STANDARDIZE (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie STANDARDIZE v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti normalizovanú hodnotu distribúcie určenej strednou hodnotou a smerodajnou odchýlkou.

Syntax

STANDARDIZE(x; stred; smerodajná_odch)

Syntax funkcie STANDARDIZE obsahuje nasledovné argumenty:

  • X    Povinný argument. Hodnota, ktorú chcete normalizovať.

  • Stred    Povinný argument. Aritmetická stredná hodnota distribúcie.

  • Smerodajná_odch    Povinný argument. Štandardná odchýlka distribúcie.

Poznámky

  • Ak je argument smerodajná_odch ≤ 0, funkcia STANDARDIZE vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

  • Rovnica na výpočet normalizovanej hodnoty je:

    Rovnica

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

42

Hodnota, ktorú chcete normalizovať.

40

Aritmetická stredná hodnota rozdelenia.

1,5

Smerodajná odchýlka rozdelenia.

Vzorec

Popis

Výsledok

=STANDARDIZE(A2;A3;A4)

Normalizovaná hodnota čísla 42 s použitím čísla 40 ako aritmetickej strednej hodnoty a čísla 1,5 ako smerodajnej odchýlky.

1,33333333

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×