T.INV.2T (funkcia)

Vráti obojstranné inverzné Studentovo t-rozdelenie.

Syntax

T.INV.2T(pravdepodobnosť;stupeň_voľnosti)

Syntax funkcie T.INV.2T obsahuje nasledovné argumenty:

  • Pravdepodobnosť     Povinný argument. Pravdepodobnosť spojená so Studentovým t-rozdelením. .

  • Stupeň_voľnosti     Povinný argument. Počet stupňov voľnosti, ktorými je možné rozdelenie charakterizovať.

Poznámky

  • Ak nemá niektorý z argumentov číselný formát, funkcia T.INV.2T vráti chybovú hodnotu #HODNOTA!

  • Ak je pravdepodobnosť <= 0 alebo > 1, funkcia T.INV.2T vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

  • Ak argument stupeň_voľnosti nie je celé číslo, skráti sa.

  • Ak je argument stupeň_voľnosti < 1, funkcia T.INV.2T vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

  • Funkcia T.INV.2T vracia takú hodnotu t, že platí P(|X| > t) = pravdepodobnosť, kde X je náhodná premenná, ktorá je v súlade s t-rozložením a vyhovuje rovnici P(|X| > t) = P(X < -t alebo X > t).

  • Ak nahradíme argument pravdepodobnosť argumentom 2*pravdepodobnosť, môže sa vrátiť jednostranná hodnota t. Ak je pravdepodobnosť 0,05 a počet stupňov voľnosti je 10, obojstranná hodnota sa vypočíta ako T.INV.2T(0,05;10), čo vráti výsledok 2,28139. Jednostrannú hodnotu pre rovnakú pravdepodobnosť a počet stupňov voľnosti môžeme vypočítať ako T.INV.2T(2*0,05;10), čo vráti výsledok 1,812462.

    Pri danej hodnote pravdepodobnosti vyhľadá funkcia T.INV.2T hodnotu x, pre ktorú platí T.DIST.2T(x, stupeň_voľnosti, 2) = pravdepodobnosť. To znamená, že presnosť funkcie T.INV.2T závisí od presnosti funkcie T.DIST.RT.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

0,546449

Pravdepodobnosť spojená s obojstranným Studentovým t-rozdelením.

60

Počet stupňov voľnosti

Vzorec

Popis (výsledok)

Výsledok

=T.INV.2T(A2;A3)

Hodnota t Studentovho t-rozdelenia pri podmienkach uvedených vyššie (0,606533076)

0,606533

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×