Spravovanie portálu Office 365 Video

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Poznámka: Office 365 Video bude nahradený Microsoft Stream. Ďalšie informácie o nové podnikové video služba, ktorá pridá analytických nástrojov na spoluprácu videa a informácie o plánoch prechodu pre aktuálny Office 365 Video zákazníkov nájdete v téme migrovať prúd údajov z Office 365 Video.

Môžete spravovať portálu Office 365 Video prispôsobiť pre vašu organizáciu. Uvádzame postupy pri spravovaní portálu Office 365 Video, ktoré môžete vykonávať iba v prípade, že ste správca videí:

Informácie o vytváraní kanálov a nahrávaní videí nájdete v téme Vytvorenie a spravovanie kanála na portáli Office 365 Video.

Ak chcete spravovať nastavenie portálu Office 365 Video, otvoríte stránku nastavení portálu Office 365 Video.

Ak chcete otvoriť stránku nastavení portálu Office 365 Video

 1. Prihláste sa v Office 365 ako používateľ, ktorý má v Office 365 Video povolenie správcu videí. Informácie o povolení správcu videí nájdete v časti Zmena povolení správcu portálu Office 365 Video nižšie v tomto článku.

 2. Prejdite na portál Office 365 Video tak, že vyberiete Office 365spúšťač aplikácie Ikona spúšťača aplikácií v službách Office 365 , a potom vyberte videá.

  Spúšťač aplikácií služieb Office 365

  Nedarí sa vám nájsť aplikáciu, ktorú hľadáte? Ak chcete zobraziť abecedný zoznam aplikácií služieb Office 365, ktoré máte k dispozícii, v spúšťači aplikácií vyberte položku Všetky aplikácie. Potom môžete vyhľadať konkrétnu aplikáciu.

 3. V hornom navigačnom paneli portálu Office 365 Video vyberte možnosť Domov.

  Tlačidlo Domov na hornom navigačnom paneli portálu Office 365 Video
 4. Na pravej strane na hornom navigačnom paneli vyberte možnosť Nastavenia videoportálu.

  Video portálu ponuky s nastavením portálu

Správca videí v Office 365 Video rozhoduje o tom, kto má členstvo v dvoch typoch skupín správcov portálu Office 365 Video:

 • Správcovia videí.    Používatelia a skupiny zabezpečenia s povolením správcu videí môžu vykonávať postupy popísané v tomto článku. Správcovia nájomníkov služby SharePoint Online pre vašu organizáciu majú predvolene povolenie správcu videí.

 • Správcovia kanálov.    Používatelia a skupiny zabezpečenia s povolením správcu kanálov môžu vytvárať nové kanály. Predvolene má povolenie správcu kanálov každý vo vašej organizácii. Správca videí to však môže zmeniť tak, aby mali povolenie správcu kanálov len určití ľudia.

  Dôležité: Správca kanálov nemusí mať povolenie na úpravu alebo zobrazovanie niektorého konkrétneho kanála. Tvorca kanála má povolenie na úpravu daného kanála, ktoré môže dať aj ostatným ľuďom. Ak sú napríklad používateľ A aj používateľ B správcami kanálov a používateľ A vytvorí kanál, používateľ A (a všetci ostatní používatelia, ktorým používateľ A dal povolenie na úpravu daného kanála) rozhoduje o tom, či môže používateľ B daný kanál upravovať alebo zobrazovať. Ďalšie informácie nájdete v časti Zmena povolení kanála v téme Vytvorenie a spravovanie kanála na portáli Office 365 Video.

Zmena povolení správcu portálu Office_365_Video

 1. Otvorte stránku nastavenia videa portálu. Informácie o postupe nájdete v téme predchádzajúceho postupu, Otvorte stránku nastavení portálu Office 365 Video.

 2. Na ľavej navigačnej table vyberte položku Povolenia.

  Stránka nastavení kanála portálu – povolenia
 3. Do poľa Správcovia videí zadajte používateľov alebo skupiny zabezpečenia, ktorým chcete udeliť povolenie správcu videí.

 4. Do poľa Správcovia kanálov zadajte používateľov alebo skupiny zabezpečenia, ktorým chcete udeliť povolenie správcu kanálov.

Môžete vybrať videá a kanály, ktoré chcete umiestniť do popredia na domovskej stránke portálu Office 365 Video. Na domovskej stránke portálu môžete umiestniť do popredia až päť videí a tri kanály.

Poznámka: Do popredia na domovskej stránke portálu vyberte videá, ktoré môže zobrazovať každý vo vašej organizácii. Videá preto vyberajte z kanálov, ktoré môžu zobrazovať všetci. Ak video, ktoré chcete vybrať do popredia, nemôžu zobraziť všetci, dlaždica zvýraznenia na domovskej stránke portálu sa môže zobrazovať prázdna. Informácie o povolení na zobrazenie kanála nájdete v časti Zmena povolení kanála v téme Vytvorenie a spravovanie kanála na portáli Office 365 Video.

Videí do popredia na domovskej stránke portálu Office_365_Video

 1. Otvorte stránku nastavenia videa portálu. Informácie o postupe nájdete v téme Otvorte stránku nastavení portálu Office 365 Video v tomto článku.

 2. Na ľavej navigačnej table vyberte položku Vybrané.

  Stránka nastavení kanála portálu – zvýraznenie
 3. V časti Vybrané videá vyberte dlaždicu zvýraznenia, napríklad Vybrané 1.

 4. V zobrazenom dialógovom okne vyhľadajte video, ktoré chcete umiestniť do popredia, alebo naň prejdite.

  Poznámka: Nedávno nahraté video možno umiestniť do popredia až po jeho indexovaní vyhľadávaním, keď je na portáli všeobecne k dispozícii na prehrávanie. Ak sa video, ktoré chcete umiestniť do popredia, nezobrazuje, skúste to znova trochu neskôr.

 5. Vyberte dlaždicu videa, ktoré chcete umiestniť do popredia.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

 7. (Voliteľné) Zopakujte kroky 3 až 6 tohto postupu pre ostatné dlaždice zvýraznenia.

  Ak chcete na dlaždicu zvýraznenia umiestniť iné video, vyberte dlaždicu zvýraznenia a iné video.

Do popredia kanály na domovskej stránke portálu Office_365_Video

 1. Otvorte stránku nastavenia videa portálu. Informácie o postupe nájdete v téme Otvorte stránku nastavení portálu Office 365 Video v tomto článku.

 2. Na ľavej navigačnej table vyberte položku Vybrané.

 3. V časti Vybrané kanály vyberte z rozbaľovacích zoznamov až 3 kanály, ktoré chcete umiestniť do popredia.

 4. Vyberte tlačidlo Uložiť.

Je možné prepojiť na smernicu o vašej organizácii videa na Hlavná ponuka domovskej stránke Office 365 Video portálu. "Nahrať pokyny" prepojenie môžete pridať aj do hlavnej ponuky nahrať stránky.

Dodržiavanie videa služieb Office 365

Pridanie pokynov do portálu Office 365 Video

 1. Otvorte stránku nastavenia videa portálu. Informácie o postupe nájdete v téme Otvorte stránku nastavení portálu Office 365 Video v tomto článku.

 2. Na ľavej navigačnej table vyberte položku odkazy na smernicu.

 3. Na table prepojenie na smernicu o vašej organizácie pre služby Office 365, zadajte URL adresu vašej pokyny na tlačidlo Pridať "Video pokyny" na domovskej stránke a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

Ak chcete pridať "pokyny na odovzdanie" prepojenie na portál Office_365_Video nahrať stránky

 1. Otvorte stránku nastavenia videa portálu. Informácie o postupe nájdete v téme Otvorte stránku nastavení portálu Office 365 Video v tomto článku.

 2. Na ľavej navigačnej table vyberte položku odkazy na smernicu.

 3. Na table prepojenie na smernicu o vašej organizácie pre služby Office 365, zadajte URL adresu vašej pokyny na Pridanie tlačidla "Nahrať pokyny" na strane nahrať a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

Ak vaša organizácia nechce používať Office 365 Video alebo na jeho používanie ešte nie je pripravená, správca nájomníkov služby SharePoint Online ho môže vypnúť. Po vypnutí nemá k portálu Office 365 Video prístup nikto z vašej organizácie (ani správcovia videí pre Office 365 Video) a v Office 365 sa naň nezobrazuje žiadne prepojenie. Správca nájomníkov služby SharePoint Online ho môže znova zapnúť, keď ho bude chcieť vaša organizácia používať. Portál Office 365 Video môžete chcieť mať vypnutý, kým sa napríklad nerozhodnete, či chcete používať vopred nakonfigurovaný kanál Komunita a aké povolenia na úpravu a zobrazovanie preň chcete nastaviť, prípadne kým nevytvoríte iné kanály a nenahráte do nich videá. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie a spravovanie kanála na portáli Office 365 Video.

Ak chcete zakázať alebo opätovne povoliť Office 365 Video

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 ako globálny správca alebo správca SharePointu.

 2. Vyberte ikonu spúšťača aplikácií Ikona spúšťača aplikácií v službách Office 365 v ľavom hornom rohu a vyberte položku Správca. Otvoríte tým Centrum spravovania služby Microsoft 365. (Ak sa nezobrazuje dlaždica Správca, nemáte v organizácii povolenia správcu služby Microsoft 365.)

 3. Na ľavej table vyberte položky Centrá spravovania > SharePoint.

 4. Na ľavej table vyberte položku Nastavenia.

 5. V časti Služba vysielanie videa, vyberte možnosť vypnúť vysielanie videí prostredníctvom služieb Azure Media a vypnúť Video Portal alebo Zapnúť vysielanie videí prostredníctvom služieb Azure Media a zapnúť Video Portal.

  Vypnutie nastavenia portálu Office 365 Video v centre spravovania SharePointu Online

  Poznámka: Ak vypnete Office 365 Video, Video prepojenia na hornom navigačnom paneli Office 365 alebo na ikonu Video v Office 365spúšťač aplikácie aj naďalej nebudú zobrazovať, počas zmeny sa prenesie celého systému. Aj keď odkaz alebo ikonu je stále na očiach, nikto vo vašej organizácii nebude môcť používať Office 365 Video. Ak neaktivujete Office 365 VideoVideo prepojenia na hornom navigačnom paneli Office 365 alebo na ikonu Video v Office 365spúšťač aplikácie sa zobrazia znova.

Pozrite tiež

Informácie o portáli Office 365 Video

Zoznámte sa s portálom Office 365 Video

Vytvorenie a spravovanie kanála na portáli Office 365 Video

Podporované videoformáty na portáli Office 365 Video

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×