Vzorce a funkcie

SUM (funkcia)

SUM (funkcia)

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Funkcia SUM, ktorá je jednou z matematických a trigonometrických funkcií, vykoná sčítanie hodnôt. Môžete spočítať jednotlivé hodnoty, odkazy na bunky alebo rozsahy, prípade kombináciu týchto troch položiek.

Príklad:

 • =SUM(A2:A10)

 • =SUM(A2:A10; C2:C10)

Nová úloha

SUM(číslo1;[číslo2];...)

Názov argumentu

Popis

číslo1    (povinné)

Prvé číslo, ktoré sa má sčítať. Číslo môže byť napríklad 4, odkaz na bunku B6 alebo bunka rozsah B2:B8.

číslo2-255    (voliteľné)

Toto je druhé číslo, ktoré sa má pripočítať. Takýmto spôsobom môžete zadať až 255 ďalších čísel.

V tejto časti diskutovať o najvhodnejších postupoch pri práci s funkciou SUM. Veľa z tohto možno použiť na prácu s inými funkciami, ako aj.

Metóda =1+2 alebo =A+B – Hoci môžete zadať vzorec vo forme =1+2+3 alebo =A1+B1+C2 a dostanete úplne presné výsledky, tieto metódy sú z niekoľkých dôvodov náchylné na chyby:

 1. Preklepy – Predstavte si, že zadávate viac hodnôt alebo väčšie hodnoty. Napríklad:

  • =14598,93+65437,90+78496,23

  Skúste overiť, či sú vaše údaje správne. Je oveľa jednoduchšie tieto hodnoty v jednotlivých bunkách a používať vzorci s funkciou SUM. Okrem toho môžete formátovať hodnoty, keď ste v rozsahu buniek, vďaka čomu ich oveľa zrozumiteľnejšie, potom sa nachádzajú vo vzorci.

  Vo vzorci použite namiesto pevného kódovania funkciu SUM. Vzorec v bunke D5 je =SUM(D2:D4)
 2. Chyby typu #HODNOTA! pri odkazovaní na text namiesto na čísla

  Ak používate napríklad takýto vzorec:

  • =A1+B1+C1 alebo =A1+A2+A3

  Príklad slabej štruktúry vzorca. Vzorec v bunke D2 je =A2+B2+C2

  Vzorec môžete prerušiť, ak sú všetky nečíselné (text) hodnoty v bunkách, ktoré vrátia #VALUE! Vyskytla sa chyba. SÚČET bude ignorovať textové hodnoty a vám súčet iba číselné hodnoty.

  Správna štruktúra vzorca. Namiesto =A2+B2+C2 bude vzorec bunky D2 =SUM(A2:C2)
 3. Chyba typu #ODKAZ!, ktorá vznikne odstránením riadkov alebo stĺpcov

  Chyba #REF! spôsobená odstránením stĺpca. Vzorec sa zmenil na =A2+#REF!+B2

  Ak odstránite riadok alebo stĺpec, vzorec sa nebude aktualizovať, aby vynechal odstránený riadok a vráti chybu #ODKAZ! V tomto bode sa funkcia SUM automaticky aktualizuje.

  Funkcia SUM sa automaticky prispôsobí vloženým alebo odstráneným riadkom a stĺpcom
 4. Pri vložení riadkov alebo stĺpcov sa vo vzorcoch neaktualizujú odkazy

  Vzorce =A+B+C sa po pridaní riadkov neaktualizujú

  Ak chcete vložiť riadok alebo stĺpec, vzorec sa nebude aktualizovať tak, aby zahŕňalo pridaný riadok, ktorého funkcie SUM sa automaticky aktualizuje (pokiaľ nie sú mimo rozsahu, ktoré sa odkazuje vo vzorci). Toto je najdôležitejšie, ak ste očakávali vzorca aktualizovať, a to nie je, ako bude nechať neúplná výsledky, ktoré sa môžu nie eliminovať.

  Príklad zobrazuje vzorec SUM, ktorý sa po vložení stĺpca automaticky rozbalí z pozície =SUM(A2:C2) do pozície =SUM(A2:D2)
 5. Funkcia SUM s odkazmi na jednotlivé bunky vs. rozsahy

  Použitie takéhoto vzorca:

  • =SUM(A1;A2;A3;B1;B2;B3)

  Je rovnako chyba pri vkladaní alebo odstraňovaní riadkov rozsahu odkazovaný dôvody sú rovnaké. Je to oveľa lepšie používať jednotlivé rozsahy, ako je napríklad:

  • =SUM(A1:A3;B1:B3)

  Takýto vzorec sa pri pridaní alebo odstránení riadkov aktualizuje.

Problém

Kde sa stala chyba

Funkcia SUM zobrazuje namiesto výsledku #####.

Skontrolujte, či vaše šírky stĺpcov. ### zvyčajne znamená, že stĺpec je príliš úzky zobrazte výsledok vzorca.

Funkcia SUM zobrazuje samotný vzorec ako text, nie výsledok.

Skontrolujte, či nie je v bunke formátované ako text. Vyberte bunku alebo rozsah v otázke a pomocou kombinácie klávesov Ctrl + 1 zobrazte dialógové okno Formát buniek , a potom kliknite na kartu číslo a vyberte požadovaný formát. Ak bunka bola formátované ako text a po zmene formátu sa nemení, budete musieť použiť F2 > Enter vynútené formát chcete zmeniť.

Funkcia SUM nevykonáva aktualizáciu.

Uistite sa, že Výpočet je nastavený na Automatické. Prejdite na kartu vzorca prejdite na Možnosti výpočtu. Vynútené hárka na výpočet môžete použiť aj F9 .

Skontrolujte, či je výpočet nastavený na Automaticky. Na karte Vzorce prejdite na položku Možnosti výpočtov.

Niektoré hodnoty sa nesčítajú.

Započítavajú sa len číselné hodnoty v odkaze funkcie na bunku alebo v rozsahu buniek. Prázdne bunky, logické hodnoty ako TRUE alebo text sa ignorujú.

Namiesto očakávaného výsledku sa zobrazí chyba #NÁZOV?

Toto zvyčajne znamená, že vzorec je nesprávne napísaný, napríklad =suma(A1:A10) namiesto =SUM(A1:A10).

Moja funkcia SUM zobrazuje celé číslo, ale mala by zobrazovať desatinné číslo.

Skontrolujte formátovanie buniek, či zobrazujú desatinné miesta. Vyberte požadovanú bunku alebo rozsah a stlačením kombinácie klávesov Ctrl + 1 otvorte dialógové okno Formát buniek. Potom kliknite na kartu Číslo a vyberte požadovaný formát. Nezabudnite nastaviť potrebný počet desatinných miest.

 1. Potrebujem len sčítať/odčítať/násobiť/deliť čísla Pozrite si sériu videí v téme Základné matematické operácie v Exceli alebo Používanie programu Excel ako kalkulačky.

 2. Ako môžem zobraziť viac alebo menej desatinných miest? Zmenou formátu čísla. Vyberte požadovanú bunku alebo rozsah a stlačením kombinácie klávesov Ctrl + 1 otvorte dialógové okno Formát buniek. Potom kliknite na kartu Číslo a vyberte požadovaný formát. Nezabudnite nastaviť potrebný počet desatinných miest.

 3. Ako sčítam alebo odčítam časové údaje? Časové údaje môžete sčítať alebo odčítať viacerými spôsobmi. Ak napríklad potrebujete získať rozdiel medzi časmi 8:00 a 12:00 na účely výpočtu mzdy, použijete vzorec: =("12:00"-"8:00")*24, ktorým sa od času ukončenia odpočíta čas začatia. Excel počíta časy ako zlomky dňa, celkový počet hodín preto získate po vynásobení hodnotou 24. V prvom príklade používame vzorec =((B2-A2)+(D2-C2))*24 na výpočet celkového počtu hodín od začiatku do konca, pričom neberieme do úvahy prestávku na obed (spolu 8,50 hodiny).

  Ak jednoducho sčítavate hodiny a minúty a chcete ich týmto spôsobom aj zobraziť, môžete ich spočítať bez toho, aby ste ich následne vynásobili číslom 24. V druhom príklade teda používame vzorec =SUM(A6:C6), keďže nám stačí poznať celkový počet hodín a minút pre priradené úlohy (5:36, teda 5 hodín a 36 minút).

  Výpočet časov

  Ďalšie informácie nájdete v téme: Pripočítanie alebo odpočítanie času

 4. Ako získať rozdielu medzi dátumami? Ako je to s časmi, môžete pridať a odpočítanie dátumov. Tu je veľmi bežným príkladom počítanie počtu dní medzi dvomi dátumami. Je rovnako jednoduché ako = B2 A2. Kľúč k práci s dátumami a časmi je, že začnete s koncového dátumu a času a odčítanie počiatočný dátum/čas.

  Výpočet rozdielu medzi dátumami

  Ďalšie spôsoby práce s dátumami v téme: Výpočet rozdielu medzi dvoma dátumami.

 5. Ako sčítam len viditeľné bunky? Niekedy, keď manuálne skryjete riadky alebo použijete funkciu Automatický filter, aby sa zobrazovali len konkrétne údaje, môžete potrebovať sčítať len viditeľné bunky. Môžete použiť funkciu SUBTOTAL. Ak v excelovej tabuľke používate riadok súčtu, všetky funkcie, ktoré vyberiete z rozbaľovacieho zoznamu súčtu, sa automaticky vložia ako medzisúčet. Ďalšie informácie nájdete v téme Súčet údajov v tabuľke programu Excel.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Pozrite tiež

Ďalšie informácie o súčet

Funkcia SUMIF spočíta len hodnoty, ktoré spĺňajú jedno kritérium

Funkcia SUMIFS spočíta len hodnoty, ktoré spĺňajú viacero kritérií

Funkcia COUNTIF spočíta len hodnoty, ktoré spĺňajú jedno kritérium

Funkcia COUNTIFS spočíta len hodnoty, ktoré spĺňajú viacero kritérií

Prehľad vzorcov v Exceli

Zabránenie vzniku nefunkčných vzorcov

Vyhľadanie a oprava chýb vo vzorcoch

Klávesové skratky v Exceli pre Windows

Klávesové skratky v Exceli pre Mac

Matematické a trigonometrické funkcie

Zoznam funkcií Excelu (podľa abecedy)

Zoznam funkcií Excelu (podľa kategórie)

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×