Synchronizácia so zoznamom úloh SharePointu

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Project Professional môže synchronizovať zoznam úloh v SharePointe, a to bez použitia Project Web App. Členovia vášho tímu môžu zobraziť plán a aktualizovať svoju prácu v SharePointe a vám sa tieto zmeny zobrazia v Projecte. Funguje to tiež naopak.

Tip: Potrebujete synchronizovať viac ako 100 úloh? Ak áno, treba očakávať, že to pôjde o niečo pomalšie. Synchronizácia na prvýkrát prebieha pomalšie ako zvyčajne. Ak máte veľa zmien, veľa vlastných polí alebo veľa pridaných alebo odstránených úloh, bude to tiež spomaliť.

Synchronizácia s novou lokalitou SharePoint

Tento postup predpokladá, že ste v Projecte otvorili projekt, ale ešte ste preň nevytvorili lokalitu SharePoint.

 1. V Projecte vyberte položku súbor > Uložiť.

 2. Vyberte položku synchronizovať so SharePointoma v zozname synchronizovať s vyberte položku nová lokalita SharePoint.

 3. Do poľa Názov projektu zadajte názov.

 4. Do zoznamu Adresa lokality pridajte adresu zoznamu úloh SharePointu, s ktorou bude synchronizácia prebiehať.

  Poznámka: Nepoužívajte v tomto bode adresu, ktorá obsahuje názov zoznamu úloh. Project túto časť pridá automaticky.

  Obrázok Synchronizovať s novou lokalitou SharePoint

 5. Vyberte tlačidlo Uložiť.

Čo sa stane: Po výbere položky Uložiťsa pre projekt vytvorí nová lokalita SharePoint. Zmeny vykonané na úlohách v Projecte budú zobrazované v SharePointe a naopak.

Ak máte veľa úloh, môže to trvať niekoľko minút.

Synchronizácia s existujúcou lokalitou SharePoint

Tento postup predpokladá, že ste v Projecte otvorili prázdny plán, ale všetky úlohy, s ktorými chcete vykonať synchronizáciu, sú niekde na lokalite SharePoint.

Poznámka: Ako je to so synchronizáciou z existujúceho projektu do existujúcej lokality SharePoint? Nie je to podporované. Je potrebné mať buď prázdny plán projektu, alebo prázdny zoznam úloh. Project počas počiatočného procesu synchronizácie nezlúči dva zoznamy úloh. Po nastavení synchronizácie pomocou krokov v tomto článku môžete zmeniť ktorýchkoľvek z týchto zoznamov a zmeny sa použijú na oboch miestach.

 1. V Projecte vyberte položku súbor > Uložiť.

 2. V zozname Synchronizovať s vyberte možnosť Existujúca lokalita SharePoint.

 3. Do poľa Adresa lokality zadajte adresu zoznamu úloh SharePointu, ktorý chcete importovať.

  Poznámka: Nepoužívajte adresu, ktorá obsahuje názov zoznamu úloh. Project túto časť pridá automaticky.

 4. Vyberte položku Overiť lokalitu.

 5. Do poľa Zoznam úloh zadajte alebo v ňom vyberte názov zoznamu úloh, ktorý sa bude synchronizovať s vaším projektom.

  Uložiť projekt na SharePoint

 6. Vyberte tlačidlo Uložiť.

Čo sa stane: Keď vyberiete možnosť Uložiť, zoznam úloh v SharePointe sa teraz zobrazí v Projecte. Zmeny vykonané v zozname úloh v Projecte budú zobrazované v SharePointe a naopak.

Ak máte veľa úloh, môže to trvať niekoľko minút.

Úlohy sa nesynchronizujú?

Nasledujúca tabuľka obsahuje podmienky, ktoré môžu brániť v synchronizácii úloh Projectu so zoznamom úloh SharePointu.

Problém

Vysvetlenie

Obmedzenia synchronizácie úloh

Neodporúča sa synchronizovať viac ako 1 000 úloh. Ak chcete synchronizovať viac ako 1 000 úloh, zvážte rozdelenie projektu do viacerých projektov a potom synchronizujte každý projekt zvlášť.

Projekty s viac ako 100 úlohami sa synchronizujú, ale môže trvať niekoľko minút.

Povinné pole v SharePointe

Ak plán projektu neobsahuje pole, ktoré je v SharePointe povinné, plán sa nesynchronizuje. Povinné pole pridajte v Projecte ako vlastné pole.

Poznámka: Povinné polia v SharePointe sa môžu líšiť v závislosti od spôsobu nastavenia zoznamu úloh vašou organizáciou. Ak si nie ste istí, ktoré polia sa vyžadujú, skúste Pridať úlohu do zoznamu úloh na lokalite SharePoint. Povinné polia sú označené hviezdičkou (*).

Pole v Projecte obsahuje vzorec

Polia v SharePointe nepodporujú vzorce. Pokúste sa z poľa v Projecte vzorec odstrániť a potom zopakujte synchronizáciu.

Názov súhrnnej úlohy

SharePoint predpokladá, že súhrnné úlohy sa na lokalite stanú priečinkami, a preto nepovoľuje znaky, ktoré nie sú povolené v názvoch priečinkov: . /:*?<>|

Skontrolujte, či žiadna zo súhrnných úloh v Projecte neobsahuje niektorý z týchto znakov.

Na začiatok stránky

Publikovanie projektu v zozname SharePointu

Tieto kroky predpokladajú, že ste vytvorili zoznam úloh v Projecte pred synchronizáciou zoznamu úloh so zoznamom SharePointu.

 1. Ak chcete otvoriť zobrazenie Backstage , v Projecte vyberte položku súbor . Vyberte položku Uložiť _AMP_ Odoslať

 2. Vyberte položku synchronizovať so zoznamOm úloh.

 3. V zozname URL adresa lokality vyberte názov URL adresy lokality SharePoint, ktorá obsahuje zoznam, na ktorý chcete synchronizovať.

  Poznámka:  V tomto bode Nepoužívajte URL adresu, ktorá obsahuje názov zoznamu úloh, ktorý chcete použiť.

 4. Vyberte položku Overiť URL adresu.

 5. V zozname vyberte existujúci zoznam úloh vyberte názov zoznamu úloh SharePointu, na ktorý chcete synchronizovať zoznam projektových úloh.
  Ak chcete synchronizovať zoznam projektových úloh s novým zoznamom v SharePointe, zadajte nový názov. Nový zoznam úloh sa vytvorí v SharePointe a zosynchronizuje sa s jedným v Projecte.

 6. Vyberte položku synchronizovať.

Po synchronizácii dvoch zoznamov úloh sa zmeny v jednom zozname prejavia aj v ostatných. Ak sa v rovnakom čase vykonajú zmeny v oboch zoznamoch, zobrazí sa dialógové okno s výzvou na výber verzie zmeny, ktorú chcete ponechať.

Tip:  Po synchronizácii dvoch zoznamov úloh v rámci Projectu môžete prejsť na verziu SharePointu zoznamu úloh. Kliknite na kartu súbor , potom na položku informácie. V časti Synchronizácia so zoznamOm úloh kliknite na prepojenie na lokalitu SharePoint.

Importovanie zoznamu lokality SharePoint do Projectu

Tieto kroky predpokladajú, že ste vytvorili zoznam úloh v SharePointovom zozname, ale nevytvorili v Projecte zodpovedajúci jeden.

 1. Ak chcete otvoriť zobrazenie Backstage , v Projecte vyberte položku súbor . Vyberte položku Uložiť _AMP_ Odoslať.

 2. Vyberte položku synchronizovať so zoznamOm úloh.

 3. Do zoznamu URL adresy lokality zadajte názov URL adresy lokality SharePoint, ktorá obsahuje zoznam úloh, ktorý chcete použiť.

  Poznámka:  V tomto bode Nepoužívajte URL adresu, ktorá obsahuje názov zoznamu úloh, ktorý chcete použiť.

 4. Vyberte položku Overiť URL adresu.

 5. V zozname vyberte existujúci zoznam úloh vyberte názov zoznamu úloh SharePointu, ktorý chcete exportovať do projektu.

 6. Vyberte položku synchronizovať.

Po synchronizácii dvoch zoznamov úloh sa zmeny v jednom zozname prejavia aj v ostatných. Ak sa v rovnakom čase vykonajú zmeny v oboch zoznamoch, zobrazí sa dialógové okno s výzvou na rozhodnutie o tom, ktorú verziu zmeny chcete ponechať.

Tip:  Po synchronizácii dvoch zoznamov úloh v Projecte môžete prejsť na verziu SharePointu zoznamu úloh. Vyberte položkuinformácie osúbore. V časti Synchronizácia so zoznamOm úloh kliknite na prepojenie na lokalitu SharePoint.

Riešenie problémov so synchronizáciou zoznamov

Nižšie uvedená tabuľka obsahuje podmienky, ktoré zabraňujú synchronizácii projektových úloh so zoznamom SharePointu.

Podmienka

Vysvetlenie

Zoznam SharePointu obsahuje povinné pole

Ak zoznam SharePointu obsahuje požadované pole, plán projektu však neobsahuje rovnaké pole a potom sa synchronizácia medzi týmito dvoma zoznammi zastaví.

Riešenie: Povinné pole pridajte v Projecte ako vlastné pole.

Pole v Projecte obsahuje vzorec

Riešenie: Povinné pole pridajte v Projecte ako vlastné pole.

Problémy s predchádzajúcimi vzťahmi

Medzi predchodcami sa vytvoril cyklus

Dieťa má rodičov ako predchodcu

Predchodcovia bez dokončenia na začiatok

Viacero priradení zdrojov

WinProj obsahuje viacero zdrojov priradených k jednej úlohe a SharePoint zadanej tam môže byť len jeden zdroj pre danú úlohu.

Neplatný názov súhrnnej úlohy

Ak má Súhrnná úloha neplatný názov, synchronizácia sa neukončí. Pravidlá pre neplatný názov sú rovnaké, aké sa používajú na neplatný názov priečinka v SharePointe. Okrem týchto pravidiel názov nesmie obsahovať dve bodky vedľa seba alebo medzeru na konci./:*?<>|

Polia Hľadať majú nesprávny formát

Polia vyhľadať obsahujú hodnoty, ktoré nie sú typu String/text.

Zoznam obsahuje nesprávne znaky

Názov zoznamu obsahuje nasledujúce znaky. []'

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×