Synchronizácia súborov so synchronizačným klientom pre OneDrive v systéme Mac OS X

Synchronizácia súborov so synchronizačným klientom pre OneDrive v systéme Mac OS X

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Po inštalácii aplikácie OneDrive pre Mac sa kópia priečinka OneDrive stiahne do Macu a uloží do priečinka OneDrive. Tento priečinok sa synchronizuje so službou OneDrive. Ak pridáte, zmeníte alebo odstránite súbor alebo priečinok na webovej lokalite OneDrive, tento súbor alebo priečinok sa pridá, zmení alebo odstráni aj v priečinku OneDrive a naopak.

Ak chcete súbory do priečinka OneDrive nahrávať automaticky, jednoducho ich skopírujte alebo presuňte do priečinka OneDrive pomocou aplikácie Finder alebo ich uložte do priečinka OneDrive z aplikácie. Takto môžete nahrať súbory s veľkosťou až 15 GB, ak ste prihlásení do konta Microsoft, alebo 15 GB, ak ste prihlásení do pracovného alebo školského konta. Ak ste aplikáciu OneDrive nainštalovali aj do iných počítačov, súbory sa automaticky pridajú aj do ich priečinkov OneDrive.

Finder môžete použiť aj na premenovanie a odstránenie súborov, vytvorenie nových priečinkov a presúvanie súborov v rámci priečinka OneDrive. Zmeny sa automaticky prejavia v aplikácii OneDrive a v ďalších počítačoch s nainštalovanou aplikáciou OneDrive.

Synchronizačný klient pre OneDrive vám umožňuje synchronizovať súbory z OneDrive for Business a dokonca aj z lokalít SharePoint, ak to váš správca povolil. (Ak ste správcom IT pre svoju organizáciu, prečítajte si tému Povolenie používateľom synchronizovať súbory SharePointu s novým synchronizačným klientom pre OneDrive.)

Poznámka: Ak chcete použiť Počítačová aplikácia OneDrive na synchronizáciu pracovných súborov, potrebujete konto Office 365 Business.

Poznámka: Februára 2019 OneDrive podporuje iba nové inštalácie v systéme Mac OS 10,12 alebo novšej. Ďalšie informácie nájdete v téme oznámenie o ukončení poskytovania technickej podpory pre OneDrive

Inštalácia a nastavenie

Ak ste sa prihlásili do klienta synchronizácie OneDrive s kontom Microsoft (napríklad someone@outlook.com), mali by ste mať už Počítačová aplikácia OneDrive a môžete preskočiť na krok 2 nižšie.

 1. Inštalácia OneDrivu pre Mac.

  Dôležité: Ak momentálne používate aplikáciu OneDrive Mac Store, pred inštaláciou najnovšej zostavy Počítačová aplikácia OneDrive ju musíte najprv odinštalovať.

 2. Spustenie inštalácie služby OneDrive.

Metóda 1: Ak nemáte žiadne kontá prihlásené vo OneDrive

Ak nie ste do OneDrive prihlásení so žiadnym kontom, spustite OneDrive, aby ste mohli pripojiť pracovné alebo školské konto.

 1. Spustite OneDrive stlačením kombinácie klávesov cmd + medzerník, čím sa spustí dotaz Spotlight, a zadajte výraz OneDrive. Týmto sa spustí inštalácia služby OneDrive.

 2. Zadajte svoje pracovné alebo školské konto a výberom položky Prihlásiť sa nastavte svoje konto.

  Snímka obrazovky s prvou stranou nastavenia služby OneDrive

Metóda 2: Ak už máte osobné konto prihlásené vo OneDrive

Ak už máte osobné konto prihlásené vo OneDrive, môžete pracovné alebo školské konto pridať v časti Predvoľby služby OneDrive.

 1. Kliknite na ikonu cloudu OneDrive na paneli s ponukami, kliknite na tri bodky, čím sa otvorí ponuka, a vyberte položku predvoľby.

  Snímka obrazovky nastavenia osobných preferencií OneDrivu

 2. Kliknite na kartu konto a potom vyberte položku Pridať konto a spustite nastavenie OneDrive.

  Snímka obrazovky s pridaním konta v predvoľbách OneDrivu v Macu

 3. Zadajte svoje pracovné alebo školské konto a kliknite na položku Prihlásiť sa.

  Snímka obrazovky s prvou stranou nastavenia služby OneDrive

Kľúčové kroky inštalácie služby OneDrive

Pri inštalácii služby OneDrive je k dispozícii niekoľko skutočností, ktoré je užitočné si pozrieť:

 • Na obrazovke Toto je váš priečinok OneDrive kliknite na položku Vybrať umiestnenie priečinka OneDrive.

  Snímka obrazovky so stránkou Toto je váš priečinok OneDrive v sprievodcovi Víta vás OneDrive v Macu

  Vyberte umiestnenie, do ktorého chcete uložiť svoje súbory OneDrive, a kliknite na položku Vybrať túto lokalitu.

  Snímka obrazovky s výberom umiestnenia priečinka v sprievodcovi Víta vás OneDrive v Macu

  Keď sa zobrazí obrazovka Toto je váš priečinok OneDrive, zobrazí sa aj cesta k priečinku, ktorý ste vybrali. Pokračujte kliknutím na položku Ďalej.

  Snímka obrazovky Toto je váš priečinok OneDrive po výbere priečinka v sprievodcovi Víta vás OneDrive v Macu

 • Na obrazovke Synchronizovať súbory zo služby OneDrive môžete vybrať priečinky, ktoré chcete s počítačom synchronizovať, a kliknite na tlačidlo Ďalej. Týmto sa šetrí miesto v počítači a znižuje sa šírka pásma potrebná pri procesoch synchronizácie.

 • Keď sa zobrazí hlásenie OneDrive máte pripravený, stačí už len skontrolovať, či je vybratá možnosť Otvoriť pri prihlásení, aby sa moje súbory synchronizovali automaticky. Tým sa zabezpečí, že OneDrive sa po prihlásení spustí a vždy budete mať najaktuálnejšiu verziu všetkých svojich súborov.

  Snímka obrazovky s poslednou obrazovkou sprievodcu Víta vás OneDrive v Macu

  Keď zapnete otváranie služby OneDrive pri prihlásení, nastavenie je hotové. Kliknite na položku Otvoriť priečinok vo OneDrive, čím sa zobrazia vaše súbory synchronizované s priečinkom.

OneDrive môžete nájsť na paneli s ponukami. Pre každé konto, ku ktorému ste pripojení, máte ikonu cloudu OneDrive. Ak však synchronizujete pracovné alebo školské konto, jeden cloud, ak synchronizujete iba osobné konto alebo dve oblaky, ak synchronizujete obe.

Snímka obrazovky OneDrivu na paneli s ponukami v Macu po vypnutí sprievodcu Víta vás OneDrive

Vo Vyhľadávači môžete nájsť aj priečinok s názvom OneDrive – NázovVášhoNájomníka.

Snímka obrazovky s integráciou Vyhľadávača v Macu spolu s prekrytiami synchronizácie synchronizovaných súborov

Zapnutie integrácie Vyhľadávača

Ak máte systém OSX 10.10 alebo novší, môžete zobraziť stav synchronizácie priamo vo Vyhľadávači, ak v nastaveniach povolíte prekrytia Vyhľadávača.

Najprv kliknite na logo Apple v ľavom hornom rohu pracovnej plochy Macu, vyberte položku Systémové preferencie a potom položku Rozšírenia v ponuke najvyššej úrovne (zobrazuje sa v treťom riadku zhora).

Snímka obrazovky systémových preferencií v Macu

Zapnite Integráciu Vyhľadávača OneDrive a povoľte tak prekrytia Vyhľadávača.

Snímka obrazovky s dialógovým oknom Prípony v systémových preferenciách v Macu

Všetko je nastavené. Ak chcete zobraziť presahy v súboroch a priečinkoch, otvorte priečinok OneDrive vo Finderi.

Snímka obrazovky s integráciou Vyhľadávača v Macu spolu s prekrytiami synchronizácie synchronizovaných súborov

Ak ste správcom a chcete povoliť prekrytie ikon synchronizácie vo viacerých počítačoch, môžete použiť tento terminálový príkaz:

/usr/bin/pluginkit -e use -i com.microsoft.OneDrive-mac.FinderSync

Synchronizácia lokalít SharePointu

Synchronizácia knižníc a priečinkov

 1. Kliknite na spúšťač aplikácií Office 365 Ikona spúšťača aplikácií v službách Office 365 a potom kliknite na položku SharePoint.

  Spúšťač aplikácií balíka Office 365 so zvýraznenou aplikáciou SharePoint

 2. Kliknite na lokalitu, ktorú chcete synchronizovať.

 3. Kliknite na položku Dokumenty alebo prejdite do podpriečinka, ktorý chcete synchronizovať.

 4. Kliknite na položku Synchronizovať.

  Snímka obrazovky zobrazujúca tlačidlo Synchronizovať v knižnici SharePointu.
 5. Ak váš prehliadač požiada o povolenie na používanie služby Microsoft OneDrive, potvrďte, že je to v poriadku.

  Poznámka: Vaša organizácia musí povoliť synchronizáciu lokality SharePoint s Počítačová aplikácia OneDrive, aby ste mohli synchronizovať lokality v Macu. Ak ste správcom IT pre svoju organizáciu, pozrite si tému Povolenie používateľom synchronizovať súbory SharePointu pomocou nového synchronizačného klienta pre OneDrive. Ak nie ste správcom IT, obráťte sa na IT oddelenie.

 6. Vyberte priečinky, ktoré chcete synchronizovať, a potom kliknite na položku Spustiť synchronizáciu.

Tímové lokality služby SharePoint sa budú synchronizovať do priečinka s názvom vášho nájomníka. Tento priečinok sa automaticky pridá na ľavú navigačnú tablu nachádzajúcu sa vo Vyhľadávači.

Spravovanie synchronizovaných lokalít   

Synchronizované lokality môžete spravovať v nastaveniach klienta synchronizácie.

 1. Kliknite na ikonu OneDrive na paneli s ponukami.

 2. Kliknite na položku Predvoľby a potom kliknite na kartu Konto.

  Snímka obrazovky s kartou Konto v klientovi synchronizácie pre OneDrive pre Mac
 3. Ak chcete zmeniť priečinky, ktoré synchronizujete, kliknite na danom mieste na položku Vybrať priečinky a potom vyberte priečinky, ktoré chcete synchronizovať. Ak chcete zastaviť synchronizáciu lokality, kliknite na položku Zastaviť synchronizáciu nachádzajúcu sa vedľa lokality. (Kópie súborov zostávajú vo vašom počítači. Ak chcete, môžete ich odstrániť.)

Ďalšie zdroje informácií

Ďalšie zdroje informácií o novom klientovi synchronizácie pre OneDrive for Business:

Nadpis

Popis

Konfigurácia nového synchronizačného klienta pre OneDrive v systéme MacOS

Zistite, ako môžu správcovia používateľom nasadiť synchronizačného klienta pre OneDrive pre OS X v podnikovom prostredí.

Poznámky k vydaniu nového synchronizačného klienta pre OneDrive

Poznámky k vyDaniu o Počítačová aplikácia OneDrive.

Obmedzenia a limity týkajúce sa synchronizácie súborov a priečinkov pomocou nového synchronizačného klienta pre OneDrive

Článok databázy Knowledge Base, v ktorom sú uvedené limity a obmedzenia (napríklad neplatné znaky v názvoch súborov).

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Online

Získať online Pomocníka
Zobrazte si viac stránok podpory pre OneDrive a OneDrive for Business.
Ak používate mobilnú aplikáciu OneDrive, pozrite si tému Riešenie problémov s mobilnou aplikáciou OneDrive.

Ikona e-mailovej podpory

E-mailová podpora
Ak stále potrebujete pomoc, pri otvorenej aplikácii OneDrive zatraste zariadením alebo odošlite e-mail tímu podpory OneDrivu. Ak chcete kontaktovať podporu pre OneDrive for Business z PC alebo Macu, vyberte ikonu OneDrive v oblasti oznámení alebo na paneli s ponukami a potom vyberte položky Viac > Odoslať pripomienky > Niečo sa mi nepáči.

OneDrive for Business Správcovia si môžu pozrieť aj komunitu OneDrive for Business Tech Community, Pomocníka pre správcov služby OneDrive for Business alebo kontaktovať podporu pre Office 365 pre podniky.

Fóra komunity používateľov služieb Office 365

Tipy
Dajte nám vedieť svoju polohu a my vám rýchlejšie pomôžeme s riešením problému.

Všetko je vyriešené? Ak ste sa na nás obrátili a OneDrive sa znova spustí, dajte nám to vedieť pomocou e-mailu, ktorý sme vám odoslali.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×