Synchronizácia údajov medzi nástrojom SharePointu Súbory a lokalitou SharePoint v SharePointe Workspace 2010

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Na udržiavanie zhodných množín údajov v nástroji Súbory lokality SharePoint a na priradenej lokalite SharePoint je nutné vykonávať pravidelnú synchronizáciu. Pri každom spustení synchronizácie sa všetky zmeny vykonané na oboch miestach od poslednej synchronizácie vzájomne vymenia. Medzi tieto zmeny môžu patriť pridané, odstránené, premenované alebo premiestnené súbory, ako aj aktualizácie obsahu súborov.

Synchronizátorom môže byť iba člen nástroja Súbory lokality SharePoint. Preto má tento člen na zodpovednosť spúšťanie synchronizácií v pravidelnom intervale. Ak ste synchronizátor a nebudete môcť synchronizáciu vykonávať dlhší čas, mali by ste túto zodpovednosť preniesť na iného člena. Alternatívne môžete zapnúť plánovanú synchronizáciu, aby sa synchronizácia vykonávala automaticky v zadaných časových intervaloch.

Ak chcete spustiť synchronizáciu, kliknite na položku Synchronizovať.

Prepnutie medzi manuálnou a plánovanou synchronizáciou

Synchronizátor môže prepnúť manuálnu a plánovanú synchronizáciu kedykoľvek. Ak chcete zobraziť aktuálne nastavenie synchronizácie, ukážte na ikonu Kalendár v stavovej oblasti. Napríklad:

Aktuálne nastavenie plánu synchronizácie

Ak chcete zmeniť toto nastavenie, postupujte nasledovne:

  1. Na karte Domov kliknite na položku Synchronizácia a potom kliknite na položku Plán synchronizácie.

    Tip: Môžete tiež kliknúť na ikonu Kalendár v stavovej oblasti.

  2. Vykonajte požadované zmeny a kliknite na tlačidlo OK.

Určenie, či existujú nesynchronizované zmeny

Stavová oblasť nástroja Súbory lokality SharePoint zobrazuje aktuálny stav synchronizácie, ale iba aktuálnemu synchronizátorovi.

Stavové hlásenie

Význam

Všetky súbory programu Groove sú synchronizované.

V nástroji Súbory lokality SharePoint neexistujú žiadne zmeny obsahu, ktoré je potrebné odoslať do knižnice dokumentov lokality SharePoint. Môžu však existovať čakajúce zmeny v knižnici lokality SharePoint, ktoré sa majú odoslať do pracovného priestoru služby SharePoint pri ďalšej synchronizácii. Ak chcete zistiť, či sa v knižnici lokality SharePoint vyskytujú čakajúce zmeny, kliknite na prepojenie Ukážka.

Všetky súbory programu Groove sú synchronizované. Chyby synchronizácie.

V zriedkavých prípadoch môže nastať situácia, kedy sú všetky súbory synchronizované, no vyskytli sa chyby synchronizácie. Mohli ich zapríčiniť napríklad rôzne pravidlá vzťahujúce sa povolené typy súborov v nástroji Súbory lokality SharePoint a na lokalite SharePoint. Výsledkom môže byť, že súbor pridaný do knižnice lokality SharePoint nemusí byť povolený v nástroji Súbory lokality SharePoint.

V tomto nástroji sú nezosynchronizované zmeny.

V nástroji Súbory lokality SharePoint existujú čakajúce zmeny, ktoré sa majú odoslať do knižnice lokality SharePoint pri ďalšej synchronizácii. Súhrn všetkých čakajúcich zmien, vrátane čakajúcich zmien v knižnici lokality SharePoint, kliknite na prepojenie Ukážka.

V tomto nástroji sú nezosynchronizované zmeny. Chyby synchronizácie.

Tento stav je zvyčajne zapríčinený konfliktami súborov medzi nástrojom Súbory lokality SharePoint a lokalitou SharePoint, ktoré sa vyskytli počas synchronizácie. Ak chcete zrevidovať chyby a vykonať akcie na odstránenie konfliktov a ďalších problémov, kliknite na prepojenie Chyby synchronizácie.

Zobrazenie ukážky aktualizácií synchronizácie

Keď synchronizátor spustí synchronizáciu, otvorí sa okno Ukážka synchronizácie, v ktorom sú opísané všetky čakajúce aktualizácie. V okne Ukážka synchronizácie zobrazuje tiež čakajúce zmeny, ktoré spôsobia chyby synchronizácie. V prípade chýb synchronizácie, ktoré indikujú konflikt súborov, sa odporúča vykonať kroky na ich odstránenie, a až potom pokračovať v procese synchronizácie.

Poznámka: V synchronizácii môžete pokračovať aj bez toho, aby ste najprv vyriešili konflikty. Ak tak urobíte, zobrazí sa prepojenie Chyby synchronizácie. Kliknutím na toto prepojenie môžete otvoriť dialógové okno Chyby synchronizácie, v ktorom bude zobrazený zoznam konfliktov. Toto dialógové okno ale neobsahuje automatizované funkcie na riešenie konfliktov, ktoré sú uvedené v okne Ukážka synchronizácie. Na odstránenie konfliktov je nutné následne vykonať príslušné manuálne kroky.

Riešenie chýb synchronizácie

Postup pri riešení chýb synchronizácie uvedených v okne Ukážka synchronizácie:

  1. Vyberte položku, ktorá indikuje konflikt.

    V spodnej časti dialógového okna sú zobrazené informácie o príčine konfliktu.

  2. Kliknutím na položku Vyriešiť otvorte dialógové okno Riešenie konfliktu.

  3. Vyberte zmeny súborov alebo priečinkov, ktoré chcete zachovať (verzia v nástroji Súbory lokality SharePoint alebo verzia na lokalite SharePoint), a kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×