Spravovanie nadradenosti pravidla podmieneného formátovania

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Ak chcete vytvoriť viac pravidiel podmieneného formátovania pre rozsah buniek, pomáha pochopiť, v akom poradí tieto pravidlá vyhodnotia, čo sa stane, keď dve alebo viaceré pravidlá v rozpore, ako kopírovanie a prilepenie ovplyvniť vyhodnotenie pravidla, ako zmeniť poradie, v ktorých pravidlá sa vyhodnocujú a kedy zastaviť vyhodnocovanie.

Všetky pravidlá podmieneného formátovania môžete vytvárať, upravovať, odstraňovať alebo zobrazovať pomocou dialógového okna Správca pravidiel podmieneného formátovania. (Na karte Domov kliknite na položku Podmienené formátovanie a potom na položku Spravovať pravidlá.)

Podmienené formátovanie ponuka s spravovať pravidlá zvýraznená

Keď sa na rozsah buniek aplikujú aspoň dve pravidlá podmieneného formátovania, tieto pravidlá sa uplatňujú podľa ich nadradenosti v poradí (zhora nadol), v akom sú zobrazené v tomto dialógovom okne.

Nižšie je uvedený príklad s dátumami uplynutia platnosti na identifikačných štítkoch. Tie štítky, ktorým vyprší platnosť do 60 dní, ale ešte sú platné, chceme označiť žltou farbou pozadia a štítky s vypršanou platnosťou chceme označiť červenou farbou pozadia.

Podmienene formátované údaje

V tomto príklade sú bunky s identifikačnými číslami zamestnancov, ktorým do 60 dní vyprší platnosť certifikácie, formátované nažlto a identifikačné čísla zamestnancov s vypršanou platnosťou certifikácie sú formátované načerveno. Pravidlá sú zobrazené na nasledujúcom obrázku.

Pravidlá podmieneného formátovania

Prvé pravidlo (ktorý, ak má hodnotu True, nastaví na červenú farbu pozadia bunky) testy ako dátum hodnotu v stĺpci B proti aktuálny dátum (získané kliknutím použiť vo vzorci funkciu dnes ). Priraďte vzorec prvú hodnotu údajov v stĺpci B, ktorá je B2. Vzorec pre toto pravidlo je = B2 < dnes(). Tento vzorec testuje bunky v stĺpci B (B2:B15 buniek). Ak na hodnotu True, jeho zodpovedajúcu bunku v stĺpci A výsledok získaný výpočtom vzorca na ľubovoľnú bunku v stĺpci B (napríklad A5 zodpovedá B5; A11 zodpovedá B11), potom je naformátovaný na červenej farby pozadia. Po všetky bunky, ktoré sú uvedené v časti vzťahuje sa na vyhodnocujú s týmto pravidlom prvý, sa testuje druhé pravidlo. Tento vzorec skontroluje, či sú hodnoty v stĺpci B menej ako 60 dní od aktuálneho dátumu (napríklad Predpokladajme, že je dnešný dátum 8/11/2010). Do bunky B4, 10/4/2010 je menej ako 60 dní od dnešného dňa, takže vyhodnotí ako True, a je naformátovaný farbou žltom pozadí. Vzorec pre toto pravidlo je = B2 < TODAY () + 60. Ľubovoľnú bunku, ktorá bola prvý formátovaný červená najvyššie pravidlo v zozname nezostane sám.

Pravidlo umiestnené v zozname vyššie je nadradené pravidlu umiestnenému v zozname nižšie. Predvolene sa nové pravidlá vždy pridávajú na začiatok zoznamu, a preto majú vyššiu dôležitosť, je teda vhodné sledovať ich poradie. Poradie nadradenosti však môžete zmeniť v dialógovom okne pomocou šípok Posunúť nahor a Posunúť nadol.

Šípky Posunúť nahor a Posunúť nadol

Pre rozsah buniek môžete mať viac pravidiel podmieneného formátovania, ktoré sa vyhodnotia ako True. Postup ako sú pravidlá používané, najprv keď si neodporujú a potom keď si odporujú:

Keď si pravidlá neodporujú     Ak napríklad jedno pravidlo formátuje bunku tučným písmom a ďalšie pravidlo formátuje tú istú bunku červenou farbou, bunka bude naformátovaná tučným písmom a červenou farbou. Pretože medzi obomi formátovaniami nie je rozpor, budú použité obe pravidlá.

Keď sú pravidlá v rozpore     Pomocou jedného pravidla sa napríklad nastaví farba písma bunky na červenú a pomocou ďalšieho pravidla sa nastaví farba písma bunky na zelenú. Keďže sú tieto dve pravidlá v konflikte, môže sa použiť iba jedno. Použije sa to pravidlo, ktoré je nadradenejšie (je umiestnené vyššie v zozname v dialógovom okne).

Počas upravovania hárka môžete kopírovať a priliepať hodnoty buniek, ktoré majú podmienené formátovania, vypĺňať rozsah buniek podmieneným formátovaním alebo použiť funkciu Kopírovať formát. Tieto operácie môžu ovplyvniť nadradenosť pravidiel podmieneného formátovania nasledujúcim spôsobom: pre cieľové bunky sa vytvorí nové pravidlo podmieneného formátovania založené na zdrojových bunkách.

Ak do hárka otvoreného v ďalšej inštancii programu Excel (ďalší proces Excel.exe spustený súbežne v počítači) skopírujete a prilepíte hodnoty buniek, ktoré majú podmienené formátovanie, v druhej inštancii sa nevytvorí žiadne pravidlo podmieneného formátovania a formátovanie sa do danej inštancie neskopíruje.

Pre rozsah buniek, ak pravidlo formátovania vyhodnotí ako True, má prednosť pred existujúce manuálne formátovanie. Použiť manuálne formátovanie pomocou tlačidiel v skupine písmo na karte domov (Excelu 2016 a 2013) alebo skupina bunky na karte domov (Excel 2010 a 2007). Ak chcete odstrániť pravidlo podmieneného formátovania, manuálne formátovanie rozsahu buniek zostane.

Manuálne formátovanie sa nezobrazí v dialógovom okne Správca pravidiel podmieneného formátovania ani sa nepoužije na definovanie nadradenosti.

Ak chcete zabezpečiť spätnú kompatibilitu s verziami programu Excel staršími ako Excel 2007, môžete začiarknuť políčko Zastaviť, ak je splnená podmienka v dialógovom okne Spravovanie pravidiel. Takto môžete simulovať, ako sa bude podmienené formátovanie zobrazovať v starších verziách programu Excel, ktoré nepodporujú viac ako tri pravidlá podmieneného formátovania alebo viac pravidiel použitých pre rovnaký rozsah.

Ak ste napríklad pre rozsah buniek nastavili viac ako tri pravidlá podmieneného formátovania a používate verziu programu Excel staršiu ako verzia Excel 2007, uvedená verzia programu Excel sa bude správať nasledovne:

 • Vyhodnotia sa len prvé tri pravidlá.

 • Použije sa prvé pravidlo podľa nadradenosti, ktoré sa vyhodnotí ako True.

 • Ignorujú sa pravidlá, ktoré sa nachádzajú v hierarchii pod pravdivým pravidlom, aj keď sú pravdivé.

Nasledujúca tabuľka sumarizuje všetky možné podmienky pre prvé tri pravidlá:

Ak pravidlo

Je

A ak pravidlo

Je

A ak pravidlo

Je

Potom

Jedna

TRUE

Dva

TRUE alebo FALSE

Tri

TRUE alebo FALSE

Použije sa pravidlo jedna a pravidlá dva a tri sa ignorujú.

Jedna

FALSE

Dva

TRUE

Tri

TRUE alebo FALSE

Použije sa pravidlo dva a pravidlo tri sa ignoruje.

Jedna

FALSE

Dva

FALSE

Tri

TRUE

Použije sa pravidlo tri.

Jedna

FALSE

Dva

FALSE

Tri

FALSE

Nepoužijú sa žiadne pravidlá.

Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Zastaviť, ak je splnená podmienka, ak chcete zmeniť predvolené správanie:

 • Ak chcete vyhodnotiť len prvé pravidlo, začiarknite políčko Zastaviť, ak je splnená podmienka pre prvé pravidlo.

 • Ak chcete vyhodnotiť len prvé a druhé pravidlo, začiarknite políčko Zastaviť, ak je splnená podmienka pre druhé pravidlo.

Začiarkavacie políčko Zastaviť, ak je splnená podmienka nie je dostupné, ak pravidlo nastavuje formát pomocou údajového pruhu, farebnej mierky alebo skupiny ikon.

Úprava nadradenosti pravidla podmieneného formátovania

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Spravovanie pravidiel.

  Podmienené formátovanie ponuka s spravovať pravidlá zvýraznená

  Pravidlá podmieneného formátovania pre aktuálny výber sa zobrazujú, vrátane typ pravidla, formátu, rozsahu buniek pravidlo platí pre a Zastaviť, ak je splnená podmienka.

  Ak požadované pravidlo nenájdete, skontrolujte, či je v zozname Zobraziť pravidlá formátovania pre vybratý správny rozsah buniek, hárok, tabuľka alebo zostava kontingenčnej tabuľky.

 2. Vyberte pravidlo. Súčasne môže byť vybraté iba jedno pravidlo.

 3. Posunúť vybraté pravidlo v nadradenosti, kliknite na položku Posunúť nahor. Premiestniť vybraté pravidlo nadradenosti, kliknite na položku Posunúť nadol.

  Šípky Posunúť nahor a Posunúť nadol

 4. Voliteľne môžete zastaviť vyhodnocovanie na špecifickom pravidle začiarknutím políčka Zastaviť, ak je splnená podmienka.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Pozrite tiež

Pridanie, zmena alebo odstránenie podmieneného formátovania

Kopírovanie podmieneného formátovania

Odstránenie podmieneného formátovania

Použitie vzorca na podmienené formátovanie

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×