Spravovanie produktov a služieb v doplnku Business Contact Manager

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2010 môžete použiť na pomoc pri sledovaní produkty a služby, ktoré používate v rámci podniku. Môžu tiež obsahovať popisy položky, jednotkové náklady a vaše ceny pre každú položku.

Zoznam produkty a služby môžete importovať z iného programu alebo môžete pridať produktmi alebo službami jednotlivo. Pri pridávaní produktov a položiek služieb na príležitosti, môžete tiež zmeniť položky informácií, napríklad predvolené množstvá a ceny, pre každého konkrétneho zákazníka.

Tento článok popisuje, ako importovať zoznam produktov a služieb, pokyny na úpravu zoznamu alebo jednej položky v zozname, ako odstrániť položky zo zoznamu a ako zmeniť nastavenia meny, používané v zozname.

Čo vás zaujíma?

Vytvorenie a importovanie zoznamu produktov a služieb

Pridanie produktu alebo služby do zoznamu

Úprava produktu alebo služby položky

Odstránenie položky produktu alebo služby

Pridanie produktu alebo služby so záznamom o príležitosti

Úprava položky produktov a služieb v zázname o príležitosti

Zmena mena používaná v zozname položiek

Vytvorenie a importovanie zoznamu produktov a služieb

Importovanie zoznamu produktov a služieb do doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook, vytvorte zoznam položiek a uložte ho ako súbor s hodnotami oddelenými čiarkou (.csv). Prvý riadok súboru .csv súboru musí byť záhlavia stĺpcov zoznamu, takže uistite sa, že prvý riadok zoznamu obsahuje záhlavia stĺpcov.

Ak chcete úspešne importovať zoznam produktov a položiek služieb vo formáte súboru .csv, musia byť splnené nasledujúce podmienky:

 • V súbore pre každú položku, ktorý importujete, musíte vytvoriť samostatný riadok.

 • Každý záznam položky musí obsahovať nasledujúce tri polia: názov položky, popis položky a jednotková cena.

 • Polia musia byť oddelené čiarkami bez medzier pred a za čiarkami.

V súbore .csv, môžete použiť niekoľko stĺpec usporiadania.

Usporiadanie s tromi stĺpcami

Cena položky NameDescriptionUnit

Zadajte hodnotu položky názov, popis a jednotkové ceny, ktoré zvyčajne by ste, medzier, ale nevkladajte medzery medzi hlavičky stĺpcov. Tu je príklad vzhľadu informácie:

Názov položky 1, položka Popis 1, jednotkovú cenu 1

Názov položky 2, položka Popis 2, jednotková cena 2

Môžete tiež pridať štvrté pole množstvo položky a piaty poľa pre jednotkové náklady.

Usporiadanie so štyrmi stĺpcami

Položka NameDescriptionUnit PriceQuantity

Zadajte hodnotu položky názov, popis a jednotkové ceny, ktoré zvyčajne by ste, medzier, ale nevkladajte medzery medzi hlavičky stĺpcov. Tu je príklad vzhľadu informácie:

Názov položky 1, položka Popis 1, jednotkovú cenu 1, množstvo 1

Usporiadanie s piatimi stĺpcami

Položka NameDescriptionUnit PriceQuantity jednotkové náklady

Zadajte hodnotu položky názov, popis a jednotkové ceny, ktoré zvyčajne by ste, medzier, ale nevkladajte medzery medzi hlavičky stĺpcov. Tu je príklad vzhľadu informácie:

Názov položky 1, položka Popis 1, jednotkovú cenu 1, 1, množstvo jednotkové náklady 1

Príklad pre Excel

Tu je ukážka, ako sa môže zoznam s dvoma položkami zobraziť v Exceli. Obsahuje riadok so záhlavím, za ktorým nasleduje riadok pre jednotlivé položky.

Názov položky

Popis

Jednotková cena

Bicyklová reťaz

Titán, 48"

56,50

Fľaša na vodu

Priesvitná modrá

11,75

Príklad pre Poznámkový blok

Ak upravujete súbor v textovom editore, napríklad v poznámkovom bloku vytvoriť samostatný riadok v súbore pre každú položku, ktorý importujete, a oddeľte položky v každom riadku čiarkami bez medzier pred a za čiarkami. Nezabudnite, že prvý riadok sa považuje za text nadpisu.

Názov položky,Popis,Jednotková cena
Bicyklová reťaz,Titán, 48",56,50
Fľaša na vodu,Priesvitná modrá,11,75

Pokyny pre interpunkciu a peňažné údaje

Ceny a množstvá produktov nemôžu obsahovať symboly meny ani interpunkciu. Jedinou výnimkou je, ktoré môžete použiť desatinnú čiarku meny. Príklad:

 • Suma v celé čísla zadajte 10000, predstavuje vo výške desať tisíc.

 • Suma, ktorá obsahuje zlomok, napríklad ceny, zadajte desatinnú čiarku. Zadajte 10,50 predstavuje cenu desať EUR a päťdesiat centov.

Import zoznamu produktov a služieb

Keď ste pripravení súbor .csv, môžete ho importovať. Pri importe môžete pridať nové položky do existujúceho zoznamu produktov a služieb alebo nahradiť existujúci zoznam s nový zoznam.

 1. Na navigačnej table kliknite v časti Business Contact Manager na položku Predaj.

 2. Na páse s nástrojmi kliknite na karte Domov v skupine Prispôsobiť na položku Produkty a služby.

 3. V dialógovom okne produkty a služby kliknite na tlačidlo importovať a potom postupujte podľa pokynov v sprievodcovi importom produktov a položiek služieb.

  Poznámka: Ak sa chybové hlásenie v súbore denníka hovorí, že položky sú už v doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook a chcete položky v súbore prepísať existujúce položky, opäť spustite import a kliknite na položku nahradiť existujúci zoznam s položkami v tomto súboreDialógové okno import produktov a položiek služieb.

  Ďalšie informácie o spôsobe importovania súboru .csv do doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook nájdete v téme Import údajov do doplnku Business Contact Manager.

Na začiatok stránky

Pridanie produktu alebo služby do zoznamu

 1. Na navigačnej table kliknite v časti Business Contact Manager na položku Predaj.

 2. Na páse s nástrojmi kliknite na karte Domov v skupine Prispôsobiť na položku Produkty a služby.

 3. V dialógovom okne produkty a služby kliknite na položku Pridať.

 4. V dialógovom okne Pridanie produktu alebo služby, zadajte Názov položky, Popis, Predvolené množstvo, Jednotkové náklady a Jednotková cena.

  Pole značky sa vypočíta automaticky.

  Ďalšie informácie o Podrobnosti môžete pridať produkty alebo služby položky v dialógovom okne Pridanie produktu alebo služby

  Pole

  Popis

  Názov položky

  Zadajte názov produktu alebo služby položky.

  Popis

  Zadajte popis produktu alebo služby.

  Predvolené množstvo

  Zadajte počet produktov alebo služieb, ktoré zvyčajne predávajú naraz. Predvolené množstvo je 1.

  Jednotkové náklady

  Zadajte náklady na samostatnú jednotku produktu alebo služby.

  Značky

  Rozdiel medzi náklady a cena jednotky sa automaticky počíta a zobrazia sa v poli značky.

  Jednotková cena

  Zadajte hodnotu ceny za jednotku produktu alebo služby.

  Daň

  Vyberte položku zdaniteľná označujúca, že daň sa vyžaduje pre položku.

 5. Ak dane vyhodnocujú na produktu alebo služby, zdaniteľná začiarknite políčko.

  Tip: Veľa štátov, kraja a miest majú dane z predaja, ktoré musia byť pridané cena výrobkov a služieb, ktoré predávajú. Odkazovať na váš stav oddelenia výnosy webovú lokalitu, ak chcete zistiť, aké dane platia vo vašej oblasti.

 6. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Kliknutím na tlačidlo Pridať ďalšiu položku Uložiť do zoznamu a pridajte ďalšiu položku produktu alebo služby.

  • Kliknite na položku Uložiť na pridanie položky do zoznamu a zavrite dialógové okno.

Na začiatok stránky

Úprava produktu alebo služby položky

 1. Na navigačnej table kliknite v časti Business Contact Manager na položku Predaj.

 2. Na páse s nástrojmi kliknite na karte Domov v skupine Prispôsobiť na položku Produkty a služby.

 3. V dialógovom okne produktov a služieb, kliknite na položku a potom kliknite na položku Upraviť.

 4. V dialógovom okne úprava produktu alebo služby, Zmeňte ľubovoľné tieto informácie: Názov položky, Popis, Predvolené množstvo, Jednotkové náklady alebo Jednotková cena.

  Ďalšie informácie o poliach môžete aktualizovať v dialógovom okne Pridanie produktu alebo služby, pozrite si tému Pridanie produktu alebo služby do zoznamu

 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 6. Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno produkty a služby, alebo kliknite na položku Ďalšie položky v zozname a potom kliknite na položku Upraviť na jeho úpravu.

Na začiatok stránky

Odstránenie položky produktu alebo služby

Odstránením produkty a služby budú natrvalo odstránené z databázy.

 1. Na navigačnej table kliknite v časti Business Contact Manager na položku Predaj.

 2. Na páse s nástrojmi kliknite na karte Domov v skupine Prispôsobiť na položku Produkty a služby.

 3. V dialógovom okne produkty a služby kliknite na položku v zozname a potom kliknite na položku odstrániť.

 4. Po zobrazení výzvy kliknite na tlačidlo Áno sa odstrániť položku.

 5. Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno produktov a služieb, alebo kliknite na položku Ďalšie položky v zozname a potom kliknite na tlačidlo odstrániť ho odstráňte.

Na začiatok stránky

Pridanie produktu alebo služby so záznamom o príležitosti

Pomoc pri sledovaní ktorý z vašich produktov alebo služieb je záujem o kontakt na príležitosť, môžete priradiť produktov a služieb so záznamom o príležitosti. Pridanie produktu alebo služby z existujúce produkty a služby zoznam alebo pridať novú položku produktu alebo služby úplne.

 1. Na navigačnej table kliknite v časti Business Contact Manager na položku Predaj.

 2. Na karte Možnosti dvakrát kliknite na záznam, ktorý chcete otvoriť.

 3. V časti informácie o produktoch a službách, kliknite na položku Pridať.

 4. Vykonajte niektorý z týchto krokov v poli názov položky:

  • Kliknite na položku, ktorú chcete pridať zo zoznamu položiek produktov a služieb.

   Ostatné informácie automaticky pridajú do formulára. Podľa potreby zmeňte požadované informácie. Zmeny sa použijú iba na položky, ktoré pridáte do vybratého záznam príležitosti.

  • Zadajte názov pre novú položku, ktorú chcete vytvoriť a pridať záznam príležitosti.

   Poznámka: Nové položky, ktoré môžete vytvoriť priamo v zázname o príležitosti nie sú pridané do produktov a služieb zoznamu. Sú pridané do vybratého záznam príležitosti iba.

  • Kliknite na položku Upraviť tento zoznam chcete služby zoznamu produktov a pridať novú položku.

   1. V dialógovom okne produkty a služby kliknite na položku Pridať.

   2. Vyplňte informácie v dialógovom okne a potom kliknite na tlačidlo OK.

   3. V dialógovom okne Pridanie produktu alebo služby, kliknite na položku, ktorú ste práve pridali, a potom kliknite na tlačidlo OK. Položka informácie automaticky pridajú do formulára príležitosti.

 5. V dialógovom okne Pridanie produktoch a službách, zadajte informácie v poliach Popis, Predvolené množstvo, Jednotkové náklady, Jednotková cena a zľava. Značky a Celková hodnota pre riadok (pred zľava) a Celková hodnota pre riadok polí sú vypočítané automaticky. Ak ste zhromažďovania a platiť DPH alebo iné dane z produktu alebo služby, zdaniteľná začiarknite políčko.

Ďalšie informácie o Podrobnosti môžete pridať so záznamom o príležitosti v dialógovom okne Pridanie produktu alebo služby.

Pole

Popis

Názov položky

Zadajte názov produktu alebo služby.

Popis

Zadajte popis produktu alebo služby.

Množstvo

Zadajte počet produktov alebo služieb pre túto možnosť.

Jednotkové náklady

Zadajte náklady na samostatnú jednotku produktu alebo služby.

Značky

Rozdiel medzi náklady a cena jednotky sa automaticky počíta a zobrazia sa v poli značky.

Jednotková cena

Zadajte hodnotu ceny za jednotku produktu alebo služby.

Riadok súčtu (pred zľava)

Celkovú cenu počtu položiek. Toto číslo sa vypočíta automaticky.

Zľava (%)

Ak ste ponuku zľavu, zadajte požadovanú percentuálnu hodnotu, ktorými sú zníženie ceny položky.

Riadok súčtu

Celkovú cenu počtu položiek po zľava. Toto číslo sa vypočíta automaticky.

Daň

Vyberte položku zdaniteľná označujúca, že daň sa vyžaduje pre položku.

 1. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Kliknutím na tlačidlo Pridať ďalšiu položku Uložiť do zoznamu a pridajte ďalšiu položku produktu alebo služby.

  • Kliknite na tlačidlo OK pridajte položku do zoznamu a zavrite dialógové okno.

  • Kliknite na tlačidlo Zrušiť zavrite dialógové okno Pridanie produktu alebo služby.

Na začiatok stránky

Úprava položky produktov a služieb v zázname o príležitosti

Keď udeľujete cenovej ponuke iným osobám, môže ponúknuť zľavu, Pridanie produktu alebo služby, aby ste zvyčajne ponúkajú, alebo dokonca odstrániť jednu z zvyčajným produktmi alebo službami. Udržte si prehľad o týchto zmenách, môžete pridať, úprava alebo odstránenie položiek priamo z ľubovoľnej údaje o príležitosti. Vykonané zmeny sa vzťahujú len na vybratý záznam príležitosti a nebude mať vplyv na zozname produktov a služieb databáza programu Business Contact Manager.

V časti produkty a služby na záznam príležitosti upravujete kliknite na položku Pridať, alebo vyberte položku v zozname a potom kliknite na položku Upraviť alebo odstrániť.

 • Ak ste klikli na položku Pridať:

  1. V dialógovom okne Pridanie produktu alebo služby, zadajte Názov položky, Popis, množstvo, Jednotkové náklady a Jednotková cena. V prípade potreby pridajte percentom zľava .

  2. Aktualizovať všetky ostatné polia, ktoré chcete aktualizovať, ako je popísané v Pridať produktu alebo služby so záznamom o príležitosti.

  3. Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno Pridanie produktu alebo služby, alebo kliknutím na tlačidlo Pridať ďalší pridajte ďalšiu položku.

 • Ak ste klikli na položku Upraviť:

  1. V dialógové okno úprava produktu alebo služby, typ Názov položky, PopismnožstvoJednotkové náklady a Jednotková cena a pridajte Zľava percentá, v prípade potreby.

  2. Kliknite na položku tlačidlo OK zatvorte dialógové okno úprava produktu alebo služby.

 • Ak ste klikli na položku odstrániť, kliknite na tlačidlo Áno.

Na začiatok stránky

Zmena mena používaná v zozname položiek

Meny, na ktorých sa zakladajú náklady a cena položky produktov a služieb závisí od miestnych nastavení počítača. Nemožno použiť meny z viacerých oblastí v doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook.

Zmena miestnych nastavení v počítači s aplikáciou Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook

Operačný systém Microsoft Windows XP

 1. V ponuke Štart kliknite na položku Ovládací panel.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • V Klasickom zobrazení dvakrát kliknite na položku miestne a jazykové nastavenie.

  • V Zobrazení kategórií, kliknite na tlačidlo dátumu, času, jazyka a miestne nastavenia a potom kliknite na položku miestne a jazykové nastavenie.

 3. Na karte Miestne nastavenia kliknite na položku prispôsobiť.

 4. Kliknite na kartu mena a v zozname symbol meny, kliknite na požadovaný symbol.

  Windows Vista

 5. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací Panel.

 6. V klasickom zobrazení. dvakrát kliknite na položku miestne a jazykové nastavenie.

 7. Na karte formáty kliknite na položku prispôsobiť tento formát.

 8. Kliknite na kartu mena a v zozname symbol meny, kliknite na požadovaný symbol.

  Windows 7

  1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.

  2. Dvakrát kliknite na položku hodiny, jazyk a oblasť.

  3. V časti miestne a jazykové nastavenie, kliknite na položku zmeniť dátum, čas alebo formát čísel.

  4. V dialógovom okne miestne a jazykové nastavenie v zozname Formát kliknite na položku krajina vo formáte, ktorý chcete použiť a potom kliknite na položku Ďalšie možnosti.

  5. V dialógovom okne Prispôsobiť formát, kliknite na kartu a potom zo zoznamu symbol meny, kliknite na položku symbol, ktorý chcete použiť.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×