Sprievodca používateľským rozhraním programu Access 2010

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Program Access 2010 ponúka používateľské rozhranie s významné zmeny z predchádzajúcich verzií, najmä verziách programu Access 2007. Dva hlavné súčasti používateľského rozhrania – pás s nástrojmi a navigačnej tably – vyskytli v programe Access 2007. Bolo vykonaných niekoľko zmien na pás s nástrojmi a tretí používateľské rozhranie súčasti – zobrazenie Microsoft Office Backstage – je nové v programe Access 2010.

Tento článok popisuje prvkami používateľského rozhrania programu Access 2010 a poskytuje prepojenia na ďalšie informácie o týchto prvkov a postup na prispôsobenie prostredia.

Obsah tohto článku

Prehľad

V zobrazení Backstage

Pás s nástrojmi

Navigačná tabla

Dokumenty s kartami

Stavový riadok

Karta ZÁKLADNÉ pri konfigurovaní dotazu vo webovej časti vyhľadávania obsahu

Získanie pomoci

Prehľad

Tri hlavné súčasti používateľského rozhrania programu Access 2010 sú:

 • Je to pás kariet pozdĺž hornej časti okna programu, ktorý obsahuje skupiny príkazov.

 • Zobrazenie Backstage    je kolekcia príkazy, ktoré sa zobrazujú na karte súbor na páse s nástrojmi.

 • Na table na ľavej strane okna programu Access, ktorý vám umožní pracovať s databázových objektov je Navigačná tabla    . Na navigačnej table nahradiť okna databázy programu Access 2007.

Týchto troch prvkov poskytnúť prostredie, v ktorom vytvoriť a používať databázy.

Pás s nástrojmi

Pás s nástrojmi je hlavnou náhradou za ponuky a panely s nástrojmi nachádzajúce sa v starších verziách programu Access 2007. Primárne sa skladá z kariet, ktoré majú skupiny tlačidiel.

Pás s nástrojmi obsahuje hlavné karty, ktoré zoskupenie súvisiacich bežne používaných príkazov, Kontextové karty, ktoré sa zobrazia len pri môžete použiť, a s nástrojmi Rýchly prístup, malé s nástrojmi, ktorý je možné prispôsobiť vaše obľúbené príkazy.

Na páse s nástrojmi, niektoré tlačidlá vám v galérii možností, zatiaľ čo iní spustenie príkazu.

V zobrazení Backstage

V zobrazení Backstage je nové v programe Access 2010. Obsahuje príkazy a informácie, ktoré sa vzťahujú na celú databázu, ako napríklad zhutnenia a opravy, ako aj príkazy, ktoré boli v ponuke súbor v starších verziách, ako je napríklad tlač.

Navigačná tabla

Na navigačnej table pomôže organizovať objekty databázy a je hlavné prostriedky otvorenie alebo zmeny návrhu objektu databázy. Na navigačnej table nahradiť okna databázy, ktorý bol v starších verziách programu Access programu Access 2007.

Na navigačnej table je usporiadané podľa kategórií a skupín. Môžete si vybrať z rôznych možností svojej organizácie a môžete tiež vytvoriť vlastné vlastnej organizačnej schémy na navigačnej table. Novú databázu na základe predvoleného nastavenia používa typ objektu kategóriu, ktorá obsahuje skupiny, ktoré zodpovedajú rôzne druhy databázového objektu. Typ objektu kategórie organizuje databázy Zobraziť objekty podobným spôsobom predvolené nastavenia okna databázy zo starších verzií.

Môžete minimalizovať navigačnú tablu, a môžete tiež skryť, ale nie je možné nejasné na navigačnej table otvorením databázových objektov pred ním.

V zobrazení Backstage

V zobrazení Backstage zaberá na kartu súbor na páse s nástrojmi a obsahuje množstvo príkazov, ktoré boli v ponuke súbor v starších verions prístupu. V zobrazení Backstage obsahuje aj iné príkazy, ktoré sa vzťahujú na celú databázového súboru. Keď otvorte Access, ale neotvárajte databázy (napríklad otvoríte prístup z ponuky Štart systému Windows), sa zobrazí v zobrazení Backstage.

Karta Nový v zobrazení Backstage

V zobrazení Backstage, môžete vytvoriť novú databázu, otvoriť existujúcu databázu, publikovanie databázy na webe prostredníctvom servera SharePoint Server a vykonávanie mnohých úloh údržby súborov a databázy.

Vytvoriť novú prázdnu databázu

 1. Spustite program Access z ponuky Štart alebo pomocou odkazu.

  Zobrazí sa v zobrazení Backstage.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Vytvorenie novej webovej databázy

   1. V časti dostupné šablóny kliknite na položku prázdna webová databáza.

   2. Na pravej strane v časti prázdna webová databáza, do poľa Názov súboru zadajte názov databázového súboru alebo použite názov, ktorý je určený pre vás.

   3. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť.

    Sa vytvorí novú databázu a otvorí novú tabuľku v údajovom zobrazení.

  • Vytvorenie novej databáze v počítači

   1. V časti dostupné šablóny kliknite na položku prázdna databáza.

   2. Na pravej strane v časti prázdnu databázu, do poľa Názov súboru zadajte názov databázového súboru alebo použite názov, ktorý je určený pre vás.

   3. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť.

    Sa vytvorí novú databázu a otvorí novú tabuľku v údajovom zobrazení.

Program Access 2010 poskytuje niekoľko šablón s produktom, a môžete si stiahnuť viac z lokality Office.com. Šablóny programu Access je navrhnutého databázy s použitím profesionálne navrhnutých tabuliek, formulárov a zostáv. Šablóny vám pomôžu jednoducho začať, keď vytvoríte novú databázu.

Vytvoriť novú databázu zo šablóny vzorky

 1. Spustite program Access z ponuky Štart alebo pomocou odkazu.

  Zobrazí sa v zobrazení Backstage.

 2. Kliknite na položku vzorové šablóny a potom vyhľadajte dostupné šablóny.

 3. Keď nájdete požadovanú šablónu, ktorú chcete použiť, kliknite na danú šablónu.

 4. Na pravej strane, do poľa názov súboru zadajte názov súboru alebo použite názov, ktorý je určený pre vás.

 5. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť.

  Program Access vytvorí novú databázu zo šablóny a otvorí ju.

Ďalšie šablóny programu Access môžete stiahnuť z lokality office.com priamo zo zobrazenia Backstage.

Vytvoriť novú databázu zo šablóny lokality Office.com

 1. Spustite program Access z ponuky Štart alebo pomocou odkazu.

  Zobrazí sa v zobrazení Backstage.

 2. V časti tabla Šablón z lokality Office.com, kliknite na kategóriu a zobrazení šablón v danej kategórii, kliknite na položku šablóny.

  Poznámka: Šablónu môžete vyhľadať pomocou vyhľadávacieho poľa poskytuje.

 3. Do poľa Názov súboru zadajte názov súboru alebo použite názov, ktorý je určený pre vás.

 4. Kliknite na tlačidlo Download (Stiahnuť).

  Access automaticky prevezme šablónu, vytvorí novú databázu založený na danej šablóne, uloží do priečinka dokumenty (napríklad v priečinku Moje dokumenty) a otvorí databázu.

Keď otvoríte (alebo vytvoríte a otvoríte) databázu, program Access pridá názov súboru a umiestnenie databázy do interného zoznamu naposledy použitých dokumentov. V tomto zozname sa zobrazí na karte posledné zobrazenie Backstage tak, aby ste mohli jednoducho otvoriť naposledy použité databázy.

Otvoriť naposledy použité databázy

 1. Spustite Access.

 2. V zobrazení Backstage, kliknite na položku nedávne a potom kliknite na databázu, ktorú chcete otvoriť.

  Program Access otvorí databázu.

Otvorenie databázy zo zobrazenia Backstage

 1. Spustite Access.

 2. Kliknite na kartu súbor a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť. Keď sa zobrazí dialógové okno Otvoriť, vyhľadajte a vyberte súbor a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

  Otvorení databázy.

Na začiatok stránky

Pás s nástrojmi

Pás s nástrojmi, je hlavnou náhradou za ponuky a panely s nástrojmi a poskytuje hlavné rozhranie príkazov v programe Access 2010. Jednou z hlavných výhod na páse s nástrojmi je, že spája na jednom mieste, tieto úlohy alebo vstupné body, ktoré sa vyžadujú ponuky, panely s nástrojmi, pracovné tably a iné súčasti používateľského rozhrania na zobrazenie. Týmto spôsobom máte jedno miesto, v ktorom sa vyhľadávajú príkazy namiesto veľkého počtu miest.

Keď otvoríte databázy, pás s nástrojmi sa zobrazí v hornej časti v hlavnom okne programu Access, kde sa zobrazí príkazy v aktívnu kartu s príkazmi.

Pás s nástrojmi programu Access

Pás s nástrojmi obsahuje sériu karty, ktoré obsahujú príkazy. V programe Access 2010, sú hlavné karty s príkazmi súbor, domov, vytvoriť, Externé údaje a Nástroje databázy. Každá karta obsahuje skupiny súvisiacich príkazov a tieto povrch niektoré ďalšie nové prvky používateľského rozhrania, napríklad galérie, ktorá je nový typ ovládacieho prvku zobrazujúceho možnosti vizuálne.

Príkazy, ktoré sú k dispozícii na páse s nástrojmi tiež odrážajú aktuálne aktívneho objektu. Napríklad, ak máte otvorenú tabuľku v údajovom zobrazení a kliknite na položku formulár na karte vytvoriť kliknite v skupine Formuláre, program Access vytvorí formulár založený na tabuľke aktívne. To je názov aktívnej tabuľky je zadaná v vlastnosť RecordSource nový formulár . Okrem toho niektoré na páse s nástrojmi Zobraziť iba v kontexte. Napríklad na kartu návrh sa zobrazí len ak máte objekt otvorte v návrhovom zobrazení.

Môžete použiť klávesové skratky pása s nástrojmi. Všetky klávesové skratky zo staršej verzie programu Access pokračovať v práci. Systém prístupových klávesov nahrádza skratky ponúk starších verzií programu Access. Tento systém používa malé indikátory s jedným písmenom alebo kombináciou písmen, ktoré sa zobrazujú na páse s nástrojmi po stlačení klávesu ALT. Tieto ukazovatele, ktorá klávesová skratka aktivuje ovládací prvok pod.

Keď ste vybrali kartu s príkazmi, môžete prechádzať príkazy dostupné na tejto karte.

Výber karty s príkazmi

 1. Spustite Access.

 2. Kliknite na požadovanú kartu.

- alebo -

 1. Spustite Access.

 2. Stlačte a uvoľnite kláves Alt.

  Klávesové tipy sa zobrazia.

 3. Stlačte kláves alebo klávesy zobrazené v tipe na alebo najbližšie k bublinový graf, ktorý chcete.

Môže sa spustiť príkaz niekoľkými rôznymi spôsobmi. Najrýchlejším a priame smerovanie je použitie klávesových skratiek priradených príkazu. Ak poznáte klávesovú skratku použiť zo staršej verzie programu Access, by mali pracovať v programe Access 2010.

Ďalšie informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky v programe Access.

Spustiť príkaz

 1. Spustite Access.

 2. Kliknite na príslušnú kartu príkazu. Nasledujúca tabuľka zobrazuje zástupca výber kariet a príkazov, ktoré sú k dispozícii na každej karte. Karty a príkazy dostupné meniť v závislosti od toho, aké sú vaše robiť.

Bublinový graf

Bežné možnosti práce

HOME

Výber iného zobrazenia.

Kopírovanie a prilepenie zo schránky.

Nastavenie vlastností aktuálneho písma.

Nastavenie zarovnania aktuálneho písma.

Použitie textu vo formáte RTF formátovania do poľa typu memo.

Práca so záznamami (obnoviť, nový, uložiť, odstrániť, súčty, pravopis, ďalšie).

Zoraďovanie a Filtrovanie záznamov.

Vyhľadanie záznamov.

Vytvorenie

Vytvorte novú prázdnu tabuľku.

Vytvorenie novej tabuľky pomocou šablóny tabuľky.

Vytvorte zoznam na lokalite SharePoint a tabuľky v aktuálnej databáze, ktorý odkazuje na novo vytvorenej zoznamu.

Vytvorenie novej prázdnej tabuľky v návrhovom zobrazení.

Vytvorenie nového formulára na základe aktívnej tabuľky alebo dotazu.

Vytvorenie novej kontingenčnej tabuľky alebo grafu.

Vytvorenie novej zostavy na základe aktívnej tabuľky alebo dotazu.

Vytvorte nový dotaz, makro, modul alebo modul triedy.

Externé údaje

Import údajov alebo prepojenie na externé údaje.

Export údajov.

Zhromaždenie a aktualizácia údajov prostredníctvom e-mailu.

Vytvorenie uložené importy a uložili vývoz.

Spustiť Správca prepojenej tabuľky.

Databázové nástroje

Presunutie niektorých alebo všetkých častí databázy do novej alebo existujúcej lokality SharePoint.

Spustenie programu Visual Basic editor, alebo spustiť makro.

Vytvorenie a zobrazenie vzťahov tabuliek.

Zobraziť alebo skryť závislosti objektu.

Spustite nástroj dokumentácia databázy alebo analýza výkonu.

Premiestnenie údajov Microsoft SQL Server alebo do databázy programu Access (len tabuľky).

Správa doplnkov programu Access.

Vytváranie alebo úprava module Visual Basic for Applications (VBA).

 1. Kliknite na ovládací prvok, ktorý zastupuje príkaz. Prípadne ak poznáte klávesovú skratku pre príkaz zo staršej verzie programu Access, zadajte klávesovú skratku pomocou klávesnice.

  - alebo -

  Stlačte a uvoľnite kláves Alt.

  Zobrazia sa prístupové klávesy.

  Stlačte kláves alebo klávesy zobrazené v tipe priradené požadovaný príkaz.

Karta s kontextovými príkazmi

Okrem karty standard príkaz programu Access 2010 má karty s kontextovými príkazmi. V závislosti od vašej kontext (teda, ktorý objekt, s ktorým pracujete a čo práve robíte) karty s kontextovými príkazmi sa môže zobraziť vedľa karty štandardný príkaz.

Kontextové karty

Aktivácia karty s kontextovými príkazmi

 • Kliknite na kartu s kontextovými príkazmi.

- alebo -

 1. Stlačte a uvoľnite kláves Alt.

  Zobrazia sa prístupové klávesy.

 2. Stlačte kláves alebo klávesy zobrazené v prístupový kláves, ktorá sa zobrazí na alebo najbližšie k kartu s kontextovými príkazmi.

Kontextové karty obsahujú príkazy a funkcie, ktoré potrebujete na prácu v určitom kontexte. Napríklad pri otvorení tabuľky v návrhovom zobrazení, Kontextové karty obsahujú príkazy, ktoré sa vzťahujú len vtedy, keď pracujete s tabuľkou v tomto zobrazení. Napríklad pri otvorení tabuľky v návrhovom zobrazení, kontextové bublinový graf s názvom návrh sa zobrazí vedľa na karte Rozšírené nástroje. Keď kliknete na kartu návrh, pás s nástrojmi zobrazuje príkazy, ktoré sú k dispozícii pre vás len vtedy, keď je objekt v návrhovom zobrazení.

Galérie   

Pás s nástrojmi tiež používa typ ovládacieho prvku s názvom galérie. Ovládací prvok galérie je navrhnutá zamerať pozornosť na získanie výsledkov, ktoré chcete. Skôr než len Zobraziť príkazy, ovládací prvok galérie zobrazuje výsledok použitia príkazy. Cieľom je poskytnúť vizuálny spôsob pre prehľadávanie a zistite, čo programu Access 2010 môžete urobiť, so zameraním na výsledky, a nie iba na samotné príkazy.

Galéria okrajov

Galérie dostupné v rôznych tvaroch a veľkostiach. Existuje mriežky rozloženie, zobrazenie podobné ponuke, ktorá kvapky nadol a dokonca aj na páse s rozloženia, ktoré umiestňuje obsah galérie na páse s nástrojmi.

Skrytie pása s nástrojmi

Niekedy je potrebné trochu viac priestoru venovať na vašej pracovnej ploche. Z tohto dôvodu možno zbaliť pás s nástrojmi tak, že iba panel s príkazom karty zostáva. Ak chcete skryť pás s nástrojmi, dvakrát kliknite na aktívnu kartu s príkazmi. Ak chcete znova zobraziť, znova dvakrát kliknite na aktívnu kartu s príkazmi.

Skrytie a obnovenie pása s nástrojmi

 1. Dvakrát kliknite na aktívnu kartu s príkazmi (aktívna karta je zvýraznená karta).

 2. Dvakrát kliknite na aktívnu kartu s príkazmi na obnovenie pása s nástrojmi.

Panel s nástrojmi Rýchly prístup (s nástrojmi Rýchly prístup)

Panel s nástrojmi Rýchly prístup sa susediacich na pás s nástrojmi, ktoré umožňuje prístup k jediným kliknutím na príkazy panela s nástrojmi. Predvolená množina príkazov zahrnúť ukladanie, vrátenie alebo zopakovanie a môžete prispôsobiť panel s nástrojmi Rýchly prístup tak, aby zahŕňalo ďalších príkazov, ktoré používate najčastejšie. Môžete tiež zmeniť umiestnenie panela s nástrojmi a zmeňte nastavenie z predvolenej malej veľkosti na veľké veľkosti. Malé panel s nástrojmi sa zobrazí vedľa príkazu karty na páse s nástrojmi. Po prepnutí do veľkej veľkosti, panel s nástrojmi sa zobrazí pod pás s nástrojmi a rozšíri plnú šírku.

Panel s nástrojmi Rýchly prístup

Customize the Quick Access Toolbar

 1. Kliknite na šípku rozbaľovacieho zoznamu úplne vpravo na paneli s nástrojmi.

 2. V časti Prispôsobiť panel s nástrojmi Rýchly prístup kliknite na príkaz, ktorý chcete pridať, a je hotovo.

  Alebo ak nie je uvedený príkaz, kliknite na položku Ďalšie príkazy a pokračovať ďalším krokom tohto postupu.

 3. V dialógovom okne Access – možnosti vyberte príkaz alebo príkazy, ktoré chcete pridať, a potom kliknite na položku Pridať.

 4. Ak chcete odstrániť príkaz, zvýraznite v zozname na pravej strane a potom kliknite na položku odstrániť. Môžete tiež dvakrát kliknúť na príkaz v zozname.

 5. Po dokončení kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

navigačná tabla

Pri otvorení databázy alebo vytvorte novú, názvy objektov databázy sa zobrazia na navigačnej table. Objekty databázy obsahujú tabuľky, formuláre, zostavy, stránky, makrá a moduly. Navigačná tabla nahrádza okno databázy používané v starších verziách programu Access – – Ak ste používali okno databázy na vykonanie úlohy v predchádzajúcej verzii, teraz vykonáte túto úlohu pomocou navigačnej tably. Napríklad, ak chcete pridať riadok do tabuľky v údajovom zobrazení, otvorte tabuľku z navigačnej tably.

Poznámka: Na navigačnej table nie je k dispozícii vo webovom prehliadači. Ak chcete použiť na navigačnej table s webovú databázu, musíte najprv otvoriť danú databázu pomocou programu Access.

Navigačná tabla Northwind 2007

Ak chcete otvoriť databázový objekt alebo použiť príkaz pre databázový objekt, kliknite pravým tlačidlom myši na objekt a vyberte položku ponuky z kontextovej ponuky. Príkazy v kontextovej ponuke sa líšia podľa typu objektu.

Otvorte databázový objekt, napríklad tabuľky, formulára alebo zostavy

 • Na navigačnej table dvakrát kliknite na objekt.

  - alebo -

  Na navigačnej table vyberte objekt a potom stlačte kláves ENTER.

  - alebo -

 • Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na objekt a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

Všimnite si, že môžete nastaviť možnosť pre otvorené objekty jedným kliknutím v dialógovom okne Možnosti navigácie.

Navigačná tabla rozdeľuje objekty databázy do kategórií a obsahujú skupiny. Niektoré kategórie sú preddefinované a môžete tiež vytvoriť vlastné skupiny.

Na základe predvoleného nastavenia sa navigačná tabla zobrazí pri otvorení databázy, vrátane databáz vytvorených v starších verziách programu Access. Na navigačnej table môžete zabrániť zobrazovaniu v predvolenom nastavení nastavením možnosti programu. Nasledujúce skupiny krokov vysvetľujú vykonanie každej akcie.

Zobrazenie alebo skrytie navigačnej tably   

 • Kliknite na tlačidlo v pravom hornom rohu na navigačnej table ( Tlačidlo na otvorenie alebo zatvorenie posuvnej priečky na navigačnej table Accessu ), alebo stlačením klávesu F11.

Zobrazovaniu v predvolenom nastavení navigačnej tably

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom na položku Možnosti.

  Zobrazí sa dialógové okno Access – možnosti.

 2. Na ľavej table kliknite na položku Aktuálna databáza.

 3. V časti Navigácia zrušte začiarknutie políčka Zobraziť navigačnú tablu a potom kliknite na tlačidlo OK.

Ďalšie informácie o navigačnej tably nájdete v článku zobrazenie a správa objektov použitím navigačnej tably.

Na začiatok stránky

Dokumenty s kartami

Počnúc Office Access 2007 môžete Zobraziť objekty databázy v dokumentoch s kartami namiesto prekrývajúce sa okná. Každodenné následníkov uprednostňujete prepojenie. Môžete zapnúť alebo vypnúť dokumenty s kartami nastavením možností programu Access (Pozrite si tému zobrazenie alebo skrytie kariet dokumentu, ďalej v tomto článku). Však Ak zmeníte nastavenia kartách dokumentov, musíte zavrieť a znova otvoriť databázu, nové nastavenie sa prejaví.

Objekt s kartami v programe Access 2007

Zobrazenie alebo skrytie kariet dokumentu

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom na položku Možnosti.

  Zobrazí sa dialógové okno Access – možnosti.

 2. Na ľavej table kliknite na položku Aktuálna databáza.

 3. V časti Možnosti aplikácie v časti Možnosti okna dokumentu vyberte položku Dokumenty s kartami.

 4. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Zobraziť karty dokumentov. Zrušenie začiarknutia políčka vypne karty dokumentu.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámky: 

  • Nastavenie Zobraziť karty dokumentu je nastavenie databázy. Je potrebné nastaviť Toto samostatne pre každú databázu.

  • Po zmene nastavenia Zobraziť karty dokumentov, musíte zavrieť a znova otvoriť databázu, aby sa zmeny prejavili.

  • Predvolene zobrazovať nové databázy vytvorené v programe Access 2007 alebo Access 2010 karty dokumentov.

  • Databáza vytvorená pomocou staršej verzie programu Access predvolene používať prekrývajúce sa okná.

Na začiatok stránky

Stavový riadok

Ako je to s predchádzajúcimi verziami programu Access v programe Access 2010, môžete zobraziť stavový riadok v dolnej časti okna. Tento štandardný prvok používateľského rozhrania naďalej miestom, kde môžete vyhľadať správy o stave, tipov pre vlastnosti, indikátorov priebehu a podobne. S programom Access 2010, v stavovom riadku sa tiež na dve štandardné funkcie, ktoré sa zobrazí aj v stavovom riadku ostatné programy balíka Office 2010: zobrazenie okna/prechod a priblíženia alebo vzdialenia.

Môžete rýchlo prepínať medzi dostupnými zobrazeniami pomocou ovládacích prvkov, ktoré sú k dispozícii v stavovom riadku aktívneho okna. Ak si prezeráte objekt, ktorý podporuje rôzne úrovne priblíženia, môžete upraviť úroveň priblíženia na priblíženie alebo vzdialenie pomocou jazdca v stavovom riadku.

V stavovom riadku sa môžete povoliť alebo zakázať v dialógovom okne Možnosti programu Access.

Zobrazenie alebo skrytie stavového riadka

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom na položku Možnosti.

  Zobrazí sa dialógové okno Access – možnosti.

 2. Na ľavej table kliknite na položku Aktuálna databáza.

 3. V časti Možnosti aplikácie začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Zobraziť stavový riadok. Zrušenie začiarknutia políčka vypne zobrazenie v stavovom riadku.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Karta ZÁKLADNÉ pri konfigurovaní dotazu vo webovej časti vyhľadávania obsahu

V verzie programu Access staršie ako Access 2007 formátovanie textu často vyžaduje používanie ponuky alebo zobrazenie panela s nástrojmi Formátovanie. Pomocou programu Access 2010 môžete formátovať text omnoho jednoduchšie pomocou miniatúrneho panela s nástrojmi. Keď vyberiete text na formátovanie, miniatúrny panel s nástrojmi sa automaticky zobrazí nad vybratým textom. Ak premiestnite ukazovateľ myši bližšie k miniatúrny panel s nástrojmi, miniatúrny panel s nástrojmi vykreslenie a môžete ho použiť tučné písmo, kurzíva, veľkosť písma, farbu, a tak ďalej. Pri posúvaní ukazovateľom miniatúrny panel s nástrojmi, miniatúrny panel s nástrojmi vybledne. Ak nechcete použiť miniatúrny panel s nástrojmi na použitie formátovania textu na výber, iba premiestnite ukazovateľ niekoľko pixelov vzdialenosť a miniatúrny panel s nástrojmi zmizne.

Karta ZÁKLADNÉ pri konfigurovaní dotazu vo webovej časti vyhľadávania obsahu

Formátovanie textu pomocou miniatúrneho panela s nástrojmi

 1. Vyberte text, ktorý chcete formátovať.

  Miniatúrny panel s nástrojmi prehľadne zobrazí nad textom.

 2. Použitie formátovania pomocou miniatúrneho panela s nástrojmi.

Na začiatok stránky

Získanie pomoci

Ak máte otázky, môžete získať pomoc stlačením klávesu F1, kliknutím na ikonu otáznika na pravej strane pása s nástrojmi.

Vstupný bod Pomocníka

Pomoc môžete nájsť aj v zobrazení Backstage:

 • Kliknite na kartu súbor a potom na položku Pomocník.

  Zoznam zdrojov Pomocníka sa zobrazí v zobrazení Backstage.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×