Synchronizácia sharepointového zoznamu s Excelom

Synchronizácia sharepointového zoznamu s Excelom

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Medzi zoznamom služby SharePoint a Excelom môžete synchronizovať údaje, čím zabezpečíte nepretržitú aktuálnosť údajov v obidvoch množinách. Môžete napríklad spravovať zoznam s informáciami o zásobách produktov, ktorý sa dá jednoducho zdieľať a aktualizovať, ale zároveň robiť pravidelnú analýzu zásob pomocou Excelu.

Úvod do synchronizácie zoznamu s Excelom

Existuje niekoľko spôsobov synchronizácie údajov medzi zoznamom služby SharePoint a Excelom. Pri všetkých spôsoboch prebieha synchronizácia jednosmerne. Zmeny vykonané v zozname služby SharePoint sa môžu zapísať do Excelu, avšak zmeny vykonané v Exceli sa nezapíšu automaticky do zoznamu služby SharePoint.

Poznámka :  V nasledujúcich pokynoch je Excel použitý ako príklad. Ak používate iný tabuľkový program, potrebné informácie nájdete v Pomocníkovi daného programu.

 1. Prejdite na lokalitu SharePoint, kde sa nachádza zoznam, ktorý chcete synchronizovať s Excelom.

 2. Na paneli Rýchle spustenie kliknite na názov zoznamu SharePointu alebo kliknite na položku Nastavenie, ďalej na položku Obsah lokality a potom vyhľadajte príslušný zoznam.

 3. Na páse s nástrojmi kliknite na položku Zoznam a potom kliknite na položku Exportovať do programu Excel.

  Tlačidlo Exportovať do Excelu zvýraznené na páse s nástrojmi v SharePointe

  Ak používate SharePoint Online, v paneli s nástrojmi zoznamu kliknite na tlačidlo Exportovať do programu Excel.

  Zoznam v SharePointe Online so zvýraznením položky Exportovať do Excelu
 4. Ak sa zobrazí výzva na potvrdenie operácie, kliknite na tlačidlo OK.

 5. V prehliadači v dialógovom okne Stiahnutie súboru kliknite na položku Otvoriť.

 6. Ak sa domnievate, že povoliť pripojenie k údajom na lokalite SharePointu je bezpečné, po zobrazení výzvy na povolenie údajových pripojení v počítači kliknite na tlačidlo Povoliť.

 7. V dialógovom okne Import údajov vyberte možnosti Spôsob zobrazenia týchto údajov a Kam chcete uložiť údaje.

  Dialógové okno Import údajov v Exceli 2016
 8. Môžete tiež kliknúť na položku Vlastnosti a nastaviť vlastnosti pripojenia.

 9. Po dokončení kliknite na tlačidlo OK. Zoznam by sa mal zobraziť v Exceli.

  Tabuľkový hárok Excelu s importovaným zoznamom a zvýrazneným tlačidlom Obnoviť všetko

Excel vytvorí excelovú tabuľku s pripojením údajov na základe súboru webového dotazu. Zmeny sa nevykonávajú automaticky. Ak chcete zobraziť ďalšie zmeny vykonané v zozname služby SharePoint v Exceli, musíte vykonať manuálnu aktualizáciu kliknutím na položku Obnoviť všetko na karte Údaje.

Ak zoznam služby SharePoint obsahuje aj priečinky, vo výslednej excelovej tabuľke sa štruktúra priečinkov nezobrazí. Do excelovej tabuľky sa však pridajú stĺpce Typ položky a Cesta, takže údaje môžete filtrovať a zoraďovať podľa typu a umiestnenia alebo podľa podpriečinka zoznamu.

Z Excelu je možné exportovať existujúcu excelovú tabuľku do nového zoznamu služby SharePoint, a to pomocou sprievodcu exportovaním tabuľky Excelu do zoznamu služby SharePoint. Tento postup je vhodný vtedy, keď sa údaje už nachádzajú v excelovej tabuľke a počas procesu synchronizácie chcete vytvoriť zoznam služby SharePoint.

Poznámka : Na exportovanie tabuliek do SharePointu musíte mať povolenia. Ak to nefunguje, obráťte sa na správcu alebo manažéra SharePointu.

 1. V excelovom hárku kliknite na ľubovoľné miesto v tabuľke, ktorú chcete exportovať. Zobrazí sa položka Nástroje tabuliek a pridá sa karta Návrh.

 2. Na karte Návrh v skupine Externá tabuľka údajov kliknite na položku Exportovať a potom kliknite na položku Exportovať tabuľku do zoznamu lokality SharePoint.

  Zvýraznené prepojenie Exportovať do SharePointu v Exceli
 3. V dialógovom okne prvého exportu v poli Adresa zadajte URL adresu lokality SharePoint, do ktorej chcete exportovať údaje.

  Poznámky : 

  • Ak ste už exportovali údaje tabuľky na túto lokalitu SharePoint, adresa sa môže zobraziť v rozbaľovacom zozname, takže ju môžete vybrať.

  • Ak URL adresu nemáte, informujte sa u svojho správcu.

  Prvá strana dialógového okna Export do SharePointu
 4. Zadajte Názov, ktorý chcete použiť pre zoznam služby SharePoint, a voliteľne môžete zadať aj popis.

 5. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. V druhom dialógovom okne si pozrite zoznam stĺpcov a typy údajov, a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak sú exportované stĺpce a typy údajov správne, kliknite na položku Dokončiť

  • Ak stĺpce a typy údajov v zozname služby SharePoint nie sú správne, kliknite na položku Zrušiť a potom overte, či bunky stĺpca v Exceli je možné skonvertovať na typ údajov, ktorý je podporovaný v zozname služby SharePoint.

   Druhá strana dialógového okna Export do SharePointu

   Poznámka :  Možno budete musieť skonvertovať zložité údaje tabuľky v excelovom hárku na jednoduchší formát, ako napríklad obyčajný text alebo číslo. Podporované typy údajov sú text (jeden riadok alebo viacero riadkov), mena, dátum a čas, čísla a hypertextové prepojenia.

  • Kliknutím na tlačidlo OK potvrďte úspešné publikovanie tabuľky.

   Poznámka : Môžete kliknúť na prepojenie a zobraziť svoj zoznam na lokalite SharePoint. Zoznam môžete zobraziť aj neskôr kliknutím na položku Otvoriť v prehliadači v skupine Externá údajová tabuľka na karte Návrh.

Ďalšie zdroje informácií

Ďalšie informácie o vytváraní a úprave zoznamov v službe SharePoint nájdete v týchto témach:

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×