Stručný návod pre Planner

Spolupracujte na projektoch efektívne pomocou aplikácie Microsoft Planner, ktorá ponúka ľuďom jednoduchý a obzvlášť prehľadný spôsob, ako organizovať tímovú spoluprácu.

Planner v PC, Macu alebo mobilnom zariadení umožní vám aj vášmu tímu:

 • vytvoriť nové plány,

 • usporiadať a priradiť úlohy,

 • zdieľať súbory,

 • komunikovať o úlohách, na ktorých pracujete,

 • sledovať napredovanie svojho tímu a mať prácu vždy pod kontrolou – z akéhokoľvek miesta a z akéhokoľvek zariadenia.

Planner môžete použiť na plánovanie marketingového podujatia, zhromažďovanie nápadov na nové produkty, sledovanie školského projektu, prípravu na návštevu zákazníka alebo jednoducho iba na efektívnejšie organizovanie tímovej práce.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Na používanie Plannera nie je potrebné inštalovať v počítači žiadny softvér, pretože na pripojenie slúži webový prehliadač.

Prihlásenie sa

Pri každom zobrazení výzvy sa prihláste do Plannera alebo služieb Office 365 pomocou pracovného alebo školského konta.

Prihlásení používatelia môžu:

 • získať prístup k lokalite Planner pre vašu organizáciu,

 • zobraziť, upraviť a vytvoriť plány a úlohy,

 • komunikovať s ostatnými členmi plánu,

 • sledovať priebeh plánu.

Na prihlásenie do služieb Office 365 budete potrebovať:

 • poverenia k svojmu pracovnému alebo školskému kontu.

Prihlásenie do služieb Office 365
 1. Otvorte webový prehliadač.

 2. Zadajte http://office.com/signin alebo https://portal.office.com na Paneli s adresou.

 3. Stlačte kláves Enter.

 4. Ak sa zobrazujú dlaždice pre viaceré kontá, vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

 5. Zadajte e-mailovú adresu a heslo priradené k vášmu kontu.

 6. Vyberte položku Prihlásiť sa.

Ďalšie informácie nájdete v téme Kde sa môžem prihlásiť do služieb Office 365.

Snímka obrazovky prihlasovacej tably služieb Office 365

Pripojenie

Ak už pracujete online v rámci prostredia služieb Office 365 vašej organizácie, môžete sa pripojiť k Planneru zo spúšťača aplikácií.

Pripojenie k Planneru zo služieb Office 365
 1. Prejdite na domovskú stránku služieb Office 365 alebo vyberte spúšťač aplikácií Spúšťač aplikácií v hornej časti okna prehliadača.

 2. Na domovskej stránke alebo na table aplikácie vyberte dlaždicu Planner.

Snímka obrazovky tably aplikácie služieb Office 365 s aktívnou dlaždicou Planner.

Otvorenie existujúceho plánu

 • V časti Obľúbené plány alebo Všetky plány na ľavej table vyberte existujúci plán.

Snímka obrazovky sekcií Obľúbené plány a Všetky plány na tabuli Plannera.
Vytvorenie nového plánu
 1. Na ľavej table vyberte položku Nový plán.

 2. V okne Nový plán:

  • Zadajte názov plánu.

   E-mailovú adresu pre váš plán vytvorí Planner automaticky. Túto adresu môžete použiť na komunikáciu so všetkými členmi plánu.

  • Ak chcete, zadajte e-mailovú adresu.

  • Ak majú plán vidieť iba jeho členovia, označte ho ako súkromný. Ak má byť viditeľný aj pre ostatných členov vašej organizácie a vo výsledkoch vyhľadávania, označte ho ako verejný.

  • Zadajte jedinečný popis plánu, ktorý ho odlíši od ostatných plánov.

 3. Vyberte položku Vytvoriť plán.

Pri vytvorení plánu sa vytvorí aj nová skupina v Office 365, čo vám a ľuďom, s ktorými pracujete, uľahčí spoluprácu nielen v Planneri, ale aj vo OneNote, Outlooku, SharePointe a ďalších aplikáciách. E-mailová adresa plánu vytvorená Plannerom je potom súčasťou skupinových konverzácií v Outlooku.

Poznámka : Keď nastavíte plán ako verejný alebo súkromný, nastavíte tiež skupinu v Office 365 ako verejnú alebo súkromnú. Ďalšie informácie.

Snímka obrazovky s oknom Nový plán.
Pridávanie ľudí do plánu
 1. V pravom hornom rohu okna Plannera vyberte položku Členovia (alebo Pridať členov, ak máte nový plán).

 2. Začnite písať meno alebo e-mailovú adresu osoby z vašej organizácie, ktorú chcete pridať do plánu.

 3. Keď sa zobrazí karta požadovanej osoby, vyberte ju.

Poznámka : Chcete pridať do plánu ľudí mimo vašej organizácie? Táto funkcia je vo fáze vývoja a ešte pre Planner nie je k dispozícii. Ak chcete získať ďalšie informácie o funkciách, ktoré sa momentálne vyvíjajú, pozrite si Plán služieb Office 365.

Po pridaní ľudí a úloh k plánu môžete priradiť ľudí k úlohám.

Snímka obrazovky zoznamu členov pri zadávaní mena nového člena plánu.
Pridanie úloh do plánu
 1. Pod záhlavím sektora, do ktorého chcete pridať úlohu, vyberte symbol +

  Nové plány majú nadpis Úloha, ale staršie plány môžu mať namiesto neho sektory s názvami.

 2. Vyberte položku Zadajte názov úlohy.

 3. Zadajte názov úlohy.

 4. Použite niektorý z týchto postupov:

  • Ak chcete vytvoriť úlohu bez termínu dokončenia, stlačte kláves Enter.

  • Vyberte položku Nastaviť termín dokončenia a vyberte dátum. Potom vyberte položku Pridať úlohu, čím vytvoríte úlohu s termínom dokončenia.

Rýchle vytváranie viacerých úloh

 1. Pod záhlavím sektora, do ktorého chcete pridať úlohu, vyberte symbol +

 2. Vyberte položku Zadajte názov úlohy.

 3. Zadajte názov každej úlohy a zakaždým stlačte kláves Enter, čím vytvoríte jednotlivé úlohy.

Po pridaní ľudí a úloh k plánu môžete priradiť ľudí k úlohám.

Pridanie úloh
Pridanie počiatočného dátumu a termínu dokončenia
 1. Vyberte úlohu, aby sa otvorilo okno úlohy.

 2. Vyberte položku Začať kedykoľvek, ktorá sa nachádza pod položkou Počiatočný dátum, a potom vyberte požadovaný dátum začatia.

 3. Vyberte položku Termín kedykoľvekktorá sa nachádza pod položkou Termín dokončenia, a potom vyberte požadovaný termín dokončenia.

 4. V pravom hornom rohu okna úloh vyberte položku Zrušiť Tlačidlo Zrušiť , čím uložíte a uzavriete úlohu.

Snímka obrazovky s rozbalenou ponukou Dátum začatia pre úlohu v Planneri.

Nastavenie sektorov pre úlohy

Vytvorte si sektory a usporiadajte úlohy, napríklad podľa pracovných činností, fáz projektu alebo tém.

 1. Zobrazte panel plánov.

 2. Napravo od ktoréhokoľvek existujúceho sektora vyberte položku Pridať nový sektor

 3. Zadajte názov sektora a stlačte kláves Enter.

Nezobrazuje sa vám položka Pridať nový sektor? Možno máte panel zoskupený podľa niečoho iného.

Zmena zoskupenia úloh
 1. V pravom hornom rohu panela plánov vyberte položku Zoskupiť podľa.

 2. Vyberte položku Sektory.

Chcete zmeniť názov sektora? Vyberte názov sektora a zmeňte ho. Sektor Úlohy možno takisto premenovať na niečo, čo považujete za vhodnejšie.

Pridanie nového sektora

Zoskupenie podľa sektora

Komentovanie úlohy
 1. Vyberte úlohu, aby sa otvorilo okno úlohy.

 2. V oblasti na komentáre v okne úloh vyberte položku Sem zadajte svoju správu.

 3. Napíšte komentár, ktorý chcete priložiť k úlohe.

 4. Vyberte možnosť Uverejniť.

Komentáre k úlohe
Pridanie prílohy k úlohe
 1. Vyberte úlohu, aby sa otvorilo okno úlohy.

 2. Vyberte položku Priložiť v oblasti Prílohy v okne úloh.

 3. Ak chcete priložiť súbor z lokality SharePoint, vyberte položku Prehľadávať SharePoint. Ak chcete pripojiť lokálne uložený súbor, vyberte položku Nahrať súbor.

 4. Vyhľadajte a vyberte súbor, ktorý chcete priložiť.

Pri prikladaní súboru môžete súbor pre plán nahrať do OneDrivu alebo, ak ste ho už nahrali, môžete ho vyhľadať. Ak sa váš súbor pre plán nenachádza vo OneDrive, môžete pridať prepojenie na súbor.

Súbor, fotografia alebo prepojenie, ktoré pridáte k úlohe ako prvé, sa stane obrázkom s ukážkou danej úlohy. Zobrazuje sa na Paneli a pomáha rýchlo identifikovať úlohu a pustiť sa do práce. Chcete zmeniť obrázok s ukážkou úlohy?

Snímka obrazovky oblasti príloh okna úlohy s otvoreným zoznamom Priložiť.
Prijímanie e-mailov o pláne
 1. Napravo od prepojení pod názvom plánu vyberte položku Viac Ikona Viac .

 2. Vyberte položku Prihlásiť sa na odber e-mailových aktualizácií.

Budete dostávať e-maily v týchto prípadoch:

 • ktorýkoľvek z členov plánu pridá komentár k niektorej z úloh,

 • úloha je priradená (alebo opakovane priradená) ktorémukoľvek z členov plánu.

Poznámka : Planner odošle upozornenia na priradenie úlohy iba v prípade, že ich má vlastník plánu zapnuté.

Snímka obrazovky zoznamu Viac s aktívnou možnosťou Odoberať aktualizácie do e-mailu.

Zobrazenie priebehu plánu

V aplikácii Planner má každý plán svoj panel a svoje grafy.

 • Panel ponúka flexibilný spôsob usporiadania práce vášho tímu a uľahčuje vám vidieť, kto čo robí, a získať informácie o ktorejkoľvek úlohe.

 • Grafy ukazujú napredovanie plánu a podrobnosti o dokončených, prebiehajúcich, nezačatých a oneskorených úlohách.

Medzi panelom a grafmi môžete prepínať pomocou položiek Panel a Grafy v hornej časti okna Plannera.

Snímka obrazovky stránky Grafy niektorého plánu.
Získanie pomoci pre Planner
 1. V pravom hornom rohu okna Plannera vyberte položku ?.

 2. V hornej časti okna Pomocníka vyberte položku Povedzte, čo chcete urobiť.

 3. Zadajte úlohu alebo funkciu, s ktorou potrebujete poradiť, a zobrazia sa súvisiace akcie a témy Pomocníka.

 4. Vo výsledkoch vyhľadávania vyberte príslušnú úlohu alebo tému Pomocníka.

Snímka obrazovky tably Pomocník pre Planner s možnosťou Priradiť úlohu v okne Povedzte, čo chcete urobiť.

Pomocník a školenie pre Planner

Školenie pre Planner

Čo pripravujeme pre Planner

Fotografia muža pracujúceho na počítači
Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×