Spravovanie povolení a rolí pre množiny výrazov

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Poznámka: Tento článok už splnil svoju úlohu a čoskoro ho odstránime. S cieľom predísť hláseniam Stránka sa nenašla odstraňujeme známe prepojenia. Ak ste vytvorili prepojenia na túto stránku, odstráňte ich, spoločne tak prispejeme k prepojenému webu.

V tejto téme sa vysvetľuje, ako môžete udeliť používateľom povolenia na vytváranie alebo spravovanie výrazov prostredníctvom nástroja na správu ukladacieho priestoru výrazov.

Úvod do spravovaných metaúdajov funkcie Microsoft SharePoint Server 2010 (vrátane niektorých terminológia a pojmy používané v tomto článku), v téme Úvod do spravovaných metaúdajov v programe SharePoint Server 2010.

Obsah tohto článku

Roly spravovaných metaúdajov

Pridanie správcov ukladacieho priestoru výrazov

Pridanie správcov skupín

Pridanie prispievateľov

Roly spravovaných metaúdajov

Ak chcete na vytvorenie alebo úprava výrazov alebo množín výrazov pomocou nástroja na správu ukladacieho priestoru výrazov, potom musíte mať priradené explicitné povolenia na prácu s spravovaných výrazov. Rozsah úloh, ktoré môžete vykonávať v nástroji na správu ukladacieho priestoru výrazov je určený špecifickou rolou, ktoré sú priradené. Správcovia ukladacieho priestoru výrazov máte najširší povolenia, zatiaľ čo najviac obmedzené povolenia prispievateľov (nie na ste zmätení s ľuďom, ktorí majú povolenie na prispievanie na lokalite) a sú obmedzené na činnosti na úrovni množiny výrazov.

Nástroj ukladacieho priestoru výrazov obsahuje tieto roly:

Rola

Úlohy, ktoré môže príslušná rola vykonávať

Správca farmy

 • Vytvoriť nový termín ukladací priestor.

 • Pripojenie k existujúcej ukladacieho priestoru výrazov.

 • Pridanie alebo odstránenie správcov ukladacieho priestoru výrazov.

Správca ukladacieho priestoru výrazov

 • Vytvorenie alebo odstránenie skupín množín výrazov.

 • Pridanie alebo odstránenie prispievateľov alebo správcov skupín.

 • Úprava jazykov používaných na prácu s ukladacím priestorom výrazov.

 • Importovanie množiny výrazov.

 • Vytvorenie, premenovanie, kopírovanie, opätovné použitie, premiestnenie a odstránenie množín výrazov.

 • Úprava popisu množiny výrazov, jej vlastníka, kontaktu, podielových vlastníkov, politiky odosielania a nastavenia určujúceho, či je množina výrazov dostupná na používanie značiek.

 • Vytvorenie, premenovanie, kopírovanie, opätovné použitie, zlúčenie, odmietnutie, premiestnenie a odstránenie výrazov.

 • Úprava popisu výrazu, označení, predvoleného označenia a nastavenia určujúceho, či je výraz dostupný na používanie značiek.

Správca skupiny

 • Pridanie alebo odstránenie prispievateľov.

 • Importovanie množiny výrazov.

 • Vytvorenie, premenovanie, kopírovanie, opätovné použitie, premiestnenie a odstránenie množín výrazov.

 • Úprava popisu množiny výrazov, jej vlastníka, kontaktu, podielových vlastníkov, politiky odosielania a nastavenia určujúceho, či je množina výrazov dostupná na používanie značiek.

 • Vytvorenie, premenovanie, kopírovanie, opätovné použitie, zlúčenie, odmietnutie, premiestnenie a odstránenie výrazov.

 • Úprava popisu výrazu, označení, predvoleného označenia a nastavenia určujúceho, či je výraz dostupný na používanie značiek.

Prispievateľ

 • Vytvorenie, premenovanie, kopírovanie, opätovné použitie, premiestnenie a odstránenie množín výrazov.

 • Úprava popisu množiny výrazov, jej vlastníka, kontaktu, podielových vlastníkov, politiky odosielania a nastavenia určujúceho, či je množina výrazov dostupná na používanie značiek.

 • Vytvorenie, premenovanie, kopírovanie, opätovné použitie, zlúčenie, odmietnutie, premiestnenie a odstránenie výrazov.

 • Úprava popisu výrazu, označení, predvoleného označenia a nastavenia určujúceho, či je výraz dostupný na používanie značiek.

Podrobné informácie o týchto úlohách nájdete v článku lokality TechNet Roly spravovaných metaúdajov.

Poznámka: Pri konfigurácii množiny výrazov môžete tiež určiť skupinu alebo jednotlivca ako vlastníka, kontakt alebo podielových vlastníkov pre množinu výrazov. Tieto tri označenia neudeľujú skupinám ani jednotlivcom, ktorých k týmto označeniam priradíte, žiadne špecifické povolenie na prácu s množinou výrazov. Uvedené vlastnosti jednoducho poskytujú užitočný spôsob sledovania obchodných vlastníkov alebo podielových vlastníkov pre množinu výrazov.

V závislosti od ako pripojenie na aplikáciu služby spravovaných metaúdajov bolo nakonfigurované, všeobecné používatelia lokality, ktorí majú aspoň prispieť povolenia k obsahu na lokalite, budete môcť pracovať so spravovanými metaúdajmi nasledujúcimi spôsobmi:

 • (Ak výrazov, množín priradené tieto stĺpce spravované metaúdaje sú nakonfigurované byť otvorené a ak stĺpec spravovaných metaúdajov umožňuje možnosti určené na vyplnenie) môžu aktualizovať hodnoty stĺpcov spravovaných metaúdajov v zoznamoch a knižniciach. Používatelia lokality môžete pridať aj nové výrazy do množiny výrazov počas aktualizácie hodnoty stĺpca spravovaných metaúdajov).

 • Môžu vytvárať nové podnikové kľúčové slová počas aktualizácie stĺpca podnikových kľúčových slov zoznamu alebo knižnice.

 • Môžu používať navigáciu metaúdajov v zoznamoch alebo knižniciach na filtrovanie zobrazovania položiek.

 • Môžu používať spravované výrazy alebo podnikové kľúčové slová v rámci dotazov vyhľadávania a potom na základe uvedených výrazov spresniť výsledky vyhľadávania.

Používatelia lokality, ktorí majú povolenie na úpravu zoznamov, knižníc alebo typov obsahu (napríklad členovia skupiny vlastníkov lokality), môžete vytvoriť nové stĺpce spravovaných metaúdajov pre zoznamy, knižnice alebo typy obsahu. Pri vytváraní tieto stĺpce, budú môcť vytvárať nové množín, ktoré sú lokálne do kolekcie lokalít a budú môcť spravovať výrazy v rámci týchto množín výrazov.

Znova, čo používatelia môžete urobiť závisí od ako bolo nakonfigurované pripojenie k aplikácii služby spravované metaúdaje a aké povolenia služby udeľuje konto fondu aplikácií pre webovú aplikáciu. Ďalšie informácie v téme udeliť povolenia na prístup k službe spravovaných metaúdajov.

Na začiatok stránky

Pridanie správcov ukladacieho priestoru výrazov

Musíte byť správca farmy alebo správcom ukladacieho priestoru výrazov, aby ste mohli určiť správcami ukladacieho priestoru výrazov. Po jednotlivcov boli označené ako správcami ukladacieho priestoru výrazov, potom budú mať možnosť určiť iné správcami ukladacieho priestoru výrazov. Informácie o tom, ako môžete pridávať alebo odstraňovať ukladanie správcami výrazov z v rámci centrálnej správy nájdete v téme Pridať a odstrániť termín obsahujú správcovia.

 1. V ponuke Akcie lokality kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. V časti Správa lokality kliknite na položku Správa ukladacieho priestoru výrazov.

 3. Na table Vlastnosti vyberte spravované metaúdaje aplikáciu služby pre ktorú chcete určiť správcom ukladacieho priestoru výrazov.

 4. Na paneli Zobraziť strom na ľavej strane vyberte aplikáciu služby spravovaných metaúdajov, ak už nie je vybratá.

 5. Na table Vlastnosti zadajte do poľa Správcovia ukladacieho priestoru výrazov mená osôb, ktoré chcete pridať. Môžete tiež kliknutím na tlačidlo Prehľadávať vyhľadať používateľov a pridať ich.

 6. Keď skončíte pridávanie osôb, ktoré sa majú stať správcami ukladacieho priestoru výrazov, kliknite na položku Uložiť.

Na začiatok stránky

Pridanie správcov skupín

Ak chcete pridať nových správcov skupín, musíte byť správcom ukladacieho priestoru výrazov.

 1. Prejdite na lokalitu, kde chcete pridať správcu skupiny nástroja spravovania ukladacieho priestoru výrazov (ak aktualizujete lokálnu skupinu).

 2. V ponuke Akcie lokality kliknite na položku Nastavenie lokality.

 3. V časti Správa lokality kliknite na položku Správa ukladacieho priestoru výrazov.

 4. Na table Vlastnosti vyberte spravované metaúdaje aplikáciu služby pre ktorú chcete určiť správcu skupiny.

 5. Na table naľavo so zobrazením stromu vyberte skupinu, pre ktorú chcete pridať správcu skupiny.

 6. Na table Vlastnosti zadajte do poľa Správcovia skupiny mená osôb, ktoré chcete pridať. Môžete tiež kliknutím na tlačidlo Prehľadávať vyhľadať používateľov a pridať ich.

 7. Keď skončíte pridávanie osôb, ktoré sa majú stať správcami skupiny, kliknite na položku Uložiť.

Na začiatok stránky

Pridanie prispievateľov

Ak chcete do skupiny pridať prispievateľov, musíte byť buď správcom ukladacieho priestoru výrazov, alebo správcom uvedenej skupiny.

 1. Prejdite na lokalitu, kde chcete pridať prispievateľa (ak aktualizujete lokálnu skupinu).

 2. V ponuke Akcie lokality kliknite na položku Nastavenie lokality.

 3. V časti Správa lokality kliknite na položku Správa ukladacieho priestoru výrazov.

 4. Na table Vlastnosti vyberte spravované metaúdaje aplikáciu služby pre ktorú chcete určiť prispievateľ pre skupinu.

 5. Na table naľavo so zobrazením stromu vyberte skupinu, do ktorej chcete pridať prispievateľov.

 6. Na table Vlastnosti zadajte do poľa Prispievatelia mená osôb, ktoré chcete pridať. Môžete tiež kliknutím na tlačidlo Prehľadávať vyhľadať používateľov a pridať ich.

 7. Keď skončíte pridávanie osôb, ktoré sa majú stať prispievateľmi, kliknite na položku Uložiť.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×