Spravovanie záznamov pomocou nástroja Správca záznamov programu Lync

Pomocou nástroja Správca záznamov programu Microsoft Lync 2010 môžete spravovať zaznamenané konverzácie a schôdze vykonávané prostredníctvom programu Microsoft Lync 2010. Ak sa chcete naučiť používať nástroj Správca záznamov programu Lync na zaznamenávanie schôdzí a prehrávanie záznamov, prečítajte si tému Nahrávanie a prehrávanie schôdzí v programe Lync 2010.

Čo chcete urobiť?

Preskúmanie nástroja Správca záznamov

Preskúmanie karty Záznamy programu Lync

Preskúmanie karty Záznamy Windows Media (.wmv)

Prehrávanie záznamu pomocou nástroja Správca záznamov programu Lync

Zverejnenie záznamu, ktorý je možné zdieľať s ostatnými

Premenovanie záznamu

Odstránenie záznamu

Preskúmanie nástroja Správca záznamov

Všetky uložené záznamy sa dajú zobraziť pomocou nástroja Správca záznamov. Pomocou tohto nástroja ich môžete prehrávať, premenovávať alebo vytvárať taký formát videa, ktorý môžete zdieľať s ostatnými. Tieto úlohy vykonajte na karte Záznamy programu Lync a Záznamy Windows Media (.wmv) v okne Správca záznamov.

Ak chcete otvoriť nástroj Správca záznamov, kliknite na ponuku Štart, kliknite na položky Všetky programy, Microsoft Lync a potom na položku Správca záznamov programu Microsoft Lync.

Preskúmanie karty Záznamy programu Lync

Kliknite na kartu Záznamy programu Lync a zobrazia sa záznamy programu Lync 2010 uložené na počítači. Na karte Záznamy programu Lync môžete záznamy programu Lync prehrávať, premenovávať, odstraňovať alebo prehľadávať. Všetky časti záznamov môžete uložiť aj vo formáte Windows Media a zverejniť ich ostatným používateľom.

Pri prehrávaní záznamov pomocou nástroja Správca záznamov sa záznamy prehrávajú v prehrávači Microsoft Lync 2010 Recording Player. Prehrávač Lync 2010 Recording Player ponúka prezentujúcej osobe, ktorá záznam vytvorila, bohaté možnosti zobrazenia záznamov. Zobrazovať môžete zvukové a obrazové súbory, konverzácie prostredníctvom okamžitých správ (IM), zdieľanie aplikácií, prezentácie v programe Microsoft PowerPoint, tabule a časti vzorkovania záznamu programu Lync tak, ako prebiehali počas stretnutia alebo konverzácie v programe Lync. Ktorúkoľvek z týchto funkcií môžete skryť, aby ste sa mohli zamerať na ostatné časti záznamu programu Lync. Pomocou indexácie môžete počúvať konkrétneho rečníka alebo zobrazovať konkrétny obsah a tiež môžete pristupovať do zoznamu účastníkov a preberať prílohy.

Poznámka:  Ak sa v stĺpci Stav záznamu zobrazí popis Chyba, problém sa vyskytol počas pôvodného ukladania záznamu. Záznam sa môžete pokúsiť obnoviť pomocou kliknutia pravým tlačidlom myši na záznam a následného kliknutia na položku Znova. Správca záznamov programu Lync sa pokúsi záznam opätovne spracovať. Ak je záznam možné obnoviť, popis v stĺpci Stav sa zmení na hodnotu Dokončené.

Preskúmanie karty Záznamy Windows Media (.wmv)

Pomocou kliknutia na kartu Záznamy Windows Media (.wmv) zobrazíte záznamy programu Lync, ktoré ste sa rozhodli uložiť vo formáte videa. Na karte Záznamy Windows Media (.wmv) môžete prehrávať, odstraňovať alebo vyhľadávať videá uložené v počítači alebo v inom sieťovom umiestnení. Podobne môžete jednoducho zdieľať videosúbory programu Windows Media s ostatnými.

Existujú dva spôsoby vytvorenia verzie záznamu v programe Windows Media: jeden záznam môžete vytvoriť po ukončení relácie programu Lync a uložiť ho (pomocou výberu možnosti Vytvoriť aj verziu, ktorú možno zverejniť pre ostatných) alebo tento typ záznamu môžete vytvoriť neskôr pomocou karty Záznamy programu Lync.

Na začiatok stránky

Prehrávanie záznamu pomocou nástroja Správca záznamov programu Lync

 1. Kliknite na kartu Záznamy programu Lync alebo Záznamy Windows Media (.wmv)

 2. Kliknite na záznam a potom na položku Prehrať.

Na začiatok stránky

Zverejnenie záznamu, ktorý je možné zdieľať s ostatnými

Záznam programu Lync môžete sprístupniť ostatným pomocou uloženia všetkých jeho častí vo formáte Windows Media a zverejnenia súboru Windows Media v zdieľanom sieťovom umiestnení alebo v knižnici súčastí servera Microsoft SharePoint Server 2010.

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položky Všetky programy, Microsoft Lync a vyberte položku Správca záznamov programu Microsoft Lync.

 2. Kliknite na kartu Záznamy programu Lync.

 3. Kliknite na záznam a potom na položku Zverejniť.

 4. Ak chcete zmeniť názov záznamu, zadajte nový názov do poľa Názov súboru so záznamom.

 5. Ak chcete zmeniť umiestnenie záznamu, v časti Uložiť do vykonajte jeden z nasledovných krokov:

  • Do textového poľa prilepte webovú adresu, napríklad adresu URL knižnice súčastí servera SharePoint Server 2010.

  • Kliknite na tlačidlo Prehľadávať a prejdite do priečinka, do ktorého chcete video uložiť.

Poznámka:  Ak máte server SharePoint Server 2010 a vlastníte príslušné oprávnenia, môžete záznam uložiť do knižnice súčastí servera Microsoft SharePoint. Ak sa vám nepodarilo odovzdať súbor na server SharePoint Server 2010, požiadajte správcu lokality SharePoint o zväčšenie maximálnej možnej veľkosti odovzdávaného súboru (predvolená veľkosť je 50 MB), ako aj nastavenie dlhšieho časového limitu na odovzdávanie súborov.

 1. Ak chcete vybrať typ obsahu, ktorý sa stane súčasťou zverejneného videa alebo ak chcete nastaviť počiatočný a koncový čas záznamu, kliknite na položku Možnosti.

 2. V časti Obsah vo videu začiarknite políčka vedľa typu obsahu, ktorý sa má zahrnúť. Ak daný typ obsahu nie je k dispozícii, nebol pôvodne súčasťou relácie programu Lync.

Poznámka:  Ak je niektorý z obsahu pôvodnej relácie programu Lync príliš objemný (napríklad veľká tabuľa, dlhá relácia služieb okamžitých správ alebo zdieľanie dvoch monitorov), môže sa znížiť jeho čitateľnosť vo výslednej verzii videa. Okrem toho akékoľvek správy písané rukou, ktoré sú súčasťou okamžitej správy v zázname, zvyknú byť skrátené (orezané) podľa obmedzenej šírky výsledného videa.

 1. V časti Čas nastavte v poliach Čas začatia a Čas ukončenia presné časy v originálnom zázname, pomocou ktorých sa určí, kde bude začínať a kde končiť zverejnená verzia.

Tip: Na karte Záznamy Windows Media môžete skopírovať celú cestu a názov súboru záznamu do svojej schránky pomocou kliknutia pravým tlačidlom myši na záznam a následného kliknutia na položku Kopírovať umiestnenie. Cestu potom môžete prilepiť napríklad do e-mailovej správy. Táto funkcia je zvlášť užitočná v prípade, ak ste uložili záznam Windows Media na zdieľané umiestnenie v sieti a chcete odoslať umiestnenie iným osobám.

Na začiatok stránky

Premenovanie záznamu

Ak chcete záznam premenovať, postupujte nasledovne:

Poznámka:  Pomocou týchto krokov zmeníte názov záznamu, ale nie jeho umiestnenie.

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položky Všetky programy, Microsoft Lync a vyberte položku Správca záznamov programu Microsoft Lync.

 2. Kliknite na kartu Záznamy programu Lync.

 3. Kliknite na záznam a potom na položku Premenovať. Názov záznamu sa označí.

 4. Zadajte nový názov a stlačte kláves ENTER.

Na začiatok stránky

Odstránenie záznamu

Ak chcete záznam odstrániť, postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položky Všetky programy, Microsoft Lync a vyberte položku Správca záznamov programu Microsoft Lync.

 2. Kliknite na kartu Záznamy programu Lync alebo Záznamy Windows Media (.wmv)

 3. Kliknite na záznam a potom na položku Odstrániť.

Poznámka:  Ak sa záznam vo formáte Windows Media nachádza v inom počítači, pomocou odstránenia záznamu odstránite len prepojenie na záznam v Správcovi záznamov. Ak chcete odstrániť záznam samotný, musíte ho odstrániť v umiestnení, kde je uložený.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×