Spravovanie informácií o potenciálnych zákazníkoch a obchodných príležitostiach v doplnku Business Contact Manager

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook neustály prehľad o potenciálnych zákazníkov a uistite sa, sledovať priebeh s ohľadom vyhrávať svoje podnikanie.

Potenciálny zákazník je osoba, podnikanie alebo organizácie, ktorá potenciálne rád produktov alebo služieb svoje obchodné ponuky. Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook môžete použiť na spravovanie potenciálnych zákazníkov alebo potenciálnych zákazníkov tým sleduje informácie o jednotlivých potenciálni zákazníci. Použite scoring kritériá na hodnotenie kvality potenciálnych zákazníkov, aby ste mali lepšiu predstavu o tom, kde zamerať svoje predajné úsilie. Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook môžete použiť aj na sledovanie priebehu alebo váš tím sledovať priebeh s ohľadom otáčania potenciálnych zákazníkov do predaja.

Čo chcete urobiť?

Vytvorenie potenciálni zákazníci

Vytvorenie potenciálnych zákazníkov

Potenciálny zákazník môžu pochádzať z ľubovoľného miesta – z marketingová aktivita, odporúčanie z aktuálnej zákazníkov alebo slovo v ústach. Ako vlastník malé podniky, je dôležité, aby ste na zachytenie a spracovanie každý potenciálny zákazník. Ak ste šťastie, že máte veľa potenciálnych zákazníkov, budete chcieť proces zachytiť a sledovať informácie o potenciálneho zákazníka a či potenciálneho zákazníka zmenil na predaj. Napríklad, budete chcieť:

 • zaznamenávať informácie o potenciálnom zákazníkovi v zázname potenciálneho zákazníka vrátane informácií súvisiacich s kvalifikovaním potenciálneho zákazníka,

 • zaznamenávať informácie o produktoch a službách, o ktoré má potenciálny zákazník záujem, vo formulári príležitostí,

 • nadviazať kontakt s potenciálnym zákazníkom a sledovať, či sa z neho stane obchodný kontakt.

Potenciálni zákazníci sú zobrazené na karte vo pracovného priestoru predaj. Z predaja pracovný priestor, môžete zobraziť jednotlivé záznamy potenciálneho zákazníka a príležitosti.

Obsah tejto časti

Vytvorte nový záznam potenciálneho zákazníka

Vytvorenie potenciálni zákazníci z e-mailových správ alebo importu

Vytvorenie vedúcou z e-mailovej správy

Import a export záznamov potenciálnych zákazníkov

Vytvorenie nového záznamu potenciálneho zákazníka

Počiatočné informácie o vašom potenciálnom obchodnom partnerovi môžu byť obmedzené, avšak vždy má zmysel zachytiť v zázname potenciálneho zákazníka všetko, čo o ňom viete.

Môžete zadať podrobné informácie o potenciálny zákazník, prepojenie Ďalšie záznamy a položky histórie komunikácie a pridať vlastné polia. Všetky tieto informácie sú uložené ako viesť záznam.

 1. Na navigačnej table v časti Business Contact Manager kliknite na položku Predaj.

 2. Na páse s nástrojmi na karte domov v skupine nový kliknite na položku viesť.

 3. Vo formulári Potenciálny zákazník zadajte meno svojho potenciálneho zákazníka do poľa Celé meno.

  Tip: Celé meno je len požadované informácie vo formulári potenciálneho zákazníka.

 4. Zadajte všetky ďalšie informácie, ktoré máte o potenciálnom zákazníkovi.

  Záznam potenciálneho zákazníka obsahuje stránky Všeobecné a História.

Všeobecné stránky

V zázname potenciálneho zákazníka je stránka Všeobecné rozdelená do nasledujúcich sekcií:

Viesť    Zadajte názov úlohy kontaktu a potom kliknite na možnosť zaradenie, ktoré by ste radšej do poľa zaradiť ako. Ak chcete priradiť zamestnancovi nadviazať potenciálneho zákazníka, kliknite na meno zamestnanca v zozname priradené. V zozname sa zobrazia len ľudí, s ktorými zdieľate databázu. Ak chcete, môžete kliknúť na fotografiu ikonu Pridať fotografiu potenciálneho zákazníka, kliknite na tlačidlo fotografie.

Viesť formulár potenciálneho zákazníka názov sekcie

Informácie o spoločnosti    Zadajte názov spoločnosti, ktorá predstavuje potenciálneho zákazníka.

Prepojený zákazník    Ak chcete priradiť potenciálneho zákazníka s jedným z vašich účtov, kliknite na tlačidlo a vyberte konto zo zoznamu.

Internet, telefónne čísla a adresy    Zadajte viesť kontaktné informácie v nasledujúcich častiach. V časti polia, ktoré obsahujú šípky, môžete zadať viacero položiek. Môžete napríklad zadať adresy pre podniky, domáce a iné v sekcii adresy a začiarknite políčko adresy na rozosielanie pošty.

Informácie o zdroji    Pomocou tejto sekcie zaznamenať, ako sa dozvedel o potenciálnom zákazníkovi. Môžete vybrať položku zo zdrojového zoznamu alebo zadajte nový zdroj. Potom kliknite na tlačidlo iniciované podľa na uviesť presný zdroj. Ak vyberiete slovo v ústach ako zdroja, napríklad, a potom kliknite na tlačidlo iniciované podľa, ktoré sa otvorí dialógové okno sa zobrazí zoznam všetkých obchodných kontaktov, a môžete vybrať meno zamestnanca alebo zákazníka, ktorý odkazuje potenciálneho zákazníka.

Viesť záznam zobrazujúci časť zdroja

Viesť výsledku    Prehľad alebo hodnotenie potenciálneho zákazníka podľa frekvencie výskytu je kúpiť produktmi alebo službami. Môžete manuálne zadať skóre kliknutím na počet hviezdičiek chcete viesť mať alebo vyberte možnosť Automatická Typ výsledku. Automatické scoring vychádza z Scoring kritériá, ktoré môžete prispôsobiť, alebo jednoducho použiť predvolené položky.

Dvojitá s vedenie a vyhodnocovanie

Komentáre    Pridajte akékoľvek ďalšie informácie o potenciálneho zákazníka v poli poznámky. Kliknite na položku Pridať časovú pečiatku priložte dátum a čas, aby ste informácie zadali.

Na stránke História

Otvorte stránku histórie na páse s nástrojmi, kliknite na položku Zobraziť a potom kliknite na položku História. Táto stránka obsahuje všetky položky histórie komunikácie prepojené s tejto záznam.

Ak chcete vytvoriť podrobnejšie histórie o potenciálneho zákazníka, kliknite na tlačidlo nový a potom položku, napríklad obchodná poznámka, denník telefonátu, plánovanú činnosť alebo úloha prepojiť so záznamom. Ďalšie informácie o histórie komunikácie nájdete v téme sledovanie komunikácie so zákazníkmi v doplnku Business Contact Manager.

 1. Kliknite na tlačidlo Uložiť a zavrieť alebo ak chcete vytvoriť ďalšie záznamy potenciálneho zákazníka, kliknite na tlačidlo Uložiť a vytvoriť nové a vytvorte nový formulár potenciálneho zákazníka.

Na začiatok stránky

Vytvorenie potenciálnych zákazníkov na základe e-mailových správ alebo importovaním

Záznam potenciálneho zákazníka môžete vytvoriť aj na základe e-mailovej správy alebo importovaním záznamov.

Vytvorenie potenciálneho zákazníka na základe e-mailovej správy

Meno a e-mailovú adresu potenciálneho zákazníka môžete zaevidovať aj priamo z e-mailovej správy.

 1. V programe Microsoft Outlook dvakrát kliknite na e-mailovú správu od kontaktu.

 2. Na páse s nástrojmi, na karte Správa, v skupine Obchodné kliknite na tlačidlo Vytvoriť záznam.

 3. V zobrazenom zozname kliknite na položku Potenciálny zákazník. Otvorí sa nový formulár záznamu potenciálneho zákazníka, v ktorom je už zadaná e-mailová adresa kontaktu a meno kontaktu, ak je známe.

 4. Vyplňte formulár a kliknite na tlačidlo Uložiť a zavrieť.

Na začiatok stránky

Import a export záznamov potenciálnych zákazníkov

Môžete importovať vedenie informácie z iných programov, ako je napríklad ACT! a Microsoft Excel. Informácie o importovaní záznamov potenciálnych zákazníkov a ďalších údajov nájdete v téme Import údajov do doplnku Business Contact Manager.

Keďže potenciálni zákazníci sú typom obchodnom kontakte, môžete export im Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook údajov. Informácie o exportovaní záznamy potenciálnych zákazníkov a iných údajov nájdete v téme exportovanie obchodných záznamov v doplnku Business Contact Manager.

Na začiatok stránky

Kvalifikovanie alebo hodnotenie potenciálnych zákazníkov

Kvalifikovaním potenciálneho zákazníka signalizujete, že potenciálny zákazník je osobou, ktorá môže využívať alebo potrebovať vaše produkty alebo služby. Ak vaša firma napríklad ponúka zatrávňovanie pozemkov, váš potenciálny zákazník by mal mať pozemok.

Formulár potenciálneho zákazníka obsahuje niekoľko predvolených kritérií priradenia skóre. Môžete použiť tieto kritériá na automatické vypočítanie skóre potenciálneho zákazníka, prispôsobiť ich potrebám svojej firmy, prípadne ich odstrániť a nahradiť vlastnými kritériami.

Využívajte možnosť priradenia skóre pri všetkých svojich záznamoch obchodných kontaktov a všetkých záznamoch o zákazníkoch, založených na záznamoch typu obchodný kontakt. Majte na pamäti, že všetky kritériá priradenia skóre majú vplyv na skóre potenciálneho zákazníka. Začiarknutím políčok sa skóre kontaktu pri automatickom výpočte zvýši, zrušením začiarknutia políčok zase zníži.

Obsah tejto časti

Prehľad alebo hodnotenie potenciálnych zákazníkov

Prispôsobenie viesť scoring kritérií

Skóre alebo hodnotenie potenciálnych zákazníkov

Kritériá priradenia skóre môžete využiť na odhadnutie pravdepodobnej hodnoty nákupov potenciálneho zákazníka.

 1. Na navigačnej table v časti Business Contact Manager kliknite na položku Predaj.

 2. Na karte Potenciálni zákazníci otvorte záznam dvojitým kliknutím.

 3. V zázname potenciálneho zákazníka, v časti Skóre potenciálneho zákazníka začiarknite políčka kritérií, ktorým daný potenciálny zákazník zodpovedá. Keďže sú všetky kritériá zahrnuté v automatickom výpočte skóre, každým začiarknutým políčkom sa skóre potenciálneho zákazníka zvýši a každým nezačiarknutým políčkom sa skóre naopak zníži.

 4. Ak chcete zmeniť osnovu priradenia skóre, kliknite na položku Kritériá priradenia skóre. Ku každému kritériu priradenia skóre je pridelená dôležitosť, a to nízka, normálna alebo vysoká. Zmenou dôležitosti jednotlivých kritérií zároveň zmeníte mieru vplyvu týchto kritérií na celkové skóre.

  Na základe množstva dokončené kritérií a relatívna dôležitosť priradená ku každému Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook vypočíta výsledku a zobrazí ho v poli Počet žltými hviezdičkami v časti viesť výsledku.

 5. Ak chcete prepísať automaticky pridelené skóre, môžete potenciálnemu klientovi priradiť pevný počet hviezdičiek. V zozname Typ skóre kliknite na možnosť Manuálne a následne kliknite na toľko hviezdičiek, koľko chcete potenciálnemu zákazníkovi prideliť.

Na začiatok stránky

Prispôsobenie kritérií priradenia skóre potenciálnemu zákazníkovi

Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook obsahuje predvolené scoring kritériá, ale môžete zmeniť kritériá na lepšie zosúladenie proces predaja.

 1. Kliknite na kartu Súbor

 2. Kliknite na položku Business Contact Manager

 3. Kliknite na položku Prispôsobiť a potom na položku Zmeniť kritériá priradenia skóre

  Tip: Môžete tiež prispôsobiť viesť scoring kritériá otvorením záznam potenciálneho zákazníka a v časti viesť výsledku, kliknutím na položku Scoring kritériá.

  Dvojitá s vedenie a vyhodnocovanie

 4. Ak chcete zmeniť niektoré z kritérií, vyberte ho a kliknite na tlačidlo Upraviť. Zmeňte popis alebo dôležitosť kritéria, prípadne obe položky a kliknite na tlačidlo OK.

 5. Ak chcete vytvoriť nové kritérium, kliknite na tlačidlo Pridať. Zadajte popis, vyberte stupeň dôležitosti a kliknite na tlačidlo OK.

 6. Ak chcete odstrániť niektoré kritérium, vyberte ho a kliknite na tlačidlo Odstrániť.

Na začiatok stránky

Priradenie potenciálneho zákazníka

Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook obchodné údaje uložené v databáze. Obchodné údaje so spolupracovníkmi môžete zdieľať tak, že informácie potrebné na slúžiť svojim zákazníkom. Potenciálneho zákazníka môžete priradiť ďalším ľuďom, s ktorými zdieľate databázu.

 1. Na navigačnej table v časti Business Contact Manager kliknite na položku Predaj.

 2. Kliknite na kartu Potenciálni zákazníci a vyberte potenciálneho zákazníka alebo zákazníkov, ktorých chcete priradiť.

Ako vybrať viac než jeden záznam?

Ak chcete vybrať navzájom susediace záznamy, stlačte kláves SHIFT a kliknite na prvý a posledný záznam zo skupiny, ktorú chcete pridať. Ak chcete vybrať navzájom nesusediace záznamy, stlačte kláves CTRL a následne kliknite na jednotlivé záznamy. Ak chcete vybrať všetky záznamy, kliknite na jeden z nich a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL+A.

 1. Na páse s nástrojmi kliknite v skupine Akcie na položku Priradiť osobe a vyberte osobu, ktorá má pracovať s potenciálnym zákazníkom.

Na začiatok stránky

Ako upraviť viac než jeden záznam potenciálneho zákazníka naraz

Upravovanie viacerých záznamov potenciálnych zákazníkov naraz je jednoduché. Môžete napríklad aktualizovať viaceré manuálne zadané hodnoty skóre alebo identifikovať všetkých potenciálnych zákazníkov z konkrétneho zdroja.

 1. Na navigačnej table v časti Business Contact Manager kliknite na položku Predaj.

 2. Kliknite na kartu Potenciálni zákazníci a následne na záznamy, ktoré chcete zmeniť.

Ako vybrať viac než jeden záznam?

Ak chcete vybrať viacero navzájom susediacich záznamov, stlačte kláves SHIFT a potom kliknite na prvý a na posledný záznam skupiny, ktorú chcete pridať. Ak chcete vybrať viaceré záznamy, ktoré navzájom nesusedia, stlačte kláves CTRL a potom postupne kliknite na jednotlivé záznamy. Ak chcete vybrať všetky záznamy, kliknite na jeden zo záznamov a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL+A.

 1. Na páse s nástrojmi na karte Domov v skupine Upraviť kliknite na položku Hromadná úprava.

  Hromadná úprava tlačidlo na páse s nástrojmi

 2. V zozname Vyberte pole kliknite na pole, ktoré chcete upraviť.

 3. Do poľa, ktoré chcete zmeniť, zadajte novú hodnotu alebo kliknite na prepínač Vymazať hodnotu, čím danú položku vymažete zo všetkých označených záznamov.

 4. Hromadnú úpravu ukončite kliknutím na tlačidlo OK a zatvorte dialógové okno.

Na začiatok stránky

Konverzia potenciálneho zákazníka na obchodný kontakt

V rámci každej množiny potenciálnych zákazníkov sa z niektorých kontaktov nestanú platiaci zákazníci a budú zo zoznamu odstránení, z iných sa stanú významní zákazníci. Týchto významných zákazníkov môžete konvertovať na obchodné kontakty. Záznamy obchodných kontaktov používajte pre kontakty, s ktorými udržiavate prebiehajúci obchodný vzťah.

 1. Na navigačnej table v časti Business Contact Manager kliknite na položku Predaj.

 2. V pracovnom priestore vyberte kartu Potenciálni zákazníci a dvojitým kliknutím otvorte záznam potenciálneho zákazníka.

 3. Na páse s nástrojmi kliknite v skupine Upraviť na tlačidlo Konvertovať na a potom kliknite na položku Obchodný kontakt.

 4. Obchodný kontakt podľa potreby upravte a potom kliknite na tlačidlo Uložiť a zavrieť.

Poznámka: Obchodný kontakt formuláre sú podobné formuláre potenciálny zákazník, ale majú ďalšie strany: Podrobnosti a polí definovaných používateľom. Ďalšie informácie o vypĺňania formulára obchodný kontakt, pozrite si tému Použitie obchodné kontakty v nástroji Business Contact Manager.

Na začiatok stránky

Vytváranie zostáv zo záznamov potenciálnych zákazníkov

Potenciálni zákazníci zostáv sú zabudované do Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook a ich sú ľahko upraviť tak, aby vyhovoval vašim potrebám.

 1. Na navigačnej table kliknite v časti Business Contact Manager na jeden z nasledovných priečinkov, čím sa zobrazí príslušný pracovný priestor:

  • Spravovanie kontaktov.

  • Predaj.

  • Marketingová.

  • Riadenie projektov.

 2. Ak chcete zobraziť jednu predvoleného viesť zostavy na páse s nástrojmi, kliknite na kartu zostavy. Nájdete v téme Spravovanie kontaktovskupiny, kliknite na položku potenciálnych zákazníkov a potom vyberte zostavy:

  • Potenciálni zákazníci podľa priradené k .

  • Potenciálni zákazníci podľa priradené a hodnotenie .

  • Potenciálni zákazníci podľa skóre.

 3. Ak chcete vytvoriť novú zostavu, otvorte predvolenú zostavu. V skupinách Rozloženie alebo Zoradiť a filtrovať vyberte možnosti zmeny vzhľadu zostavy alebo zobrazovaných údajov.

 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť ako a zadajte názov zostavy. Zostava sa uloží do kategórie Potenciálni zákazníci. Ak chcete túto zostavu otvoriť, kliknite na tlačidlo Uložené zostavy, v zozname potom kliknite na položku Potenciálni zákazníci, v dialógovom okne kliknite na názov zostavy a následne na tlačidlo Otvoriť.

Ďalšie informácie o vytváraní a prispôsobovaní zostavy nájdete v téme Používanie zostáv a grafov v doplnku Business Contact Manager.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×