Synchronizácia OneDrivu for Business pomocou čítačky obrazovky

Synchronizácia OneDrivu for Business pomocou čítačky obrazovky

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

na Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Moderátora, čítačku obrazovky zabudovanú do Windowsu, a klávesové skratky môžete použiť aj na synchronizáciu súborov vo OneDrive for Business s počítačom. Synchronizácia vám umožní pracovať so svojimi súbormi vo OneDrive for Business priamo v Prieskumníkovi a získať k nim prístup, aj keď ste offline. Zmeny, ktoré vykonáte vy alebo ostatní, sa budú synchronizovať vždy, keď budete online.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Klávesové skratky nájdete v téme Klávesové skratky vo OneDrive for Business vo Windowse

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

Obsah tohto článku

Synchronizácia pomocou synchronizačného klienta pre OneDrive

Ak máte v počítači nového synchronizačného klienta pre OneDrive, vaše súbory sa synchronizujú automaticky, keď sa v počítači prihlásite do služby OneDrive. Informácie o nastavení a prihlásení nájdete v téme Prihlásenie do OneDrivu for Business.

Synchronizácia pomocou synchronizačného klienta pre OneDrive for Business

Ak používate predchádzajúceho klienta synchronizácie pre OneDrive for Business a chcete vykonať synchronizáciu, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

Ak si nie ste istí, ktorého klienta synchronizácie máte, pozrite si tému Ktorú verziu OneDrivu používam?.

 1. V prehliadači sa prihláste do služieb Office 365 alebo na lokalitu služby SharePoint vašej organizácie s pracovným alebo školským kontom.

  Poznámka: Ak potrebujete ďalšie informácie o prihlasovaní sa do služieb Office 365, pozrite si tému Kde sa prihlásiť do služieb Office 365 for business.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „App launcher“ (Spúšťač aplikácií), potom stlačte kláves Enter.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve hlásenie „OneDrive“, potom stlačte kláves Enter.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve hlásenie „nové.“

 5. Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve hlásenie „synchronizovať.“ (V Moderátorovi sa ozve hlásenie „synchronizovať, položka ponuky.“) Potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno Synchronizovať a ozve sa hlásenie „synchronizujte túto knižnicu so svojím zariadením na jednoduchý prístup.“

 6. Ak chcete synchronizáciu spustiť, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve hlásenie „synchronizovať teraz“, potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno Zabezpečenie internetu a ozve sa hlásenie „chcete tejto webovej lokalite povoliť otvorenie programu v počítači?“

 7. Ak chcete v dialógovom okne zabezpečenia udeliť povolenie, stláčajte kombináciu klávesov Alt + A alebo kláves Tab, kým sa neozve hlásenie „povoliť“, potom stlačte kláves Enter.

 8. Otvorí sa dialógové okno OneDrive for Business spolu s vybratým tlačidlom Zobraziť moje súbory a zároveň sa ozve hlásenie „Microsoft OneDrive for Business, tlačidlo Zobraziť moje súbory.“ V dialógovom okne sa nachádza webová adresa pre váš OneDrive for Business a umiestnenie vo vašom počítači, kde sa bude knižnica ukladať.

  Teraz by sa malo otvoriť dialógové okno zabezpečenia. Ak toto dialógové okno vyžaduje, aby ste zadali e-mailovú adresu pre svoje konto vo Office 365, postupujte takto:

  1. Zadajte e-mailovú adresu svojho konta, stláčaním klávesu Tab sa presuňte na tlačidlo Ďalej a potom stlačte kláves Enter.

  2. Otvorí sa okno Prihlásiť sa spolu s vybratým poľom úprav pre Heslo. Zadajte heslo.

  3. Stlačením klávesu Tab prejdite na tlačidlo Prihlásiť sa a stlačte kláves Enter. Okno Prihlásiť sa sa zavrie a opäť sa zobrazí dialógové okno OneDrive for Business spolu s vybratým tlačidlom Zobraziť moje súbory.

 9. Ak chcete zobraziť súbory, ako sa synchronizujú, stlačte medzerník. Otvorí sa Prieskumník so zameraním na zoznam dokumentov v priečinku vo OneDrive for Business a ozve sa hlásenie„OneDrive for Business, zobrazenie položiek“ a názov prvej položky v zozname. (V Moderátorovi sa ozve hlásenie „okno pre OneDrive for Business, zobrazenie položiek tabuľky“ a názov prvej položky.)

Prieskumník vaše priečinky vo OneDrive for Business uvedie na navigačnej table ako OneDrive – NázovSpoločnosti alebo OneDrive @ NázovSpoločnosti.

Po synchronizácii dokumentov s počítačom môžete súbory balíka Microsoft Office uložiť priamo do svojho priečinka vo OneDrive for Business. V súbore, ktorý chcete uložiť, stlačte kombináciu klávesov Alt + F, A a potom kláves A. V zozname Uložiť ako vyberte stlačením klávesu so šípkou nahor alebo klávesu so šípkou nadol svoj priečinok vo OneDrive for Business a potom stlačte kláves Enter.

Zastavenie synchronizácie priečinka vo OneDrive for Business

 1. Presuňte zameranie na pracovnú plochu a stlačením klávesu F6 prejdite na tlačidlo Štart.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve hlásenie „tlačidlo Výložka oznámení“, potom stlačte medzerník. Otvorí sa tabla s oznámeniami o pretečení.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nahor, kým sa neozve: „OneDrive <CompanyName>, <status>“ (OneDrive <NázovSpoločnosti>, <stav>).

 4. Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku, stlačte kombináciu klávesov Shift + F10.

 5. Stláčajte kláves Tab dovtedy, kým sa neozve „More options button“ (Tlačidlo Ďalšie možnosti). Stlačením klávesu Enter otvoríte ponuku, potom stlačte kláves S a otvoria sa Nastavenia.

 6. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Stop sync, link“ (Zastaviť synchronizáciu, prepojenie), potom stlačte kláves Enter.

 7. Otvorí sa potvrdzujúce dialógové okno so zameraním na tlačidlo Zrušiť prepojenie konta. Ak chcete zastaviť synchronizáciu priečinka OneDrive for Business, stlačte kláves Enter.

Manuálna synchronizácia priečinka

 1. Presuňte zameranie na pracovnú plochu a stlačením klávesu F6 prejdite na tlačidlo Štart.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve hlásenie „tlačidlo Výložka oznámení“, potom stlačte medzerník. Otvorí sa tabla s oznámeniami o pretečení.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nahor, kým sa neozve: „OneDrive <CompanyName>, <status>“ (OneDrive <NázovSpoločnosti>, <stav>).

 4. Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku, stlačte kombináciu klávesov Shift + F10.

 5. Ak chcete vykonať synchronizáciu manuálne pomocou tlačidla Synchronizovať teraz, stlačte kláves N. Keď ste vo svojej sieti, OneDrive for Business bude približne každých 10 minút automaticky synchronizovať priečinky s knižnicami služby SharePoint.

Zobrazenie a riešenie problémov so synchronizáciou

Ak sa pri synchronizácii so službou OneDrive for Business vyskytnú problémy, pomocou nasledujúcich krokov ich môžete zobraziť alebo vyriešiť.

 1. Presuňte zameranie na pracovnú plochu a stlačením klávesu F6 prejdite na tlačidlo Štart.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve hlásenie „tlačidlo Výložka oznámení“, potom stlačte medzerník. Otvorí sa tabla s oznámeniami o pretečení.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nahor, kým sa neozve: „OneDrive <CompanyName>, <status>“ (OneDrive <NázovSpoločnosti>, <stav>).

 4. Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku, stlačte kombináciu klávesov Shift + F10.

 5. Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  • Ak chcete zobraziť problémy so synchronizáciou, stlačte kláves V. Otvorí sa dialógové okno OneDrive for Business a ozve sa hlásenie „opúšťam ponuku, Prieskumník, zobrazenie položiek, dialógové okno služby OneDrive for Business, počet položiek, ktoré nie je možné so službou OneDrive for Business synchronizovať: [X]“ a názov prvého súboru.

   Stlačením klávesu so šípkou nadol sa posuniete v zozname súborov. Vyberte súbor, ktorý chcete otvoriť, stlačením klávesu Tab sa presuňte na tlačidlo Otvoriť položku a potom stlačte kláves Enter. V otvorenom súbore vyriešte problém, ktorý je príčinou problému so synchronizáciou, a súbor uložte.

  • Táto možnosť opraví knižnice, ktoré nie sú súčasťou synchronizácie. Vykoná sa synchronizácia serverových verzií týchto knižníc s vašim počítačom a zálohujú sa všetky miestne súbory, ktorých zmeny sa nezosynchronizovali.

   Ak chcete spustiť funkciu Oprava, stlačte kláves E. Otvorí sa dialógové okno OneDrive for Business spolu so zameraním na tlačidlo Oprava. Ak chcete vykonať opravu, stlačte kláves Enter.

Ďalšie informácie

Pozrite tiež

Klávesové skratky vo OneDrive for Business vo Windowse

Základné úlohy pri používaní čítačky obrazovky so službou OneDrive for Business

Nastavenie zariadenia na zjednodušennie ovládania v službách Office 365

Informácie o navigácii vo OneDrive for Business pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Synchronizujte súbory a priečinky vo svojom Macu so službou OneDrive for Business v cloude pomocou klávesnice a funkcie VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky v systéme Mac OS.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre Mac OS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v príručke Začíname s čítačkou obrazovky VoiceOver.

Obsah tohto článku

Synchronizácia pomocou aplikácie OneDrive

Vaše súbory v službe OneDrive sa synchronizujú automaticky, keď sa v počítači prihlásite do služby OneDrive. Pri nastavovaní aplikácie OneDrive v Macu sa zobrazí výzva na určenie súborov a priečinkov, ktoré chcete synchronizovať. Keď nastavovanie dokončíte, vybratý obsah sa automaticky synchronizuje s Macom. Pokyny na inštaláciu nájdete v časti Otvorenie OneDrivu a nastavenie služby OneDrive for Business témy Základné úlohy s použitím čítačky obrazovky v službe OneDrive for Business.

Synchronizácia pomocou portálu služieb Office 365

 1. V prehliadači prejdite na stránku služieb Office 365 a prihláste sa do svojho konta.

 2. Opakovane stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Install Office apps“ (Inštalácia aplikácií balíka Office). Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Link, OneDrive“ (Prepojenie, OneDrive). Potom stlačte kláves Return.

 3. Opakovane stláčajte kláves Tab, kým sa neozve slovo „New“ (Nové). Zameranie je na zobrazení Súbory.

 4. Opakovane stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve „Sync“ (Synchronizovať), a potom stlačte kláves Return.

 5. Otvorí sa potvrdzovacie dialógové okno s otázkou, či chcete povoliť otvorenie služby OneDrive. Opakovane stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Allow“ (Povoliť) a potom stlačte kláves Return.

 6. Otvorí sa dialógové okno Synchronizácia súborov z OneDrivu. V tomto dialógovom okne môžete vybrať priečinky a súbory, ktoré sa majú synchronizovať s priečinkom OneDrive v Macu.

  Vyberte, čo chcete urobiť:

  • Ak chcete s Macom synchronizovať všetky vybraté súbory a priečinky služby OneDrive, stlačte kláves Return.

  • Súbory a priečinky služby OneDrive, ktoré chcete synchronizovať, môžete vybrať aj samostatne. Ak chcete prechádzať medzi položkami v dialógovom okne, stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava alebo doľava. Ak chcete vstúpiť do tabuľky, stlačte kombináciu klávesov Control + Option+ Shift + šípka nadol. Na začiarknutie alebo zrušenie výberu položky alebo začiarkavacieho políčka stlačte medzerník. Ak chcete opustiť tabuľku, stlačte kombináciu klávesov Control + Option+ Shift + šípka nahor. Po dokončení výberu stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava a prejdite na tlačidlo Spustiť synchronizáciu a potom stlačte kláves Return.

Ďalšie informácie nájdete v téme OneDrive pre Mac: najčastejšie otázky.

Pozrite tiež

Základné úlohy pri používaní čítačky obrazovky so službou OneDrive for Business

Nastavenie zariadenia na používanie funkcií zjednodušenia ovládania v službách Office 365

Informácie o navigácii vo OneDrive for Business pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×