Office
Prihlásenie

Spravovanie lokalít wiki

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Na spravovanie väčšiny nastavení lokality wiki je potrebné povolenie na spravovanie lokality. Vo väčšine prípadov to znamená byť členom skupiny vlastníkov lokality alebo mať úroveň povolenia Úplný prístup.

Obsah tohto článku

Prehľad

Nastavenie jedinečných povolení

Práca s skupiny lokality SharePoint

Pridanie používateľov do stránky wiki

Zastaviť dedenie povolení z nadradenej lokality

Nastavte jedinečné povolenia stránky wiki

Zobraziť všetky stránky wiki

Obnovenie predchádzajúcej verzie stránky wiki

Pozrite si tému, ktoré stránky sú prepojené na aktuálnu stranu

Odstrániť nežiaduce strany

Prehľad

Ak chcete umožniť iným osobám zobrazovať a prispievať na lokalitu wiki, musíte im dať prístup k lokalite alebo ku knižnici, kde sú stránky wiki uložené. Mali by ste tiež uvážiť, komu chcete povoliť prispievať na lokalitu wiki a komu chcete umožniť upravovať lokalitu wiki. Môže byť napríklad potrebné poskytnúť širší prístup k lokalite wiki ako k zvyšku vašej lokality. Alebo naopak, možno budete chcieť obmedziť prístup k lokalite wiki len na niekoľko osôb.

Ak je vaša lokalita wiki knižnicou stránok wiki na vašej tímovej lokalite a na lokalite wiki bude pracovať rovnaká skupina osôb, môžete sa rozhodnúť pre dedenie povolení. Ak potrebujete poskytnúť prístup väčšej, menšej alebo inej skupine osôb ako k vašej lokalite, použite jedinečné povolenia. Efektívny spôsob spravovania povolení pre viacerých používateľov predstavuje použitie skupín lokality SharePoint.

Poznámka: V tomto článku sa predpokladá, že wiki je knižnica stránok wiki alebo podnikovej lokality wiki. Ak wiki bola vytvorená na tímovej lokalite, vaše stránky wiki možno v knižnici stránok, ak knižnice stránok wiki samostatné nikdy bol vytvorený. V tomto prípade wiki je prakticky celý tímovej lokality a postupy pri spravovaní povolenia sa spustí v ponuke Akcie lokality na lokalite.

Nastavenie jedinečných povolení

Ak chcete nastaviť jedinečné povolenia, porušíte vzťah dedičnosti k lokalite. Ak chcete overiť vzťah dedičnosti knižnice stránky wiki, prejdite do knižnice, kde sú uložené stránky wiki, kliknite na kartu Stránka a potom na položku Povolenia knižnice. Pod pásom s nástrojmi sa zobrazí žltý pruh oznamujúci, či stránka dedí povolenia od nadradeného objektu. V rámci tejto stránky povolení je možné spravovať vzťah dedičnosti. Ak chcete overiť povolenia lokality wiki podniku, použite na to stránku Povolenia lokality, ktorá sa nachádza v položke Nastavenie lokality.

Ak máte otázky týkajúce sa spôsobu nastavenia lokality, obráťte sa na osobu, ktorá nastavuje alebo spravuje vašu lokalitu. Správca ako osoba, ktorá konfiguruje a spravuje server, mohol pre vašu lokalitu nastaviť ďalšie obmedzenia.

Práca so skupinami SharePoint

Skupiny SharePoint umožňujú efektívnejšie spravovať úrovne povolení pre viacerých používateľov. Skupiny SharePoint môžete použiť na priradenie požadovaných úrovní povolení (s výnimkou úrovní povolenia na obmedzený prístup). Môžete vytvoriť aj vlastné úrovne povolení a priradiť ich k skupinám lokality SharePoint.

Ak sú v organizácii používatelia, ktorí potrebujú rovnaké povolenia pre jeden alebo viacero objektov so zabezpečením, ako sú napríklad lokality alebo knižnice, mali by ste vy alebo správca zvážiť vytvorenie skupiny lokality SharePoint (alebo prispôsobenie existujúcej skupiny) pre týchto používateľov. Mohli by ste vytvoriť napríklad skupinu lokality SharePoint pre vedúcich pracovníkov s názvom SharePoint – vedúci pracovníci a ďalšiu skupinu pre analytikov s názvom SharePoint – analytici atď.

K lokalite môžete priradiť aj samostatného používateľa, ak má jedinečné potreby a nepredpokladáte, že bude potrebné priradiť podobnú úroveň viacerým osobám.

Na začiatok stránky

Pridanie používateľov k lokalite wiki

Nasledujúci postup použite na pridanie používateľov do skupiny alebo samostatne do lokality wiki. Ak lokalita wiki dedí povolenia z nadradenej lokality, je potrebné buď k nadradenej lokalite pridať používateľa, alebo zastaviť dedenie povolení na pomocou informácií uvedených v časti Ukončenie dedenia povolení z nadradenej lokality (ďalej v tomto článku).

 1. V lokalite wiki použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Pridanie používateľov do knižnice, kde sú uložené stránky wiki, kliknite na položku stránka kartu na páse s nástrojmi a potom kliknite na položku Povoleniach pre knižnice.

  • Pridanie používateľov do lokality wiki, kliknite na položku Akcie lokality kliknite na položku Nastavenie lokality a potom v časti Používatelia a povolenia, kliknite na položku Povolenia pre lokalitu.

 2. Pridanie ľudí do skupiny alebo udelenie povolenia priamo pre používateľov na lokalite wiki, kliknite na položku Udeliť povolenia.

  Poznámka: Ak wiki dedí povolenia z nadradenej lokality, sa nezobrazí možnosť Udeliť povolenia. Ak chcete pridať používateľa do nadradenej lokality, kliknite na názov lokality žltom paneli hlásení pod pás s nástrojmi.

 3. V dialógovom okne Udeliť povolenia zadajte do poľa Používateľ/Skupiny meno používateľa alebo názov skupiny, ktorú chcete pridať k lokalite wiki.

  Vyhľadajte meno používateľa alebo skupiny, kliknite na položku Prehľadávať ikonu, ktorá vyzerá ako knihy.

 4. Používateľa alebo skupinu môžete overiť kliknutím na ikonu Skontrolovať mená.

 5. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak chcete udeliť povolenia používateľovi priamo, začiarknite políčko pri úrovni povolenia, ktorú chcete priradiť.

  • Ak chcete pridať používateľa do skupiny, vyberte Pridať používateľov do skupiny SharePoint (odporúča sa), a potom vyberte názov skupiny zo zoznamu.

Na začiatok stránky

Ukončenie dedenia povolení z nadradenej lokality

Keď ukončíte dedenie povolení z nadradenej lokality, na vašu lokalitu sa skopírujú skupiny SharePoint a príslušné povolenia z nadradenej lokality. Potom môžete pridať, odstrániť alebo zmeniť povolenia lokality wiki. Ak si nie ste istí spôsobom nastavenia štruktúry povolení alebo nadradenej lokality, možno bude potrebné obrátiť sa na vlastníka alebo správcu nadradenej lokality.

Dôležité: Keď ukončíte dedenie povolení, zmeny vykonané v povoleniach nadradenej lokality už nie je ovplyvní wiki.

 1. V lokalite wiki použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete, aby knižnica stránok wiki nededila povolenia zo svojej nadradenej lokality, na páse s nástrojmi kliknite na kartu Stránka a vyberte možnosť Povolenia knižnice.

  • Ak chcete, aby lokalita wiki nededila povolenia zo svojej nadradenej lokality, v ponuke Akcie lokality vyberte možnosť Povolenia lokality.

 2. Kliknite na tlačidlo Zastaviť povolenia dedenia.

Na žltom paneli hlásení pod pásom s nástrojmi sa zobrazí hlásenie, že knižnica alebo lokalita má jedinečné povolenia.

Na začiatok stránky

Nastavenie jedinečných povolení pre stránku wiki

Ak chcete obmedziť povolenia týkajúce sa stránky wiki, aby ju mohlo upravovať menej používateľov, môžete pre stránku nastaviť jedinečné povolenia.

 1. Na stránke, pre ktorú chcete nastaviť povolenia, kliknite na kartu Stránka na páse s nástrojmi a potom kliknite na tlačidlo Povolenia stránky.

 2. Kliknite na tlačidlo Zastaviť povolenia dedenia.

  Poznámka: Po zastavíte dedenie povolení, zmeny vykonané povolenia knižnica stránok wiki nadradenej už ovplyvní stránky wiki.

 3. Ak chcete upraviť alebo odstrániť povolenia používateľa, vyberte meno používateľa alebo názov skupiny a potom kliknite na príslušnú položku – buď Upraviť povolenia používateľa, alebo Odstrániť povolenia používateľov.

 4. Pridanie ľudí do skupiny alebo udelenie povolenia priamo pre používateľov na stránke wiki, kliknite na položku Udeliť povolenia.

 5. V dialógovom okne Udeliť povolenia zadajte do poľa Používateľ/Skupiny meno používateľa alebo názov skupiny, ktorú chcete pridať k stránke wiki.

  Vyhľadajte meno používateľa alebo skupiny, kliknite na položku Prehľadávať ikonu, ktorá vyzerá ako knihy.

 6. Používateľa alebo skupinu môžete overiť kliknutím na ikonu Skontrolovať mená.

 7. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak chcete udeliť povolenia používateľovi priamo, začiarknite políčko pri úrovni povolenia, ktorú chcete priradiť.

  • Ak chcete používateľa pridať do skupiny, vyberte možnosť Pridať používateľov do skupiny SharePoint (odporúča sa) a potom vyberte zo zoznamu názov skupiny.

Ak sa chcete vrátiť na stránku wiki, ktoré môžete nastaviť povolenia pre, kliknite na tlačidlo Prejsť nahor (vedľa Prehľadávať karty na páse s nástrojmi) a potom kliknite na názov stránky.

Na začiatok stránky

Zobrazenie všetkých stránok lokality wiki

Všetky stánky v rámci lokality wiki je možné zobraziť na jednom mieste, a nie je potrebné každú vyhľadávať v štruktúre lokality wiki. Stránky wiki sú uložené v knižnici, kde ich môžete upravovať podobne ako dokumenty v bežnej knižnici dokumentov.

Na ľubovoľnej stránke lokality wiki kliknite na kartu Stránka na páse s nástrojmi a potom kliknite na tlačidlo Zobraziť všetky stránky.

Ak sa chcete vrátiť na domovskú stránku lokality wiki, kliknite na názov lokality wiki na prepojenie s popisom cesty.

.

Na začiatok stránky

Obnovenie predchádzajúcej verzie stránky wiki

 1. Na stránke wiki, ktorú chcete obnoviť, kliknite na kartu Stránka na páse s nástrojmi a potom kliknite na položku História stránky.

 2. V časti Verzie kliknite na číslo verzie, ktorú chcete zobraziť.

  Tip: Ak si nie ste istí, ktorú verziu budete chcieť, porovnať s verziou zoznam môžete použiť na porovnanie stránky si prezeráte so staršou verziou stránky.

 3. Keď nájdete verziu, ktorú chcete obnoviť, kliknite na položku Obnoviť túto verziu.

Na začiatok stránky

Zobrazenie stránok s prepojením na aktuálnu stránku

Ak sa pokúšate riešiť problém s prepojením alebo určiť, či je stránku možné odstrániť, možno budete chcieť zobraziť stránky s prepojením na aktuálnu stránku wiki.

Na ľubovoľnej stránke lokality wiki kliknite na kartu Stránka na páse s nástrojmi a potom kliknite na tlačidlo Prichádzajúce prepojenia.

Ak sa chcete vrátiť na stránku sú zobrazené, kliknite na tlačidlo Prejsť nahor (vedľa Prehľadávať karty na páse s nástrojmi) a potom kliknite na názov stránky.

Na začiatok stránky

Odstránenie nechcených stránok

S rastom tímovej lokality wiki bude možno tím chcieť odstrániť stránky, ktoré sa už nepoužívajú. Odstránenie nechcených stránok pomôže uvoľniť miesto na serveri a zabráni tomu, aby používatelia omylom vyhľadali a prečítali neaktuálne informácie.

Dôležité: Ako v odstraňovaní ľubovoľný obsah, nezabudnite strany už nie sú potrebné vám poskytlo oddelenie.

 1. Na ľubovoľnej stránke lokality wiki kliknite na kartu Stránka na páse s nástrojmi a potom kliknite na tlačidlo Zobraziť všetky stránky.

 2. Ukážte na názov stránky wiki, ktorú chcete odstrániť, začiarknite políčko, ktoré sa zobrazí vedľa názvu tejto stránky, a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť dokument.

 3. Ak potrebujete odstrániť ďalšie stránky, príslušný postup zopakujte.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×