatia žiadosti o odstúpenie a najmenej 30 dní po odoslaní e-mailovej správy. Nesmiete ani pomáhať niekomu inému odoslať e-mail na adresu toho, kto sa rozhodol odstúpiť.

Ponúknite jednoznačnú pozvánku na akciu

Formulujte jasne prvý odsek týkajúci sa akcie, ktorú príjemcovia môžu získať. Nenechajte ich prehľadávať celú správu, ale znova ju na konci preformulujte pre prípad, že sa odhodlajú prečítať celú správu skôr, ako sa rozhodnú.

Niektoré možnosti pozvaní na akcie obsahujú nasledovné formulácie:

 • Ďalšie informácie získate po kliknutí na odkaz.

 • Zaregistrujte sa, ak chcete dostať špeciálnu ponuku.

 • Navštívte webovú lokalitu, ak chcete získať oprávnenie (a využiť túto stránku na získanie špeciálnej ponuky).

 • Prevezmite bulletin, hru, šetrič obrazovky, kupón alebo štúdiu.

 • Zatelefonujte.

Urobte správu osobnejšou

Čím osobnejší tón alebo formulácia, tým lepšie. Napíšte správu tak, ako by ju formuloval človek a nie neosobná spoločnosť. Ľudia chcú rozvíjať vzťahy s ďalšími ľuďmi, nie so spoločnosťou.

Pridajte k správe niečo osobné, napríklad informáciu, ktorá týka záujmov zákazníka vášho obchodu . Reštaurácia môže napríklad vkladať do správy recenzie vín alebo recepty, ktoré sa stanú súčasťou pravidelnej e-mailovej komunikácie. Keď zákazníci tieto vína alebo recepty doma vyskúšajú, reštaurácia získa dobrú odbornú povesť a vylepší vzťahy medzi zákazníkom a podnikom. Vzdelanie, odôvodnené stanoviská, pevné zásady alebo humor spôsobia, že váš obchod získa punc užitočnosti a ľudskosti. Je ale nevyhnutné poznať aj riziká, ktoré to prináša. Ujasnite si, či dobre poznáte svoje publikum a ako pravdepodobne zareaguje.

Buďte konzistentní

V sérii odoslaných e-mailových správ udržujte konzistentnosť v zdelení, v rozložení a v načasovaní pošty. Táto konzistentnosť podporuje predstavu dôveryhodnosti, dobrej organizácie a prosperity vášho podniku.

Posielajte série e-mailových správ v rovnakom čase každý deň, týždeň alebo mesiac. Ak sú vaše správy určené iným podnikateľom (alebo ľuďom v práci), pošlite ich tak, aby ich mohli čítať počas pracovnej doby, nie však v pondelok ráno (neposielajte svoje správy medzi piatkovým popoludním a pondelkovým dopoludním). Ak sú vaše správy adresované spotrebiteľom domov, pošlite ich tak, aby zákazníci čítali vaše správy cez víkend.

Ak správy nebudú posielané dostatočne často, zákazníci na váš obchod zabudnú. Začnite s testovaním e-mailov odosielaných raz týždenne a použite ich ako východiskový bod. Ale ak máte akékoľvek pochybnosti, je lepšie posielať ich zriedkavejšie, ako pričasto.

Správu formátujte starostlivo

Ak vytvoríte e-mailovú správu z tlačovej publikácie, môže byť príliš široká a môže nútiť príjemcu, aby sa v nej vodorovne posúval. Čím častejšie príjemcovia musia prehľadávať zvislo, tým je menej pravdepodobné, že vašu správu uvidia celú. Aj v prípade, ak vyberiete publikáciu navrhnutú pre e-mailové správy, zobrazte správu a overte jej rozloženie a veľkosť, aby ste mohli urobiť potrebné zmeny v texte, grafických prvkoch a rozložení ešte pred tým, ako ju odošlete.

Zmena veľkosti strany

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Nastavenie strany.

 2. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • V časti E-mail, kliknite na štandardnú veľkosť strany alebo na možnosť Vytvoriť vlastnú veľkosť strany.

  • V časti Strana zmeňte nastavenie pre Šírku a Výšku.

Niektoré typy písma, ktoré používate v tlačenej publikácie nemusia byť ľahko čitateľné online. Zvážte použitie webového písma alebo schémy písiem, ktorá je určená pre čitateľnosť na obrazovke, najmä pre používateľov, ktorí majú obrazovky rôznych veľkostí a rozlíšení. Zoznam webového písma a schém písma programu Microsoft Office Publisher nájdete v téme Používanie schémy písiem.

Zvážte tiež e-mailové možnosti vašich čitateľov. Ak sú v širokopásmových alebo podnikových sieťach, nebudú musieť na prevzatie súborov s bohatou grafikou čakať dlho. Pretože však súbory e-mailových správ s grafickým a farebným formátovaním budú mať značnú veľkosť, môže príjemcom s pomalým pripojením prevzatie alebo otvorenie správy trvať dosť dlho. Títo príjemcovia sa pravdepodobne rozhodnú, že vaša správa nestojí za to, aby na jej otvorenie čakali.

Otestujte správu ešte pred jej odoslaním

Skôr než odošlete e-mail veľkému zoznamu príjemcov, overte, či ste otestovali e-mailovú správu, jej obsah a všetky mechanizmy sledovania a získania odpovedí, vrátane hypertextových prepojení v tele správy. Začnite so zobrazením správy. Pretože niektoré problémy sa nemusia vo webovom prehľadávači zobraziť, odošlite správu sami sebe, aby ste overili veľkosť súboru a záverečné formátovanie. Ešte lepšie je požiadať niekoľko ďalších ľudí o otestovanie správy a zaslanie pripomienok. Zistíte to, čo ste možno prehliadli, ak budete pozorovať objektívnych testerov počas otvárania, čítania a odpovedania na správu.

Na začiatok stránky

Budovanie dôvery zákazníkov

Základom úspešného e-mailového marketingového programu je zoznam zákazníkov a potenciálnych zákazníkov, ktorí majú dostatočný záujem o vaše ponuky, obchod alebo priemyselné odvetvie a chcú príslušné informácie získavať e-mailom.

Keď sa spýtate zákazníkov a potenciálnych zákazníkov, či chcú dostávať správy o vašom podnikaním, žiadate ich zároveň aj o dôveru k vám. Robte všetko pre to, aby ste si získali a udržali ich dôveru zistením ich očakávaní a jednoznačnou komunikáciou. Urobte to a získate lojálnych pokračovateľov. Lojalita je to najvhodnejšie, čo môžete priniesť do podnikania.

Vystúpiť alebo vstúpiť?

Ľudia prijímajú e-mail dvomi základnými spôsobmi: ako prekvapenie alebo na vyžiadanie.

 • Prekvapenie (vystúpenie)    S výnimkou e-mailových správ od známych ľudí väčšinou pokladáte neočakávané alebo nechcené správy za nevyžiadané správy. Potrebujete spôsob na požiadanie na odstránenie alebo vystúpenie z ďalšej korešpondencie. Výstupný e-mail je nechcená e-mailová správa, ktorá poskytuje príjemcom spôsob na ich odstránenie z ďalšej korešpondencie.

  Výstupný e-mail je zvyčajne (ale nie vždy) mrzutosť. Ako príklad možného oprávneného výstupného e-mailu je nevyžiadaná správa týkajúca sa nového podujatia, ktorá je dôležitá pre účastníkov predošlého seminára, ktorý ste hosťovali. Toto je dobrá príležitosť na to, aby zákazníci prejavili záujem. Avšak existuje aj lepší spôsob.

 • Žiadal som o to! (vstúpenie)    Namiesto odosielania nežiaduceho e-mailu účastníkom minuloročného seminára by bolo lepšie ich na seminári požiadať o e-mailové adresy, ak chcú byť informovaní o ďalších podujatiach. Tí, ktorí chcú byť informovaní, vám dajú súhlas na odoslanie správ a povedia vám, aký druh informácií chcú dostávať. Tento zoznam predbežne súhlasiacich odberateľov zabezpečí, že nebudete plytvať správami pre nezaujímajúcich sa zákazníkov. Znamená to, že máte jedinečnú príležitosť pokračovať v budovaní vzájomných vzťahov.

Pravidlá vstupu

Ak chcete budovať vzájomné vzťahy so zákazníkmi, musíte sa vyhnúť nepríjemným prekvapeniam.

Stanovte jasné očakávania v každom kroku, ktorým musia vaši zákazníci prejsť pri vstupe. Tento proces môže byť najdôležitejšou súčasťou vášho e-mailového marketingu. Riaďte sa týmito pravidlami, ak chcete budovať dôveru zákazníkov vo vašu poctivosť:

 • Ponúknite niekoľko možností na prihlásenie sa na odber    Žiadajte e-mailové adresy v každom kontaktnom mieste (služobná priehradka, pokladňa, webová lokalita, katalóg, bulletin, telefonické hovory). Do každej stránky vašej webovej lokality môžete napríklad vložiť skrátený prihlasovací formulár, odkaz na prihlasovaciu stránku alebo grafický objekt budiaci pozornosť, ktorý vyzve návštevníka k prihláseniu sa na odber.

 • Stanovte jednoznačne, na čo potrebujete osobné informácie    Budovanie dôveryhodnosti začína práve tu, lebo dôveru svojich zákazníkov potrebujete na posilnenie ich vernosti a obchodu. Oznámte im, že nebudete posielať ani zdieľať svoj distribučný zoznam (a musíte zabezpečiť, aby sa tak ani nedialo). Zverejnite svoju politiku týkajúcu sa ochrany osobných údajov (v tlačenej forme alebo na webe) v blízkosti miesta, na ktorom sa prihlasujú na odber, a uľahčite im odoslanie alebo kladenie otázok o nej.

 • Vysvetlite výhody prihlásenia sa na odber    Dajte svojim zákazníkom dobrý dôvod na odber. Čo z toho majú? Dostanú informácie o výpredajoch ešte skôr, ako sa začnú? Získajú bezplatný odvoz v prípade prednostného zakúpenia tovaru? Dostanú špeciálne cenové ponuky, aktualizácie nových alebo chystaných produktov alebo tipy na produkty?

 • Poskytnite zvláštne odmeny    Darujte odberateľom kupón alebo zľavu. Prihláste ich do losovania o nový produkt. Ponúknite im bezplatný odvoz pri ich ďalšom nákupe.

 • Umožnite odberateľom vyjadriť svoje predstavy týkajúce sa periodicity prijímania e-mailových správ    Ak sa nemôžete rozhodnúť, s akou frekvenciou by ste mali odosielať e-maily, umožnite odberateľom, aby sa vyjadrili a snažte sa podľa toho zariadiť.

 • Požiadajte odberateľov, aby zadali svoje e-mailové adresy dvakrát    Ľudia pri zadávaní často robia chyby. Zabezpečte, aby svoje e-mailové adresy pred odovzdaním overili.

 • Použite zdvojenú vstupnú registráciu    Ak sa môže stať, že sa ľudia do vášho distribučného zoznamu pridajú neúmyselne alebo môžu pridať meno niekoho iného, požiadajte ich o záväzné potvrdenie. Tým, že požiadate záujemcov o potvrdenie ich záujmu, riskujete, že odradíte tých, ktorých záujem nie je tak veľký, na druhej strane máte istotu, že každý vo vašom zozname má naozaj záujem o vaše e-mailové správy. Zdvojená vstupná procedúra zabezpečí, že neodošlete nevyžiadané e-mailové správy, ktoré môžu poškodiť dobrú povesť vášho obchodu.

 • Poďakujte používateľom za ich prihlásenie sa na odber    Okamžite. Vysvetlite, čo sa zaviazali prijímať a ako často, a akým spôsobom sa môžu zo zoznamu odhlásiť.

 • Zjednodušte odhlásenie na úroveň prihlásenia    Umožnite svojim odberateľom použiť prihlasovací formulár na odstránenie svojho prihlásenia z vášho e-mailového zoznamu.

 • Pripomeňte používateľom, že sú prihlásení na odber    Do každej odoslanej správy vložte hlavičku, v ktorej im poďakujte za prihlásenie na odber.

 • Evidujte každého odberateľa    Vždy, keď svojich zákazníkov zaregistrujete v systéme riadenia služieb zákazníkom, v databáze, v účtovnom hárku alebo použitím tlačiva, zaznamenajte túto informáciu do údajov zákazníka. Ak odberatelia ponúk v budúcnosti zabudnú, že sú prihlásení na odber a budú sa sťažovať na nežiaduci e-mail od vás, budete môcť uviesť dátum a spôsob, ktorým sa na odber prihlásili. (Listom? Na webovom formulári? E-mailom?) Alebo môžete vľúdne ponúknuť odstránenie zo svojho distribučného zoznamu.

 • Buďte komunikatívni    Odpovedajte na otázky, žiadosti alebo sťažnosti tak pohotovo, ako odpovedáte na objednávky. Ešte raz, zamerajte sa na budovanie dôvery, a tak získate lojalitu zákazníkov a ich ochotu obchodovať.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×