Synchronizácia so zoznamom úloh SharePointu

Project Professional 2013 dokáže synchronizovať zoznam úloh so SharePointom – bez použitia aplikácie Project Web App. Členovia vášho tímu môžu zobraziť plán a aktualizovať svoju prácu v SharePointe a vám sa tieto zmeny zobrazia v Projecte. Funguje to tiež naopak.

Tip: Potrebujete synchronizovať viac ako 100 úloh? Ak áno, treba očakávať, že to pôjde o niečo pomalšie. Synchronizácia na prvýkrát prebieha pomalšie ako zvyčajne. K spomaleniu dôjde aj vtedy, keď máte veľa zmien, veľa vlastných polí alebo veľa pridaných alebo odstránených úloh.

Synchronizácia s novou lokalitou SharePoint

Tento postup predpokladá, že ste v Projecte otvorili projekt, ale ešte ste preň nevytvorili lokalitu SharePoint.

 1. V Projecte kliknite na položky Súbor > Uložiť.

 2. V zozname Synchronizovať s vyberte možnosť Nová lokalita SharePoint.

 3. Do poľa Názov projektu zadajte názov.

 4. Do zoznamu Adresa lokality pridajte adresu zoznamu úloh SharePointu, s ktorou bude synchronizácia prebiehať.

  Poznámka:  Nepoužívajte v tomto bode adresu, ktorá obsahuje názov zoznamu úloh. Project túto časť pridá automaticky.

  Obrázok Synchronizovať s novou lokalitou SharePoint

 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Čo sa stane: Kliknutím na príkaz Uložiť sa pre projekt vytvorí nová lokalita SharePoint. Zmeny vykonané na úlohách v Projecte budú zobrazované v SharePointe a naopak.

Ak máte veľa úloh, môže to trvať niekoľko minút.

Synchronizácia s existujúcou lokalitou SharePoint

Tento postup predpokladá, že ste v Projecte otvorili prázdny plán, ale všetky úlohy, s ktorými chcete vykonať synchronizáciu, sú niekde na lokalite SharePoint.

Poznámka: Ako je to so synchronizáciou z existujúceho projektu do existujúcej lokality SharePoint? Nie je to podporované. Je potrebné mať buď prázdny plán projektu, alebo prázdny zoznam úloh. Project počas počiatočného procesu synchronizácie nezlúči dva zoznamy úloh. Po nastavení synchronizácie pomocou krokov v tomto článku môžete zmeniť ktorýchkoľvek z týchto zoznamov a zmeny sa použijú na oboch miestach.

 1. V Projecte kliknite na položky Súbor > Uložiť.

 2. V zozname Synchronizovať s vyberte možnosť Existujúca lokalita SharePoint.

 3. Do poľa Adresa lokality zadajte adresu zoznamu úloh SharePointu, ktorý chcete importovať.

  Poznámka:  Nepoužívajte adresu, ktorá obsahuje názov zoznamu úloh. Project túto časť pridá automaticky.

 4. Kliknite na položku Overiť lokalitu.

 5. Do poľa Zoznam úloh zadajte alebo v ňom vyberte názov zoznamu úloh, ktorý sa bude synchronizovať s vaším projektom.

  Uložiť projekt na SharePoint

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Čo sa stane: Kliknutím na príkaz Uložiť sa zoznam úloh zo SharePointu zobrazí aj v Projecte. Zmeny vykonané v zozname úloh v Projecte budú zobrazované v SharePointe a naopak.

Ak máte veľa úloh, môže to trvať niekoľko minút.

Úlohy sa nesynchronizujú?

Nasledujúca tabuľka obsahuje podmienky, ktoré môžu brániť v synchronizácii úloh Projectu so zoznamom úloh SharePointu.

Problém

Vysvetlenie

Obmedzenia synchronizácie úloh

Neodporúča sa synchronizovať viac ako 1 000 úloh. Ak chcete synchronizovať viac ako 1 000 úloh, zvážte rozdelenie projektu do viacerých projektov a potom synchronizujte každý projekt zvlášť.

Projekty s viac ako 100 úlohami sa synchronizujú, ale môže trvať niekoľko minút.

Povinné pole v SharePointe

Ak plán projektu neobsahuje pole, ktoré je v SharePointe povinné, plán sa nesynchronizuje. Povinné pole pridajte v Projecte ako vlastné pole.

Poznámka: Povinné polia v SharePointe sa môžu líšiť v závislosti od spôsobu nastavenia zoznamu úloh vašou organizáciou. Ak si nie ste istí, ktoré polia sú povinné, skúste pridať úlohu do zoznamu úloh na lokalite SharePoint. Povinné polia sú označené hviezdičkou (*).

Pole v Projecte obsahuje vzorec

Polia v SharePointe nepodporujú vzorce. Pokúste sa z poľa v Projecte vzorec odstrániť a potom zopakujte synchronizáciu.

Názov súhrnnej úlohy

SharePoint predpokladá, že súhrnné úlohy sa na lokalite stanú priečinkami, a preto nepovoľuje znaky, ktoré nie sú povolené v názvoch priečinkov: . /:*?<>|

Skontrolujte, či žiadna zo súhrnných úloh v Projecte neobsahuje niektorý z týchto znakov.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×