Systém produktov Microsoft Office 2007 - známe problémy a súbory readme

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Produkty

Nastavenie (klient)

Všetky klientske produkty

Access 2007

Microsoft Office Outlook 2007 s nástrojom Business Contact Manager

Vytváranie grafov

Galéria médií

Excel 2007

Klient programu Groove 2007

Grafika SmartArt

InfoPath 2007

OneNote 2007

Outlook 2007

PowerPoint 2007

Project 2007

Publisher 2007

SharePoint Designer 2007

Visio 2007

Word 2007

Iné

Súbory na stiahnutie

Všetky známe problémy uvedené nižšie sú zoskupené podľa aplikácie.

Nastavenie (klient)

Otázka alebo problém

Odpoveď

Nasadenie produktov balíka Microsoft Office 2007 spôsobom Podľa používateľa (publikovanie alebo priradenie) pomocou skupinovej politiky inštalácie softvéru.

Nasadenia podľa používateľa pomocou skupinovej politiky distribúcie softvéru pre produkty balíka Office 2007 nie sú podporované. Používateľom sa pri inštalácii produktov balíka Office 2007 pomocou skupinovej politiky odporúča používať nasadenia priradené podľa počítača.

 1. Nainštalujte súčasti Beta2 Office Web Components.

 2. Nainštalujte vydanie 2007 balíka Office 2007.

Používateľovi sa zobrazí nasledujúca chyba:

Inštalácia nemôže pokračovať, pretože sa vyskytli nasledovné chyby:

Systém produktov Microsoft Office 2007 nepodporuje inováciu z testovacej verzie systému produktov Microsoft Office 2007. Odinštalujte najprv všetky testovacie verzie produktov systému produktov Microsoft Office 2007 a súvisiacich technológií.

Odstráňte vyššie uvedené problémy a spustite inštaláciu znova.

Funkcia Office 2003 Web Components nainštalovaná pomocou balíka Office 2007 Beta2 spôsobuje zablokovanie inštalácie produktu balíka Office 2007. Používatelia by mali používať položku Pridať alebo odstrániť programy na ovládacom paneli systému Windows a odstrániť súčasti Office 2003 Web Components, a potom nainštalovať finálnu verziu produktu balíka Office 2007.

Inovácia na ľubovoľný produkt balíka Office 2007 v počítači, ktorý obsahuje program OneNote 2003.

Vzhľadom na autorskú chybu všetky produkty balíka Office 2007 nesprávne vyhľadávajú program OneNote 2003 a pokiaľ je nainštalovaný, ponúkajú jeho odstránenie. Ide len o problém rozhrania. OneNote 2003 sa neodstráni, pokiaľ produkt balíka Office 2007 nezahŕňa OneNote.

Týka sa to používateľov, ktorí:

 1. Majú nainštalovaný program OneNote 2003 A

 2. inštalujú produkt balíka Office 2007, ktorý neobsahuje OneNote.

OneNote 2003 nie je odinštalovaný. Používateľovi sa odporúča nainštalovať produkt balíka Office 2007 bežným spôsobom.

Na začiatok stránky

Všetky klientske produkty

Otázka alebo problém

Odpoveď

Prečo sa pri inštalácii balíka Office 2007 súčasti Office Web Components z môjho systému odstránia?

Na rozdiel od programu Project Server, súčasti Microsoft Office Web Components sa už s balíkom Microsoft Office nebudú dodávať. Z dôvodu tejto zmeny sa súčasti Office Web Components odstránia zo systému počas inštalácie balíka Office 2007, pokiaľ ste ich nainštalovali pomocou predchádzajúcej verzie balíka Microsoft Office. Používatelia, ktorí potrebujú súčasti Office Web Components, si ich môžu stiahnuť a nainštalovať online z Centra sťahovania softvéru.

Zlyhanie pri inovácii balíka Office 2007 Beta 2 TR na verziu RTM s nasledujúcou chybou: Inštalácia nemôže pokračovať, pretože sa vyskytli nasledovné chyby:

Systém produktov Microsoft Office 2007 nepodporuje inováciu z testovacej verzie systému produktov Microsoft Office 2007. Odinštalujte najprv všetky testovacie verzie produktov systému produktov Microsoft Office 2007 a súvisiacich technológií.

Tento problém je spôsobený súčasťami Office Web Components (OWC). Používateľ musí odinštalovať súčasti OWC a znova spustiť inštaláciu balíka Office 2007.

Na začiatok stránky

Access 2007

Otázka alebo problém

Odpoveď

V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy

Na začiatok stránky

Microsoft Office Outlook 2007 s nástrojom Business Contact Manager

Otázka alebo problém

Odpoveď

Databázu programu Business Contact Manager v počítači so systémom Windows Vista nie je možné obnoviť.

Na obnovenie databázy v počítači so systémom Windows Vista musíte byť členom skupiny správcov a spustiť program Outlook ako správca. Ak chcete spustiť program Outlook ako správca, postupujte takto:

 1. Zatvorte program Outlook.

 2. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Počítač.

 3. Vo Windows Prieskumníkovi kliknite na jednotku, kde je nainštalovaná vydaná verzia balíka Office 2007.

 4. Kliknite na položku Program Files a potom kliknite na položku Microsoft Office.

 5. V okne Microsoft Office kliknite na položku Office 2007.

 6. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu Outlooku a potom kliknite na položku Spustiť ako správca.

Zoznam príjemcov marketingovej kampane sa po vytvorení zoznamu pomocou hromadnej korešpondencie vo Worde stratil.

Zoznam príjemcov sa stráca pri zmene typu kampane pred uložením marketingovej kampane.

Pre zachovanie zoznamu príjemcov pred zmenou typu kampane marketingovú kampaň uložte.

Doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook poskytuje možnosť otvoriť databázu, pričom text možnosti je v inom jazyku ako Outlook.

Outlook a doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook používajú rôzne jazyky, pretože príslušný jazykový balík doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook bol odstránený.

Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook a jeho databáza musia používať ten istý jazyk.

Doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook nedokáže vytvoriť databázu.

Overte, či doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook nie je nainštalovaný na jednotke, ktorá je komprimovaná. Ak áno, nainštalujte doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook na nekomprimovanej jednotke.

Na odstránenie doplnku Business Contact Manager z komprimovanej jednotky najprv odstráňte kompresiu z jednotky a potom odstráňte doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook.

Finančná história a súhrn finančných údajov sa nezobrazia pri používaní databázy doplnku Business Contact Manager, ktorá bola aktualizovaná z verzie Beta 2TR na verziu RTM.

Verzia Beta 2TR databázy doplnku Business Contact Manager bola integrovaná s programom Office Accounting 2007. Databáza doplnku Business Contact Manager bola inovovaná na verziu RTM, ale nebola inovovaná databáza Accounting 2007 alebo niektoré súčasti programu Office Accounting 2007.

Zatvorte program Outlook.

Vyskúšajte nasledovné možnosti:

Nainštalujte verziu RTM programu Accounting 2007.

Alebo

Použite pomôcku Rebuild Company Data Utility v programe Accounting 2007 na otvorenie a aktualizáciu súboru .SBC databázy, ktorá bola integrovaná s databázou doplnku Business Contact Manager.

Znovu otvorte Outlook, a potom skúste prístup k finančným údajom znova.

Doplnok Business Contact Manager neimportuje údaje konvertované z programu ACT! 8.

Konvertovanie údajov z programu ACT! 8 nie je podporované.

Outlook a doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook používajú rôzne jazyky a doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook sa nespustí.

Na to, aby Outlook a doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook spolupracovali, musia používať rovnaký jazyk. Prepnite jazyk balíka Office alebo jazyk doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook tak, aby sa zhodovali.

Systém produktov Office 2007, doplnok Business Contact Manager pre Outlook a program Office Accounting 2007 spoločne nefungujú.

Váš systém produktov Office 2007, doplnok Business Contact Manager pre Outlook a program Accounting 2007 musíte každý zvlášť inovovať na verziu RTM, potom budú spolu fungovať.

Pri pokuse o výber kontaktov (príjemcov) pre hromadnú korešpondenciu sa wordový dokument zatvorí.

Súčasť programu ACT! 7 je v konflikte s funkciou hromadnej korešpondencie. Vyskúšajte nasledovné možnosti:

Odstráňte doplnok COM programu ACT! z Wordu.

 1. Vo Worde kliknite na tlačidlo Microsoft Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Word.

 2. Kliknite na položku Doplnky.

 3. V zozname Správa kliknite na položku Doplnky COM a potom kliknite na položku Prejsť.

 4. Kliknite na položku ACT! 7, a potom kliknite na položku Odstrániť.

 5. Otvorte dokument ešte raz, a potom skúste znova použiť funkciu hromadnej korešpondencie.

Ak predchádzajúce kroky nefungujú, odinštalujte aplikáciu ACT! 7 z vášho počítača pomocou položky Pridať alebo odstrániť programy na ovládacom paneli.

Na začiatok stránky

Vytváranie grafov

Otázka alebo problém

Odpoveď

V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy

Na začiatok stránky

Galéria médií

Otázka alebo problém

Odpoveď

V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy

Na začiatok stránky

Excel 2007

Otázka alebo problém

Odpoveď

Microsoft Script Editor (MSE) už nie je k dispozícii.

MSE už v Exceli 2007 nebude podporovaný.

Možno súbory pre-Beta2 otvárať vo finálnej verzii Excelu 2007?

Z dôvodu zmien vo formáte súboru, všetky súbory pre-Beta2 musia byť najprv uložené vo formáte Beta2 alebo B2TR. Až potom ich bude možné otvárať vo finálnej verzii Excelu 2007.

Ktoré formáty súborov už nie sú podporované v Exceli 2007?

V minulosti Excel podporoval mnoho rôznych formátov údajov. Zistili sme, že množstvo týchto starších formátov sa používa zriedka, alebo sa nepoužívajú vôbec. Podporu niektorých typov súborov sme odstránili, aby sme mohli venovať viac úsilia formátom súborov, ktoré sa používajú. Tieto formáty prestávame podporovať dvoma spôsobmi. Pre skupinu formátov súborov s najnižším využitím ukončíme podporu pre otváranie a ukladanie týchto formátov. Pre druhú skupinu, ktorá má aspoň minimálne využitie, budeme podporovať načítanie súborov v Exceli 2007, aby ste ich mohli uložiť v novšom formáte.

Nasledujúce formáty nemôžete otvárať ani ukladať v Exceli 2007:
WK1 (1-2-3)
WK4 (1-2 – 3)
WJ3 (1-2-3 japončina) (.wj3)
WKS (1-2-3)
WK3,(1-2-3)
WK1,FMT(1-2-3)
WJ2 (1-2-3 japončina) (.wj2)
WJ3, FJ3 (1-2-3 japončina) (.wj3)
DBF 2 (dBASE II)
WQ1 (Quattro Pro/DOS)
WK3,FM3(1-2-3)
graf programu Microsoft Excel (.xlc)
WK1,ALL(1-2-3)
WJ1 (1-2-3 japončina) (.wj1)
WKS (Works japončina) (.wks)

Nasledujúce formáty možno otvoriť, ale neuložia sa v Exceli 2007:
Hárok programu Microsoft Excel 2.1
Makro programu Microsoft Excel 2.1
Hárok programu Microsoft Excel 3.0
Makro programu Microsoft Excel 3.0
Hárok programu Microsoft Excel 4.0
Makro programu Microsoft Excel 4.0
Zošit programu Microsoft Excel 97-Excel 2003 a zošit 5.0/95
Zošit programu Microsoft Excel 4.0
DBF 3 (dBASE III)
DBF 4 (dBASE IV)

Formát HTML už nie je plne podporovaný súbor Excelu.

Excel 2007 už neuloží informácie o funkcii „len Excel“ v našich formátoch súborov HTML. Nakoľko konkrétne značky Excelu, ktoré majú zachovať funkcie Excelu pri znovuotvorení, majú len veľmi obmedzené použitie ako hlavný formát súboru, nebudeme ich ukladať.

Zistili sme, že funkcia Excelu Uložiť ako HTML sa používa ako formát publikovania, a budeme ju aj naďalej podporovať ako spôsob vytvorenia dokumentu na prezeranie vo webovom prehliadači. Program Excel bude aj naďalej otvárať súbory HTML, a ľubovoľné špecifické funkcie Excelu, obsiahnuté v súbore, ktorý bol vytvorený v predchádzajúcej verzii, sa zachovajú. Tieto súbory by sa mali uložiť v niektorom z nových formátov súborov ako primárna verzia dokumentu a ak je to potrebné, publikovať ich ako HTML.

Aj predchádzajúce verzie Excelu povoľovali publikovanie excelových súborov v HTML s interaktivitou pomocou súčastí Microsoft Office Web Components. So zavedením služieb Excel Services sa naše súčasné aktivity pri vytváraní interaktívnych tabuliek vo webovom prehliadači sústredia na služby Excel Services. Ako súčasť tohto zamerania odstránime podporu pre ukladanie súborov HTML s interaktivitou pomocou súčastí Office Web Components.

Inštalácia balíka Office 2007 naruší niektoré funkcie programu SQL Server 2005 Business Intelligence Development Studio a Management Studio

Ak máte v počítači nainštalovaný server SQL Server 2005 a používate pri práci so službami SQL Server Analysis Services (SSAS) alebo službami SQL Server Reporting Services (SSRS) Business Intelligence Development Studio (BIDS) alebo SQL Server Management Studio (SSMS), potom môžete očakávať, že niektoré funkcie v BIDS a SSMS po nainštalovaní balíka Office 2007 nebudú fungovať. Prejaví sa to konkrétne v nasledujúcich funkciách:

 • karta BIDS Cube Designero Calculations,

  • akcie a karty kľúčových ukazovateľov výkonu (pri vyvolaní kontroly syntaxe MDX),

  • perspektívy a karty prekladov (keď sa výpočty nachádzajú v kocke),

 • Sprievodca BIDS Reporting Services Project (pri použití zdroja údajov služby Analysis Services),

  • vypočítaný člen Buildero Query Builder,

 • BIDS Report Designer (pri použití zdroja údajov služby Analysis Services),

  • vypočítaný člen Buildero Query Builder,

 • SSMS Analysis Services Role Editor (pri vyvolaní kontroly syntaxe MDX).

Navštívte webovú lokalitu https://support.microsoft.com/kb/926421 získať ďalšie informácie o tomto probléme a pokyny na získanie opraviť.

Grafy v programe Office Excel 2007 a technická podpora pre makrá programu Excel 4

Microsoft Office Excel 2007 zavádza inovovaný, výrazne vylepšený nástroj grafov. Okrem zjednodušenia vytvárania grafov a pridávania dramatických grafických efektov tak, aby boli pripravené na prezentáciu, nový nástroj sa zdieľa aj v ďalších aplikáciách Microsoft Office. Či už pracujete v tabuľkovom hárku, v dokumente programu Office Word alebo v snímke programu Office PowerPoint, graf a nástroje pre vytváranie grafov sa správajú rovnako.

Ako súčasť tejto grafovej inovácie musel tím Excelu znova implementovať jazyky makier a preskúmať stratégiu podpory pre staršie jazyky makier. Pri implementácii podpory väčšiny makier nebola implementovaná podpora niektorých funkcií jazykov makier programu Excel 4 (XLM) pre grafy. Niektoré makrá programu Excel 4, ktoré pracujú s grafmi v programe Office Excel 2007, môžu zlyhať. Toto sa vzťahuje len na staršie makrá (predovšetkým vytvorené v programe Excel 5.0 a v starších verziách), ktoré obsahujú funkcie grafov.

Zákazníci, ktorí majú riešenia vytvorené pomocou makier programu Excel 4 s využitím grafov, by si mali overiť, či v Exceli 2007 ich riešenia aj naďalej fungujú správne. Grafické riešenia, ktoré sa narušia, sa môžu sfunkčniť pomocou jazyka Visual Basic for Applications, ktorý v Exceli od verzie 5 nahradil XLM ako skriptovací jazyk.

Na začiatok stránky

Klient programu Groove 2007

Otázka alebo problém

Odpoveď

Všimnite si nasledujúce systémové požiadavky na inštaláciu a spustenie programu Microsoft Office Groove 2007.

 • Musí byť nainštalovaný systém XP SP1 alebo SP2.

 • Systém by mal mať aspoň 800 MB voľného miesta na disku.

 • Program Groove nemôžu mať spustený naraz viacerí používatelia operačného systému.

Súprava Microsoft Office Groove 2007 SDK musí byť nainštalovaná až po inštalácii všetkých ostatných súčastí balíka Microsoft Office 2007. Okrem toho, pred inováciou ľubovoľných iných súčastí balíka Office 2007 je potrebné súpravu Groove 2007 SDK odinštalovať.

Nainštalovať súpravu Microsoft Office Groove 2007 SDK je možné až PO inštalácii všetkých ostatných prvkov balíka Microsoft Office 2007, vrátane programu Microsoft Office Groove 2007. Okrem toho, po inštalácii súpravy Groove 2007 SDK ju musíte pred inováciou ľubovoľných iných súčastí balíka Office 2007 odstrániť. A napokon, pred inštaláciou súpravy Groove 2007 SDK musíte odinštalovať všetky staršie verzie Beta súpravy Groove 2007 SDK alebo Groove Virtual Office 3.1 GDK.

Migrácia projektov TeamDirection na použitie v programe Microsoft Office Groove 2007.

Ak chcete pokračovať v používaní projektu Groove 3.x TeamDirection v programe Microsoft Office Groove 2007, PRED inováciou na Groove 2007 je potrebné postupovať nasledovne:

 1. V Groove 3.x exportujte projekty z programu TeamDirection Project.

 2. Inovujte na Groove 2007.

 3. Nainštalujte TeamDirection Project for Groove 2007.

 4. Importujte svoje projekty do programu TeamDirection Project pre Groove 2007.

Ďalšie informácie nájdete na lokalite: http://www.teamdirection.com/tdweb/support/groove2007-migration.php

Nástroj Kalendár programu Groove uvádza nesprávne dátumy, ak používateľ zmení časové pásmo systému počítača v čase, keď Kalendár nie je spustený.

Po zmene časového pásma systému počítača Groove ukončite a znova spustite.

Na začiatok stránky

Grafické prvky SmartArt

Otázka alebo problém

Odpoveď

V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy

Na začiatok stránky

InfoPath 2007,

Otázka alebo problém

Odpoveď

V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy

Na začiatok stránky

OneNote 2007

Otázka alebo problém

Odpoveď

V 64-bitových operačných systémoch niektoré funkcie programu OneNote nie sú k dispozícii.

Ovládač tlačiarne Odoslať v programe OneNote 2007 a doplnok Odoslať do programu OneNote pre 64-bitový Windows Internet Explorer nie sú k dispozícii v počítačoch s Windowsom so 64-bitovým operačným systémom.

Pred inováciou na finálnu verziu RTM synchronizujte všetky poznámkové bloky.

Finálny formát súboru programu OneNote 2007 sa líši od predchádzajúcich beta verzií programu OneNote 2007. Ovplyvní to aj vyrovnávaciu pamäť offline, ktorá sa tiež zmenila. Pri prvom spustení programu OneNote 2007 sa vyrovnávacia pamäť offline odstráni. Je veľmi dôležité, aby ste pred inováciou na finálnu verziu programu OneNote 2007 synchronizovali poznámkové bloky.

Inovácia na vydanú verziu programu Windows Desktop Search 3.0.

Ak ste v minulosti používali vopred vydané verzie Windows Desktop Search 3.0, inovujte na verziu.

Windows Server 2003:

http://r.office.microsoft.com/r/rlidOfficeSearchInstallRTM?p1=32&p2=5&p3=2

Windows Server 2003, 64-bitová verzia alebo Windows XP, 64-bitová verzia:

http://r.office.microsoft.com/r/rlidOfficeSearchInstallRTM?p1=64&p2=5&p3=2

Windows Vista: Windows Desktop Search už je súčasťou systému Windows Vista. Odporúča sa používať OneNote 2007 vo vydanej verzii systému Vista.

Poznámka: Na stránke Centra sťahovania softvéru pomocou poľa Zmeniť jazyk vyberte jazyk.

Všetci používatelia musia v zdieľaných poznámkových blokoch používať rovnakú verziu programu OneNote; predbežné verzie s vydanou verziou 2007 nemožno kombinovať.

Všetci používatelia v zdieľanom poznámkovom bloku musia inovovať na vydanú verziu programu OneNote 2007 súčasne, aby synchronizácia pre poznámkový blok fungovala správne. Týka sa to všetkých klientov na všetkých počítačoch, ktoré majú tento poznámkový blok otvorený. Ak niektorí používatelia používajú predbežné verzie, synchronizácia nebude fungovať správne a môže spôsobiť prílišné zaťaženie pamäte a procesora.

Na začiatok stránky

Outlook 2007

Otázka alebo problém

Odpoveď

Spolupracujúce údajové objekty 1.21 (CDO) nie sú k dispozícii prostredníctvom inštalácie balíka Office.

Spolupracujúce údajové objekty je k dispozícii na stiahnutie na webovej lokalite https://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=2714320d-c997-4de1-986f-24f081725d36

Prečo Outlook vyžaduje službu Windows Desktop Search?

Windows Desktop Search (WDS) 3.0 je natívnou súčasťou systému Vista a je dodávaný samostatne ako systémová súčasť systému Windows XP, ako aj používateľom servera Windows Server 2003. WDS je systémová služba, ktorá indexuje súbory, e-maily a iný obsah za účelom poskytovania rýchleho vyhľadávania v obsahu a vlastnostiach. Je inováciou všetkých predchádzajúcich verzií 2.x programu Windows Desktop Search, ktorú možno v súčasnosti používate. Outlook 2007 bude mať novú verziu technológie Okamžité vyhľadávanie, ktorá je nadstavbou WDS, a závisí od jej prítomnosti, či vyhľadávanie pracuje.

Ak používate systém Windows XP, program Outlook zobrazí výzvu na stiahnutie a inštaláciu programu Windows Desktop Search 3.0. Je to potrebné za účelom podpory našich nových možností okamžitého vyhľadávania v programe Outlook.

Proces inštalácie automaticky inovuje verzie 2.5 a novšie verzie programu Windows Desktop Search. Skôr, než sa táto verzia nainštaluje, treba odinštalovať staršie verzie programu Windows Desktop Search pomocou možnosti Pridanie alebo odstránenie programov.

Ak používate systém Vista RC1 alebo novšiu verziu, nebude potrebná žiadna samostatná inštalácia.

V Outlooku sa niekedy stáva, že pri tlači sa zobrazí biela obrazovka.

Pri tlači zobrazenia ukážky v programe Outlook 2007 vo Viste, ľubovoľné zmeny vykonané v dialógovom okne Nastavenie strany, ktoré zapríčinia, že okno sa prekreslí, spôsobia, že Outlook sa zobrazí ako biely (prázdny) po tlači (alebo po kliknutí na položku Zatvoriť.)

Ak chcete problém vyriešiť, minimalizujte Outlook a rozbaľte ho znova. Žiadne údaje sa nestratia.

Niektoré informačné kanály RSS sa nepodarí synchronizovať a zobrazia chybu Objekt OLE nezaregistrovaný v okne Priebeh odosielania alebo prijímania.

Toto je známe obmedzenie týkajúce sa veľmi malej skupiny informačných kanálov RSS, keď máte v počítači nainštalovaný program Internet Explorer 6. Inovujte na program Internet Explorer 7 a pokračujte v synchronizácii týchto informačných kanálov.

Konfigurácia Outlooku na telefonické pripojenie na operácie Odosielanie alebo prijímanie občas zlyhá.

Najprv vytvorte telefonické pripojenie mimo programu Outlook pomocou telefonického pripojenia vo Windowse alebo v prehliadači.

Na začiatok stránky

PowerPoint 2007

Otázka alebo problém

Odpoveď

Nemôžem rozchodiť doplnok Microsoft Office Producer for PowerPoint 2003 a pracovať s ním v programe PowerPoint 2007.

Tento doplnok v programe PowerPoint 2007 nefunguje. Zákazníci, ktorí potrebujú vytvoriť obsah pomocou tohto doplnku, budú musieť použiť licencovanú inštaláciu programu PowerPoint 2003.

Prečo sa súbor staršej verzie programu – staršej ako PowerPoint 97 – nedarí otvoriť?

PowerPoint 2007 už nepodporuje otváranie súborov vytvorených vo verziách programu PowerPoint starších ako PowerPoint 97.

Na začiatok stránky

Project 2007

Otázka alebo problém

Odpoveď

V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy

Na začiatok stránky

Publisher 2007

Otázka alebo problém

Odpoveď

V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy

Na začiatok stránky

SharePoint Designer 2007,

Otázka alebo problém

Odpoveď

Po zameraní na pracovnú tablu Webové časti nie je možné počas úprav na mojej stránke použiť žiaden kláves so šípkou, ani klávesové skratky (napríklad CTRL + S pre uloženie, CTRL + Z pre späť) či kláves Backspace.

Ide o známy problém pracovnej tably Webové časti. Na vyriešenie tejto situácie prepnite zameranie mimo aplikácie SharePoint Designer a potom prepnite zameranie späť do aplikácie.

Na začiatok stránky

Visio 2007

Otázka alebo problém

Odpoveď

Pri spustení programu Visio 2007 sa mi zobrazí výzva na stiahnutie súboru s cieľom dosiahnuť najlepší výkon. Čo je tento súbor a prečo ho potrebujem?

Tento súbor zlepší výkonnosť ukladania a načítavania súborov XML programu Visio. Tento súbor sa v systémoch Windows Vista už nachádza, ak máte nainštalovaný program Windows Desktop Search alebo Windows Internet Explorer 7.

Na začiatok stránky

Word 2007

Otázka alebo problém

Odpoveď

Ako otvoriť alebo uložiť súbory .dotx a .dotm cez konvertor formátov XML programu Word?

Konvertor formátov XML programu Word podporuje len otváranie a ukladanie a súborov .docx a .docm v programe Microsoft Office Word 2003.

Ako môžem zabezpečiť, aby čítačka obrazovky pracovala s Wordom alebo s poštou Outlooku?

Nainštalujte si nasledujúce kľúče databázy Registry:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Options] "WordAlternateDisplayMethodForScreenReaders" = dword:00000001

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Common] "ScreenReaderPresent" = dword:00000001

Na začiatok stránky

Iné

Otázka alebo problém

Odpoveď

Odstránenie tlačidla Naspäť a dopredu z panela s nástrojmi spôsobí, že domovská stránka offline bude prázdna.

Pre REPRO:

 1. Otvorte ľubovoľnú aplikáciu.

 2. Stlačte kláves F1 na spustenie zobrazovača.

 3. Nastavte stav na offline.

 4. Kliknite na rozbaľovací zoznam Možnosti panela s nástrojmi, kliknite na tlačidlo Naspäťdopredu a odstráňte ho z panela s nástrojmi.

 5. Zavrite zobrazovač klienta.

 6. Stlačte kláves F1 a otvorte Pomocníka.

Prejdite na položku Možnosti panela s nástrojmi a kliknite na položku Obnoviť panel s nástrojmi alebo pridajte tlačidlo Naspäť a dopredu späť na panel s nástrojmi.

Na začiatok stránky

Súčasti na stiahnutie

Otázka alebo problém

Odpoveď

V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×