TBILLEQ (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie TBILLEQ v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti výnos ekvivalentný obligácii za štátnu pokladničnú poukážku.

Syntax

TBILLEQ(vyrovnanie; splatnosť; zľava)

Dôležité: Dátumy by sa mali zadávať pomocou funkcie DATE alebo ako výsledok iných vzorcov alebo funkcií. Pre 23. máj roku 2008 použite napríklad funkciu v podobe DATE(2008;5;23). Ak zadáte dátumy ako text, môžu sa vyskytnúť problémy.

Syntax funkcie TBILLEQ obsahuje nasledovné argumenty:

  • Vyrovnanie    Povinný argument. Dátum vyrovnania štátnej pokladničnej poukážky. Dátum vyrovnania cenného papiera je dátum predaja štátnej pokladničnej poukážky klientovi. Musí byť neskorší než dátum emisie.

  • Splatnosť    Povinný argument. Dátum splatnosti štátnej pokladničnej poukážky. Je to dátum, keď sa končí platnosť štátnej pokladničnej poukážky.

  • Zľava    Povinný argument. Diskontná sadzba štátnej pokladničnej poukážky.

Poznámky

  • V Microsoft Exceli sa dátumy ukladajú ako poradové čísla, aby sa mohli použiť na výpočty. Podľa predvoleného nastavenia dátum 1. januára 1900 predstavuje poradové číslo 1. Dátum 1. januára 2008 má poradové číslo 39 448, pretože nasleduje 39 448 dní po 1. januári 1900.

  • Hodnoty argumentov vyrovnanie a splatnosť sú skrátené na celé čísla.

  • Ak vyrovnanie alebo splatnosť nie sú platné kalendárne dátumy, funkcia TBILLEQ vráti chybovú hodnotu #HODNOTA!

  • Ak je hodnota argumentu zľava ≤ 0, funkcia TBILLEQ vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

  • Ak je hodnota argumentu vyrovnanie > hodnota argumentu splatnosť, alebo ak dátum splatnosti nasleduje viac ako jeden rok po dátume vyrovnania, funkcia TBILLEQ vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

  • Funkcia TBILLEQ sa počíta ako TBILLEQ = (365 x sadzba)/(360-(sadzba x DSM)), kde DSM je počet dní medzi dátumom vyrovnania a dátumom splatnosti vypočítaných pre model „360 dní za rok".

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

31.3.2008

Dátum vyrovnania

1.6.2008

Dátum splatnosti

9,14 %

Diskontná sadzba v percentách

Vzorec

Popis

Výsledok

=TBILLEQ(A2;A3;A4)

Výnos ekvivalentný obligácii za štátnu pokladničnú poukážku pri podmienkach stanovených v bunkách A2, A3 a A4 (0,09415 alebo 9,42 %).

9,42 %

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×