Sprievodca používateľským rozhraním programu Access 2007

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Tento článok popisuje nové používateľské rozhranie Microsoft Office Access 2007 (používateľské rozhranie). Nové používateľské rozhranie je výsledkom pokročilý výskum a testovanie vhodnosti použitia a je navrhnutý tak, aby bolo jednoduchšie nájsť príkazy, ktoré potrebujete.

Ste sa oboznámte sa s novými prvkami používateľského rozhrania, čo sú a ako s ním pracovať. Tiež sa dozviete, ako povoliť v databáze dokumenty s kartami a ako sa pohybovať objektmi nového používateľského rozhrania.

Obsah tohto článku

Prehľad

Začíname pracovať s programom Microsoft Office Access

Pás s nástrojmi

Navigačná tabla

Dokumenty s kartami

Stavový riadok

Karta ZÁKLADNÉ pri konfigurovaní dotazu vo webovej časti vyhľadávania obsahu

Získanie pomoci

Prehľad

Nové používateľské rozhranie Office Access 2007 obsahuje niekoľko prvkov, ktoré definujú interakcie s produktom. Tieto nové prvky vybrali vám nadradeného prístupu a vám pomôže nájsť príkazy, ktoré potrebujete rýchlejšie. Nový návrh uľahčuje aj informácie o funkciách, ktoré by inak zostali skryté pod vrstvami panelov s nástrojmi a ponuky. A dostanete sa a operačným systémom rýchlejšie, vďaka novej stránke Začíname pracovať s programom Microsoft Office Access, ktorý vám poskytne rýchly prístup k novými začať skúsenosti, vrátane balíka profesionálne navrhnutých šablón.

Najvýznamnejšie nový prvok rozhrania sa nazýva pás s nástrojmi, ktorý je súčasťou používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent. Je to pás pozdĺž hornej časti okna programu, ktorý obsahuje skupiny príkazov. Pás s nástrojmi rozhrania Office Fluent poskytuje priestor pre príkazy a je hlavnou náhradou za ponuky a panely s nástrojmi. Na páse s nástrojmi sa nachádzajú karty, ktoré kombinujú príkazy takým spôsobom, aby zmysel. V Office Access 2007 sú hlavné karty pása s nástrojmi domov, vytvoriť, Externé údaje a Nástroje databázy. Každá karta obsahuje skupiny súvisiacich príkazov a tieto povrch niektoré ďalšie nové prvky používateľského rozhrania, napríklad galérie, ktorá je nový typ ovládacieho prvku zobrazujúceho možnosti vizuálne.

Hlavné prvky nového používateľského rozhrania v Office Access 2007 sú:

 • Začíname pracovať s programom Microsoft Office Access    Stránky, ktorá sa zobrazuje pri spustení programu Access, na tlačidlo Štart alebo odkaz na pracovnej ploche.

 • Pás s nástrojmi rozhrania Office Fluent    Oblasť v hornej časti okna programu, kde si môžete vybrať príkazy.

  • Bublinový graf    Príkazy v kombinácii takým spôsobom, aby zmysel.

  • Príkaz Kontextové karty    Bublinový graf, ktorý sa zobrazí v závislosti od kontexte – objekt, v ktorom práve pracujete alebo úlohy, ktoré vykonávate.

  • Galéria    Ovládací prvok, ktorý ponúka možnosť vizuálne tak, aby ste videli výsledky, ktoré vám pomôžu.

  • Panel s nástrojmi Rýchly prístup    Jednotný štandardný panel s nástrojmi zobrazený na páse s nástrojmi a ponúka jedným kliknutím prístup k najviac potrebné príkazy, ako je napríklad Uložiť a Zrušiť.

 • Navigačná tabla    Oblasť na ľavej strane okna, ktorá zobrazuje objekty databázy. Navigačná tabla nahrádza okno databázy zo starších verzií programu Access.

 • Tabbed dokumentov    Tabuliek, dotazov, formulárov, zostáv, stránok a makrá sa zobrazujú ako dokumenty s kartami.

 • Stavový riadok    Na paneli v dolnej časti okna programu sa zobrazujú informácie o stave a obsahuje tlačidlá, ktoré chcete zmeniť zobrazenie.

 • Miniatúrny panel s nástrojmi    Prvok na objekt, ktorý prehľadne zobrazí nad text, ktorý ste vybrali, takže môžete jednoducho použiť formátovanie textu.

  Tip: V programe Access 2010, nové používateľské rozhranie má vylepšený a vykonali prispôsobiteľné.

Na začiatok stránky

Začíname pracovať s programom Microsoft Office Access

Keď začnete Office Access 2007 tak, že kliknete na tlačidlo Štart, alebo odkaz na pracovnej ploche (ale nie, po kliknutí na databázy), zobrazí sa stránka Začíname pracovať s programom Microsoft Office Access. Na tejto stránke zobrazuje, čo môžete urobiť, aby ste mohli začať v Office Access 2007.

Stránka Začíname pracovať s programom Microsoft Office Access

Môžete napríklad vytvoriť novú prázdnu databázu, vytvoriť databázu zo šablóny alebo otvoriť naposledy použitá databáza (ak ste otvorili niektoré databázy predtým). Môžete tiež prejsť priamo na lokalite Microsoft Office Online Ďalšie informácie o systém Microsoft Office 2007 a Office Access 2007, alebo môžete kliknúť na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a pomocou ponuky otvorte existujúcu databázu.

Otvorte novú prázdnu databázu

 1. Spustite program Access z ponuky Štart alebo pomocou odkazu.

  Začíname pracovať s programom Microsoft Office Access sa zobrazí.

 2. Na stránke Začíname pracovať s programom Microsoft Office Access v časti Nová prázdna databáza kliknite na položku Prázdna databáza.

 3. Na table Prázdna databáza v poli Názov súboru zadajte názov súboru alebo použite názov, ktorý je určený pre vás.

 4. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť.

  Sa vytvorí novú databázu a otvorí novú tabuľku v údajovom zobrazení.

Office Access 2007 poskytuje niekoľko šablón s produktom, a môžete si stiahnuť viac z lokality Microsoft Office Online. Čo je šablóna? V rámci Office Access 2007 je navrhnutého databázy s použitím profesionálne navrhnutých tabuliek, formulárov a zostáv. Šablóny vám pomôžu jednoducho začať, keď vytvoríte novú databázu.

Vytvorenie novej databázy z najvýznamnejšej šablóny

 1. Spustite program Access z ponuky Štart alebo pomocou odkazu.

  Začíname pracovať s programom Microsoft Office Access sa zobrazí.

 2. Na stránke Začíname pracovať s programom Microsoft Office Access kliknite v časti Uvedené šablóny Online šablóny.

 3. Do poľa názov súboru zadajte názov súboru alebo použite názov, ktorý je určený pre vás.

 4. Môžete tiež skontrolovať vytvoriť a prepojiť databázy na lokalite Windows SharePoint Services Ak chcete vytvoriť prepojenie na lokalitu Windows SharePoint Services.

 5. Kliknite na položku vytvoriť
  - alebo -
  kliknite na tlačidlo Stiahnuť

  Program Access vytvorí novú databázu zo šablóny a otvorí ju.

Môžete stiahnuť ďalšie šablóny z lokality Office Online priamo z Office Access 2007 používateľského rozhrania.

Vytvoriť novú databázu zo šablóny Microsoft Office Online

 1. Spustite program Access z ponuky Štart alebo pomocou odkazu.

  Začíname pracovať s programom Microsoft Office Access sa zobrazí.

 2. Na stránke Začíname pracovať s programom Microsoft Office Access na table Kategórie šablón kliknite na kategóriu a zobrazení šablón v danej kategórii, kliknite na položku šablóny.

 3. Do poľa názov súboru zadajte názov súboru alebo použite názov, ktorý je určený pre vás.

 4. Kliknite na tlačidlo Download (Stiahnuť).

  Access automaticky prevezme šablónu, vytvorí novú databázu založený na danej šablóne, uloží do priečinka dokumenty (napríklad v priečinku Moje dokumenty) a otvorí databázu.

Keď otvoríte (alebo vytvoríte a otvoríte) databázu, program Access pridá názov súboru a umiestnenie databázy do interného zoznamu naposledy použitých dokumentov. V tomto zozname sa zobrazí na stránke Začíname pracovať s programom Microsoft Office Access tak, aby ste mohli jednoducho otvoriť naposledy použité databázy.

Otvoriť naposledy použité databázy

 1. Spustite Access.

 2. Na stránke Začíname pracovať s programom Microsoft Office Access kliknite v časti Otvoriť aktuálnu databázu, databázu, ktorú chcete otvoriť.

  Program Access otvorí databázu.

Otvorenie databázy pomocou tlačidla Microsoft Office Access

 1. Spustite Access.

 2. Kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na databázu, ktorú chcete otvoriť, ak sa zobrazí na pravej table v ponuke.
  - alebo -
  kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť. Keď sa zobrazí dialógové okno Otvoriť, zadajte názov súboru a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

  Otvorení databázy.

Na začiatok stránky

Pás s nástrojmi

Pás s nástrojmi rozhrania Office Fluent je hlavnou náhradou za ponuky a panely s nástrojmi a poskytuje hlavné rozhranie príkazov v Office Access 2007. Jednou z hlavných výhod na páse s nástrojmi je, že spája na jednom mieste, tieto úlohy alebo vstupné body, ktoré sa vyžadujú ponuky, panely s nástrojmi, pracovné tably a iné súčasti používateľského rozhrania na zobrazenie. Týmto spôsobom budete mať len na jednom mieste, v ktorom sa vyhľadávajú príkazy namiesto veľkého počtu miest.

Keď otvoríte databázy, pás s nástrojmi sa zobrazí v hornej časti okna hlavného Office Access 2007, kde sa zobrazí príkazy v aktívnu kartu s príkazmi.

Pás s nástrojmi programu Access

Pás s nástrojmi obsahuje sériu karty, ktoré obsahujú príkazy. V Office Access 2007 sú hlavné karty s príkazmi domov, vytvoriť, Externé údaje a Nástroje databázy. Každá karta obsahuje skupiny súvisiacich príkazov a tieto povrch niektoré ďalšie nové prvky používateľského rozhrania, napríklad galérie, ktorá je nový typ ovládacieho prvku zobrazujúceho možnosti vizuálne.

Príkazy na páse s nástrojmi brať do úvahy aktuálne aktívneho objektu. Napríklad, ak máte otvorenú tabuľku v údajovom zobrazení a kliknite na položku formulár na karte vytvoriť kliknite v skupine FormuláreOffice Access 2007 vytvorí formulár na základe aktívnej tabuľky. To je názov aktívnej tabuľky je zadaná v vlastnosť RecordSource formulára.

Môžete použiť klávesové skratky pása s nástrojmi. Všetky klávesové skratky zo staršej verzie programu Access pokračovať v práci. Systém prístupových klávesov nahrádza skratky ponúk starších verzií programu Access. Tento systém používa malé indikátory s jedným písmenom alebo kombináciou písmen, ktoré sa zobrazujú na páse s nástrojmi a uveďte čo klávesová skratka aktivuje ovládací prvok pod.

Keď ste vybrali kartu s príkazmi, môžete prechádzať príkazy dostupné na tejto karte.

Výber karty s príkazmi

 1. Spustite Access.

 2. Kliknite na požadovanú kartu.

- alebo -

 1. Spustite Access.

 2. Stlačte a uvoľnite kláves Alt.

  Klávesové tipy sa zobrazia.

 3. Stlačte kláves alebo klávesy zobrazené v tipe na alebo najbližšie k bublinový graf, ktorý chcete.

Môže sa spustiť príkaz niekoľkými rôznymi spôsobmi. Najrýchlejším a priame smerovanie je použitie klávesových skratiek priradených príkazu. Ak poznáte klávesovú skratku použiť zo staršej verzie programu Access, by mali pracovať v Office Access 2007.

Ďalšie informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky v programe Access.

Spustiť príkaz

 1. Spustite Access.

 2. Kliknite na príslušnú kartu príkazu. Nasledujúca tabuľka zobrazuje zástupca výber kariet a príkazov, ktoré sú k dispozícii na každej karte. Karty a príkazy dostupné meniť v závislosti od toho, aké sú vaše robiť.

Bublinový graf

Bežné možnosti práce

HOME

Výber iného zobrazenia.

Kopírovanie a prilepenie zo schránky.

Nastavenie vlastností aktuálneho písma.

Nastavenie zarovnania aktuálneho písma.

Použitie textu vo formáte RTF formátovania do poľa typu memo.

Práca so záznamami (obnoviť, nový, uložiť, odstrániť, súčty, pravopis, ďalšie).

Zoraďovanie a Filtrovanie záznamov.

Vyhľadanie záznamov.

Vytvorenie

Vytvorte novú prázdnu tabuľku.

Vytvorenie novej tabuľky pomocou šablóny tabuľky.

Vytvorte zoznam na lokalite SharePoint a tabuľky v aktuálnej databáze, ktorý odkazuje na novo vytvorenej zoznamu.

Vytvorenie novej prázdnej tabuľky v návrhovom zobrazení.

Vytvorenie nového formulára na základe aktívnej tabuľky alebo dotazu.

Vytvorenie novej kontingenčnej tabuľky alebo grafu.

Vytvorenie novej zostavy na základe aktívnej tabuľky alebo dotazu.

Vytvorte nový dotaz, makro, modul alebo modul triedy.

Externé údaje

Import údajov alebo prepojenie na externé údaje.

Export údajov.

Zhromaždenie a aktualizácia údajov prostredníctvom e-mailu.

Práca s zoznamov lokality SharePoint v režime offline.

Vytvorenie uložené importy a uložili vývoz.

Presunutie niektorých alebo všetkých častí databázy do novej alebo existujúcej lokality SharePoint.

Databázové nástroje

Spustenie programu Visual Basic editor, alebo spustiť makro.

Vytvorenie a zobrazenie vzťahov tabuliek.

Zobrazenie alebo skrytie závislostí objektu alebo hárka vlastností

Spustite nástroj dokumentácia databázy alebo analýza výkonu.

Premiestnenie údajov Microsoft SQL Server alebo do databázy programu Access (len tabuľky).

Spustiť Správca prepojenej tabuľky.

Správa doplnkov programu Access.

Vytváranie alebo úprava module Visual Basic for Applications (VBA).

 1. Kliknite na ovládací prvok, ktorý zastupuje príkaz. Prípadne ak poznáte klávesovú skratku pre príkaz zo staršej verzie programu Access, zadajte klávesovú skratku pomocou klávesnice.

  - alebo -

  Stlačte a uvoľnite kláves Alt.

  Zobrazia sa prístupové klávesy.

  Stlačte kláves alebo klávesy zobrazené v tipe priradené požadovaný príkaz.

Karta s kontextovými príkazmi

Okrem štandardnej príkaz karty, Office Access 2007 využíva nový prvok používateľského rozhrania v Office Professional 2007 s názvom kartu kontextovými príkazmi. v závislosti od vašej kontext (teda, ktorý objekt, s ktorým pracujete a čo práve robíte), karty s kontextovými príkazmi môže sa zobraziť vedľa karty štandardný príkaz.

Kontextové karty

Aktivácia karty s kontextovými príkazmi

 • Kliknite na kartu s kontextovými príkazmi.

- alebo -

 1. Stlačte a uvoľnite kláves Alt.

  Zobrazia sa prístupové klávesy.

 2. Stlačte kláves alebo klávesy zobrazené v prístupový kláves, ktorá sa zobrazí na alebo najbližšie k kartu s kontextovými príkazmi.

Kontextové karty obsahujú príkazy a funkcie, ktoré potrebujete na prácu v určitom kontexte. Napríklad pri otvorení tabuľky v návrhovom zobrazení, Kontextové karty obsahujú príkazy, ktoré sa vzťahujú len vtedy, keď pracujete s tabuľkou v tomto zobrazení. Napríklad pri otvorení tabuľky v návrhovom zobrazení, kontextové bublinový graf s názvom návrh sa zobrazí vedľa na karte Rozšírené nástroje. Keď kliknete na kartu návrh, pás s nástrojmi zobrazuje príkazy, ktoré sú k dispozícii pre vás len vtedy, keď je objekt v návrhovom zobrazení.

Galérie   

Ďalšou inováciou, ktorá je súčasťou nového používateľského rozhrania Office Access 2007 je nový ovládací prvok s názvom galérie. Ovládací prvok galérie je navrhnutá na prácu s pásom s nástrojmi a zamerať pozornosť na získanie výsledkov, ktoré chcete. Skôr než len Zobraziť príkazy, ovládací prvok galérie zobrazuje výsledok použitia príkazy. Cieľom je poskytnúť vizuálny spôsob pre prehľadávanie a zistite, aké Office Access 2007 môžete urobiť so zameraním na výsledky, a nie iba na samotné príkazy.

Galéria okrajov

Galérie dostupné v rôznych tvaroch a veľkostiach. Existuje mriežky rozloženie, zobrazenie podobné ponuke, ktorá kvapky nadol a dokonca aj na páse s rozloženia, ktoré umiestňuje obsah galérie na páse s nástrojmi.

Skrytie pása s nástrojmi

Niekedy je potrebné trochu viac priestoru venovať na vašej pracovnej ploche. Z tohto dôvodu možno zbaliť pás s nástrojmi tak, že iba panel s príkazom karty zostáva. Ak chcete zavrieť na páse s nástrojmi, dvakrát kliknite na aktívnu kartu s príkazmi. Znova otvoriť, znova dvakrát kliknite na aktívnu kartu s príkazmi.

Skrytie a obnovenie pása s nástrojmi

 1. Dvakrát kliknite na aktívnu kartu s príkazmi (aktívna karta je zvýraznená karta).

  Karta Vytvoriť

 2. Dvakrát kliknite na aktívnu kartu s príkazmi na obnovenie pása s nástrojmi.

Quick Access Toolbar   

Panel s nástrojmi Rýchly prístup sa predvolene malej oblasti susediacich na pás s nástrojmi, ktoré umožňuje prístup k jediným kliknutím na príkazy. Predvolená množina príkazy sú tie, ktoré často používate, ako je napríklad Uloženie, vrátenie a zopakovanie. Však môžete prispôsobiť panel s nástrojmi Rýchly prístup tak, aby zahŕňalo príkazy, ktoré používate najčastejšie. Môžete tiež zmeniť umiestnenie panela s nástrojmi a zmeňte nastavenie z predvolenej malej veľkosti na veľké veľkosti. Malé panel s nástrojmi sa zobrazí vedľa príkazu karty na páse s nástrojmi. Po prepnutí do veľkej veľkosti, panel s nástrojmi sa zobrazí pod pás s nástrojmi a rozšíri plnú šírku.

Panel s nástrojmi Rýchly prístup

Customize the Quick Access Toolbar

 1. Kliknite na šípku rozbaľovacieho zoznamu úplne vpravo na paneli s nástrojmi.

 2. Kliknite na položku Prispôsobiť panel s nástrojmi Rýchly prístup a potom kliknite na položku Ďalšie príkazy.

 3. V dialógovom okne Access – možnosti vyberte príkaz alebo príkazy, ktoré chcete pridať, a potom kliknite na položku Pridať.

 4. Ak chcete odstrániť príkaz, zvýraznite v zozname na pravej strane a potom kliknite na položku odstrániť. Môžete tiež dvakrát kliknúť na príkaz v zozname.

 5. Po dokončení kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

navigačná tabla

Pri otvorení databázy alebo vytvorte novú, názvy objektov databázy sa zobrazia na navigačnej table. Objekty databázy obsahujú tabuľky, formuláre, zostavy, stránky, makrá a moduly. Navigačná tabla nahrádza okno databázy používané v starších verziách programu Access – – Ak ste používali okno databázy na vykonanie úlohy v predchádzajúcej verzii, teraz vykonáte túto úlohu pomocou navigačnej tably v Office Access 2007. Napríklad, ak chcete pridať riadok do tabuľky v údajovom zobrazení, otvorte tabuľku z navigačnej tably.

Navigačná tabla Northwind 2007

Ak chcete otvoriť databázový objekt alebo použiť príkaz pre databázový objekt, kliknite pravým tlačidlom myši na objekt a vyberte položku ponuky z kontextovej ponuky. Príkazy v kontextovej ponuke sa líšia podľa typu objektu.

Otvorte databázový objekt, napríklad tabuľky, formulára alebo zostavy

 • Na navigačnej table dvakrát kliknite na objekt.

  - alebo -

  Na navigačnej table vyberte objekt a potom stlačte kláves ENTER.

  - alebo -

 • Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na objekt.

 • V kontextovej ponuke kliknite na položku ponuky.

Všimnite si, že môžete nastaviť možnosť pre otvorené objekty jedným kliknutím v dialógovom okne Možnosti navigácie.

Navigačná tabla rozdeľuje objekty databázy do kategórií a obsahujú skupiny. Niektoré kategórie sú preddefinované a môžete tiež vytvoriť vlastné skupiny.

Na základe predvoleného nastavenia sa navigačná tabla zobrazí pri otvorení databázy v Office Access 2007, vrátane databáz vytvorených v starších verziách programu Access. Na navigačnej table môžete zabrániť zobrazovaniu v predvolenom nastavení nastavením možnosti programu. Nasledujúce skupiny krokov vysvetľujú vykonanie každej akcie.

Zobrazenie alebo skrytie navigačnej tably   

 • Kliknite na tlačidlo v pravom hornom rohu na navigačnej table ( Tlačidlo na otvorenie alebo zatvorenie posuvnej priečky na navigačnej table Accessu ), alebo stlačením klávesu F11.

Zobrazovaniu v predvolenom nastavení navigačnej tably

 • Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Access.

  Zobrazí sa dialógové okno Access – možnosti.

 • Na ľavej table kliknite na položku Aktuálna databáza.

 • V časti Navigácia zrušte začiarknutie políčka Zobraziť navigačnú tablu a potom kliknite na tlačidlo OK.

Ďalšie informácie o navigačnej tably nájdete v článku Sprievodca navigačnou tablou.

Na začiatok stránky

Dokumenty s kartami

Počnúc Office Access 2007 môžete Zobraziť objekty databázy v dokumentoch s kartami namiesto prekrývajúce sa okná. Každodenné následníkov uprednostňujete prepojenie. Môžete zapnúť alebo vypnúť dokumenty s kartami nastavením možností programu Access (Pozrite si tému zobrazenie alebo skrytie kariet dokumentu, ďalej v tomto článku). Však Ak zmeníte nastavenia kartách dokumentov, musíte zavrieť a znova otvoriť databázu, nové nastavenie sa prejaví.

Objekt s kartami v programe Access 2007

Zobrazenie alebo skrytie kariet dokumentu

 • Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Access.

  Zobrazí sa dialógové okno Access – možnosti.

 • Na ľavej table kliknite na položku Aktuálna databáza.

 • V časti Možnosti aplikácie v časti Možnosti okna dokumentu vyberte položku Dokumenty s kartami.

 • Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Zobraziť karty dokumentov. Zrušenie začiarknutia políčka vypne karty dokumentu.

 • Kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámky: 

  • Nastavenie Zobraziť karty dokumentu je nastavenie databázy. Je potrebné nastaviť Toto samostatne pre každú databázu.

  • Po zmene nastavenia Zobraziť karty dokumentov, musíte zavrieť a znova otvoriť databázu, aby sa zmeny prejavili.

  • Predvolene zobrazovať nové databázy vytvorené pomocou Office Access 2007 karty dokumentov.

  • Databáza vytvorená pomocou staršej verzie programu Access predvolene používať prekrývajúce sa okná.

Na začiatok stránky

Stavový riadok

Ako je to so staršími verziami programu Access, v Office Access 2007, môžete zobraziť stavový riadok v dolnej časti okna. Tento štandardný prvok používateľského rozhrania naďalej miestom, kde môžete vyhľadať správy o stave, tipov pre vlastnosti, indikátorov priebehu a podobne. S Office Access 2007 v stavovom riadku sa tiež dve štandardné funkcie, ktoré sa zobrazí aj v stavovom riadku programami Office Professional 2007: zobrazenie okna/prechod a priblíženia alebo vzdialenia.

Môžete rýchlo prepínať medzi dostupnými zobrazeniami pomocou ovládacích prvkov, ktoré sú k dispozícii v stavovom riadku aktívneho okna. Ak si prezeráte objekt, ktorý podporuje rôzne úrovne priblíženia, môžete upraviť úroveň priblíženia na priblíženie alebo vzdialenie pomocou jazdca v stavovom riadku.

V stavovom riadku sa môžete povoliť alebo zakázať v dialógovom okne Možnosti programu Access.

Zobrazenie alebo skrytie stavového riadka

 • Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Access.

  Zobrazí sa dialógové okno Access – možnosti.

 • Na ľavej table kliknite na položku Aktuálna databáza.

 • V časti Možnosti aplikácie začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Zobraziť stavový riadok. Zrušenie začiarknutia políčka vypne zobrazenie v stavovom riadku.

 • Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Karta ZÁKLADNÉ pri konfigurovaní dotazu vo webovej časti vyhľadávania obsahu

Jednou z bežných operácií vykonaných v ľubovoľnom programe Office Professional 2007 je formátovania textu. V starších verziách programu Access, formátovanie textu často vyžaduje používanie ponuky alebo zobrazenie panela s nástrojmi Formátovanie. Pomocou Office Access 2007 môžete formátovať text omnoho jednoduchšie pomocou miniatúrneho panela s nástrojmi. Keď vyberiete text na formátovanie, miniatúrny panel s nástrojmi sa automaticky zobrazí nad vybratým textom. Ak premiestnite ukazovateľ myši bližšie k miniatúrny panel s nástrojmi, miniatúrny panel s nástrojmi vykreslenie a môžete ho použiť tučné písmo, kurzíva, veľkosť písma, farbu, a tak ďalej. Pri posúvaní ukazovateľom miniatúrny panel s nástrojmi, miniatúrny panel s nástrojmi vybledne. Ak nechcete použiť miniatúrny panel s nástrojmi na použitie formátovania textu na výber, iba premiestnite ukazovateľ niekoľko pixelov vzdialenosť a miniatúrny panel s nástrojmi zmizne.

Karta ZÁKLADNÉ pri konfigurovaní dotazu vo webovej časti vyhľadávania obsahu

Formátovanie textu pomocou miniatúrneho panela s nástrojmi

 1. Vyberte text, ktorý chcete formátovať.

  Miniatúrny panel s nástrojmi prehľadne zobrazí nad textom.

 2. Použitie formátovania pomocou miniatúrneho panela s nástrojmi.

Na začiatok stránky

Získanie pomoci

Ak máte otázky, môžete získať pomoc stlačením klávesu F1 alebo kliknutím na ikonu otáznika na pravej strane pása s nástrojmi.

Vstupný bod Pomocníka

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×