Spravovanie používateľov a určenie povolení pre webovú lokalitu založenú na technológii Windows SharePoint Services

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Platí pre

technológiu Microsoft Windows® SharePoint® Services

Tento kurz vám ukáže proces zobrazenia zoznamu používateľov a zmeny informácií o používateľovi lokality, a navyše aj informácie o pridaní používateľov a ich priradení k skupinám lokalít. Naučíte sa tiež, ako vytvoriť povolenia pre konkrétny zoznam alebo knižnicu dokumentov.

Predstavte si, že spravujete lokalitu založenú na službách Microsoft Windows SharePoint Services pre spoločnosť Contoso Corporation. Udržiavate zoznam používateľov lokality a máte pod kontrolou úrovne ich prístupu. Spoločnosť Contoso nedávno prijala novú zamestnankyňu, ktorú je potrebné pridať na lokalitu. Neskôr zistíte, že táto nová zamestnankyňa nedávno zmenila meno a tieto informácie na lokalite musíte aktualizovať. Zmenila sa tiež jej pracovná pozícia, takže je potrebné udeliť jej príslušnú úroveň prístupu, aby mohla pracovať s obsahom na lokalite a vykonávať zmeny v návrhu. Musíte vykonať príslušné zmeny v zozname používateľov lokality a tiež zabezpečiť jeden zoznam lokality SharePoint tak, aby iba jeden používateľ mohol upravovať informácie, hoci ich všetci ostatní môžu zobraziť.

Ciele

Po dokončení tohto kurzu budete vedieť, ako:

 • pridať používateľa na lokalitu,

 • zobraziť zoznam používateľov a zobraziť a zmeniť podrobnosti o používateľovi,

 • zmeniť úroveň povolení pre používateľa,

 • udeliť používateľovi alebo skupine prístup ku konkrétnemu zoznamu lokality SharePoint.

Skôr ako začnete

Na dokončenie tohto kurzu, musíte byť členom skupiny správcov lokality na lokalite Windows SharePoint Services. Najlepšie vyskúšať tieto kurzy na lokalite, ktoré nepoužívajú tím je. Ak nemáte serveri so službou Windows SharePoint Services je k dispozícii a máte prístup na Internet, môžete zaregistrovať hosťovanej Windows SharePoint Services skúšobného.

Vytvorenie skúšobnej lokality

 1. Na hornom paneli s prepojeniami na existujúcej lokalite kliknite na položku Vytvoriť.

 2. V časti Webové stránky kliknite na položku Lokality a pracovné priestory.

 3. V časti Nadpis a popis zadajte názov, napríklad Skúšobná lokalita, a popis pre novú lokalitu.

 4. V časti Adresa webovej lokality vyplňte webovú adresu (URL), ktorú treba zadať, aby ste prešli na novú lokalitu.

  Prvá časť adresy je už zadaná.

 5. V časti Povolenia kliknite na položku Použiť jedinečné povolenia.

 6. Kliknite na položku Vytvoriť.

 7. Na stránke Výber šablóny kliknite v zozname Šablóna na položku Tímová lokalita a potom kliknite na tlačidlo OK.

Teraz, keď máte skúšobnú lokalitu, môžete vytvoriť skúšobný zoznam.

Vytvorenie skúšobného zoznamu

 1. Na hornom paneli s prepojeniami na skúšobnej lokalite kliknite na položku Vytvoriť.

 2. V časti Vlastné zoznamy kliknite na položku Vlastný zoznam.

 3. Do poľa Názov zadajte text Odmeny a potom kliknite na položku Vytvoriť.

Keď máte nastavenú skúšobnú lokalitu, ste pripravení spravovať používateľov a povolenia na lokalite.

Pridanie používateľov na lokalitu

Spoločnosť Contoso Corporation nedávno prijala nového predajcu. Túto zamestnankyňu, Máriu Kováčovú, je potrebné pridať na lokalitu a priradiť ku skupine prispievateľov lokality, aby mohla začať pracovať s ostatnými členmi tímu predaja.

Pomocou stránky Spravovať používateľov môžete zobraziť zoznam používateľov, usporiadať ho, pridať k nemu používateľov, zmeniť členstvo v skupine lokality a odstrániť používateľov.

Poznámka: Musíte byť členom skupiny správcov lokalít pre danú lokalitu, aby ste mohli používať stránku Spravovať používateľov.

Správa používateľov

Na pridanie používateľa môžete použiť buď adresu používateľa v doméne (DOMÉNA\meno používateľa) alebo e-mailovú adresu (napríklad meno@example.com). Ak pridávate používateľov z domény vašej organizácie, zobrazované meno používateľa sa vyhľadá a automaticky vyplní. Pri vytváraní jedinečných účtov na základe e-mailových adries môžete vyplniť zobrazované meno používateľa alebo umožniť používateľovi aktualizovať svoje zobrazované meno neskôr.

Pre potreby tohto kurzu budete pridávať fiktívneho používateľa s fiktívnou e-mailovou adresou. Ak chcete, alebo ak vaše prostredie vyžaduje skutočné používateľské meno a adresu, môžete pridať skutočné používateľské konto z vašej organizácie.

Pridanie používateľa na vašu lokalitu

 1. Na skúšobnej webovej lokalite kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. Na stránke Nastavenie lokality kliknite v časti Spravovanie na položku Spravovať používateľov.

 3. Na stránke Spravovať používateľov kliknite na položku Pridať používateľov.

 4. V časti Krok č. 1: Vybrať používateľov zadajte adresu maria@contoso.com, aby ste pridali fiktívneho používateľa (Máriu Kováčovú).

  Ak chcete pridať skutočného používateľa, môžete zadať skutočnú e-mailovú adresu alebo adresu DOMÉNA\meno používateľa vašej organizácie.

 5. V časti Krok č. 2: Vybrať povolenia začiarknite políčko Prispievateľ a potom kliknite na položku Ďalej.

 6. V časti Krok č. 3: Potvrdiť používateľov overte e-mailovú adresu a ak pridávate fiktívneho používateľa, zadajte meno používateľa mariak a zobrazované meno Mária Kováčová.

  Ak používate konto skutočného používateľa, overte meno používateľa a zobrazované meno pre toto konto.

 7. V časti Krok č. 4: Odoslať e-mail zrušte začiarknutie políčka Odoslať nasledujúci e-mail s informáciou o pridaní používateľa.

  Poznámka: Keďže ide o praktické cvičenie, nechcete odoslať e-mail novému používateľovi.

 8. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Ak sa zobrazí správa Používateľ neexistuje, pokúste sa zopakovať tieto kroky s použitím informácií o skutočnom používateľovi vo vašej organizácii.

Zobrazenie a zmena informácií o používateľoch lokality

Mária Kováčová nedávno zmenila meno na Mária Nováková. Pri pridávaní jej konta ste o zmene mena nevedeli, takže ho teraz musíte aktualizovať tak, aby meno na lokalite zodpovedalo jej novému menu.

Zoznam všetkých používateľov, ktorí patria k lokalite, môžete zobraziť na stránke Informácie o používateľovi. Tento zoznam zobrazuje súhrnné informácie a na každé meno používateľa môžete kliknúť, aby ste zobrazili podrobnosti o danom používateľovi.

Zobrazenie zoznamu používateľov

 1. Na skúšobnej lokalite kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. V časti Spravovať moje informácie kliknite na položku Zobraziť informácie o používateľoch lokality.

  Môžete zobraziť zoznam všetkých používateľov na lokalite.

Zoznam informácií o používateľoch

Ak kliknete na meno používateľa, môžete zobraziť e-mailovú adresu používateľa a všetky poznámky o používateľovi, ktoré pridal správca lokality. Ak ste členom skupiny správcov lokalít, uvidíte tiež, či je používateľ správcom lokality (alebo vlastníkom lokality), a môžete zmeniť jeho informácie.

Podrobnosti o používateľovi

Poznámka: Každý člen lokality môže zobraziť zoznam používateľov na stránke Informácie o používateľovi a môže kliknutím zobraziť podrobnosti o používateľovi. Zmeniť informácie o používateľovi však môže len člen skupiny správcov lokality alebo samotní používatelia.

Zmena mena používateľa

 1. Na stránke Informácie o používateľovi kliknite na položku Mária Kováčová (alebo používateľské konto, ktoré ste pridali).

 2. Kliknite na položku Upraviť informácie o používateľovi.

 3. V poli Zobrazované meno vyberte meno Kováčová a zadajte meno Nováková (alebo zmeňte príslušné priezvisko pre používateľské konto, ktoré ste vytvorili).

 4. Kliknite na položku Uložiť a zavrieť.

Priraďovanie používateľov ku skupinám

Mária Nováková, predtým Mária Kováčová, dostala úlohu, aby vám pomohla vytvárať obsah lokality a zabezpečovať pútavý a zaujímavý dizajn stránky. V súčasnoti môže pridávať a meniť iba položky v zoznamoch a knižniciach, ale teraz potrebuje mať možnosť meniť väčšiu časť lokality. Môžete jej udeliť rozsiahlejšie práva tak, aby mohla vykonať potrebné zmeny.

V službách Windows SharePoint Services sa práva k lokalite riadia podľa členstva v skupinách lokality. Používatelia musia byť priradení k skupine lokality, aby mohli lokalitu zobraziť alebo ju meniť. V predvolenom nastavení existuje päť skupín lokality:

 • Hosť     Špeciálna skupina, ktorá poskytuje hosťom prístup ku konkrétnemu zoznamu bez toho, aby získali prístup k celej lokalite. (Ďalšie informácie o skupine hostí lokality nájdete v nasledujúcej časti Nastavenie povolení používateľov pre zoznam alebo knižnicu dokumentov.)

 • Čitateľ     Umožňuje používateľovi zobraziť položky v zoznamoch a knižniciach dokumentov, zobraziť stránky na lokalite a vytvoriť lokalitu pomocou funkcie Samoobslužné vytváranie lokalít.

 • Prispievateľ     Umožňuje používateľovi pracovať s webovými časťami, zoznamami a knižnicami dokumentov. Môžu tiež vytvárať a spravovať osobné zobrazenia a krížové skupiny lokalít a prispôsobovať stránky webových častí.

 • Webový dizajnér     Umožňuje používateľovi prispôsobovať webovú lokalitu pomocou nástrojov HTML alebo editora webových stránok, ktoré sú kompatibilné so službami Windows SharePoint Services, ako je napríklad program Microsoft Office FrontPage 2003. Členovia skupiny webových dizajnérov lokality môžu napríklad vytvárať zoznamy priamo na lokalite alebo pridávať na lokalitu stránky pomocou editora webových stránok.

 • Správca     Umožňuje používateľovi mať úplnú kontrolu nad webovou lokalitou. Členovia skupiny správcov lokality môžu konfigurovať nastavenia, spravovať používateľov a skupiny lokality a zobrazovať údaje analýzy používania.

Keď ste Máriu Kováčovú (teraz Novákovú) pridali na lokalitu, priradili ste ju ku skupine prispievateľov lokality. Tieto priradenia môžete kedykoľvek zmeniť. Členstvo používateľa v skupinách lokality môžete zmeniť pomocou stránky Spravovať používateľov. Musíte byť členom skupiny správcov lokalít pre danú lokalitu, ak chcete používať stránku Spravovať používateľov.

Ak odstránite používateľa zo všetkých skupín lokality, tento používateľ už nemá na lokalite žiadne práva.

Priradenie používateľa k inej skupine lokality

 1. Na hornom navigačnom paneli skúšobnej lokality kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. Na stránke Nastavenie lokality kliknite v časti Spravovanie na položku Spravovať používateľov.

 3. Na stránke Spravovať používateľov začiarknite políčko vedľa Márie Novákovej (alebo používateľa, ktorého ste vytvorili).

 4. Kliknite na položku Upraviť skupinu lokality pre vybratých používateľov.

 5. V oblasti Členstvo v skupine lokality začiarknite políčko vedľa položky Webový dizajnér a zrušte začiarknutie políčka vedľa položky Prispievateľ.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Mária Nováková je teraz členom skupiny dizajnérov lokality a môže vytvárať zoznamy alebo meniť lokalitu podľa potreby.

Nastavenie povolení používateľov pre zoznam alebo knižnicu dokumentov

Vaša lokalita obsahuje zoznam odmien – zoznam udeľovaných výhod, ktoré majú motivovať predajcov, aby dosahovali výnosy. Je potrebné zabezpečiť tento zoznam tak, aby len Mária Nováková mohla pridať, zmeniť alebo odstrániť odmeny, ale tiež sa musíte uistiť, že všetci ostatní môžu zoznam zobraziť.

Pomocou službu Windows SharePoint Services môžete nastaviť určité povolenia pre zoznam alebo knižnicu dokumentov oddelene od zvyšnej časti webovej lokality. Môžete odstrániť používateľov, ktorí by nemali mať prístup k zoznamu, a pridať iba tých, ktorí by ho mali mať.

Napríklad v predvolenom nastavení môžu členovia skupiny prispievateľov lokality zobraziť, vložiť, upravovať a odstraňovať položky v zoznamoch a knižniciach dokumentov. Ak chcete, aby iba traja ľudia mali tieto práva pre zoznam odmien, môžete pre tento zoznam odstrániť povolenia pre skupinu prispievateľov lokality a jednoducho pridať troch používateľov s príslušnými právami.

Povolenie pre zoznam alebo knižnicu dokumentov udelíte používateľom vybratím skutočných povolení, ktoré chcete, aby mali. Takže ak chcete používateľovi umožniť zobrazovať položky, kliknete na položku Zobraziť položky.

Povolenia na jeden zoznam alebo knižnicu dokumentov sa spravujú priamo z daného zoznamu alebo knižnice dokumentov. Používateľov zoznamu alebo knižnice dokumentov môžete pridať alebo odstrániť bez toho, aby ste ich pridali alebo odstránili z celej lokality.

Ak k zoznamu alebo knižnici dokumentov pridáte používateľa, ktorý ešte nie je členom lokality, používateľ sa pridá na lokalitu, ale priradí sa ku skupine hostí lokality. Táto špeciálna skupina lokality sa používa len na udelenie povolení používateľom pre konkrétny zoznam alebo knižnicu dokumentov, ale neprideľuje žiadne ďalšie práva na lokalitu ako celok. Členom skupiny hostí lokality sa pri prezeraní zoznamu alebo knižnice dokumentov zobrazuje ľavý a horný navigačný panel.

Priradenie povolení používateľovi pre zoznam alebo knižnicu

 1. Na paneli Rýchle spustenie na domovskej stránke skúšobnej lokality kliknite v časti Zoznamy na položku Odmeny.

 2. V zozname Akcie kliknite na položku Upraviť nastavenie a stĺpce.

 3. Na stránke Prispôsobiť odmeny kliknite v časti Všeobecné nastavenie na položku Zmena povolení pre tento zoznam.

 4. Na paneli nástrojov kliknite na položku Pridať používateľov.

 5. V časti Krok č. 1: Vybrať používateľov zadajte v oblasti Používatelia do textového poľa adresu maria@contoso.com, aby ste pridali Máriu Novákovú, alebo zadajte e-mailovú adresu alebo adresu DOMÉNA\meno používateľa pre používateľa, ktorého ste predtým pridali.

 6. V časti Krok č. 2: Vybrať povolenia kliknite v časti Skupiny lokality na položku Zobraziť, vložiť, upraviť, odstrániť položky; zmeniť nastavenia zoznamu a potom kliknite na položku Ďalej.

 7. V časti Krok č. 3: Potvrdiť používateľov overte správnosť e-mailovej adresy, mena používateľa a zobrazovaného mena pre Máriu Novákovú (alebo iného vášho používateľa).

 8. V časti Krok č. 4: Odoslať e-mail zrušte začiarknutie políčka Odoslať nasledujúci e-mail s informáciou o pridaní používateľa.

  Poznámka: Keďže ide o praktické cvičenie, nechcete odoslať e-mail novému používateľovi.

 9. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Hoci predchádzajúce kroky slúžia ako návod na priradenie povolení určitému používateľovi pre jednotlivé zoznamy, rovnaké kroky možno použiť pre knižnicu dokumentov. Jednoducho prejdite na stránku knižnice dokumentov, kliknite na položku Upraviť nastavenie a stĺpce a na stránke Prispôsobiť <názov knižnice dokumentov> kliknite na položku Zmeniť povolenia pre túto knižnicu dokumentov a potom postupujte podľa krokov 4 až 9 uvedených nižšie.

Teraz, keď má Mária Nováková povolenie zmeniť zoznam, musíte zmeniť povolenia skupiny prispievateľov lokality, aby ste im zabránili vykonávať zmeny v zozname. Tak ako je uvedené vyššie, aj tento postup funguje aj pre knižnicu dokumentov.

Zmena povolení zoznamu alebo knižnice pre skupinu lokality

 1. Na stránke Zmeniť povolenia: Odmeny začiarknite políčko Prispievatelia a potom kliknite na položku Upraviť povolenia pre vybratých používateľov.

 2. V časti Vybrať povolenia kliknite na položku Zobraziť položky a potom kliknite na položku OK.

Tak ako je uvedené vyššie, aj tento postup funguje aj pre knižnicu dokumentov.

Navrhované ďalšie kroky

Po dokončení tohto kurzu by ste mali odstrániť skúšobného používateľa, aby ste na svojej lokalite nenechávali fiktívneho používateľa. Ak chcete odstrániť používateľa, na stránke Nastavenie lokality kliknite na položku Spravovať používateľov. Na stránke Spravovať používateľov začiarknite políčko vedľa Márie Kováčovej a potom kliknite na položku Odstrániť vybratých používateľov.

Pravdepodobne budete chcieť odstrániť aj skúšobnú lokalitu, aby ste neplytvali zdrojmi servera. Ak chcete odstrániť lokalitu, na stránke Nastavenie lokality kliknite na položku Prejsť na správu lokality. Na stránke Správa lokality kliknite v časti Správa a štatistika na položku Odstrániť túto lokalitu. Na stránke s potvrdením kliknite na položku Odstrániť.

Nie sú určené na úlohách v tomto kurze sa úplný zoznam úloh správy pre lokality na základe Windows SharePoint Services. Sú len zástupcu typy úloh, ktoré je potrebné vykonať pri spravovaní lokality SharePoint. Ďalšie informácie o spravovaní lokality nájdete v téme Pomocníka. Ďalšie informácie o správe servera alebo serverovej farmy so službou Windows SharePoint Services, pozrite si Príručku správcu pre Windows SharePoint Services.

Spoločnosti, organizácie, produkty, názvy domén, e-mailové adresy, logá, osoby, miesta a udalosti používané ako príklad sú fiktívne. Akákoľvek prípadná podobnosť so skutočnou spoločnosťou, organizáciou, produktom, názvom domény, e-mailovou adresou, logom, osobou, miestami alebo udalosťami je čiste náhodná.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×