Spravovanie nastavení lokality SharePoint

Spravovanie nastavení lokality SharePoint

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Po vytvorení lokality v SharePoint Online alebo SharePoint Server, môžete vykonať zmeny nastavenia, informácie a povolenia pre lokalitu. Popisy tu sú založené na lokalitách SharePoint ukazovateľov výkonu pomocou súčasti štandardného používateľského rozhrania. Ak vlastník lokality alebo designer radikálne zmenil vzhľad, sa nezobrazuje to isté tu. Ďalšie informácie nájdete v téme správca SharePoint.

Poznámky: 

Tu je postup na Zmena loga, názvu a iných nastavení SharePoint Online tímu alebo komunikácie lokalít. SharePointOnline klasické skúsenosti alebo SharePoint Server 2016, 2013 a 2010, nájdete na karte 2016 a 2013, 2010. Ak tu používateľského rozhrania nezodpovedá, čo sa vám zobrazuje, v téme Riešenie problémov s nastavenia.

Dôležité: Ak chcete vykonať zmeny logo, názov, popis a ďalšie nastavenia, musíte mať povolenia vlastníka alebo designer na lokalite SharePoint. Ďalšie informácie nájdete v téme Správa povolenia pre lokalitu.

Zmena loga pre lokalitu SharePoint tím alebo komunikácie

SharePoint Online tímových lokalít, ktoré sú prepojené s Office 365 skupiny použite rovnaký ako Office 365 skupinu, do ktorej ste pripojení. Keď zmeníte logo SharePoint pripojené skupiny tímovej lokality, tiež sa zmení loga pre príslušnú Office 365 skupinu. Proces zmeny logo pre SharePoint Online komunikácie lokality alebo SharePoint Online tímových lokalít, ktoré nie je pripojený k Office 365 skupiny je rovnaký. V tomto prípade sa zmení iba loga lokality.

SharePoint Server 2019 tímové lokality a lokality komunikácie nemajú skupiny pripojený k nim, ale používajú rovnakým spôsobom zmeniť logo lokality.

Ak vaše používateľské rozhranie nezodpovedá tohto typu, je v klasickom skúsenosti so službou SharePoint alebo staršej verzii. Zobraziť kartu Server postup na zmenu nastavenia.

Dôležité: Ak chcete zmeniť logo, názov, popis a ďalšie nastavenia, musíte mať povolenia vlastníka alebo designer na lokalite SharePoint. Ďalšie informácie nájdete v téme Správa povolenia pre lokalitu.

 1. Prejdite na lokalitu SharePoint tím alebo komunikácie.

 2. V pravom hornom rohu kliknite na položku Nastavenie Ikona Nastavenia .

 3. Kliknite na položku Informácie o lokalite.

  Informácie o lokalite

 4. Pod logom lokality kliknite na položku Zmeniť.

  Zmena loga lokality tímu alebo komunikácie

 5. Vyhľadajte a vyberte položku nové logo, kliknite na položku Otvoriť,

  Výberom loga v programe Windows Prieskumník

  a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Uloženie zmenené loga

Zmena názvu, popisu, úrovne ochrany osobných údajov a klasifikácie lokality

Dôležité: Ak chcete zmeniť tieto nastavenia musíte mať povolenia vlastníka alebo designer na lokalite SharePoint. Ďalšie informácie nájdete v téme Správa povolenia pre lokalitu.

Tieto nastavenia sú len na skupiny s prepojenými tímovej lokalite.

 1. Prejdite na tímovú lokalitu SharePoint.

 2. V pravom hornom rohu kliknite na položku Nastavenie Ikona Nastavenia .

 3. Kliknite na položku Informácie o lokalite.

  Informácie o lokalite

 4. Zmeňte požadované polia:

  • Názov tímovej lokality (povinné)

  • Popis (voliteľné)

  • Nastavenia ochrany osobných údajov (voliteľné): verejne znamená, že všetci používatelia v organizácii môžete zobrazovať obsah a o členstvo. Súkromná znamená, že členstvo vyžaduje schválenie vlastníkom lokality a iba členovia môžu zobrazovať obsah. Nezobrazuje sa na lokalite komunikácie.

  • Tímové lokality klasifikácie (voliteľné): použiť na klasifikáciu stránok pomocou hodnoty, ako napríklad interné, dôverné, vysoká obchodné vplyv, nízke obchodné vplyv, atď. Tieto hodnoty môžete týkajú citlivosti informácií alebo životného cyklu informácií. Sú určené a vytvorený správcom. Ďalšie informácie nájdete v téme Správa vytvárania lokalít v SharePointe Online. Táto možnosť môže byť k dispozícii na lokalite.

  Panel s informáciami o lokalite SharePoint

Toto sú najčastejšie používané nastavenia pre lokality. Ak chcete zmeniť ďalšie nastavenia a možnosti pre danú lokalitu, kliknite na položku Zobraziť všetky nastavenia lokality. Tým sa otvorí na stránkeNastavenia lokality klasické SharePoint. 

Použitie návrhu lokality

Vyberte lokalitu návrh implementovať konzistentné množiny akcií alebo konfigurácie, napríklad nastavenie motívu, pridania prepojení na navigácii na lokalite alebo vytvorenie zoznamu s určitej množiny stĺpcov a nastavenie lokality.

 • Prejdite na tímovú lokalitu SharePoint.

 • V pravom hornom rohu kliknite na položku nastavenia Ikona Nastavenia > návrhov lokalít.

 • Vyberte návrh, ktorý chcete použiť, a kliknite na tlačidlo použiť na lokalitu.

  Použitie návrhu lokality SharePoint

Správa povolení lokality

Úrovne povolení lokality sú založené na skupinách povolení služby SharePoint. Členovia skupiny povolení služby SharePoint môžu buď navštíviť lokalitu bez vykonávania jej úprav (Návštevníci lokality), upravovať lokalitu (Členovia lokality), alebo mať úplný prístup k lokalite (Vlastníci lokality).

Dôležité: Ak chcete zmeniť tieto nastavenia musíte mať povolenia vlastníka na lokalite SharePoint. Ďalšie informácie nájdete v téme Správa povolenia pre lokalitu.

 1. Prejdite na tímovú lokalitu SharePoint.

 2. V pravom hornom rohu kliknite na položku Nastavenie Ikona Nastavenia .

 3. Kliknite na položku Povolenia lokality.

  Okno Povolenia lokality

Pozvanie ľudí na tímovú lokalitu SharePoint

Aby ľudia prístup na lokalitu, môžete buď pridanie členov do skupiny Office 365 priradeného k lokalite alebo lokality môžete zdieľať s ostatnými používateľmi bez toho, aby ich pridanie do skupiny Office 365. Ďalšie informácie o povolenia pre lokalitu, v téme princípy úrovne povolení v službe SharePoint.

V SharePoint Online, aby ľudia prístup na lokalitu, kliknite na položku pozvať ľudí a vyberte jednu z nasledovných možností:

 • Pridanie členov do skupiny pridať členov do skupiny Office 365 súvisiacich s lokalitou. Toto je preferovaný spôsob. Kliknite na položku pridať členov, zadajte meno alebo e-mailovú adresu a kliknite na tlačidlo Uložiť. Členov zo skupiny Office 365 sa pridajú do skupiny povolení členov lokality SharePoint podľa predvoleného nastavenia a môžete upraviť stránku. Tiež majú úplný prístup k Office 365 skupiny zdroje, ako sú skupinové konverzácie, kalendár, atď.

 • Len zdieľať lokalitu, ak chcete zdieľať lokalitu s inými používateľmi bez ich pridania do skupiny v službách Office 365, ktorá je priradená k lokalite. Zadajte meno alebo e-mailovú adresu, kliknite na šípku nadol, vyberte úroveň povolení služby SharePoint a potom kliknite na položku Pridať. Zdieľaním lokality poskytnete používateľom prístup k lokalite, no neposkytnete im prístup k zdrojom skupiny v službách Office 365, ako sú napríklad skupinové konverzácie, kalendár a ďalšie.

  Pozvanie ľudí na lokalitu SharePoint

V SharePoint Server 2019, kliknite na položku zdieľať lokalitu. Na paneli lokality zdieľať zadajte názov používateľov alebo skupín lokality na zdieľanie.

Panel zdieľanie lokality v SharePointe 2019

Zmena povolení lokality

Ak chcete zmeniť úroveň povolení pre jednotlivca alebo skupinu, kliknite na šípku nadol vedľa úrovne povolení služby SharePoint danej osoby alebo skupiny a vyberte položku Úplný prístup, ak chcete danú osobu alebo skupinu pridať do skupiny Vlastníci lokality, alebo na položku Čítanie, ak ju chcete pridať do skupiny Návštevníci lokality.

Poznámka: Ak chcete zobraziť všetkých členov skupiny v službách Office 365 priradenej k lokalite a ich úrovne povolení služby SharePoint, kliknite na položku členovia v pravom hornom rohu lokality.

Odstránenie povolení lokality

V SharePoint Online, ak chcete odstrániť niekoho, kto nie je členom skupiny Office 365 súvisiacich s lokalitou, kliknite na šípku nadol vedľa položky SharePoint úrovne povolení pre túto skupinu a vyberte položku odstrániť.

Poznámka: Možnosť Odstrániť je k dispozícii len pre osoby alebo skupiny, ktoré nie sú súčasťou skupiny v službách Office 365.

Ak chcete odstrániť niektorého používateľa zo skupiny v službách Office 365 priradenej k lokalite, kliknite na položku členovia v pravom hornom rohu lokality, kliknite na šípku nadol vedľa úrovne povolení daného člena a kliknite na položku Odstrániť zo skupiny.

Odstránenie povolenia lokality

Rozšírené nastavenia povolení

Ak ste vlastníkom lokality, zobrazí sa prepojenie na rozšírené nastavenia povolení, kde môžete konfigurovať ďalšie nastavenia povolení služby SharePoint. Ďalšie informácie nájdete v téme Úrovne povolení v SharePointe.

Ďalšie nastavenia a obmedzenia pre lokalitu SharePoint Online

Riešiť problémy s nastaveniami

 • Najbežnejšie problém s pokus o zmenu nastavení nemá správne povolenia. Ak si nie ste istí, čo sú vaše povolenia, obráťte sa na správcu lokality SharePoint, sieťou alebo služieb Office 365.

 • Ak máte povolenia, nezabudnite verzie služby SharePoint, ktorý používate. Ďalšie informácie nájdete v téme ktorá verzia SharePoint používam? Ak už máte lokalitu, ktorý bol vytvorený v staršej verzii programu SharePoint Online, pravdepodobne používate klasický vzhľad. Zmena loga, popis alebo ďalšie nastavenia, nájdete na karte Server. Klasické používateľské prostredie služby SharePoint Online používa rovnaké používateľské rozhranie nastavenia, ako SharePoint 2016.

Tu je postup na zmeniť logo, názov a ďalšie nastavenia na SharePoint 2016, 2013 alebo 2010. SharePoint Online tímu alebo komunikácie lokalít, v téme karty Online.

Zmena názvu, popisu a loga lokality SharePoint Servera

Ako vlastník alebo používateľ s povoleniami na úplný prístup, môžete zmeniť názov, popis a logo lokality servera SharePoint...

 1. Prejdite na svoju lokalitu.

 2. Kliknite na položku Nastavenie Ikona Nastavenia v pravom hornom rohu alebo na položku Akcie lokality Obrázok tlačidla v ľavom hornom rohu.

 3. Kliknite na položku Nastavenie lokality.

  Možnosť Nastavenie lokality v časti tlačidlo Nastavenia
 4. V časti vzhľad a prostredie kliknite na položku názov, popis a logo. Nastavenie lokality s názov, popis a logo na

 5. Aktualizujte pole Názov. Pridajte alebo upravte voliteľný Popis lokality.

  Stránka nastavení názvu, popisu a loga
  SharePoint 2016
 6. V SharePointe 2016 alebo 2013 v časti Logo a popis vykonajte niektorý z týchto krokov:

  Kliknite na položku Z POČÍTAČA, vyhľadajte obrázok a kliknite na položku Otvoriť.

  Kliknite na položku ZO SHAREPOINTU, vyhľadajte obrázok na lokalite SharePoint a kliknite na položku Vložiť.

  V SharePointe 2010 v časti Logo a popis vložte URL adresu obrázka, ktorý chcete použiť ako logo.

  Stránka nastavení názvu, loga a popisu
  Rovnica
 7. Vyplňte voliteľný popis a alternatívny text. Kliknutím na tlačidlo OK ho uložte.

Správa povolení lokality

Úrovne povolení lokality sú založené na SharePoint povolení skupinám. Členovia skupiny povolení môžete na lokalite bez úpravy (návštevníkom), upraviť stránky (členovia lokality), alebo majú úplný prístup k lokalite (vlastníci lokalít).

Používateľom môžete poskytnúť prístup k lokalite pridaním členov do skupiny, ktorá je priradená k lokalite (preferovaný spôsob), alebo zdieľaním lokality s inými používateľmi bez ich pridania do skupiny.

Ak chcete pozvať ľudí na vašu lokalitu, môžete pozvať iných ľudí, ktorí používajú na tlačidlo zdieľať lokality. Ďalšie informácie nájdete v téme Zdieľanie lokality.

Ak chcete pridať ľudí so skupinou, môžete vytvoriť skupinu alebo použiť už existujúcu a pridať do nej členov. Skupiny poskytujú rôzne úrovne povolení, ktoré majú všetci členovia skupiny, a preto umožňujú jednoduchšie spravovanie viacerých používateľov a prístupu, ktorý im je poskytnutý. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytváranie a správa sharepointových skupín.

Zmena povolení lokality

Ak chcete zmeniť úroveň povolení pre jednotlivca alebo skupinu, kliknite na šípku nadol vedľa úrovne povolení danej osoby alebo skupiny a vyberte položku Úplný prístup, ak chcete danú osobu alebo skupinu pridať do skupiny Vlastníci lokality, alebo na položku Čítanie, ak ju chcete pridať do skupiny Návštevníci lokality.

Poznámka: Ak chcete zobraziť všetkých členov skupiny v službách Office 365 priradenej k lokalite a ich úrovne povolení, kliknite na položku členovia v pravom hornom rohu lokality.

Odstránenie povolení lokality

Ak chcete odstrániť niektorého používateľa zo skupiny priradenej k lokalite, postupujte takto:

 1. Prejdite na svoju lokalitu.

 2. Kliknite na položku Nastavenie Ikona Nastavenia v pravom hornom rohu alebo na položku Akcie lokality Obrázok tlačidla v ľavom hornom rohu.

 3. Kliknite na položku Nastavenie lokality.

  Možnosť Nastavenie lokality v časti tlačidlo Nastavenia
 4. V časti Používatelia a povolenia kliknite na položku Povolenia pre lokalitu.

  Položka ponuky Používatelia a povolenia
 5. V časti Povolenia lokality kliknite na skupinu, z ktorej chcete odstrániť člena.

 6. Vyberte používateľa, ktorého chcete odstrániť.

 7. Kliknite na položku Akcie a potom na položku Odstrániť používateľov zo skupiny.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

Rozšírené nastavenia povolení

Ďalšie informácie o fungovaní povolení a možných nastaveniach nájdete v téme Úrovne povolení v SharePointe.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×