Office
Prihlásenie

Spravovanie koncových bodov služieb Office 365

Sieťové pripojenie v službách Office 365

6.7.2018Pripojenia k službám Office 365 pozostávajú z vysoko objemových dôveryhodných sieťových požiadaviek, ktoré sú najvýkonnejšie pri odosielaní cez východy s krátkym oneskorením neďaleko používateľa. Niektorým pripojeniam k službám Office 365 môže prospieť optimalizácia pripojenia.

 1. Uistite sa, že zoznam povolení v bráne firewall umožňuje pripojenie koncových bodov služieb Office 365.

 2. Na povolenie internetového pripojenia k zástupným a nepublikovaným cieľom použite infraštruktúru proxy.

 3. Udržiavajte optimálnu konfiguráciu sieťového perimetra.

 4. Zabezpečte si najlepšie pripojenie.

 5. Prečítajte si zásady sieťového pripojenia v službách Office 365, kde získate informácie o zásadách pripojenia na bezpečné spravovanie prenosov služieb Office 365 a o tom, ako získať čo najvyšší výkon.

Pripojenie k službám Office 365 prostredníctvom brán firewall a serverov proxy.

Aktualizácia zoznamov povolení pre odchádzajúcu komunikáciu v bráne firewall

Svoju sieť môžete optimalizovať odoslaním všetkých dôveryhodných sieťových požiadaviek služieb Office 365 priamo cez bránu firewall, pričom sa obídu všetky ďalšie kontroly alebo spracovanie na úrovni paketov. Obmedzuje sa tak pomalý výkon spôsobený časovým oneskorením a znižujú sa požiadavky na kapacitu nárazníka. Najjednoduchším spôsobom, ako vybrať dôveryhodné sieťové požiadavky, je použiť vopred vytvorené súbory PAC na karte Servery proxy vyššie.

Ak brána firewall blokuje odchádzajúce prenosy, bude potrebné zabezpečiť, aby boli všetky IP adresy a názvy FQDN, ktoré sú uvedené v tomto XML súbore označené ako Povinné, súčasťou zoznamu povolených položiek. Rozpoznanie všetkých služieb vyžaduje použitie niektorých služieb tretích strán. Neposkytujeme IP adresy pre služby tretích strán, ako sú poskytovatelia certifikátov, siete na doručovanie obsahu, poskytovatelia DNS a podobne. Na zabezpečenie plnej funkčnosti služieb Office 365 musíte byť schopní dosiahnuť ciele požadované službami Office 365 bez ohľadu na to, koľko informácií o cieli publikujeme.

IP adresy mnohých cieľov nie sú publikované alebo sú označené ako zástupné domény bez konkrétneho úplne kvalifikovaného názvu domény. Ak chcete využívať túto funkciu, musíte dokázať vyriešiť tieto sieťové požiadavky žiadajúce aktuálnu IP adresu a odoslať sieťovú požiadavku cez internet.

Automatizujte proces pomocou brány firewall, ktorá vo vašom mene analyzuje súbor XML a automaticky aktualizuje pravidlá na základe služieb alebo funkcií, ktoré plánujete smerovať priamo cez bránu firewall. Môžete tiež použiť nástroj Azure Range, ktorý zostavila komunita a ktorý slúži na analýzu XML súborov s možnosťami exportovania pre konfiguráciu Cisco XE Route alebo zoznamu ACL, obyčajný text alebo CSV.

Dlhšie vysvetlenie cieľových umiestnení siete nájdete na našej referenčnej lokalite alebo prostredníctvom nášho denníka zmien založeného na technológii RSS, kde sa môžete prihlásiť na odber zmien.

Konfigurácia ciest odchádzajúcich prenosov pomocou súborov PAC

Ak potrebujete spravovať sieťové požiadavky, ktoré sa týkajú služieb Office 365, ale nemajú poskytnutú IP adresu, použite súbory PAC alebo WPAD. Sieťové požiadavky odoslané prostredníctvom servera proxy alebo nárazníkového zariadenia zvyčajne spôsobujú dlhšie oneskorenie. Hoci overovanie servera proxy si vyberá najvyššiu daň, ostatné služby, ako vyhľadávanie reputácie a pokusy o skontrolovanie paketov, môžu spôsobiť zlú používateľskú skúsenosť. Tieto nárazníkové sieťové zariadenia zároveň potrebujú dostatočnú kapacitu na spracovanie všetkých sieťových požiadaviek. V prípade priamych sieťových požiadaviek služieb Office 365 odporúčame obísť infraštruktúru servera proxy a infraštruktúru kontroly.

Jeden z našich súborov PAC použite ako východiskový bod, pomocou ktorého určíte, ktoré sieťové prenosy sa odošlú na server proxy a ktoré sa odošlú do brány firewall. Ak ešte len začínate používať súbory PAC alebo WPAD, prečítajte si tento príspevok o nasadení súborov PAC od jedného z našich konzultantov pre Office 365. Súbory potom na začiatok skontrolujte a upravte tak, aby sa hodili do vášho prostredia.

Súbory PAC aktualizované 10. 7. 2018.

Prvý príklad znázorňuje náš odporúčaný postup pri správe koncových bodov výhradne cez internet. Obchádza server proxy pre cieľové umiestnenia služieb Office 365, ktoré majú publikované IP adresy, a odosiela zostávajúce sieťové požiadavky do brány firewall.

Zlomok kódu:

// JavaScript source code

//July 2018 - Updates go live 1st August2018
//This PAC file contains all FQDNs needed for all services and splits the traffic between those which Microsoft can provide IPs for (so can be sent through a managed firewall with conditional access if desired) and those which IPs cannot be provided for, so need to go to an unrestricted proxy or egress. 
//Due to the use of wildcards, some extra logic is provided to send traffic to the proxy before a 'direct' wildcard is hit.
//Includes Core ProPlus URLs but not Office Mobile/IPAD/IOS/ANDROID fqdns from https://support.office.com/en-gb/article/Network-requests-in-Office-365-ProPlus-eb73fcd1-ca88-4d02-a74b-2dd3a9f3364d
//Every Effort is made to ensure 100% accuracy but this PAC should be used as an example and cross-checked with your needs and the Office 365 URL & IP page
//Intended only for Worldwide Office 365 instances, which the vast majority of customers will be using

function FindProxyForURL(url, host)
{
  // Define proxy server
  var proxyserver = "PROXY 10.10.10.10:8080";
  var proxyserver2 = "PROXY 10.10.10.11:8080";
  // Make host lowercase
  var lhost = host.toLowerCase();
  host = lhost;

  //Catch explicit FQDNs which need the proxy but are covered under wildcarded FQDNs which have IPs. This has to be done first before the wildcard is hit

  if ((shExpMatch(host, "quicktips.skypeforbusiness.com"))  
    || (shExpMatch(host, "*.um.outlook.com"))
    || (shExpMatch(host, "r3.res.office365.com"))
    || (shExpMatch(host, "r3.res.outlook.com"))
    || (shExpMatch(host, "r4.res.office365.com"))
    || (shExpMatch(host, "xsi.outlook.com"))
    || (shExpMatch(host, "r1.res.office365.com")))


  {
    return proxyserver;
  }
    //Send FQDNs which Microsoft provide IPs for direct, so they can be sent via a firewall

  else if ((isPlainHostName(host))
  || (shExpMatch(host, "*.aria.microsoft.com"))  
  || (shExpMatch(host, "*.dc.trouter.io"))
  || (shExpMatch(host, "*.lync.com"))
  || (shExpMatch(host, "*.manage.office.com"))
  || (shExpMatch(host, "*.office365.com"))
  || (shExpMatch(host, "*.onenote.com"))
  || (shExpMatch(host, "*.outlook.com"))
  || (shExpMatch(host, "*.outlook.office.com"))
  || (shExpMatch(host, "*.portal.cloudappsecurity.com"))
  || (shExpMatch(host, "*.protection.office.com"))
  || (shExpMatch(host, "*.sharepoint.com"))
  || (shExpMatch(host, "*.skype.com"))
  || (shExpMatch(host, "*.skypeforbusiness.com"))
  || (shExpMatch(host, "*.svc.ms"))
  || (shExpMatch(host, "*.teams.microsoft.com"))
  || (shExpMatch(host, "*.yammer.com"))
  || (shExpMatch(host, "*.yammerusercontent.com"))  
  || (shExpMatch(host, "*broadcast.officeapps.live.com"))
  || (shExpMatch(host, "*excel.officeapps.live.com"))
  || (shExpMatch(host, "*onenote.officeapps.live.com"))
  || (shExpMatch(host, "*powerpoint.officeapps.live.com"))
  || (shExpMatch(host, "*view.officeapps.live.com"))
  || (shExpMatch(host, "*visio.officeapps.live.com"))
  || (shExpMatch(host, "*word-edit.officeapps.live.com"))
  || (shExpMatch(host, "*word-view.officeapps.live.com"))
  || (shExpMatch(host, "admin.microsoft.com"))  
  || (shExpMatch(host, "account.office.net"))
  || (shExpMatch(host, "adminwebservice.microsoftonline.com"))
  || (shExpMatch(host, "agent.office.net"))
  || (shExpMatch(host, "api.login.microsoftonline.com"))
  || (shExpMatch(host, "api.passwordreset.microsoftonline.com"))
  || (shExpMatch(host, "apc.delve.office.com"))
  || (shExpMatch(host, "aus.delve.office.com"))
  || (shExpMatch(host, "autologon.microsoftazuread-sso.com")) 
  || (shExpMatch(host, "becws.microsoftonline.com"))
  || (shExpMatch(host, "browser.pipe.aria.microsoft.com")) 
  || (shExpMatch(host, "can.delve.office.com"))
  || (shExpMatch(host, "ccs.login.microsoftonline.com"))
  || (shExpMatch(host, "ccs-sdf.login.microsoftonline.com"))
  || (shExpMatch(host, "clientconfig.microsoftonline-p.net"))
  || (shExpMatch(host, "clientlog.portal.office.com"))
  || (shExpMatch(host, "companymanager.microsoftonline.com"))
  || (shExpMatch(host, "cus-000.tasks.osi.office.net"))
  || (shExpMatch(host, "delve.office.com"))
  || (shExpMatch(host, "device.login.microsoftonline.com"))  
  || (shExpMatch(host, "ea-000.tasks.osi.office.net"))
  || (shExpMatch(host, "eur.delve.office.com"))
  || (shExpMatch(host, "eus-zzz.tasks.osi.office.net"))
  || (shExpMatch(host, "gbr.delve.office.com"))  
  || (shExpMatch(host, "hip.microsoftonline-p.net"))
  || (shExpMatch(host, "hipservice.microsoftonline.com"))
  || (shExpMatch(host, "home.office.com"))
  || (shExpMatch(host, "ind.delve.office.com"))
  || (shExpMatch(host, "jpn.delve.office.com"))
  || (shExpMatch(host, "kor.delve.office.com"))
  || (shExpMatch(host, "lam.delve.office.com"))
  || (shExpMatch(host, "login.microsoft.com"))
  || (shExpMatch(host, "login.microsoftonline.com"))
  || (shExpMatch(host, "login.microsoftonline-p.com"))
  || (shExpMatch(host, "login.windows.net"))
  || (shExpMatch(host, "logincert.microsoftonline.com"))
  || (shExpMatch(host, "loginex.microsoftonline.com"))
  || (shExpMatch(host, "login-us.microsoftonline.com"))   
  || (shExpMatch(host, "manage.office.com"))
  || (shExpMatch(host, "mobile.pipe.aria.microsoft.com"))
  || (shExpMatch(host, "nam.delve.office.com"))
  || (shExpMatch(host, "neu-000.tasks.osi.office.net"))
  || (shExpMatch(host, "nexus.microsoftonline-p.com"))
  || (shExpMatch(host, "nexus.officeapps.live.com"))
  || (shExpMatch(host, "nexusrules.officeapps.live.com"))
  || (shExpMatch(host, "office.live.com"))
  || (shExpMatch(host, "officeapps.live.com"))
  || (shExpMatch(host, "passwordreset.microsoftonline.com"))
  || (shExpMatch(host, "portal.microsoftonline.com"))
  || (shExpMatch(host, "portal.office.com"))
  || (shExpMatch(host, "protection.office.com"))
  || (shExpMatch(host, "provisioningapi.microsoftonline.com"))
  || (shExpMatch(host, "scsinstrument-ss-us.trafficmanager.net"))  
  || (shExpMatch(host, "scsquery-ss-asia.trafficmanager.net")) 
  || (shExpMatch(host, "scsquery-ss-eu.trafficmanager.net")) 
  || (shExpMatch(host, "scsquery-ss-us.trafficmanager.net"))
  || (shExpMatch(host, "sea-000.tasks.osi.office.net"))  
  || (shExpMatch(host, "stamp2.login.microsoftonline.com"))
  || (shExpMatch(host, "suite.office.net"))  
  || (shExpMatch(host, "tasks.office.com"))
  || (shExpMatch(host, "teams.microsoft.com"))
  || (shExpMatch(host, "testconnectivity.microsoft.com"))
  || (shExpMatch(host, "webshell.suite.office.com"))
  || (shExpMatch(host, "weu-000.tasks.osi.office.net"))
  || (shExpMatch(host, "wus-000.tasks.osi.office.net"))
  || (shExpMatch(host, "www.office.com")))

   
  {
    return "DIRECT";
  }
  else

    // Send all unknown IP traffic to Proxy for unrestricted access. This section is not necessary if you have a catchall for all other traffic to go to an unfiltered proxy. 
    //However the fqdns required, but for which we dont have IPs for, are listed here incase you need an explicit list.

  if     ((shExpMatch(host, "*.aadrm.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.adhybridhealth.azure.com")) 
    || (shExpMatch(host, "*.adl.windows.com"))  
    || (shExpMatch(host, "*.api.microsoftstream.com"))   
    || (shExpMatch(host, "*.assets-yammer.com"))  
    || (shExpMatch(host, "*.azureedge.net"))      
    || (shExpMatch(host, "*.azurerms.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.cloudapp.net"))
    || (shExpMatch(host, "*.entrust.net")) 
    || (shExpMatch(host, "*.geotrust.com"))  
    || (shExpMatch(host, "*.helpshift.com"))  
    || (shExpMatch(host, "*.hockeyapp.net"))  
    || (shExpMatch(host, "*.localytics.com"))  
    || (shExpMatch(host, "*.log.optimizely.com"))  
    || (shExpMatch(host, "*.microsoft.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.microsoftonline.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.microsoftonline-p.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.microsoftonline-p.net"))
    || (shExpMatch(host, "*.msecnd.net"))
    || (shExpMatch(host, "*.msedge.net"))   
    || (shExpMatch(host, "*.msocdn.com")) 
    || (shExpMatch(host, "*.mstea.ms"))  
    || (shExpMatch(host, "*.notification.api.microsoftstream.com")) 
    || (shExpMatch(host, "*.o365weve.com"))   
    || (shExpMatch(host, "*.office.com"))  
    || (shExpMatch(host, "*.office.net"))
    || (shExpMatch(host, "*.omniroot.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.onmicrosoft.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.phonefactor.net"))
    || (shExpMatch(host, "*.public-trust.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.search.production.apac.trafficmanager.net"))
    || (shExpMatch(host, "*.search.production.emea.trafficmanager.net"))
    || (shExpMatch(host, "*.search.production.us.trafficmanager.net"))
    || (shExpMatch(host, "*.secure.skypeassets.com")) 
    || (shExpMatch(host, "*.sfbassets.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.sharepointonline.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.sway.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.symcb.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.teams.microsoft.com")) 
    || (shExpMatch(host, "*.tenor.com")) 
    || (shExpMatch(host, "*.symcd.com"))   
    || (shExpMatch(host, "*.users.storage.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.verisign.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.verisign.net"))
    || (shExpMatch(host, "*.windows.net"))
    || (shExpMatch(host, "*cdn.onenote.net"))
    || (shExpMatch(host, "account.activedirectory.windowsazure.com"))
    || (shExpMatch(host, "ad.atdmt.com"))
    || (shExpMatch(host, "admin.onedrive.com"))
    || (shExpMatch(host, "ajax.aspnetcdn.com"))
    || (shExpMatch(host, "aka.ms"))
    || (shExpMatch(host, "amp.azure.net"))
    || (shExpMatch(host, "api.microsoftstream.com"))
    || (shExpMatch(host, "apis.live.net")) 
    || (shExpMatch(host, "apps.identrust.com")) 
    || (shExpMatch(host, "assets.onestore.ms"))
    || (shExpMatch(host, "auth.gfx.ms"))
    || (shExpMatch(host, "cacerts.digicert.com"))    
    || (shExpMatch(host, "cdn.odc.officeapps.live.com")) 
    || (shExpMatch(host, "cdn.onenote.net"))
    || (shExpMatch(host, "cdn.optimizely.com")) 
    || (shExpMatch(host, "cert.int-x3.letsencrypt.org"))
    || (shExpMatch(host, "client.hip.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "connect.facebook.net"))    
    || (shExpMatch(host, "crl.globalsign.com"))
    || (shExpMatch(host, "crl.globalsign.net"))
    || (shExpMatch(host, "crl.identrust.com"))  
    || (shExpMatch(host, "crl3.digicert.com")) 
    || (shExpMatch(host, "crl4.digicert.com"))
    || (shExpMatch(host, "cus-odc.officeapps.live.com"))       
    || (shExpMatch(host, "cus-roaming.officeapps.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "dc.services.visualstudio.com"))
    || (shExpMatch(host, "domains.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "ea-000.ocws.officeapps.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "ea-roaming.officeapps.live.com"))     
    || (shExpMatch(host, "ecn.dev.virtualearth.net "))  
    || (shExpMatch(host, "eus2-000.ocws.officeapps.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "eus2-roaming.officeapps.live.com"))       
    || (shExpMatch(host, "eus-odc.officeapps.live.com"))     
    || (shExpMatch(host, "eus-www.sway-cdn.com"))
    || (shExpMatch(host, "eus-www.sway-extensions.com"))    
    || (shExpMatch(host, "firstpartyapps.oaspapps.com"))
    || (shExpMatch(host, "g.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "groupsapi2-prod.outlookgroups.ms")) 
    || (shExpMatch(host, "groupsapi3-prod.outlookgroups.ms")) 
    || (shExpMatch(host, "groupsapi4-prod.outlookgroups.ms")) 
    || (shExpMatch(host, "groupsapi-prod.outlookgroups.ms"))  
    || (shExpMatch(host, "isrg.trustid.ocsp.identrust.com"))  
    || (shExpMatch(host, "liverdcxstorage.blob.core.windowsazure.com"))
    || (shExpMatch(host, "management.azure.com"))    
    || (shExpMatch(host, "mem.gfx.ms"))
    || (shExpMatch(host, "mrodevicemgr.officeapps.live.com"))   
    || (shExpMatch(host, "ncus-000.ocws.officeapps.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "ncus-roaming.officeapps.live.com"))        
    || (shExpMatch(host, "neu-000.ocws.officeapps.live.com")) 
    || (shExpMatch(host, "neu-odc.officeapps.live.com"))     
    || (shExpMatch(host, "neu-roaming.officeapps.live.com"))       
    || (shExpMatch(host, "nexus.officeapps.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "nexusrules.officeapps.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "nps.onyx.azure.net"))
    || (shExpMatch(host, "ocsa.officeapps.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "ocsp.digicert.com"))
    || (shExpMatch(host, "ocspx.digicert.com"))
    || (shExpMatch(host, "ocsp.globalsign.com"))
    || (shExpMatch(host, "ocsp.int-x3.letsencrypt.org"))
    || (shExpMatch(host, "ocsp.msocsp.com"))    
    || (shExpMatch(host, "ocsp2.globalsign.com"))
    || (shExpMatch(host, "ocsredir.officeapps.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "ocws.officeapps.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "odc.officeapps.live.com")) 
    || (shExpMatch(host, "officecdn.microsoft.com.edgekey.net"))      
    || (shExpMatch(host, "officecdn.microsoft.com.edgesuite.net"))       
    || (shExpMatch(host, "ols.officeapps.live.com")) 
    || (shExpMatch(host, "oneclient.sfx.ms"))
    || (shExpMatch(host, "outlook.uservoice.com"))
    || (shExpMatch(host, "platform.linkedin.com"))
    || (shExpMatch(host, "policykeyservice.dc.ad.msft.net"))
    || (shExpMatch(host, "prod.firstpartyapps.oaspapps.com.akadns.net")) 
    || (shExpMatch(host, "r1.res.office365.com"))
    || (shExpMatch(host, "r3.res.office365.com"))
    || (shExpMatch(host, "r4.res.office365.com"))
    || (shExpMatch(host, "s.ytimg.com"))
    || (shExpMatch(host, "scus-000.ocws.officeapps.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "scus-odc.officeapps.live.com"))     
    || (shExpMatch(host, "scus-roaming.officeapps.live.com"))         
    || (shExpMatch(host, "sea-odc.officeapps.live.com"))     
    || (shExpMatch(host, "sea-roaming.officeapps.live.com"))       
    || (shExpMatch(host, "secure.globalsign.com"))
    || (shExpMatch(host, "site-cdn.onenote.net"))
    || (shExpMatch(host, "skydrive.wns.windows.com"))
    || (shExpMatch(host, "skypemaprdsitus.trafficmanager.net"))  
    || (shExpMatch(host, "spoprod-a.akamaihd.net")) 
    || (shExpMatch(host, "ssw.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "staffhub.ms"))
    || (shExpMatch(host, "staffhub.uservoice.com"))
    || (shExpMatch(host, "storage.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "sway.com")) 
    || (shExpMatch(host, "teams.microsoft.com"))       
    || (shExpMatch(host, "telemetry.remoteapp.windowsazure.com"))     
    || (shExpMatch(host, "telemetryservice.firstpartyapps.oaspapps.com"))  
    || (shExpMatch(host, "web.microsoftstream.com"))     
    || (shExpMatch(host, "weu-000.ocws.officeapps.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "weu-odc.officeapps.live.com"))     
    || (shExpMatch(host, "weu-roaming.officeapps.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "wu.client.hip.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "wus-000.ocws.officeapps.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "wus-firstpartyapps.oaspapps.com")) 
    || (shExpMatch(host, "wus-odc.officeapps.live.com"))     
    || (shExpMatch(host, "wus-roaming.officeapps.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "wus-www.sway-cdn.com"))
    || (shExpMatch(host, "wus-www.sway-extensions.com"))  
    || (shExpMatch(host, "www.digicert.com"))
    || (shExpMatch(host, "www.google-analytics.com"))
    || (shExpMatch(host, "www.onedrive.com"))
    || (shExpMatch(host, "www.remoteapp.windowsazure.com"))
    || (shExpMatch(host, "www.youtube.com"))
    || (shExpMatch(host, "xsi.outlook.com")))


    

  {
    return proxyserver;
  }

  //Catchall for all other traffic to another proxy 

else return proxyserver;
}

Druhý príklad znázorňuje náš odporúčaný prístup k spravovaniu pripojení, ak sú k dispozícii okruhy ExpressRoute aj internet. Odosiela propagované cieľové umiestnenia ExpressRoute do okruhu ExpressRoute a internetové cieľové umiestnenia na server proxy.

Zlomok kódu:

// JavaScript source code
//July 2018 Update
// Consolidated FQDNs of URLS which are reachable via Microsoft peering over ExpressRoute. All other traffic sent to a proxy in this example. 
//Every Effort is made to ensure 100% accuracy but this PAC should be used as an example and cross-checked with your traffic flow needs and the Office 365 URL & IP page. 
//Intended only for Worldwide Office 365 instances, which the vast majority of customers will be using
//PAC presumes all Office 365 BGP communities/route filters are allowed.

function FindProxyForURL(url, host)
{
  // Define proxy server
  var proxyserver = "PROXY 10.10.10.10:8080";
  // Make host lowercase
  var lhost = host.toLowerCase();
  host = lhost;
  //SUB-FQDNs of ExpressRoutable wildcards which need to be explicitly sent to the proxy at the top of the PAC because they arent ER routable
  if ((shExpMatch(host, "xsi.outlook.com"))
    || (shExpMatch(host, "r3.res.outlook.com"))
    || (shExpMatch(host, "quicktips.skypeforbusiness.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.um.outlook.com")))					
  {
    return proxyserver;
  }
    //EXPRESS ROUTE DIRECT
  else if ((isPlainHostName(host)) 
      || (shExpMatch(host, "*.aria.microsoft.com"))       
      || (shExpMatch(host, "*.dc.trouter.io"))
      || (shExpMatch(host, "*.lync.com"))
      || (shExpMatch(host, "*.manage.office.com"))
      || (shExpMatch(host, "*.outlook.com"))
      || (shExpMatch(host, "*.outlook.office.com"))
      || (shExpMatch(host, "*.portal.cloudappsecurity.com"))
      || (shExpMatch(host, "*.protection.office.com"))
      || (shExpMatch(host, "*.protection.outlook.com"))
      || (shExpMatch(host, "*.sharepoint.com")) 
      || (shExpMatch(host, "*.skype.com")) 
      || (shExpMatch(host, "*.skypeforbusiness.com")) 
      || (shExpMatch(host, "*.svc.ms"))  
      || (shExpMatch(host, "*.teams.microsoft.com")) 
      || (shExpMatch(host, "*broadcast.officeapps.live.com"))
      || (shExpMatch(host, "*excel.officeapps.live.com"))
      || (shExpMatch(host, "*onenote.officeapps.live.com"))
      || (shExpMatch(host, "*powerpoint.officeapps.live.com"))
      || (shExpMatch(host, "*view.officeapps.live.com"))                 
      || (shExpMatch(host, "*visio.officeapps.live.com"))
      || (shExpMatch(host, "*word-edit.officeapps.live.com"))
      || (shExpMatch(host, "*word-view.officeapps.live.com"))
      || (shExpMatch(host, "account.office.net"))
      || (shExpMatch(host, "adminwebservice.microsoftonline.com"))
      || (shExpMatch(host, "agent.office.net")) 
      || (shExpMatch(host, "apc.delve.office.com"))
      || (shExpMatch(host, "api.login.microsoftonline.com"))
      || (shExpMatch(host, "api.passwordreset.microsoftonline.com"))
      || (shExpMatch(host, "aus.delve.office.com"))
      || (shExpMatch(host, "autologon.microsoftazuread-sso.com")) 
      || (shExpMatch(host, "becws.microsoftonline.com"))
      || (shExpMatch(host, "browser.pipe.aria.microsoft.com")) 
      || (shExpMatch(host, "can.delve.office.com")) 
      || (shExpMatch(host, "ccs.login.microsoftonline.com")) 
      || (shExpMatch(host, "ccs-sdf.login.microsoftonline.com"))
      || (shExpMatch(host, "clientconfig.microsoftonline-p.net"))
      || (shExpMatch(host, "companymanager.microsoftonline.com"))
      || (shExpMatch(host, "delve.office.com"))
      || (shExpMatch(host, "device.login.microsoftonline.com"))
      || (shExpMatch(host, "domains.live.com")) 
      || (shExpMatch(host, "eur.delve.office.com"))
      || (shExpMatch(host, "gbr.delve.office.com"))
      || (shExpMatch(host, "hip.microsoftonline-p.net"))
      || (shExpMatch(host, "hipservice.microsoftonline.com"))
      || (shExpMatch(host, "home.office.com"))
      || (shExpMatch(host, "ind.delve.office.com"))
      || (shExpMatch(host, "jpn.delve.office.com"))
      || (shExpMatch(host, "kor.delve.office.com"))
      || (shExpMatch(host, "lam.delve.office.com"))
      || (shExpMatch(host, "login.microsoft.com"))
      || (shExpMatch(host, "login.microsoftonline.com"))
      || (shExpMatch(host, "login.microsoftonline-p.net"))
      || (shExpMatch(host, "login.windows.net"))
      || (shExpMatch(host, "logincert.microsoftonline.com"))
      || (shExpMatch(host, "loginex.microsoftonline.com"))
      || (shExpMatch(host, "login-us.microsoftonline.com"))
      || (shExpMatch(host, "manage.office.com"))
      || (shExpMatch(host, "mobile.pipe.aria.microsoft.com"))
      || (shExpMatch(host, "nam.delve.office.com"))
      || (shExpMatch(host, "nexus.microsoftonline-p.net"))
      || (shExpMatch(host, "office.live.com")) 
      || (shExpMatch(host, "officeapps.live.com")) 
      || (shExpMatch(host, "outlook.office365.com")) 
      || (shExpMatch(host, "passwordreset.microsoftonline.com"))
      || (shExpMatch(host, "portal.office.com"))
      || (shExpMatch(host, "protection.office.com"))
      || (shExpMatch(host, "provisioningapi.microsoftonline.com"))
      || (shExpMatch(host, "scsinstrument-ss-us.trafficmanager.net")) 
      || (shExpMatch(host, "scsquery-ss-asia.trafficmanager.net"))
      || (shExpMatch(host, "scsquery-ss-eu.trafficmanager.net")) 
      || (shExpMatch(host, "scsquery-ss-us.trafficmanager.net")) 
      || (shExpMatch(host, "signup.microsoft.com"))
      || (shExpMatch(host, "smtp.office365.com")) 
      || (shExpMatch(host, "stamp2.login.microsoftonline.com"))
      || (shExpMatch(host, "suite.office.net")) 
      || (shExpMatch(host, "teams.microsoft.com")) 
      || (shExpMatch(host, "webshell.suite.office.com")) 
      || (shExpMatch(host, "www.office.com")))       

    
  {
    return "DIRECT";
  }

    //Catchall for all other traffic to proxy
  else
  {
    return proxyserver;
  }
}

Tretí príklad znázorňuje odosielanie všetkých sieťových požiadaviek týkajúcich sa služieb Office 365 do jedného cieľového umiestnenia. Tento spôsob sa obvykle používa na obídenie všetkej kontroly sieťových požiadaviek služieb Office 365 a poskytuje tiež formát používaný na prispôsobenie, v ktorom sú všetky publikované koncové body v zozname vo formáte PAC.

Zlomok kódu:

// JavaScript source code
//July 2018 Update new URLS go live 1st August 2018 -
//Consolidated FQDNs required to access Office 365 - All services including optional components covered and elements covered under wildcards removed. 
//Some repeated domains have been consoliodated into unpublished wildcards in order to keep the file as small as possible.
//Includes Core ProPlus URLs but not Office Mobile/IPAD/IOS/ANDROID fqdns from https://support.office.com/en-gb/article/Network-requests-in-Office-365-ProPlus-eb73fcd1-ca88-4d02-a74b-2dd3a9f3364d
//Every Effort is made to ensure 100% accuracy but this PAC should be used as an example and cross-checked with your needs and the Office 365 URL & IP page
//Intended only for Worldwide Office 365 instances, which the vast majority of customers will be using

function FindProxyForURL(url, host)
{
  // Define proxy server
  var proxyserver = "PROXY 10.10.10.10:8080";
  // Make host lowercase
  var lhost = host.toLowerCase();
  host = lhost;

  if ((shExpMatch(host, "*.aadrm.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.adhybridhealth.azure.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.adl.windows.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.api.microsoftstream.com")) 
    || (shExpMatch(host, "*.assets-yammer.com"))
    || (shExpMatch(host, "autologon.microsoftazuread-sso.com")) 
    || (shExpMatch(host, "*.azureedge.net"))  
    || (shExpMatch(host, "*.azurerms.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.cloudapp.net")) 
    || (shExpMatch(host, "*.dc.trouter.io"))
    || (shExpMatch(host, "*.entrust.net")) 
    || (shExpMatch(host, "*.geotrust.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.helpshift.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.hockeyapp.net"))    
    || (shExpMatch(host, "*.localytics.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.log.optimizely.com"))   
    || (shExpMatch(host, "*.lync.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.microsoft.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.microsoftonline.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.microsoftonline-p.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.microsoftonline-p.net"))
    || (shExpMatch(host, "*.msecnd.net"))
    || (shExpMatch(host, "*.msedge.net"))
    || (shExpMatch(host, "*.msocdn.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.mstea.ms"))
    || (shExpMatch(host, "*.o365weve.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.office.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.office.net"))
    || (shExpMatch(host, "*.office365.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.omniroot.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.onenote.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.onmicrosoft.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.outlook.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.phonefactor.net")) 
    || (shExpMatch(host, "*.portal.cloudappsecurity.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.public-trust.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.search.production.apac.trafficmanager.net"))
    || (shExpMatch(host, "*.search.production.emea.trafficmanager.net"))
    || (shExpMatch(host, "*.search.production.us.trafficmanager.net"))
    || (shExpMatch(host, "*.secure.skypeassets.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.sfbassets.com")) 
    || (shExpMatch(host, "*.sharepoint.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.sharepointonline.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.skype.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.skypeforbusiness.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.svc.ms")) 
    || (shExpMatch(host, "*.sway.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.symcb.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.symcd.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.tenor.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.users.storage.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.verisign.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.verisign.net"))
    || (shExpMatch(host, "*.windows.net"))
    || (shExpMatch(host, "*.yammer.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.yammerusercontent.com"))     
    || (shExpMatch(host, "*broadcast.officeapps.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "*cdn.onenote.net"))
    || (shExpMatch(host, "*excel.officeapps.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "*onenote.officeapps.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "*powerpoint.officeapps.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "*view.officeapps.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "*visio.officeapps.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "*word-edit.officeapps.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "*word-view.officeapps.live.com"))  
    || (shExpMatch(host, "account.activedirectory.windowsazure.com"))
    || (shExpMatch(host, "ad.atdmt.com"))
    || (shExpMatch(host, "admin.onedrive.com"))
    || (shExpMatch(host, "ajax.aspnetcdn.com"))
    || (shExpMatch(host, "aka.ms"))
    || (shExpMatch(host, "amp.azure.net"))
    || (shExpMatch(host, "api.microsoftstream.com"))
    || (shExpMatch(host, "apis.live.net"))
    || (shExpMatch(host, "apps.identrust.com")) 
    || (shExpMatch(host, "assets.onestore.ms"))
    || (shExpMatch(host, "auth.gfx.ms"))
    || (shExpMatch(host, "cacerts.digicert.com"))  
    || (shExpMatch(host, "cdn.odc.officeapps.live.com")) 
    || (shExpMatch(host, "cdn.onenote.net"))
    || (shExpMatch(host, "cdn.optimizely.com"))
    || (shExpMatch(host, "cert.int-x3.letsencrypt.org"))
    || (shExpMatch(host, "client.hip.live.com"))   
    || (shExpMatch(host, "connect.facebook.net"))
    || (shExpMatch(host, "crl.globalsign.com"))
    || (shExpMatch(host, "crl.globalsign.net"))
    || (shExpMatch(host, "crl.identrust.com"))  
    || (shExpMatch(host, "crl3.digicert.com")) 
    || (shExpMatch(host, "crl4.digicert.com"))
    || (shExpMatch(host, "cus-odc.officeapps.live.com"))       
    || (shExpMatch(host, "cus-roaming.officeapps.live.com"))   
    || (shExpMatch(host, "dc.services.visualstudio.com"))
    || (shExpMatch(host, "domains.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "ea-000.ocws.officeapps.live.com")) 
    || (shExpMatch(host, "ea-roaming.officeapps.live.com"))      
    || (shExpMatch(host, "ecn.dev.virtualearth.net"))
    || (shExpMatch(host, "eus2-000.ocws.officeapps.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "eus2-roaming.officeapps.live.com"))       
    || (shExpMatch(host, "eus-odc.officeapps.live.com"))       
    || (shExpMatch(host, "eus-www.sway-cdn.com"))
    || (shExpMatch(host, "eus-www.sway-extensions.com"))
    || (shExpMatch(host, "firstpartyapps.oaspapps.com"))
    || (shExpMatch(host, "g.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "groupsapi2-prod.outlookgroups.ms")) 
    || (shExpMatch(host, "groupsapi3-prod.outlookgroups.ms")) 
    || (shExpMatch(host, "groupsapi4-prod.outlookgroups.ms")) 
    || (shExpMatch(host, "groupsapi-prod.outlookgroups.ms")) 
    || (shExpMatch(host, "isrg.trustid.ocsp.identrust.com"))
    || (shExpMatch(host, "liverdcxstorage.blob.core.windowsazure.com"))
    || (shExpMatch(host, "management.azure.com"))
    || (shExpMatch(host, "mem.gfx.ms"))
    || (shExpMatch(host, "mrodevicemgr.officeapps.live.com"))        
    || (shExpMatch(host, "ncus-000.ocws.officeapps.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "ncus-roaming.officeapps.live.com"))         
    || (shExpMatch(host, "neu-000.ocws.officeapps.live.com")) 
    || (shExpMatch(host, "neu-odc.officeapps.live.com"))       
    || (shExpMatch(host, "neu-roaming.officeapps.live.com"))       
    || (shExpMatch(host, "nexus.officeapps.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "nexusrules.officeapps.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "nps.onyx.azure.net"))  
    || (shExpMatch(host, "ocsa.officeapps.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "ocsp.digicert.com"))
    || (shExpMatch(host, "ocsp.globalsign.com"))
    || (shExpMatch(host, "ocsp.int-x3.letsencrypt.org"))
    || (shExpMatch(host, "ocsp.msocsp.com"))   
    || (shExpMatch(host, "ocsp2.globalsign.com")) 
    || (shExpMatch(host, "ocspx.digicert.com"))
    || (shExpMatch(host, "ocsredir.officeapps.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "ocws.officeapps.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "odc.officeapps.live.com")) 
    || (shExpMatch(host, "office.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "officeapps.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "officecdn.microsoft.com.edgekey.net"))       
    || (shExpMatch(host, "officecdn.microsoft.com.edgesuite.net"))
    || (shExpMatch(host, "ols.officeapps.live.com")) 
    || (shExpMatch(host, "oneclient.sfx.ms"))
    || (shExpMatch(host, "outlook.uservoice.com"))
    || (shExpMatch(host, "platform.linkedin.com"))
    || (shExpMatch(host, "policykeyservice.dc.ad.msft.net"))
    || (shExpMatch(host, "prod.firstpartyapps.oaspapps.com.akadns.net"))
    || (shExpMatch(host, "s.ytimg.com"))
    || (shExpMatch(host, "s0.assets-yammer.com")) 
    || (shExpMatch(host, "scsinstrument-ss-us.trafficmanager.net")) 
    || (shExpMatch(host, "scsquery-ss-asia.trafficmanager.net"))
    || (shExpMatch(host, "scsquery-ss-eu.trafficmanager.net")) 
    || (shExpMatch(host, "scsquery-ss-us.trafficmanager.net")) 
    || (shExpMatch(host, "scus-000.ocws.officeapps.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "scus-odc.officeapps.live.com"))     
    || (shExpMatch(host, "scus-roaming.officeapps.live.com"))         
    || (shExpMatch(host, "sea-odc.officeapps.live.com"))       
    || (shExpMatch(host, "sea-roaming.officeapps.live.com"))       
    || (shExpMatch(host, "secure.globalsign.com"))
    || (shExpMatch(host, "site-cdn.onenote.net"))
    || (shExpMatch(host, "skydrive.wns.windows.com"))
    || (shExpMatch(host, "skypemaprdsitus.trafficmanager.net"))
    || (shExpMatch(host, "spoprod-a.akamaihd.net"))
    || (shExpMatch(host, "ssw.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "staffhub.ms"))
    || (shExpMatch(host, "staffhub.uservoice.com"))  
    || (shExpMatch(host, "storage.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "telemetry.remoteapp.windowsazure.com"))
    || (shExpMatch(host, "telemetryservice.firstpartyapps.oaspapps.com"))
    || (shExpMatch(host, "web.microsoftstream.com"))  
    || (shExpMatch(host, "weu-000.ocws.officeapps.live.com")) 
    || (shExpMatch(host, "weu-odc.officeapps.live.com"))       
    || (shExpMatch(host, "weu-roaming.officeapps.live.com"))       
    || (shExpMatch(host, "wu.client.hip.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "wus-000.ocws.officeapps.live.com")) 
    || (shExpMatch(host, "wus-firstpartyapps.oaspapps.com")) 
    || (shExpMatch(host, "wus-odc.officeapps.live.com"))       
    || (shExpMatch(host, "wus-roaming.officeapps.live.com"))       
    || (shExpMatch(host, "wus-www.sway-cdn.com"))
    || (shExpMatch(host, "wus-www.sway-extensions.com"))    
    || (shExpMatch(host, "www.digicert.com"))
    || (shExpMatch(host, "www.google-analytics.com"))
    || (shExpMatch(host, "www.onedrive.com"))
    || (shExpMatch(host, "www.remoteapp.windowsazure.com"))
    || (shExpMatch(host, "www.youtube.com")))
  {
    return proxyserver;
  }

    //Catchall for all other traffic to another proxy

  else return "PROXY 10.10.10.11:8080";
}

Tu je niekoľko nástrojov od členov komunity. Ak ste vytvorili niečo, čo by ste radi zdieľali, dajte nám o tom vedieť v komentároch. Spoločnosť Microsoft oficiálne nepodporuje ani neudržiava žiadny z nástrojov komunity uvedený v tomto článku. Sú tu uvedené len na zjednodušenie vašej práce.

 • Ide o najstarší generovaný nástroj komunity, ktorý slúži na spravovanie procesu. Je to nástroj vytvorený členom komunity používateľov služieb Office 365. Tu nájdete prepojenie na stiahnutie.

 • Overenie konceptu s exportovateľnými pravidlami brány firewall: rozhranie API Microsoft Cloud IP

 • Zdroj: IT Praktyk – konverzia RSS a konverzia XML.

 • Zdroj: Peter Abele – na stiahnutie

 • Použite analýzu siete na určenie, ktoré sieťové požiadavky by mali obísť vašu infraštruktúru servera proxy. Medzi najbežnejšie názvy FQDN používané na obídenie serverov proxy zákazníkov patria vzhľadom na objem odosielaných a prijímaných sieťových prenosov od týchto koncových bodov tieto:

  outlook.office365.com
  outlook.office.com
  <tenant-name>.sharepoint.com
  <tenant-name>-my.sharepoint.com
  <tenant-name>-<app>.sharepoint.com
  *.Lync.com
  
 • Uistite sa, že všetky sieťové požiadavky odosielané priamo do vašej brány firewall majú zodpovedajúci záznam v zozname povolených brán firewall, aby mohla požiadavka prejsť.

Integrácia nárazníkovej siete

Vedeli ste, že sieť WAN spoločnosti Microsoft je jednou z najväčších chrbticových sietí na svete?

Vďaka tejto rozsiahlej sieti môžete využívať služby Office 365 a naše ďalšie cloudové služby bez ohľadu na to, kde vo svete sa nachádzate. Naša sieť pozostáva zo širokopásmových prepojení, ktoré majú krátke oneskorenie a sú zabezpečené proti zlyhaniu, s tisícmi kilometrov tmavého vlákna súkromných vlastníkov a z multiterabitových spojení medzi údajovými centrami a okrajovými uzlami, čím uľahčujeme používanie našich cloudových služieb.

Neváhajte a pripojte zariadenia svojej organizácie k tejto sieti čo najskôr. Vďaka viac ako 2 500 peeringovým vzťahom s poskytovateľmi internetových služieb na celom svete a 70 prístupovým bodom by ste sa mali bez problémov dostať zo svojej siete do našej. Vyhraďte si niekoľko minút a skontrolujte, či je peeringový vzťah vášho poskytovateľa internetových služieb najoptimálnejší, tu je niekoľko príkladov dobrých a horších odoslaní do našej siete v rámci peeringu.

Zariadenia vo svojej sieti môžete nakonfigurovať na optimálne zvládnutie sieťových požiadaviek aplikácie Office 365 manuálne alebo automaticky v závislosti od vášho vybavenia. Zmeny konfigurácie, ktoré je potrebné vykonať na optimalizáciu sieťového prenosu služieb Office 365, závisia od vášho prostredia. Pre sieťové požiadavky služieb Office 365 môžu byť prínosom konfigurácie siete, ktoré umožňujú nasledovné:

 • Uprednostnenie menej kritického sieťového prenosu.

 • Smerovanie do lokálneho výstupu, vďaka čomu je možné vyhnúť sa pripojeniu backhaul cez pomalé prepojenie WAN a zároveň využiť krátke časové oneskorenie, ktoré je k dispozícii v sieti spoločnosti Microsoft. Tu nájdete dobrú diskusiu založenú na skúsenostiach zákazníkov.

 • Použitie systému DNS blízko miestneho východu na zabezpečenie toho, aby požiadavka siete, ktorá opustí miestny východ, dorazila k najbližšie umiestnenému partnerskému zariadeniu od spoločnosti Microsoft.

 • Vylúčenie z podrobnej kontroly paketov alebo ďalšieho intenzívneho spracovania sieťových paketov s cieľom splnenia požiadaviek na primerané časové oneskorenie.

Moderné sieťové zariadenia zahŕňajú funkcie, ktoré spravujú sieťové požiadavky dôveryhodných aplikácií, ako sú napríklad služby Office 365, inak než požiadavky všeobecných, nedôveryhodných internetových prenosov. So vznikajúcimi riešeniami SD-WAN možno takéto rozlišovanie výberu prenosov a ciest vykonať aj s prihliadnutím na meniaci sa stav siete, ako je časová dostupnosť, oneskorenie alebo výkon rôznych ciest pripojenia medzi používateľom a cloudom.

Ďalšie rady o plánovaní konfigurácie siete nájdete v témach Plánovanie siete a migrácie pre Office 365, Plán na riešenie problémov s výkonom pre Office 365 a Kontrolný zoznam plánovania nasadenia pre Office 365.

Ak chcete implementovať tento scenár:

Informujte sa u svojho poskytovateľa sieťových riešení alebo služieb, či môžu používať definície URL a IP služieb Office 365 z XML na uľahčenie lokálneho (k používateľovi) nízkonákladového sieťového výstupu pre prenosy služieb Office 365, spravovanie ich priority vzh%ladom na ostatné aplikácie a nastavenie sieťovej cesty pre pripojenia služieb Office 365 do siete spoločnosti Microsoft v závislosti od meniaceho sa stavu siete. Niektoré riešenia sťahujú a automatizujú definície URL a IP XML služieb Office 365 do svojich balíkov.

Vždy zabezpečte, aby malo implementované riešenie potrebný stupeň odolnosti, primeranú geografickú redundanciu sieťovej cesty pre prenosy služieb Office 365 a zohľadňovalo zmeny publikovaných URL adries a IP služieb Office 365.

Webová služba

S cieľom pomôcť vám lepšie identifikovať a rozlíšiť sieťové prenosy služieb Office 365 publikuje nová webová služba koncové body služieb Office 365, čím vám zjednodušuje vyhodnocovanie, konfiguráciu a získavanie aktuálnych údajov o zmenách. Táto nová webová služba (momentálne vo verzii Preview) nahradí zoznamy koncových bodov uvedených v článku URL adresy a rozsahy IP adries v Office 365, ako aj RSS a XML verzie týchto údajov. Zavádzanie týchto formátov údajov koncových bodov je naplánované po etapách od 2. októbra 2018.

Ako zákazník alebo dodávateľ zariadení určujúcich hranice siete máte možnosť testovať novú webovú službu typu REST pre položky IP adries a položky FQDN služieb Office 365:

Ako zákazník môžete túto webovú službu použiť na:

 • aktualizáciu skriptov prostredia PowerShell na účely získania údajov koncových bodov služieb Office 365 a úpravu akéhokoľvek formátovania pre vaše sieťové zariadenia,

 • použitie týchto informácií na aktualizáciu súborov PAC nasadených v klientskych počítačoch.

Ako predajca zariadení určujúcich hranice siete môžete túto webovú službu použiť na:

 • vytváranie a testovanie softvéru zariadení na stiahnutie zoznamu na automatizovanú konfiguráciu,

 • vyhľadanie aktuálnej verzie,

 • získanie aktuálnych zmien.

Nasledujúce sekcie popisujú ukážku tejto webovej služby, ktorá sa v priebehu času a pokým nebude všeobecne k dispozícii, môže meniť.

Údaje o webovej službe sú aktuálne. Pred sprístupnením všeobecného vydania tejto webovej služby už neplánujeme žiadne ďalšie zmeny URL adries webovej služby ani schémy vracaných údajov.

Ďalšie informácie nájdete tu:

Spoločné parametre

Tieto parametre sú spoločné pre všetky metódy webovej služby:

 • format=CSV | JSON – parameter reťazca dotazu. Predvoleným formátom vrátených údajov je JSON. Tento voliteľný parameter zahrňte na účely vrátenia údajov vo formáte CSV (hodnoty oddelené čiarkou).

 • ClientRequestId – parameter reťazca dotazu. Ide o požadovaný identifikátor GUID, ktorý generujete na priradenie relácie klienta. Identifikátor GUID by ste mali generovať pre každé klientske zariadenie volajúce webovú službu. Nepoužívajte identifikátory GUID uvedené v nasledovných príkladoch, pretože môžu byť webovou službou v budúcnosti blokované. Formátom identifikátora GUID je xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx, pričom x predstavuje šestnástkové číslo. Na generovanie identifikátora GUID použite príkaz v prostredí PowerShell New-Guid.

Webová metóda verzie

Spoločnosť Microsoft aktualizuje IP adresy pre Office 365 a položky FQDN koncom každého mesiaca a príležitostne na základe prevádzkových požiadaviek aj mimo tohto cyklu. Údajom pre jednotlivé publikované inštancie je priradené číslo verzie. Webová metóda verzie vám umožňuje skontrolovať najnovšiu verziu jednotlivých inštancií služieb Office 365. Odporúčame vám kontrolovať verziu denne, najčastejšie každú hodinu.

Pre webovú metódu verzie je jeden parameter:

 • AllVersions=true – parameter reťazca dotazu. Predvolene sa vráti najnovšia verzia. Zahrnutím tohto voliteľného parametra vyžiadate všetky publikované verzie.

 • Instance – parameter trasy. Tento voliteľný parameter špecifikuje inštanciu, pre ktorú sa má vrátiť verzia. Ak sa vynechá, vrátia sa všetky inštancie. Platné inštancie sú: Worldwide, China, Germany, USGovDoD, USGovGCCHigh.

Výsledkom webovej metódy verzie môže byť jeden záznam alebo pole záznamov. Prvkami jednotlivých záznamov sú:

 • inštancia – krátky názov inštancie služieb Office 365,

 • najnovšie – najnovšia verzia pre koncové body špecifikovanej inštancie,

 • verzie – zoznam všetkých predchádzajúcich verzií pre špecifikovanú inštanciu. Tento prvok je zahrnutý len vtedy, ak má parameter AllVersions hodnotu True.

Príklady:

Identifikátor URI požiadavky – príklad 1: https://endpoints.office.com/version?ClientRequestId=b10c5ed1-bad1-445f-b386-b919946339a7

Tento identifikátor URI vráti najnovšiu verziu jednotlivých inštancií služieb Office 365. Výsledok príkladu:

[
 {
 "instance": "Worldwide", 
 "latest": "2018063000"
 },
 {
 "instance": "USGovDoD", 
 "latest": "2018063000"
 },
 {
 "instance": "USGovGCCHigh",
 "latest": "2018063000"
 },
 {
 "instance": "China",
 "latest": "2018063000"
 },
 {
 "instance": "Germany",
 "latest": "2018063000"
 }
] 

Dôležité: Identifikátor GUID pre parameter ClientRequestID v týchto identifikátoroch URI je len príkladom. Ak chcete vyskúšať identifikátory URI webovej služby, generujte svoj vlastný identifikátor GUID. Identifikátory GUID zobrazené v týchto príkladoch môžu byť v budúcnosti webovou službou blokované.

Identifikátor URI požiadavky – príklad 2: https://endpoints.office.com/version/Worldwide?ClientRequestId=b10c5ed1-bad1-445f-b386-b919946339a7

Tento identifikátor URI vráti najnovšiu verziu špecifikovanej inštancie služieb Office 365. Výsledok príkladu:

{
 "instance": "Worldwide",
 "latest": "2018063000"
}

Identifikátor URI požiadavky – príklad 3: https://endpoints.office.com/version/Worldwide?Format=CSV&ClientRequestId=b10c5ed1-bad1-445f-b386-b919946339a7

Tento identifikátor URI zobrazí výstup vo formáte CSV. Výsledok príkladu:

instance,latest
Worldwide,2018063000

Identifikátor URI požiadavky – príklad 4: https://endpoints.office.com/version/Worldwide?AllVersions=true&ClientRequestId=b10c5ed1-bad1-445f-b386-b919946339a7

Tento identifikátor URI zobrazí všetky predchádzajúce verzie, ktoré boli publikované pre celosvetovú inštanciu služieb Office 365. Výsledok príkladu:

{
 "instance": "Worldwide",
 "latest": "2018063000",
 "versions": [
  "2018063000",
  "2018062000"
 ]
}

Webová metóda koncových bodov

Webová metóda koncových bodov vráti všetky záznamy pre rozsahy IP adries a URL adresy, ktoré tvoria služby Office 365. Parametre pre webovú metódu koncových bodov sú:

 • ServiceAreas – parameter reťazca dotazu. Ide o čiarkami oddelený zoznam oblastí služieb. Platnými položkami sú Common, Exchange, SharePoint, Skype. Keďže položky oblasti služieb Common sú predpokladom pre všetky ostatné oblasti služieb, webová služba ich bude vždy zahŕňať. Ak tento parameter nezahrniete, vrátia sa všetky oblasti služby.

 • TenantName – parameter reťazca dotazu. Ide o váš názov nájomníka služieb Office 365. Webová služba použije váš poskytnutý názov a vloží ho do častí URL adries, ktoré zahŕňajú názov nájomníka. Ak neposkytnete názov nájomníka, tieto časti URL adries budú obsahovať zástupný znak (*).

 • NoIPv6 – parameter reťazca dotazu. Ak chcete vylúčiť adresy IPv6 z výstupu, napríklad ak vo svojej sieti nepoužívate protokol IPv6, nastavte tento parameter na hodnotu True.

 • Instance – parameter trasy. Tento povinný parameter špecifikuje inštanciu, pre ktorú sa majú vrátiť koncové body. Platné inštancie sú: Worldwide, China, Germany, USGovDoD, USGovGCCHigh.

Výsledkom webovej metódy koncových bodov je pole záznamov, v ktorom jednotlivé záznamy reprezentujú množinu koncových bodov. Prvky pre jednotlivé záznamy sú:

 • id – nezmeniteľné ID číslo množiny koncových bodov.

 • serviceArea – oblasť služby, ktorej súčasťou je: Common, Exchange, SharePoint alebo Skype.

 • urls – URL adresy pre množinu koncových bodov. Ide o pole JSON DNS záznamov. Ak tento prvok nezadáte, vynechá sa.

 • tcpPorts – TCP porty pre množinu koncových bodov. Všetky prvky portov sú formátované ako čiarkami oddelený zoznam portov alebo rozsahy portov oddelené znakom pomlčky (-). Porty sa vzťahujú na všetky IP adresy a všetky URL adresy v danej množine koncových bodov pre danú kategóriu. Ak tento prvok nezadáte, vynechá sa.

 • udpPorts – UDP porty pre rozsahy IP adries v tejto množine koncových bodov. Ak tento prvok nezadáte, vynechá sa.

 • ips – rozsahy IP adries priradené množine koncových bodov tak, ako sú priradené k uvedeným TCP alebo UDP portom. Ak tento prvok nezadáte, vynechá sa.

 • category – kategória pripojenia pre množinu koncových bodov. Platné hodnoty sú Optimize, Allow a Default. Povinné.

 • expressRoute – hodnota True alebo False podľa toho, či je množina koncových bodov smerovaná cez ExpressRoute.

 • required – ak je množina koncových bodov nastavená tak, aby vyžadovala podporu pripojenia pre služby Office 365, má hodnotu True. Ak má tento prvok hodnotu False, vynechá sa.

 • notes – pre voliteľné koncové body tento text popisuje funkčnosť služieb Office 365, ktorá bude chýbať, pokiaľ v sieťovej vrstve nebude možné získať prístup k IP adresám alebo URL adresám tejto množiny koncových bodov. Ak tento prvok nezadáte, vynechá sa.

Príklady:

Identifikátor URI požiadavky – príklad 1: https://endpoints.office.com/endpoints/Worldwide?ClientRequestId=b10c5ed1-bad1-445f-b386-b919946339a7

Tento identifikátor URI získava všetky koncové body pre celosvetovú inštanciu služieb Office 365 pre všetku pracovnú záťaž. Výsledok príkladu zobrazujúci časť výstupu:

[ 
 { 
 "id": 1, 
 "serviceArea": "Exchange", 
 "serviceAreaDisplayName": "Exchange Online", 
 "urls": 
  [ 
  "*.protection.outlook.com" 
  ], 
 "ips": 
  [ 
  "2a01:111:f403::/48", "23.103.132.0/22", "23.103.136.0/21", "23.103.198.0/23", "23.103.212.0/22", "40.92.0.0/14", "40.107.0.0/17", "40.107.128.0/18", "52.100.0.0/14", "213.199.154.0/24", "213.199.180.128/26", "94.245.120.64/26", "207.46.163.0/24", "65.55.88.0/24", "216.32.180.0/23", "23.103.144.0/20", "65.55.169.0/24", "207.46.100.0/24", "2a01:111:f400:7c00::/54", "157.56.110.0/23", "23.103.200.0/22", "104.47.0.0/17", "2a01:111:f400:fc00::/54", "157.55.234.0/24", "157.56.112.0/24", "52.238.78.88/32" 
  ], 
 "tcpPorts": "443", 
 "expressRoute": true, 
 "category": "Allow" 
 }, 
 { 
 "id": 2, 
 "serviceArea": "Exchange", 
 "serviceAreaDisplayName": "Exchange Online", 
 "urls": 
  [ 
  "*.mail.protection.outlook.com" 
  ],
...

Ďalšie koncové body v tomto príklade nie sú zahrnuté.

Identifikátor URI požiadavky – príklad 2: https://endpoints.office.com/endpoints/Worldwide?ServiceAreas=Exchange&ClientRequestId=b10c5ed1-bad1-445f-b386-b919946339a7

Tento príklad získava koncové body len pre celosvetovú inštanciu služieb Office 365 pre Exchange Online a závislosti.

Výstup pre príklad 2 je podobný príkladu 1 s výnimkou toho, že výsledky nebudú zahŕňať koncové body pre SharePoint Online alebo Skype for Business Online.

Webová metóda zmien

Webová metóda zmien vráti najnovšie publikované aktualizácie. Zvyčajne ide o zmeny predchádzajúceho mesiaca týkajúce sa rozsahov IP adries a URL adries.

Poznámka: Údaje zo zmeneného rozhrania API sú vo verzii Preview presné a mali by sa používať len na účely vývoja a testovania.

Parametrom pre webovú metódu zmien je:

 • Version – požadovaný parameter trasy URL adresy. Ide o verziu, ktorá je momentálne implementovaná a od ktorej chcete zistiť zmeny. Formátom je RRRRMMDDNN.

Výsledkom webovej metódy zmien je pole záznamov, v ktorom jednotlivé záznamy reprezentujú zmenu v špecifickej verzii koncových bodov. Prvky pre jednotlivé záznamy sú:

 • id – nezmeniteľné ID číslo záznamu zmeny.

 • endpointSetId – ID záznamu množiny koncových bodov, ktoré sa zmenili. Povinné.

 • disposition – môže sa týkať zmeny, pridania alebo odstránenia a popisuje, ako zmena ovplyvnila záznam množiny koncových bodov.

 • version – verzia publikovanej množiny koncových bodov, v ktorej sa zaviedla zmena. Čísla verzií sú vo formáte RRRRMMDDNN, pričom NN predstavuje prirodzené číslo, ktoré sa zvyšuje, ak existuje viacero verzií, ktorých publikovanie sa požaduje v jeden deň.

 • previous – podštruktúra s podrobnosťami o predchádzajúcich hodnotách zmenených prvkov množiny koncových bodov. Tento prvok nebude zahrnutý pre novo pridané množiny koncových bodov. Zahŕňa tcpPorts, udpPorts, ExpressRoute, category, required, notes.

 • current – podštruktúra s podrobnosťami o aktualizovaných hodnotách zmenených prvkov množiny koncových bodov. Zahŕňa tcpPorts, udpPorts, ExpressRoute, category, required, notes.

 • add – podštruktúra s podrobnosťami o položkách, ktoré sa majú pridať do kolekcií množín koncových bodov. Ak sa nič nepridáva, prvok sa vynechá.

  • effectiveDate – definuje údaje uvádzajúce, kedy budú dodatky k dispozícii v rámci služieb.

  • ips – položky, ktoré sa majú pridať do poľa ips.

  • urls – položky, ktoré sa majú pridať do poľa urls.

 • remove – podštruktúra s podrobnosťami o položkách, ktoré sa majú z množiny koncových bodov odstrániť. Ak sa nič neodstraňuje, prvok sa vynechá.

  • ips – položky, ktoré sa majú odstrániť z poľa ips.

  • urls – položky, ktoré sa majú odstrániť z poľa urls.

Príklady:

Identifikátor URI požiadavky – príklad 1: https://endpoints.office.com/changes/worldwide/0000000000?ClientRequestId=b10c5ed1-bad1-445f-b386-b919946339a7

Toto vyžaduje všetky predchádzajúce zmeny týkajúce sa celosvetovej inštancie služieb Office 365. Výsledok príkladu:

[ 
 { 
 "id": 424, 
 "endpointSetId": 32, 
 "disposition": "Change", 
 "version": "2018062700", 
 "remove": 
  { 
  "urls": 
   [ 
   "*.api.skype.com", "skypegraph.skype.com" 
   ] 
  } 
 }, 
 { 
 "id": 426, 
 "endpointSetId": 31, 
 "disposition": "Change", 
 "version": "2018062700", 
 "add": 
  { 
  "effectiveDate": "20180609", 
  "ips": 
   [ 
   "51.140.203.190/32" 
   ]
  },
 "remove": 
  { 
  "ips": 
   [
...

Identifikátor URI požiadavky – príklad 2: https://endpoints.office.com/changes/worldwide/2018062700?ClientRequestId=b10c5ed1-bad1-445f-b386-b919946339a7

Toto vyžaduje zmeny od špecifikovanej verzie celosvetovej inštancie služieb Office 365. V tomto prípade je uvedená verzia najnovšou verziou. Výsledok príkladu:

[
 {
  "id":3,
  "endpointSetId":33,
  "changeDescription":"Removing old IP prefixes",
  "disposition":"Change",
  "version":"2018031301",
  "remove":{
   "ips":["65.55.127.0/24","66.119.157.192/26","66.119.158.0/25",
   "111.221.76.128/25","111.221.77.0/26","207.46.5.0/24"]
  }
 },
 {
  "id":4,
  "endpointSetId":45,
  "changeDescription":"Removing old IP prefixes",
  "disposition":"Change",
  "version":"2018031301",
  "remove":{
   "ips":["13.78.93.8/32","40.113.87.220/32","40.114.149.220/32",
   "40.117.100.83/32","40.118.214.164/32","104.208.31.113/32"]
  }
 }
]

Príklad skriptu prostredia PowerShell

Tu je skript prostredia PowerShell, ktorého spustením môžete zistiť, či existujú akcie, ktoré je potrebné vykonať pre aktualizované údaje. Tento skript skontroluje číslo verzie koncových bodov pre celosvetovú inštanciu služieb Office 365. V prípade zmeny sa stiahnu koncové body a filtre pre koncové body kategórií Allow a Optimize. Takisto sa použije jedinečný identifikátor ClientRequestId v rámci viacerých volaní a uloží sa najnovšia verzia nájdená v dočasnom súbore. Volanie tohto skriptu by ste mali realizovať raz za hodinu a zistiť tak aktualizáciu verzie.

# webservice root URL
$ws = "https://endpoints.office.com"

# path where client ID and latest version number will be stored
$datapath = $Env:TEMP + "\endpoints_clientid_latestversion.txt"

# fetch client ID and version if data file exists; otherwise create new file
if (Test-Path $datapath) {
  $content = Get-Content $datapath
  $clientRequestId = $content[0]
  $lastVersion = $content[1]
}
else {
  $clientRequestId = [GUID]::NewGuid().Guid
  $lastVersion = "0000000000"
  @($clientRequestId, $lastVersion) | Out-File $datapath
}

# call version method to check the latest version, and pull new data if version number is different
$version = Invoke-RestMethod -Uri ($ws + "/version/Worldwide?clientRequestId=" + $clientRequestId)
if ($version.latest -gt $lastVersion) {
  Write-Host "New version of Office 365 worldwide commercial service instance endpoints detected"
  
  # write the new version number to the data file
  @($clientRequestId, $version.latest) | Out-File $datapath

  # invoke endpoints method to get the new data
  $endpointSets = Invoke-RestMethod -Uri ($ws + "/endpoints/Worldwide?clientRequestId=" + $clientRequestId)

  # filter results for Allow and Optimize endpoints, and transform these into custom objects with port and category
  $flatUrls = $endpointSets | ForEach-Object {
    $endpointSet = $_
    $urls = $(if ($endpointSet.urls.Count -gt 0) { $endpointSet.urls } else { @() })

    $urlCustomObjects = @()
    if ($endpointSet.category -in ("Allow", "Optimize")) {
      $urlCustomObjects = $urls | ForEach-Object {
        [PSCustomObject]@{
          category = $endpointSet.category;
          url   = $_;
          tcpPorts = $endpointSet.tcpPorts;
          udpPorts = $endpointSet.udpPorts;
        }
      }
    }
    $urlCustomObjects
  }

  $flatIps = $endpointSets | ForEach-Object {
    $endpointSet = $_
    $ips = $(if ($endpointSet.ips.Count -gt 0) { $endpointSet.ips } else { @() })
    # IPv4 strings have dots while IPv6 strings have colons
    $ip4s = $ips | Where-Object { $_ -like '*.*' }
    
    $ipCustomObjects = @()
    if ($endpointSet.category -in ("Allow", "Optimize")) {
      $ipCustomObjects = $ip4s | ForEach-Object {
        [PSCustomObject]@{
          category = $endpointSet.category;
          ip = $_;
          tcpPorts = $endpointSet.tcpPorts;
          udpPorts = $endpointSet.udpPorts;
        }
      }
    }
    $ipCustomObjects
  }

  Write-Output "IPv4 Firewall IP Address Ranges"
  ($flatIps.ip | Sort-Object -Unique) -join "," | Out-String

  Write-Output "URLs for Proxy Server"
  ($flatUrls.url | Sort-Object -Unique) -join "," | Out-String

  # TODO Call Send-MailMessage with new endpoints data
}
else {
  Write-Host "Office 365 worldwide commercial service instance endpoints are up-to-date"
}

Príklad skriptu Python

Tu je skript Python testovaný vo verzii Python 3.6.3 vo Windowse 10, ktorého spustením môžete zistiť, či existujú akcie, ktoré je potrebné vykonať pre aktualizované údaje. Tento skript skontroluje číslo verzie koncových bodov pre celosvetovú inštanciu služieb Office 365. V prípade zmeny sa stiahnu koncové body a filtre pre koncové body kategórií Allow a Optimize. Takisto sa použije jedinečný identifikátor ClientRequestId v rámci viacerých volaní a uloží sa najnovšia verzia nájdená v dočasnom súbore. Volanie tohto skriptu by ste mali realizovať raz za hodinu a zistiť tak aktualizáciu verzie.

import json
import os
import urllib.request
import uuid

# helper to call the webservice and parse the response
def webApiGet(methodName, instanceName, clientRequestId):
  ws = "https://endpoints.office.com"
  requestPath = ws + '/' + methodName + '/' + instanceName + '?clientRequestId=' + clientRequestId
  request = urllib.request.Request(requestPath)
  with urllib.request.urlopen(request) as response:
    return json.loads(response.read().decode())

# path where client ID and latest version number will be stored
datapath = os.environ['TEMP'] + '\endpoints_clientid_latestversion.txt'

# fetch client ID and version if data exists; otherwise create new file
if os.path.exists(datapath):
  with open(datapath, 'r') as fin:
    clientRequestId = fin.readline().strip()
    latestVersion = fin.readline().strip()
else:
  clientRequestId = str(uuid.uuid4())
  latestVersion = '0000000000'
  with open(datapath, 'w') as fout:
    fout.write(clientRequestId + '\n' + latestVersion)

# call version method to check the latest version, and pull new data if version number is different
version = webApiGet('version', 'Worldwide', clientRequestId)
if version['latest'] > latestVersion:
  print('New version of Office 365 worldwide commercial service instance endpoints detected')

  # write the new version number to the data file
  with open(datapath, 'w') as fout:
    fout.write(clientRequestId + '\n' + version['latest'])

  # invoke endpoints method to get the new data
  endpointSets = webApiGet('endpoints', 'Worldwide', clientRequestId)

  # filter results for Allow and Optimize endpoints, and transform these into tuples with port and category
  flatUrls = []
  for endpointSet in endpointSets:
    if endpointSet['category'] in ('Optimize', 'Allow'):
      category = endpointSet['category']
      urls = endpointSet['urls'] if 'urls' in endpointSet else []
      tcpPorts = endpointSet['tcpPorts'] if 'tcpPorts' in endpointSet else ''
      udpPorts = endpointSet['udpPorts'] if 'udpPorts' in endpointSet else ''
      flatUrls.extend([(category, url, tcpPorts, udpPorts) for url in urls])

  flatIps = []
  for endpointSet in endpointSets:
    if endpointSet['category'] in ('Optimize', 'Allow'):
      ips = endpointSet['ips'] if 'ips' in endpointSet else []
      category = endpointSet['category']
      # IPv4 strings have dots while IPv6 strings have colons
      ip4s = [ip for ip in ips if '.' in ip]
      tcpPorts = endpointSet['tcpPorts'] if 'tcpPorts' in endpointSet else ''
      udpPorts = endpointSet['udpPorts'] if 'udpPorts' in endpointSet else ''
      flatIps.extend([(category, ip, tcpPorts, udpPorts) for ip in ip4s])

  print('IPv4 Firewall IP Address Ranges')
  print(','.join(sorted(set([ip for (category, ip, tcpPorts, udpPorts) in flatIps]))))

  print('URLs for Proxy Server')
  print(','.join(sorted(set([url for (category, url, tcpPorts, udpPorts) in flatUrls]))))
  
  # TODO send mail (e.g. with smtplib/email modules) with new endpoints data

else:
  print('Office 365 worldwide commercial service instance endpoints are up-to-date')

Riadenie verzií rozhrania webovej služby

V budúcnosti sa môžu požadovať aktualizácie parametrov alebo výsledkov týchto metód webovej služby. Po publikovaní všeobecne dostupnej verzie týchto webových služieb vynaloží spoločnosť Microsoft primerané úsilie, aby v predstihu informovala o materiálnych aktualizáciách týkajúcich sa webovej služby. Keď spoločnosť Microsoft usúdi, že aktualizácia si bude vyžadovať zmeny u klientov používajúcich webové služby, spoločnosť Microsoft ponechá predchádzajúcu verziu webovej služby (o jednu verziu staršiu) k dispozícii po dobu minimálne dvanástich (12) mesiacov po vydaní novej verzie. Zákazníci, ktorí inováciu nevykonajú v rámci tohto času, nemusia byť schopní získať prístup k webovej službe a jej metódam. Zákazníci musia zaistiť, že klienti webovej služby naďalej fungujú bez chýb, ak sa vykonajú nasledovné zmeny podpisu rozhrania webovej služby:

 • pridanie nového voliteľného parametra existujúcej webovej metóde, ktorý nemusí byť poskytovaný staršími klientmi a neovplyvňuje výsledok, ktorý prijme starší klient,

 • pridanie nového pomenovaného atribútu do jednej z položiek odpovedí typu REST alebo dodatočných stĺpcov pre odpoveď CSV,

 • pridanie novej webovej metódy s novým názvom, ktorý nie je volaný staršími klientmi.

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

Najčastejšie otázky správcov týkajúce sa pripojenia:

Kliknite na prepojenie v dolnej časti a dajte nám vedieť, či vám článok pomohol, prípadne nám odošlite ďalšie otázky. Pripomienky monitorujeme a otázky, ktoré sú tu uvedené, doplníme o tie najčastejšie.

Pri oznámení nových koncových bodov je zvyčajne k dispozícii minimálne 30-dňové prechodné obdobie, kým sa dostanú do platnosti a začnú sa cez ne odosielať sieťové požiadavky. Toto prechodné obdobie slúži na to, aby mali zákazníci a partneri možnosť aktualizovať svoje systémy. Pridávanie a odstraňovanie predpôn názvov FQDN a IP adries sa spracováva v XML súbore v rovnakom čase ako je vydané oznámenie, čo znamená, že nový názov FQDN je v XML súbore uvedený 30 dní pred začatím používania. Keďže sieťové požiadavky prestávame odosielať do koncových bodov, ktoré odstraňujeme, ešte pred oznámením ich odstránenia, pri odstránení koncového bodu z XML súboru v čase vydania oznámenia sa už tieto koncové body nepoužívajú.

Koncové body služieb Office 365 sú publikované na konci každého mesiaca, pričom oznámenie je vydané 30 dní vopred. Niekedy môže k zmenám dôjsť aj viackrát za mesiac, prípadne môže byť čas medzi oznámením a publikovaním kratší. Po pridaní koncového bodu je dátumom účinnosti uvedenom v informačnom kanáli RSS dátum, po ktorom budú sieťové požiadavky odoslané do koncového bodu. Ak s RSS ešte len začínate pracovať, tu je návod, ako sa prihlásiť na odber cez Outlook alebo si môžete novinky informačného kanála RSS nechať posielať e-mailom.

Po prihlásení na odber informačného kanála RSS môžete analyzovať informácie sami alebo pomocou skriptu. V nasledujúcej tabuľke je uvedená pomôcka vo forme opisu formátu informačného kanála RSS.

Sekcia

Časť 1

Časť 2

Časť 3

Časť 4

Časť 5

Časť 6

Popis

Počet

Dátum, po ktorom môžete očakávať odoslanie sieťových požiadaviek do koncového bodu.

Základný popis funkcie alebo služby, ktorá vyžaduje koncový bod.

Dá sa pripojiť k tomuto koncovému bodu okruhu ExpressRoute okrem internetu?

Áno – k tomuto koncovému bodu sa môžete pripojiť cez internet, ako aj ExpressRoute.

Nie – k tomuto koncovému bodu sa môžete pripojiť len na internete.

Cieľový názov FQDN alebo rozsah IP adries, ktoré sa pridávajú alebo odstraňujú.

Príklad

1/

[S účinnosťou od xx/xx/xxx.

Povinné: <description>.

ExpressRoute:

<Yes/No>.

<FQDN/IP>],

Niekoľko ďalších dôležitých informácií – každá položka má spoločnú množinu oddeľovačov:

 • / – po počte

 • [ – na označenie položky pre počet

 • . – používa sa medzi každou jednotlivou sekciou položky

 • ], – na označenie konca jednej položky

 • ]. – na označenie konca všetkých položiek

Polohu nájomníka je najlepšie určiť pomocou mapy údajového centra.

Peeringové lokality sú podrobnejšie opísané v téme Peering so spoločnosťou Microsoft.

Vďaka viac ako 2 500 peeringovým vzťahom s poskytovateľmi internetových služieb na celom svete a 70 prístupovým bodom by ste sa mali bez problémov dostať zo svojej siete do našej. Vyhraďte si niekoľko minút a skontrolujte, či je peeringový vzťah vášho poskytovateľa internetových služieb najoptimálnejší, tu je niekoľko príkladov dobrých a horších odoslaní do našej siete v rámci peeringu.

Akceptované trasy ExpressRoute sú definované rozsahmi IP adries spoločnosti Microsoft a konkrétnymi Office 365BGP komunitami.

Do balíka služieb Office 365 pravidelne pridávame funkcie a služby, čím rozširujeme možnosti pripojenia. Ak máte predplatné na E3 alebo E5 SKU, potrebujete všetky koncové body, inak nie je možné využívať všetky funkcie balíka. Ak nemáte predplatné na žiadnu z jednotiek SKU, rozdiel z hľadiska počtu koncových bodov je minimálny.

Prečítajte si zásady sieťového pripojenia v službách Office 365, kde získate ďalšie informácie o kategóriách koncových bodov pre Office 365 a informácie o zásadách pripojenia na bezpečné spravovanie prenosov služieb Office 365, ale aj a o tom, ako získať čo najvyšší výkon.

Na obrázku nižšie vidíte príklad z časti tabuľky FQDN v sekcii Office Online. Riadky sú usporiadané podľa funkcie a rozdielov v pripojení. Prvé dva riadky označujú, že Office Online využíva koncové body označené ako povinné v službách Office 365 Overovanie a identita a portál a zdieľané sekcie. Pre službu v rámci služieb Office 365 je typické, že využíva tieto zdieľané služby. Tretí riadok označuje, že pre používanie lokality Office Online musia mať klientske počítače prístup k lokalite *. officeapps.live.com. Štvrtý riadok označuje, že pre využívanie lokality Office Online musia mať počítače prístup aj k lokalite *. cdn.office.net.

Napriek tomu, že na používanie lokality Office Online sa vyžaduje riadok tri aj štyri, sú rozdelené, čo označuje odlišný cieľ:

 1. *.officeapps.live.com nepredstavuje CDN, čo znamená, že požiadavky na tento priestor názvov budú smerovať priamo do údajového centra spoločnosti Microsoft.

 2. *.officeapps.live.com je k dispozícii v okruhoch ExpressRoute cez Microsoft peering.

 3. IP adresy priradené k lokalite Office Online a *.officeapps.live.com môžete nájsť kliknutím na toto prepojenie.

 4. *.cdn.office.net predstavuje CDN hosťované spoločnosťou Akamai, čo znamená, že požiadavky na tento priestor názvov sa odošlú do údajového centra spoločnosti Akamai.

 5. *.cdn.office.net nie je k dispozícii v okruhoch ExpressRoute.

 6. IP adresy priradené k lokalite Office Online a *.cdn.office.net nie sú k dispozícii.

Snímka obrazovky so stránkou s koncovými bodmi

Poskytujeme len IP adresy tých serverov služieb Office 365, do ktorých by ste mali priamo smerovať cez internet alebo službu ExpressRoute. Nejde o úplný zoznam všetkých IP adries, pre ktoré sa zobrazia sieťové požiadavky. Zobrazia sa sieťové požiadavky na spoločnosť Microsoft a nepublikované IP adresy vlastnené tretími stranami. Tieto IP adresy sú dynamicky generované alebo spravované takým spôsobom, ktorý neumožňuje načas oznámiť ich zmeny. Ak brána firewall nemôže týmto sieťovým požiadavkám povoliť prístup na základe názvov FQDN, použite na spravovanie požiadaviek súbor PAC alebo WPAD.

Zobrazuje sa IP adresa priradená k službám Office 365, o ktorej chcete viac informácií?

 1. Skontrolujte, či je daná IP adresa zahrnutá vo väčšom publikovanom rozsahu pomocou kalkulačky CIDR.

 2. Zistite, či je vlastníkom IP adresy váš partner pomocou dotazu whois. Ak je vlastnená spoločnosťou Microsoft, môže ísť o interného partnera.

 3. Skontrolujte certifikát, v prehliadači sa prostredníctvom adresy HTTPS://<IP_ADDRESS> pripojte k IP adrese a skontrolujte domény uvedené v certifikáte, čím zistíte, ktoré domény sú k IP adrese priradené. Ak je vlastníkom IP adresy spoločnosť Microsoft a adresa sa nenachádza v zozname IP adries služieb Office 365, pravdepodobne je táto IP adresa priradená k Microsoft CDN, napríklad MSOCDN.NET, alebo k inej doméne spoločnosti Microsoft bez zverejnených informácií o IP adrese. Ak zistíte, že doména v certifikáte je doménou, v ktorej by mala byť IP adresa zahrnutá, dajte nám vedieť.

Office 365 a iné služby spoločnosti Microsoft používajú niekoľko služieb tretích strán, ako je napríklad Akamai a MarkMonitor, vďaka ktorým sa zdokonaľuje funkčnosť služieb Office 365. Aby sme vám mohli stále poskytovať čo najlepšie podmienky, tieto služby sa v budúcnosti môžu meniť. Preto často vydávame záznam CNAME, ktorý smeruje na doménu vlastnenú treťou stranou, záznam A alebo IP adresu. Domény tretej strany môžu hosťovať obsah, napríklad sieť CDN, alebo môžu hosťovať službu, napríklad službu spravovania geografických prenosov. Väzby na týchto externých poskytovateľov zvyčajne vidíte v podobe presmerovania alebo odporúčania, nie ako pôvodnú požiadavku klienta. Niektorí zákazníci musia zabezpečiť, že táto forma odporúčania a presmerovania má povolenie na prechod bez explicitného pridania dlhého zoznamu potenciálnych názvov FQDN, ktoré môžu používať tretie strany.

Zoznam služieb sa môže kedykoľvek zmeniť. K aktuálne využívaným službám patria:

MarkMonitor sa používa pri požiadavke, ktorá obsahuje *.nsatc.net. Táto služba poskytuje ochranu názvu domény a jej monitorovanie, čím doménu ochraňuje pred škodlivými praktikami.

ExactTarget sa používa pri požiadavke na *.exacttarget.com. Táto služba poskytuje správu e-mailov a monitorovanie škodlivých praktík.

Akamai sa používa pri požiadavke, ktorá obsahuje jednu z nasledujúcich názvov FQDN. Táto služba ponúka geografické DNS a služby siete na doručovanie obsahu.

*.akadns.net
*.akam.net
*.akamai.com
*.akamai.net
*.akamaiedge.net
*.akamaihd.net
*.akamaized.net
*.edgekey.net
*.edgesuite.net

 • Môžete sa pripojiť k službám tretích strán a získať tak základné internetové služby, ako je napríklad vyhľadávanie DNS a načítanie obsahu CDN. K službám tretích strán, ako sú napríklad YouTube videá vo vašich onenotových poznámkových blokoch, sa môžete pripojiť aj vtedy, keď vyžadujete integráciu.

 • Pripojiť sa môžete aj k sekundárnym službám hosťovaným a poskytovaným spoločnosťou Microsoft, ako sú okrajové uzly, na základe ktorých môže vaša sieťová požiadavka v najbližšom internetovom umiestnení k vášmu počítaču vstúpiť do globálnej siete spoločnosť Microsoft. Keďže ide o tretiu najväčšiu sieť na svete, vaše pripojenie sa výrazne zlepší. Môžete sa pripojiť aj k službám Microsoft Azure, ako sú napríklad služby Azure Media Services, ktoré používa viacero služieb Office 365.

 • Rovnako sa môžete pripojiť k primárnym službám Office 365, ako je server poštovej schránky služby Exchange Online alebo server Skype for Business Online, kde sa nachádzajú vaše jedinečné a súkromné údaje. K primárnym službám Office 365 sa môžete pripojiť prostredníctvom FQDN alebo IP adresy a použiť okruhy internetu alebo služby ExpressRoute. Pomocou FQDN v internetovom okruhu sa môžete pripojiť len k službám od tretích strán alebo k sekundárnym službám.

Nasledujúci diagram zobrazuje rozdiely medzi týmito oblasťami služieb. V tomto diagrame sa v lokálnej sieti zákazníka vľavo dole nachádza viacero sieťových zariadení, ktoré poskytujú pomoc pri správe sieťového pripojenia. Podobné konfigurácie sú bežné pre podnikových zákazníkov. Ak vaša sieť používa medzi klientskymi počítačmi a internetom len bránu firewall, aj táto možnosť je podporovaná a možno budete chcieť, aby táto brána firewall v zozname povolených pravidiel podporovala názvy FQDN a zástupné znaky.

Prečítajte si zásady sieťového pripojenia v službách Office 365, kde získate ďalšie informácie o kategóriách koncových bodov pre Office 365 a informácie o zásadách pripojenia na bezpečné spravovanie prenosov služieb Office 365, ale aj a o tom, ako získať čo najvyšší výkon.

Zobrazenie troch rôznych typov koncových bodov siete pri používaní služieb Office 365

Office 365 je balík služieb, ktorý je navrhnutý tak, aby fungoval na internete. Spoľahlivosť a dostupnosť sú založené na viacerých dostupných štandardných internetových službách. Ak chcete používať služby Office 365, musíte mať prístup k štandardným internetovým službám, ako je napríklad DNS, CRL alebo CDN, ktoré sú potrebné pre využívanie väčšiny moderných internetových služieb.

Okrem týchto základných internetových služieb existujú aj služby tretích strán, ktoré sa používajú len na integráciu funkčnosti. Napríklad použitie lokality Giphy.com v službe Microsoft Teams umožňuje zákazníkom jednoducho zahrnúť súbory GIF do tímov. Aj YouTube a Flickr sú služby tretích strán, ktoré slúžia na bezproblémovú integráciu videí a obrázkov z internetu do klientov balíka Office. Tieto služby sú potrebné na integráciu, no v článku o koncových bodoch služieb Office 365 sú označené ako voliteľné, čo znamená, že základné funkcie tejto služby budú fungovať aj vtedy, ak koncový bod nebude prístupný.

Ak sa pokúšate používať služby Office 365 a zistili ste, že služby od tretích strán nie sú prístupné, zabezpečte, aby všetky názvy FQDN označené v tomto článku ako povinné alebo voliteľné mohli prejsť cez server proxy a bránu firewall.

Doplnkové služby sú služby spoločnosti Microsoft, ktoré nie sú súčasťou správy služieb Office 365. Patrí sem napríklad sieť Edge, služby Azure Media Services a siete Azure CDN. Všetky sa vyžadujú na používanie služieb Office 365 a musia byť dostupné.

Ak sa pokúšate používať služby Office 365 a zistili ste, že služby od tretích strán nie sú prístupné, zabezpečte, aby všetky názvy FQDN označené v tomto článku ako povinné alebo voliteľné mohli prejsť cez server proxy a bránu firewall.

Prístup k našim spotrebiteľským službám by ste mali obmedzovať len na vlastné riziko. Jediným spoľahlivým spôsobom zablokovania spotrebiteľských služieb je obmedziť prístup k FQDN lokality login.live.com. Tento názov FQDN sa používa v širokej škále služieb vrátane iných než spotrebiteľských služieb, ako je MSDN, TechNet a ďalšie. Ak obmedzíte prístup k tomuto FQDN, môže sa stať, že bude potrebné do pravidla pre sieťové požiadavky súvisiace s týmito službami zahrnúť výnimky.

Pamätajte, že samotné blokovanie prístupu k spotrebiteľským službám spoločnosti Microsoft nezabráni inému používateľovi vo vašej sieti exfiltrovať informácie pomocou nájomníka služieb Office 365 alebo inej služby.

Súvisiace témy

Rozsahy IP adries dátového centra Microsoft Azure
Priestor verejných IP adries spoločnosti Microsoft
Požiadavky na sieťovú infraštruktúru pre Microsoft Intune
Power BI a ExpressRoute
URL adresy a rozsahy IP adries v Office 365
Spravovanie pripojenia služby ExpressRoute pre Office 365
Zásady sieťového pripojenia v službách Office 365

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×