Sprievodca importom textu

Napriek tomu, že nemôžete exportovať z textového súboru alebo dokumentu programu Word priamo do programu Excel, môžete použiť Sprievodcu importom textu v programe Excel a importovať údaje z textového súboru do hárka. Sprievodca importom textu preskúma textový súbor, ktorý importujete, a pomôže pri importe údajov požadovaným spôsobom.

Poznámka: Ak sú údaje v dokumente programu Word, musíte ich najprv uložiť ako textový súbor. Kliknite na položky Súbor > Uložiť ako a ako typ súboru vyberte možnosť Obyčajný text (.txt).

Ak chcete spustiť Sprievodcu importom textu, kliknite na karte Údaje v skupine Získať externé údaje na položku Od textu. V dialógovom okne Importovať textový súbor kliknite na textový súbor, ktorý chcete importovať.

Praktické cvičenie v programe PowerPoint 2010

Krok 1 z 3

Typ pôvodných údajov    Ak sú položky v textovom súbore oddelené tabulátormi, dvojbodkami, bodkočiarkami, medzerami alebo inými znakmi, vyberte možnosť Oddelené. Ak majú všetky položky v každom stĺpci rovnakú dĺžku, vyberte možnosť Pevná šírka.

Import začať v riadku    Zadaním alebo výberom čísla riadku určite prvý riadok údajov, ktoré chcete importovať.

Pôvod súboru    Vyberte tabuľku znakov použitú v textovom súbore. Vo väčšine prípadov môžete ponechať predvolené nastavenie. Ak viete, že textový súbor bol vytvorený s inou tabuľkou znakov, ako je tabuľka znakov použitá v počítači, mali by ste nastaviť zodpovedajúcu tabuľku znakov zmenou tohto nastavenia. Ak sa v počítači používa napríklad tabuľka znakov 1251 (cyrilika, Windows) a viete, že súbor bol vytvorený pomocou tabuľky znakov 1252 (západoeurópske jazyky, Windows), nastavte položku Pôvod súboru na možnosť 1252.

Ukážka vybratých údajov    V tomto poli sa zobrazuje vzhľad textu po jeho rozdelení do stĺpcov pracovného hárka.

Krok 2/3 (Oddelené údaje)

Oddeľovače    Vyberte znak, ktorý oddeľuje hodnoty v textovom súbore. Ak sa požadovaný znak v zozname nenachádza, začiarknite políčko Iné a potom do textového poľa s kurzorom zadajte požadovaný znak. Tieto možnosti nie sú dostupné, ak majú položky v textovom súbore pevnú šírku.

Spojené oddeľovače považovať za jeden    Začiarknite toto políčko, ak údaje obsahujú oddeľovač pozostávajúci z viacerých znakov medzi údajovými poľami, alebo ak obsahujú viacero vlastných oddeľovačov.

Textový kvalifikátor    Vyberte znak, ktorý ohraničuje hodnoty v textovom súbore. Keď program Excel zistí znak textového kvalifikátora, celý text za týmto znakom až po ďalší výskyt tohto znaku sa importuje ako jedna hodnota, aj keď by obsahoval znak oddeľovača. Ak je oddeľovačom napríklad čiarka (,) a textovým kvalifikátorom úvodzovky ("), položka „Dallas, Texas“ sa importuje do jednej bunky ako Dallas, Texas. Ak ako kvalifikátor nie je zadaný žiadny znak alebo apostrof ('), položka „Dallas, Texas“ sa importuje do dvoch susediacich buniek ako "Dallas a Texas".

Ak sa medzi textovými kvalifikátormi vyskytne znak oddeľovača, program Excel vynechá kvalifikátory v importovanej hodnote. Ak sa medzi textovými kvalifikátormi nevyskytne znak oddeľovača, program Excel ponechá kvalifikátory v importovanej hodnote. Položka „Dallas Texas“ (s úvodzovkami použitými ako textový kvalifikátor) sa potom importuje do jednej bunky ako "Dallas Texas".

Ukážka údajov    Skontrolujte text v tomto poli a overte, či je rozdelený do stĺpcov na pracovnom hárku požadovaným spôsobom.

Krok 2/3 (Údaje s pevnou šírkou)

Ukážka údajov    V tejto časti nastavte šírku polí. Kliknutím na okno s ukážkou nastavíte zlom stĺpca, ktorý je označený zvislou čiarou. Zlom stĺpca môžete odstrániť dvojitým kliknutím alebo ho premiestnite presunutím myšou.

Krok 3/3

Kliknutím na tlačidlo Spresniť vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Zadajte typ oddeľovačov desatinných miest a tisícov, ktoré sú použité v textovom súbore. Pri importovaní údajov do programu Excel sa oddeľovače zobrazia podľa nastavenia v časti Miestne a jazykové nastavenie alebo Miestne nastavenia (Ovládací panel systému Windows).

  • Zadajte, že numerické hodnoty môžu obsahovať koncové znamienko mínus.

Formát údajov v stĺpcoch    Kliknite na formát údajov stĺpca vybratého v časti Ukážka údajov. Ak nechcete vybratý stĺpec importovať, kliknite na položku Neimportovať stĺpec (preskočiť).

Po výbere formátu údajov pre vybratý stĺpec sa v záhlaví stĺpca v časti Ukážka údajov zobrazí použitý formát. Ak kliknete na políčko Dátum, vyberte v rozbaľovacom zozname Dátum formát dátumu.

Vyberte formát údajov, ktorý sa najviac zhoduje s ukážkou údajov, aby mohol program Excel správne konvertovať importované údaje. Napríklad:

  • ak chcete na formát meny programu Excel konvertovať stĺpec, ktorého všetky znaky sú čísla meny, vyberte možnosť Všeobecné,

  • ak chcete na textový formát programu Excel konvertovať stĺpec, ktorého všetky znaky sú čísla, vyberte možnosť Text,

  • ak chcete na formát dátumu v programe Excel konvertovať stĺpec, ktorého všetky znaky predstavujú dátum, pričom každý dátum je uvedený v poradí rok, mesiac a deň, vyberte možnosť Dátum a vyberte typ dátumu RMD v poli Dátum.

Ak by konverzia mohla viesť k nepredpokladaným výsledkom, program Excel importuje stĺpec podľa nastavenia Všeobecné. Napríklad:

  • ak stĺpec obsahuje viacero formátov, napríklad abecedné a číselné znaky, program Excel skonvertuje tento stĺpec podľa nastavenia Všeobecné,

  • ak stĺpec obsahuje dátumy, pričom každý dátum je uvedený v poradí rok, mesiac a deň a vyberiete nastavenie Dátum spolu s typom dátumu MDR, program Excel skonvertuje tento stĺpec na všeobecný formát. Stĺpec, ktorý obsahuje znaky dátumu, sa musí do veľkej miery zhodovať so vstavanými formátmi dátumu a vlastnými formátmi dátumu v programe Excel.

Ak program Excel neskonvertuje stĺpec na požadovaný formát, môžete skonvertovať údaje po ich importovaní.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×