TINV (funkcia)

Vráti obojstranné inverzné Studentovo t-rozdelenie.

Dôležité: Táto funkcia bola nahradená novými funkciami s vylepšenou presnosťou, ktorých názvy lepšie odrážajú používanie. Hoci je táto funkcia naďalej k dispozícii na účely zachovania spätnej kompatibility, odporúčame vám používať nové funkcie už odteraz, pretože táto funkcia už nemusia byť k dispozícii v budúcich verziách programu Excel.

Ďalšie informácie o týchto nových funkciách nájdete v témach T.INV.2T (funkcia) alebo T.INV (funkcia).

Syntax

TINV(pravdepodobnosť;stupeň_voľnosti)

Syntax funkcie TINV obsahuje nasledovné argumenty:

 • Pravdepodobnosť     Povinný argument. Pravdepodobnosť spojená s obojstranným Studentovým t-rozdelením.

 • Stupeň_voľnosti     Povinný argument. Počet stupňov voľnosti, ktorými je možné rozdelenie charakterizovať.

Poznámky

 • Ak niektorý argument nemá číselný formát, funkcia TINV vráti chybovú hodnotu #HODNOTA!

 • Ak je argument pravdepodobnosť <= 0 alebo > 1, funkcia TINV vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

 • Ak argument stupeň_voľnosti nie je celé číslo, skráti sa.

 • Ak je argument stupeň_voľnosti < 1, funkcia TINV vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

 • Funkcia TINV vracia takú hodnotu t, že platí P(|X| > t) = pravdepodobnosť, kde X je náhodná premenná, ktorá je v súlade s t-rozložením a vyhovuje rovnici P(|X| > t) = P(X < -t alebo X > t).

 • Ak nahradíme argument pravdepodobnosť argumentom 2*pravdepodobnosť, môže sa vrátiť jednostranná hodnota t. Ak je pravdepodobnosť 0,05 a počet stupňov voľnosti je 10, obojstranná hodnota sa vypočíta ako TINV(0,05; 10), čo vráti výsledok 2,28139. Jednostrannú hodnotu pre rovnakú pravdepodobnosť a počet stupňov voľnosti môžeme vypočítať ako TINV(2*0,05; 10), čo vráti výsledok 1,812462.

  Poznámka: Pravdepodobnosť je v niektorých tabuľkách označená ako (1-p).

  Pre zadanú hodnotu pravdepodobnosti (pravdepodobnosť) funkcia TINV vyhľadá takú hodnotu x, že platí TDIST(x, stupeň_voľnosti, 2) = pravdepodobnosť. To znamená, že presnosť funkcie TINV závisí od presnosti funkcie TDIST. Funkcia TINV používa metódu iteračného hľadania. Ak vyhľadávanie po 100 iteráciách nekonverguje, funkcia vráti chybovú hodnotu #NEDOSTUPNÝ.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

0,05464

Pravdepodobnosť spojená so Studentovým obojstranným t-rozdelením

60

Počet stupňov voľnosti

Vzorec

Popis

Výsledok

=TINV(A2;A3)

Hodnota t Studentovho t-rozdelenia na základe argumentov v bunkách A2 a A3.

1,96

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×