T.DIST, funkcia

Vráti hodnotu Studentovo ľavostranného t-rozdelenia. T-rozdelenie sa používa pri testovaní hypotéz pre malé vzorky údajov. Túto funkciu môžete použiť namiesto tabuľky kritických hodnôt t-rozdelenia.

Syntax

T.DIST(x;stupeň_voľnosti; kumulatívne)

Syntax funkcie T.DIST obsahuje nasledovné argumenty:

  • X     Povinný argument. Číselná hodnota, pre ktorú sa zisťuje hodnota rozdelenia.

  • Stupeň_voľnosti     Povinný argument. Celé číslo určujúce počet stupňov voľnosti.

  • Kumulatívne     Povinný argument. Logická hodnota určujúca tvar funkcie. Ak má argument hodnotu TRUE, funkcia T.DIST vráti distribučnú funkciu rozdelenia. Ak má hodnotu FALSE, vráti funkciu hustoty rozdelenia pravdepodobnosti.

Poznámky

  • Ak niektorý z argumentov nie je numerický, funkcia T.DIST vráti chybovú hodnotu #HODNOTA!

  • Ak je argument stupeň_voľnosti < 1, funkcia T.DIST vráti chybovú hodnotu. Stupeň_voľnosti musí byť minimálne 1.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Vzorec

Popis

Výsledok

=T.DIST(60;1;TRUE)

Studentovo ľavostranné rozdelenie pre hodnotu 60, funkcia ho vracia ako kumulatívnu funkciu rozdelenia s použitím 1 stupňa voľnosti.

0,99469533

=T.DIST(8;3;FALSE)

Studentovo ľavostranné rozdelenie pre hodnotu 8, funkcia ho vracia ako funkciu hustoty pravdepodobnosti s použitím 3 stupňov voľnosti.

0,00073691

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×