Stručný návod pre Outlook na webe

Outlook Online vám umožní:

 • usporadúvať e-maily a sústrediť sa na správy, ktoré sú najdôležitejšie,

 • spravovať svoj kalendár a jednoducho tak plánovať schôdze a plánované činnosti,

 • zdieľať súbory z cloudu, aby mali príjemcovia k dispozícii vždy najnovšiu verziu,

 • komunikovať a pracovať kdekoľvek.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Prihlásenie do Outlooku

 1. Prihláste sa na stránke office.com/signin.

 2. Vyberte spúšťač aplikácií služieb Office 365 Ikona spúšťača aplikácií služieb Office 365 a potom položku Pošta.

Pošta

Zdieľanie súboru v správe

 1. Vyberte položky Nové > E-mailová správa.

 2. Vyberte položku Priloženie obrázka alebo súboru .

 3. Vyberte súbor, ktorý chcete zdieľať, a potom položku Ďalej.

 4. Ak sa súbor nachádza na disku C:

  Výberom položky Nahrať a priložiť ako súbor vo OneDrive súbor nahrajte do svojho OneDrivu a odošlite prepojenie.

  Ak sa súbor nachádza vo OneDrive:

  Výberom položky Priložiť ako súbor vo OneDrive odošlite prepojenie.

Priloženie súborov k e-mailom a udalostiam kalendára v službe Outlook.com alebo Outlook na webe

Snímka obrazovky s dialógovým oknom Príloha, v ktorom je zobrazená možnosť Nahrať a priložiť ako súbor vo OneDrive

Upútanie pozornosti osoby pomocou @zmienok

 1. V tele e-mailovej správy alebo pozvánky kalendára zadajte symbol @ a niekoľko prvých písmen mena alebo priezviska kontaktu.

 2. V zozname vyberte kontakt, o ktorom sa chcete zmieniť.

  Predvolene sa vloží celé meno. Časť zmienky, napríklad všetko okrem mena danej osoby, môžete odstrániť.

 3. Zmienený kontakt sa v e-maile alebo pozvánke na schôdzu pridá do riadka Komu.

Poznámka: @zmienky sú k dispozícii len pre príjemcov, ktorí používajú Exchange Server 2016, Exchange Online alebo Outlook.com.

Snímka obrazovky s dialógovým oknom Nový e-mail v Outlooku so zobrazením @zmienky v texte správy

Najskôr použite Outlook Online v prehliadači. Ak potrebujete ďalšie funkcie Outlooku, otvorte počítačovú verziu Outlooku a prečítajte si tému Stručný návod pre Outlook 2016. Ak používate Mac, informácie nájdete v téme Pomocník pre Outlook 2016 pre Mac.

Zobrazenie správ podľa konverzácie alebo jednotlivo

 • Výberom položiek Filter > Zobraziť ako > Konverzácie zobrazíte súvisiace správy ako jednu konverzáciu alebo vlákno.

 • Výberom položiek Filter > Zobraziť ako > Správy zobrazíte súvisiace správy jednotlivo.

Snímka obrazovky doručenej pošty a vybratými položkami Filter > Zobraziť ako > Konverzácie

Zoradenie a zobrazenie správ pomocou filtrov

Pri filtrovaní položiek v Outlooku selektívne vyberáte položky, ktoré sa zobrazia. Nepoužijú sa však na ne žiadne akcie, ako je ich premiestnenie do iného priečinka či preposlanie. Pomocou outlookových pravidiel môžete automaticky vykonávať akcie s prichádzajúcimi správami.

Ak chcete použiť outlookový filter:

 1. Vyberte položku Filter a potom kritériá filtra, kritériá Zoradiť podľa a zobrazenie správ ako konverzácií alebo jednotlivých správ.

Snímka obrazovky doručenej pošty a vybratými položkami Filter > Zoradiť podľa > Od

Vytvorenie pravidla na filtrovanie prichádzajúcej pošty

Outlook používa model podmienky/požadovaná akcia umožňujúci spracovanie prichádzajúcej pošty a vykonanie akcií s ňou.

 1. Vytvorenie pravidla:

  • Ak chcete vytvoriť pravidlo na základe určitej e-mailovej správy, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a vyberte položku Vytvoriť pravidlo….

  • Ak chcete vytvoriť nové alebo upraviť existujúce pravidlo, vyberte položky Tlačidlo Nastavenia > Pošta > Automatické spracovanie > Pravidlá pre doručenú poštu a pravidlá usporiadania. Potom vyberte symbol + v časti Pravidlá pre doručenú poštu.

 2. Pomenujte pravidlo.

 3. Vyberte požadovanú akciu pravidla a potom tlačidlo OK.

Snímka obrazovky s e-mailovou správou a vybratými položkami Ďalšie príkazy > Vytvoriť pravidlo…

Odoslanie automatickej odpovede

 1. Vyberte položky Nastavenia Tlačidlo Nastavenia > Automatické odpovede.

 2. Vyberte položku Posielať automatické odpovede.

 3. Zadajte čas začatia a čas ukončenia odosielania odpovede a potom zadajte jej text.

  Môžete nastaviť automatické blokovanie časového úseku v kalendári a odmietnutie všetkých schôdzí naplánovaných počas vašej neprítomnosti.

 4. Vyberte tlačidlo OK.

Snímka obrazovky Pomocníka s vybratou položkou Automatická odpoveď

Vytvorenie podpisu

 1. Vyberte položky Nastavenia Tlačidlo Nastavenia > Pošta > Rozloženie > Podpis e-mailu.

 2. Vytvorte podpis.

  Pomocou tlačidiel v hornej časti poľa správy použite formátovanie alebo pridajte prepojenie a grafiku.

 3. Vyberte položku Automaticky vkladať podpis do mnou odosielaných správ.

 4. Vyberte možnosť Uložiť.

Snímka obrazovky podpisu

Zvýšenie priority dôležitých správ pomocou prioritnej doručenej pošty

Prioritná doručená pošta rozdeľuje priečinok doručenej pošty na dve karty: Prioritné a Iné. Najdôležitejšie e-maily sú na karte Prioritné, zatiaľ čo ostatné zostávajú jednoducho prístupné na karte Iné bez toho, aby prekážali.

 • Ak chcete zapnúť prioritnú doručenú poštu, vyberte položky Tlačidlo Nastavenia > Nastavenia zobrazenia > Prioritná doručená pošta.

 • Ak chcete zmeniť spôsob usporiadania správ, v priečinku doručenej pošty vyberte položku Prioritné alebo Iné a potom kliknite pravým tlačidlom myši na správu, ktorú chcete premiestniť.

  Premiestnenie z priečinka Prioritné do priečinka Iné:

  • Ak chcete premiestniť len vybratú správu, vyberte položku Premiestniť do priečinka Iné.

  • Vyberte položku Vždy premiestniť do priečinka Iné, ak chcete, aby sa v budúcnosti všetky správy od daného odosielateľa doručovali na kartu .

  Premiestnenie z priečinka Iné do priečinka Prioritné:

  • Ak chcete premiestniť len vybratú správu, vyberte položku Premiestniť do priečinka Prioritné.

  • Vyberte položku Vždy premiestniť do priečinka Prioritné, ak chcete, aby sa v budúcnosti všetky správy od daného odosielateľa doručovali na kartu Prioritné.

Snímka obrazovky s priečinkom doručenej pošty a vybratými položkami Filter > Zobraziť prioritnú doručenú poštu

Archivovanie správy

Pomocou možnosti Archivovať môžete vyčistiť priečinok doručenej pošty od správ, na ktoré ste už odpovedali alebo ktoré ste spracovali, ale nechcete ich odstrániť ani premiestniť do priečinka.

 • Vyberte jednu alebo viac správ v priečinku doručenej pošty a potom položku Archivovať na paneli s nástrojmi.

  Archivované položky sa dajú ľahko nájsť pomocou vyhľadávacieho poľa alebo v priečinku Archív. V telefóne a iných zariadeniach sú naďalej k dispozícii prostredníctvom priečinka Archív.

Snímka obrazovky doručenej pošty, na ktorej je v ponuke správy po kliknutí pravým tlačidlom myši vybratá položka Archivovať

Získanie pomoci prostredníctvom funkcie Chcem zistiť

 1. Vyberte symbol ?.

 2. Do poľa Povedzte, čo chcete urobiť zadajte, čo chcete urobiť.

Snímka obrazovky s tablou Pomocník v Outlooku na webe so zobrazením poľa Chcem zistiť
Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×