SUMPRODUCT (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie SUMPRODUCT v Microsoft Exceli.

Popis

Vynásobí zodpovedajúce súčasti v daných poliach a vráti súčet týchto súčinov.

Syntax

SUMPRODUCT(pole1; [pole2]; [pole3]; ...)

Syntax funkcie SUMPRODUCT obsahuje nasledovné argumenty:

  • Pole1     Povinný argument. Prvý argument poľa, ktorého súčasti chcete násobiť a potom sčítať.

  • Pole2; pole3; ...     Voliteľné argumenty. Argumenty polí 2 až 255, ktorých súčasti chcete násobiť a potom sčítať.

Poznámky

  • Argumenty pole musia mať rovnaké rozmery. Ak ich nemajú, funkcia SUMPRODUCT vráti chybovú hodnotu #HODNOTA!

  • Funkcia SUMPRODUCT pracuje s položkami polí, ktoré nie sú numerické, ako s nulovými položkami.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Pole 1

Pole 2

3

4

2

7

8

6

6

7

1

9

5

3

Vzorec

Popis

Výsledok

=SUMPRODUCT(A2:B4; D2:E4)

Vynásobí všetky súčasti daných dvoch polí a potom spočíta ich súčiny, t. j. 3*2 + 4*7 + 8*6 + 6*7 + 1*5 + 9*3 (156)

156

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×