Spustenie makra

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Existuje niekoľko spôsobov, ako spustiť makro v programe Microsoft Excel. Makro je akcia alebo množina akcií, ktoré môžete použiť na automatizáciu úloh. Makrá sa zaznamenávajú v jazyku Visual Basic for Applications programovací jazyk. Môžete vždy spustiť makro kliknutím na príkaz makrá na karte vývojár na páse s nástrojmi. V závislosti od toho, ako sa priradí makro spustiť, budete tiež môcť spustiť stlačením kombinácie klávesová skratka tak, že kliknete na tlačidlo na paneli s nástrojmi Rýchly prístup alebo vo vlastnej skupine na páse s nástrojmi, alebo kliknutím na objekt, grafiku , alebo ovládacieho prvku. Okrem toho môžete spustenie makra automaticky po otvorení zošita.

Pred spustením makier

Skôr ako začnete pracovať na makrá treba povoliť kartu vývojár.

 • Pre systém Windows, prejdite na položky súbor > Možnosti > Prispôsobiť pás s nástrojmi.

 • Pre Mac, prejdite do programu Excel > nastavenia... > pás s nástrojmi a panela s nástrojmi.

 • Potom v časti Prispôsobiť pás s nástrojmi v časti Hlavné karty začiarknite políčko vývojár a stlačte kláves OK.

 1. Otvorte zošit, ktorý obsahuje makro.

 2. Na karte Vývojár v skupine Kód kliknite na položku Makrá.

 3. V poli názov makra kliknite na makro, ktoré chcete spustiť, a stlačte tlačidlo Spustiť.

 4. Máte aj iné možnosti:

  • Možnosti – pridajte klávesovú skratku alebo popis makra.

  • Krok – tým sa otvorí Editor jazyka Visual Basic na prvý riadok makro. Stlačením klávesu F8 vám umožní krokovanie makra jeden riadok kódu v čase.

  • Úprava- to sa otvorí Editor jazyka Visual Basic a umožňujú podľa potreby upravte kód makra. Po vykonaní zmien môžete stlačením klávesu F5 na spustenie makra z editora.

Môžete pridať klávesovej skratke s klávesom k makru, keď ju nahrávajú a môžete pridať aj do existujúceho makra:

 1. Na karte Vývojár v skupine Kód kliknite na položku Makrá.

 2. V poli názov makra kliknite na makro, ktoré chcete priradiť ku klávesovej kombinácie.

 3. Kliknite na tlačidlo Možnosti.

  Zobrazí sa dialógové okno Možnosti makra.

 4. Do poľa Klávesová skratka zadajte ľubovoľné malé alebo veľké písmeno, ktorý chcete použiť s klávesovú skratku.

  Poznámky: 

  • Klávesová skratka slúžiaca na malé písmená pre Windows, je kombináciu klávesov Ctrl + písmeno. Veľké písmená je Kombináciu klávesov Ctrl + Shift + písmeno.

  • Pre Mac, klávesová skratka slúžiaca na malé písmená je možnosť + Command + písmeno, ale kombináciu klávesov Ctrl + písmeno bude fungovať rovnako. Veľké písmená je Kombináciu klávesov Ctrl + Shift + písmeno.

  • Buďte opatrní priradíte klávesové skratky, pretože sa prepíše ľubovoľnú ekvivalentnú predvolenú skratku programu Excel, kým je zošit obsahujúci makro otvorený. Napríklad, ak ste priradili makro na kombináciu klávesov Ctrl + z, prídete možnosť Zrušiť. Z tohto dôvodu vo všeobecnosti je vhodné použiť kombináciu klávesov Ctrl + Shift + veľké písmeno namiesto toho, ako napríklad Ctrl + Shift + Z, ktorý nemá ekvivalentný odkaz v Exceli.

  Zoznam klávesové skratky Ctrl kombinácie, ktoré sú už priradené v programe Excel, nájdete v článku Klávesové skratky a funkčné klávesy programu Excel.

 5. Do poľa Popis zadajte popis makra.

 6. Kliknutím na položku OK uložte zmeny a kliknutím na položku Zrušiť zavrite dialógové okno Makro.

Ak chcete spustiť makro stlačením tlačidla Rýchly prístup na paneli s nástrojmi, tlačidlo je najprv potrebné pridať na panel s nástrojmi podľa postupu, ktorý nájdete v téme Priradenie makra k tlačidlu.

Môžete vytvoriť vlastnú skupinu, ktorá sa zobrazí na karte na páse s nástrojmi, a potom môžete priradiť makro k tlačidlu v danej skupine. Môžete napríklad pridať vlastnú skupinu s názvom Moje makrá na kartu Vývojár a potom do nej pridať makro, ktoré sa zobrazí ako tlačidlo. Postup nájdete v téme Priradenie makra k tlačidlu.

Spustenie makra kliknutím na oblasť na grafickom objekte

Na grafickom prvku môžete vytvoriť aktívny bod, na ktorý môžu používatelia kliknúť a spustiť makro.

 1. V zošite, vložte existujúci grafický objekt, napríklad obrázok, alebo kreslenie tvaru. Bežné scenár je nakresliť tvar nástroj Zaoblený obdĺžnik a naformátujte tak to vyzerá ako tlačidlo.

  Ďalšie informácie o vkladaní grafickom objekte nájdete v téme Pridanie, zmena alebo odstránenie tvarov.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na vytvorenú najrelevantnejšiu oblasť a potom kliknite na položku Priradiť makro.

 3. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete existujúce makro priradiť ku grafickému objektu, dvakrát kliknite na makro alebo zadajte jeho meno do poľa Názov makra.

  • Ak chcete zaznamenať nové makro a priradiť ho k vybratému grafickému objektu, kliknite na položku Záznam, zadajte názov makra do dialógového okna Záznam makra a kliknutím na položku OK spustite záznam makra. Po dokončení záznamu makra kliknite na tlačidlo Zastaviť záznam Obrázok tlačidla na karte Vývojár v skupine Kód.

   Tip:  Môžete kliknúť aj na položku Zastaviť záznam Obrázok tlačidla v ľavej časti stavového riadka.

  • Ak chcete upraviť existujúce makro, kliknite na názov makra v poli Názov makra a potom kliknite na príkaz Upraviť.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Na karte vývojár kliknite na položku Visual Basic, čím sa spustí Program Visual Basic Editor (VBE ). Vyhľadajte Prieskumník projektu na modul, ktorý obsahuje makro, ktoré chcete spustiť, a otvorte ho. Všetky makrá v tomto module sa zobrazí v table na pravej strane. Vyberte požadované makro spustiť, tak, že umiestnite kurzor kdekoľvek v rámci makro, a stlačte kláves F5 alebo v ponuke, prejdite na Spustenie > Spustiť makro.

Vytvorenie udalosti Workbook_Open.

V nasledovnom príklade je udalosť Open použitá na spustenie makra pri otvorení zošita.

 1. Otvorte zošit, do ktorého chcete pridať makro, alebo vytvorte nový zošit.

 2. Na karte Vývojár kliknite v skupine Kód na položku Visual Basic.

 3. V okne Prieskumník projektu kliknite pravým tlačidlom myši na objekt Tento_zošit a potom kliknite na tlačidlo Zobraziť kód.

  Tip: Ak sa okno Prieskumník projektu nezobrazuje, v ponuke Zobraziť kliknite na položku Prieskumník projektu.

 4. V zozname Objekt nad oknom Kód vyberte položku Zošit.

  Takto sa automaticky vytvorí prázdna procedúra pre udalosť Open podobná tejto procedúre:

  Private Sub Workbook_Open()

  End Sub

 5. Do procedúry pridajte tieto riadky kódu:

  Private Sub Workbook_Open()
  MsgBox Date
  Worksheets("Sheet1").Range("A1").Value = Date
  End Sub

 6. Prejdite do programu Excel a zošit uložte ako zošit s povolenými makrami (.xlsm).

 7. Zatvorte a znova otvorte zošit. Ak znova otvoríte zošit, program Excel spustí procedúru Workbook_Open , ktorá zobrazí dnešný dátum v okne s hlásením.

 8. V okne s hlásením kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka: Bunka A1 v Hárku1 tiež obsahuje dátum ako výsledok spustenia procedúry Workbook_Open.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice

Na začiatok stránky

Pozrite tiež

Automatické spustenie makra pri otváraní zošita 

Automatizácia úloh pomocou záznamu makra

Zaznamenanie makra na otvorenie konkrétnych zošitov pri spustení Excelu

Vytváranie a ukladanie všetkých makier v jednom zošite

Uloženie makra

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×