STDEV.S (funkcia)

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Odhadne smerodajnú odchýlku podľa výberového súboru (ignoruje logické hodnoty a text vo výberovom súbore).

Smerodajná odchýlka vyjadruje, ako sa hodnoty líšia od priemeru (strednej hodnoty).

Syntax

STDEV.S(číslo1;[číslo2];...)

Syntax funkcie STDEV.S obsahuje nasledovné argumenty:

 • Číslo1     Povinný argument. Číselný argument 1 zodpovedajúci výberovému súboru. Namiesto argumentov oddelených bodkočiarkami môžete použiť jedno pole alebo odkaz na pole.

 • Číslo2; ...     Voliteľné argumenty. Číselné argumenty 2 až 254 zodpovedajúce výberovému súboru. Namiesto argumentov oddelených bodkočiarkami môžete použiť jedno pole alebo odkaz na pole.

Poznámky:

 • Funkcia STDEV.S predpokladá, že argumenty sú z výberového súboru. Ak údaje reprezentujú celý súbor, počítajte smerodajnú odchýlku pomocou funkcie STDEV.P.

 • Na výpočet smerodajnej odchýlky sa používa metóda „n-1“.

 • Argumenty môžu byť čísla, názvy, polia alebo odkazy obsahujúce čísla.

 • Logické hodnoty a textové vyjadrenia čísel, ktoré zapíšete priamo do zoznamu argumentov, sa započítavajú.

 • Ak je argumentom pole alebo odkaz, berú sa do úvahy len čísla v tomto poli alebo odkaze. Prázdne bunky, logické hodnoty, text a chybové hodnoty v poli alebo v odkaze sa ignorujú.

 • Argument, ktorý je chybovou hodnotou, alebo text, ktorý sa nedá preložiť na čísla, zapríčiní chybu.

 • Ak chcete do výpočtu zahrnúť logické hodnoty a textové vyjadrenia čísel v odkaze, použite funkciu STDEVA.

 • Na výpočet funkcie STDEV.S sa používa nasledujúci vzorec:

  Vzorec

  kde x je stredná hodnota vzorky AVERAGE(číslo1;číslo2;…) a n je veľkosť vzorky.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Pevnosť

1345

1301

1368

1322

1310

1370

1318

1350

1303

1299

Vzorec

Popis

Výsledok

=STDEV.S(A2:A11)

Smerodajná odchýlka pevnosti.

27,46391572

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×