Sprievodca poľami s viacerými hodnotami

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Vo väčšine systémov na spravovanie databáz vrátane starších verzií programu Microsoft Access je možné uložiť do poľa len jednu hodnotu. Program Microsoft Office Access 2007 umožňuje aj vytváranie polí s viacerými hodnotami, ako napríklad zoznam kategórií, ku ktorým ste priradili položku. Polia s viacerými hodnotami sú vhodné v určitých situáciách. Ak napríklad program Office Access 2007 používate na prácu s informáciami uloženými v zozname Windows SharePoint Services 3.0 a tento zoznam obsahuje pole, ktoré používa niektorý z typov polí s viacerými hodnotami dostupných v aplikácii Windows SharePoint Services.

Táto téma popisuje polia s viacerými hodnotami v programe Office Access 2007 a v aplikácii Windows SharePoint Services, vytvorenie a používanie poľa s viacerými hodnotami a tiež spôsob aplikovania poľa s viacerými hodnotami v dotaze.

Obsah tohto článku

Čo je pole s viacerými hodnotami?

Polia s viacerými hodnotami v aplikácii Windows SharePoint Services

Použitie poľa s viacerými hodnotami

Vytvorenie poľa s viacerými hodnotami

Používanie Sprievodcu vyhľadávaním

Úprava návrhu poľa s viacerými hodnotami

Ako používať pole s viacerými hodnotami v dotaze

Čo je pole s viacerými hodnotami?

Predpokladajme, že potrebujete jednému zo zamestnancov alebo dodávateľov priradiť úlohu, ale rozhodnete sa, že ju priradíte viacerým osobám. V programe Office Access 2007 môžete vytvoriť pole s viacerými hodnotami, ktoré vám umožní vybrať osoby zo zoznamu.

Pole s viacerými hodnotami

Po kliknutí na pole so zoznamom sa zobrazia začiarknuté políčka, ktoré indikujú výber možností. Môžete začiarknuť položky v zozname alebo zrušiť ich začiarknutie a potom kliknutím na tlačidlo OK zvolené možnosti odoslať.

Pole so zoznamom poľa s viacerými hodnotami

Vybrané osoby sú uložené v poli s viacerými hodnotami a pri zobrazení sú oddelené čiarkami (predvolené nastavenie).

Pole s viacerými hodnotami s hodnotami oddelenými čiarkou

Polia s viacerými hodnotami podporujú prípady, keď potrebujete vybrať a uložiť viac ako jednu možnosť bez toho, aby bolo nutné vytvárať komplexnejší návrh databázy. Polia s viacerými hodnotami sú dôležité aj na integráciu s aplikáciou Windows SharePoint Services, pretože zoznamy SharePoint taktiež podporujú polia s viacerými hodnotami.

Možno sa pýtate, prečo program Office Access 2007 umožňuje uložiť do poľa viac ako jednu hodnotu, keď väčšina systémov na spravovanie relačných databáz to nepovoľuje. Dôvodom je fakt, že databázový mechanizmus programu Office Access 2007 hodnoty v skutočnosti neukladá do jedného poľa. Aj keď zdanlivo vidíte a pracujete iba s jedným poľom, hodnoty sa v skutočnosti ukladajú samostatne a spravujú v skrytých systémových tabuľkách. Databázový mechanizmus programu Access spracováva tieto úlohy namiesto používateľa, pričom údaje automaticky oddeľuje a znova zoskupuje, aby sa zobrazili v jednom poli.

Z technického hľadiska predstavuje pole s viacerými hodnotami v programe Access vzťah „viaceré-viaceré“. Predstavte si napríklad tabuľku udalostí, v ktorej priraďujete zodpovednosť za každú udalosť jednému alebo viacerým zamestnancom. Predpokladajme, že vytvoríte pole s viacerými hodnotami s názvom „PriradenéK“ na priradenie udalostí zamestnancom. Vzťah medzi udalosťami a zamestnancami je vzťahom „many-to-many“. Znamená to, že k ľubovoľnej udalosti môžete priradiť viacerých zamestnancov a tiež, že ľubovoľného zamestnanca môžete priradiť k viacerým udalostiam.

Na začiatok stránky

Polia s viacerými hodnotami v aplikácii Windows SharePoint Services

Aplikácia Windows SharePoint Services 2.0 podporuje stĺpec Výber, ktorý umožňuje výber a ukladanie viacerých možností v jednom poli. V aplikácii Windows SharePoint Services 3.0 môžete vytvoriť aj pole vyhľadávania, ktoré umožňuje vybrať a uložiť viac možností v jednom poli. Aby mohol byť program Office Access 2007 integrovaný s aplikáciou Windows SharePoint Services a podporoval jej typy polí, program Office Access 2007 implementuje podporu polí s viacerými hodnotami.

Po prepojení na zoznam SharePoint, ktorý používa niektorý z údajových typov s viacerými hodnotami, program Office Access 2007 automaticky vytvorí a lokálne použije typ s viacerými hodnotami programu Access.

Keď exportujete tabuľku programu Access do zoznamu SharePoint a daná tabuľka obsahuje pole s viacerými hodnotami, toto pole sa stane jedným z typov polí s viacerými hodnotami v aplikácii Windows SharePoint Services. Podobne, ak prenesiete databázu programu Access na lokalitu SharePoint a daná databáza obsahuje tabuľky programu Access s poľami s viacerými hodnotami, každé z týchto polí sa stane jedným z typov polí s viacerými hodnotami aplikácie Windows SharePoint Services.

Na začiatok stránky

Použitie poľa s viacerými hodnotami

Vytvorenie poľa s viacerými hodnotami by ste mali zvážiť, ak chcete:

 • Uložiť výber s viacerými hodnotami zo zoznamu možností, pričom daný zoznam je relatívne malý.

  Pole s viacerými hodnotami v programe Office Access 2007 vytvoríte pomocou Sprievodcu vyhľadávaním v návrhovom zobrazení tabuľky.

 • Exportovať tabuľku programu Access na lokalitu SharePoint, aby mohla využívať výber s viacerými hodnotami alebo vyhľadávacie polia dostupné v aplikácii Windows SharePoint Services.

  Pole s viacerými hodnotami v programe Office Access 2007 vytvoríte pomocou Sprievodcu vyhľadávaním v návrhovom zobrazení tabuľky. Tabuľku potom exportujte do zoznamu SharePoint.

 • Preniesť databázu programu Access na lokalitu SharePoint, aby mohla využívať výber s viacerými hodnotami alebo vyhľadávacie polia dostupné v aplikácii Windows SharePoint Services.

  Pole s viacerými hodnotami v programe Office Access 2007 vytvoríte pomocou Sprievodcu vyhľadávaním v návrhovom zobrazení tabuľky. Potom kliknite na príkaz Premiestniť na lokalitu SharePoint na karte Externé údaje.

 • Vytvoriť prepojenie na zoznam SharePoint, ktorý obsahuje výber s viacerými hodnotami alebo vyhľadávacie pole s viacerými hodnotami.

  Pole s viacerými hodnotami programu Office Access 2007 sa automaticky vytvorí a namapuje k poľu aplikácie Windows SharePoint Services, keď vytvoríte prepojenú tabuľku.

Okrem predchádzajúcich prípadov môžete pole s viacerými hodnotami použiť aj v prípade, keď ste si pomerne istí, že daná databáza nebude neskôr prenesená na server Microsoft SQL Server. Pole s viacerými hodnotami programu Office Access 2007 sa prenesie na server SQL Server ako pole typu memo (ntext) obsahujúce oddelenú množinu hodnôt. Pretože SQL Server nepodporuje údajový typ s viacerými hodnotami vytvárajúci vzťah typu „viaceré-viaceré“, môže byť potrebné vytvoriť ďalší návrh a vykonať konverziu.

Na začiatok stránky

Vytvorenie poľa s viacerými hodnotami

Tabuľka sa otvorí v zobrazení údajového hárka. Kliknutím na položku Vyhľadávací stĺpec v skupine Polia a stĺpce na karte Údajový hárok môžete pridať vyhľadávací stĺpec s viacerými hodnotami. Spustí sa Sprievodca vyhľadávaním, ktorý vás prevedie procesom vytvárania vyhľadávacieho stĺpca.

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na navigačnej table dvakrát kliknite na tabuľku, v ktorej chcete vytvoriť vyhľadávací stĺpec. Tabuľka sa otvorí.

 4. Na karte Údajový hárok v skupine Polia a stĺpce kliknite na položku Vyhľadávací stĺpec.

  Obrázok accessového pása s nástrojmi

  Zobrazí sa Sprievodca vyhľadávaním.

  Stránka Sprievodcu vyhľadávaním na výber tabuľky, dotazu alebo zoznamu hodnôt

 5. V prvom dialógovom okne Sprievodcu vyhľadávaním sa musíte rozhodnúť, či má vyhľadávací stĺpec vychádzať z hodnôt v tabuľke alebo dotaze, alebo z vami zadaného zoznamu hodnôt.

  Najbežnejším typom vyhľadávacieho stĺpca s viacerými hodnotami je stĺpec, ktorý zobrazuje hodnoty vyhľadané v súvisiacej tabuľke alebo v súvisiacom dotaze.

 6. Ďalšie informácie o dokončení Sprievodcu vyhľadávaním, nájdete v časti Používanie Sprievodcu vyhľadávaním. Podrobnejšie informácie o vytváraní poľa s viacerými hodnotami, pozrite si tému Pridanie alebo zmena vyhľadávacieho stĺpca, ktorý umožňuje uloženie viacerých hodnôt.

Na začiatok stránky

Použitie Sprievodcu vyhľadávaním

Sprievodca vyhľadávaním sa vyvolá, ak vytvoríte vyhľadávací stĺpec v zobrazení údajového hárka, ak presuniete pole z tably Zoznam polí do tabuľky, ktorá je otvorená v zobrazení údajového hárka, a napokon v návrhovom zobrazení, ak v stĺpci Typ údajov vyberiete Sprievodcu vyhľadávaním. Sprievodca vás prevedie krokmi potrebnými na vytvorenie vyhľadávacieho stĺpca a automaticky nastaví príslušné vlastnosti poľa podľa vybratých možností. Sprievodca podľa potreby vytvorí aj vzťahy a indexy tabuľky na podporu vyhľadávacieho stĺpca.

Po zobrazení sprievodcu sa musíte rozhodnúť, či má vyhľadávací stĺpec vychádzať z hodnôt v tabuľke alebo dotaze, alebo z vami zadaného zoznamu hodnôt. Ak je databáza navrhnutá správnym spôsobom a informácie sú rozdelené do tabuliek podľa predmetov, vo väčšine prípadov je vhodné vybrať ako zdroj vyhľadávacieho stĺpca tabuľku alebo dotaz.

 • Vytvorenie vyhľadávacieho stĺpca s viacerými hodnotami na základe tabuľky alebo dotazu

  Ak na vytvorenie poľa s viacerými hodnotami presuniete pole z tably Zoznam polí, prvé dva kroky nasledujúceho postupu sa vykonajú automaticky, takže začnete tretím krokom.

  1. V Sprievodcovi vyhľadávaním kliknite na položku Hodnoty pre vyhľadávací stĺpec načítať z tabuľky alebo dotazu a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  2. Vyberte tabuľku alebo dotaz zo zoznamu a kliknite na tlačidlo Ďalej.

  3. V zozname Dostupné polia kliknite na pole, ktoré chcete pridať do vyhľadávacieho stĺpca.

  4. Kliknutím na tlačidlo s operátorom „väčšie ako“ (>) presuniete označené pole do zoznamu Vybraté polia.

  5. Zopakujte predchádzajúce dva kroky, kým nebudú v zozname Vybraté polia uvedené všetky polia, ktoré majú byť zahrnuté do vyhľadávacieho stĺpca. Potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  6. Môžete vybrať jedno až štyri polia, na základe ktorých sa majú zoradiť položky vyhľadávacieho stĺpca, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej. Kliknite na tlačidlo Vzostupne, čím sa prepnete zo vzostupného zoraďovania vyhľadávacích položiek na zostupné zoraďovanie vyhľadávacích položiek. Názov tlačidla sa zmení na Zostupne. Ak sa chcete prepnúť späť, znova kliknite na tlačidlo. Pokračujte kliknutím na tlačidlo Ďalej.

  7. V prípade potreby upravte šírku stĺpcov vo vyhľadávacom poli a kliknite na tlačidlo Ďalej.

  8. V časti Chcete pre toto vyhľadávanie uložiť viac hodnôt? začiarknite políčko Povoliť viaceré hodnoty.

   Poznámka: Ak chcete povoliť ukladanie viacerých hodnôt, toto políčko musí byť začiarknuté.

  9. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

   Po kliknutí na tlačidlo Dokončiť sa vytvorí vyhľadávací stĺpec, pričom vlastnosti jeho polí sú nastavené na základe možností vybratých v Sprievodcovi vyhľadávaním.

  10. Ak chcete uložiť tabuľku, kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

 • Vytvorenie vyhľadávacieho stĺpca s viacerými hodnotami na základe používateľom zadaných hodnôt

  1. V Sprievodcovi vyhľadávaním kliknite na položku Hodnoty zadá používateľ a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  2. Zadajte požadovaný počet stĺpcov. Potom zadajte jednotlivé hodnoty. Ak chcete presunúť na nasledujúcu stĺpec alebo riadok, stlačte kláves TAB.

  3. Po zadaní hodnôt kliknite na tlačidlo Ďalej.

  4. Ak ste zadali viacero stĺpcov v kroku 2, musíte vybrať ktorý stĺpec, ktorý sa použije na jednoznačne identifikovať jednotlivých hodnôt. V poli Dostupné polia dvakrát kliknite na stĺpec, ktorý chcete použiť jednoznačne identifikovať jednotlivých hodnôt.

   Poznámka: Tento krok sa nezobrazí, ak ste v kroku č. 2 nezadali viac ako jeden stĺpec.

  5. V Sprievodcovi vyhľadávaním zadajte popis vyhľadávacieho stĺpca.

  6. V časti Chcete pre toto vyhľadávanie uložiť viac hodnôt? začiarknite políčko Povoliť viaceré hodnoty.

   Poznámka: Ak chcete povoliť ukladanie viacerých hodnôt, toto políčko musí byť začiarknuté.

  7. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

   Po kliknutí na tlačidlo Dokončiť sa vytvorí vyhľadávací stĺpec, pričom vlastnosti jeho polí sú nastavené na základe možností vybratých v Sprievodcovi vyhľadávaním.

  8. Ak chcete uložiť tabuľku, kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

   Po vytvorení poľa s viacerými hodnotami sa toto pole zobrazí ako rozbaľovací zoznam so začiarkavacím políčkom, keď tabuľku zobrazíte v zobrazení údajového hárka.

Na začiatok stránky

Zmena návrhu poľa s viacerými hodnotami

Informácie o tom, ako upraviť návrh poľa s viacerými hodnotami nájdete v článku Pridanie alebo zmena vyhľadávacieho stĺpca, ktorý umožňuje uloženie viacerých hodnôt.

Na začiatok stránky

Využitie poľa s viacerými hodnotami v dotaze

Ak v dotaze využívate pole s viacerými hodnotami, musíte sa rozhodnúť, či sa má načítať celé pole s viacerými hodnotami, ktoré bude obsahovať všetky hodnoty oddelené čiarkami, alebo sa má načítať samostatný riadok pre každú hodnotu. Predpokladajme napríklad, že máte tabuľku s názvom Problémy a tá obsahuje pole PriradenéK, ktoré používate na priradenie problematických položiek zamestnancom. Môžete vytvoriť dotaz, ktorý bude obsahovať pole PriradenéK:

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Prejdite na kartu Vytvoriť a v skupine Iné kliknite na položku Návrh dotazu.

  Obrázok accessového pása s nástrojmi

 4. V dialógovom okne Zobrazenie tabuľky kliknite na tabuľku, ktorá obsahuje polia s viacerými hodnotami (v tomto príklade to bude tabuľka Problémy), a potom kliknite na tlačidlo Pridať.

 5. Kliknite na tlačidlo Zavrieť.

 6. Polia, ktoré chcete používať, presuňte do mriežky dotazu. V tomto príklade presuňte do mriežky dotazu pole Názov a pole s viacerými hodnotami „PriradenéK“.

 7. Prejdite na kartu Návrh a v skupine Výsledky kliknite na položku Spustiť.

Výsledok dotazu bude vyzerať približne takto, v jednom stĺpci sa bude zobrazovať názov problému, v druhom stĺpci pole s viacerými hodnotami:

Výsledok dotazu, ktorý zobrazuje polia Názov a AssignedTo


Chcete, aby sa pole PriradenéK zobrazilo rozbalené, t. j. aby sa každá hodnota tohto poľa zobrazovala v samostatnom riadku. Na to je potrebné zadať vlastnosť Value pripojením reťazca „.Value“ k „PriradenéK“ v riadku Pole, ako vidíte v mriežke dotazu:

Mriežka dotazu zobrazujúca názov a hodnotu AssignedTo.Value

Ak zadáte PriradenéK v riadku Pole, program Access po spustení dotazu zobrazí všetky hodnoty tohto poľa s viacerými hodnotami v jednom riadku. Ak však použijete vlastnosť Value, napríklad PriradenéK.Value, program Access zobrazí rozbalené pole s viacerými hodnotami, takže každá hodnota sa zobrazí v samostatnom riadku. Môžete vytvoriť dotaz na zobrazenie jednotlivých hodnôt:

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Prejdite na kartu Vytvoriť a v skupine Iné kliknite na položku Návrh dotazu.

  Obrázok accessového pása s nástrojmi

 4. V dialógovom okne Zobrazenie tabuľky kliknite na tabuľku, ktorá obsahuje polia s viacerými hodnotami (v tomto príklade to bude tabuľka Problémy), a potom kliknite na tlačidlo Pridať.

 5. Kliknite na tlačidlo Zavrieť.

 6. Presuňte polia, ktoré chcete použiť (v tomto príklade pole s viacerými hodnotami „PriradenéK.Value“) do mriežky dotazu.

 7. Prejdite na kartu Návrh a v skupine Výsledky kliknite na položku Spustiť.

Výsledok dotazu bude vyzerať približne takto, v jednom stĺpci sa bude zobrazovať názov problému, v druhom stĺpci pole PriradenéK.value:

Výsledok dotazu, ktorý zobrazuje názov a jednotlivé hodnoty poľa AssignedTo

Ďalšie informácie o používaní polí s viacerými hodnotami v dotazoch nájdete v téme Používanie polí s viacerými hodnotami v dotazoch.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×