Spravovanie šablón zoznamov

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Opätovné použitie prispôsobených SharePoint zoznamov pomocou šablón zoznamov. Šablóny ukladá polí, vzorce, a formátovanie a voliteľne údajov, ako aj. Šablóny môžete stiahnuť na archiváciu alebo nahraté na inú lokalitu.

Dôležité: Tímové lokality SharePoint Online s pripojenými skupinami v súčasnosti nepodporujú šablóny zoznamov. Pre ostatné lokality SharePoint Online povoľte skriptovanie, aby bolo možné používať šablóny zoznamov. Ďalšie informácie nájdete v téme Vypnutie a zapnutie funkcií skriptovania.

 1. Otvorte zoznam, ktorý chcete uložiť ako šablónu.

 2. Keď máte otvorený SharePoint Online, kliknite na položku Nastavenia Tlačidlo Nastavenia v záhlaví okna v SharePointe 2016. a potom kliknite na položku Nastavenia zoznamu.

  V iných verziách kliknite na páse s nástrojmi na položku Zoznam a potom kliknite na položku Nastavenia zoznamu.

  Položka Nastavenia zoznamu na páse s nástrojmi
 3. V stĺpci Povolenia a správa kliknite na položku Uložiť zoznam ako šablónu.

  Časť Správa povolení v ponuke Nastavenia

  Zobrazí sa stránka Uložiť ako šablónu.

  Stránka Uložiť ako šablónu
 4. Do poľa Názov súboru zadajte názov, ktorý sa má použiť pre súbor šablóny.

  Poznámka: K názvu súboru nepridávajte príponu. Automaticky sa pridá prípona .stp.

 5. Do poľa Názov šablóny zadajte názov, s ktorým sa má šablóna zobraziť v galérii šablón zoznamov.

 6. Do poľa Popis šablóny zadajte popis šablóny. Po výbere šablóny v galérii šablón sa popis zobrazí na table s podrobnosťami na pravej strane.

 7. Ak chcete zahrnúť obsah, ktorý sa aktuálne nachádza v tomto zozname, do novej šablóny zoznamu, začiarknite políčko Zahrnúť obsah. Ďalšie informácie nájdete v časti Obmedzenia údajov v šablóne zoznamu.

  Poznámka: Týmto krokom sa neuložia žiadne nastavenia zabezpečenia, ktoré používa daný zoznam. Z tohto dôvodu dôrazne odporúčame, aby ste šablónu zoznamu uložili na bezpečné miesto, aby ju nemohli obnoviť používatelia, ktorí by nemali mať prístup k danému obsahu.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

  Ak všetko prebehlo správne, zobrazí sa obrazovka s potvrdením o úspešnom uložení.

  Dialógové okno potvrdzujúce úspešné uloženie

  Kliknite na prepojenie Galéria šablón a v galérii šablón zoznamu sa zobrazí nová šablóna zoznamu.

  Stránka so šablónami zoznamov

 1. Kliknite na položku Nastavenie Tlačidlo Nastavenia v záhlaví okna v SharePointe 2016. a potom na možnosť Nastavenie lokality.

 2. V stĺpci Galérie pre webových dizajnérov kliknite na položku Šablóny zoznamu.

  Prepojenie na šablóny zoznamom na stránke nastavení lokality

  Poznámka: Táto možnosť sa zobrazuje iba používateľom s povolením Spravovať zoznamy. Vlastníci lokalít majú toto povolenie v predvolenom nastavení.

  Zobrazí sa stránka Galéria šablón zoznamov.

  Stránka galérie Zoznam s jednou šablónou zoznamu
 3. V prípade šablóny zoznamu, ktorú chcete aktualizovať, kliknite v stĺpci Upraviť na položku Upraviť Tlačidlo Upraviť v knižnici zoznamu šablón .

 4. Kliknite na príkaz Odstrániť položku a akciu potvrďte kliknutím na tlačidlo OK.

 1. Kliknite na položku Nastavenie Tlačidlo Nastavenia v záhlaví okna v SharePointe 2016. a potom na možnosť Nastavenie lokality.

 2. V stĺpci Galérie pre webových dizajnérov kliknite na položku Šablóny zoznamu.

  Prepojenie na šablóny zoznamom na stránke nastavení lokality

  Poznámka: Táto možnosť sa zobrazuje iba používateľom s povolením Spravovať zoznamy. Vlastníci lokalít majú toto povolenie v predvolenom nastavení.

  Zobrazí sa stránka Galéria šablón zoznamov.

  Stránka galérie Zoznam s jednou šablónou zoznamu
 3. V šablóne zoznamu, ktorú chcete upraviť, kliknite v stĺpci Upraviť na položku Upraviť Tlačidlo Upraviť v knižnici zoznamu šablón .

 4. Upravte informácie, ktoré chcete zmeniť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Úprava vlastností šablóny zoznamu

Poznámka: Nasledujúce kroky vyžadujú, aby ste mali povolenia na zápis do priečinka alebo zdieľaného umiestnenia, do ktorého sťahujete súbor šablóny zoznamu.

 1. Kliknite na položku Nastavenie Tlačidlo Nastavenia v záhlaví okna v SharePointe 2016. a potom na možnosť Nastavenie lokality.

 2. V stĺpci Galérie pre webových dizajnérov kliknite na položku Šablóny zoznamu.

  Prepojenie na šablóny zoznamom na stránke nastavení lokality

  Poznámka: Táto možnosť sa zobrazuje iba používateľom s povolením Spravovať zoznamy. Vlastníci lokalít majú toto povolenie v predvolenom nastavení.

  Zobrazí sa stránka Galéria šablón zoznamov.

  Stránka galérie Zoznam s jednou šablónou zoznamu
 3. V stĺpci Názov kliknite na prepojenie na šablónu zoznamu, ktorú chcete stiahnuť.

 4. Ak chcete stiahnuť súbor, v dialógovom okne sťahovania súborov v prehliadači kliknite na položku Uložiť alebo Uložiť ako.

Šablóny zoznamov, ktoré sa stiahli do súboru v systéme súborov, je možné nahrať do galérie šablón zoznamov. Na vykonanie týchto krokov potrebujete povolenie na čítanie do priečinka alebo zdieľaného sieťového umiestnenia, kde sa nachádza súbor so šablónou zoznamu.

Poznámky: 

 • Všimnite si, že súbory šablóny zoznamu používajú príponu .stp.

 • Šablóny zoznamu je možné použiť len v rovnakom type lokality alebo pracovného priestoru, z ktorého boli vytvorené. To znamená, že šablónu zoznamu, ktorá bola vytvorená na lokalite Centrum schôdzí, nie je možné použiť na tímovej lokalite. Šablónu zoznamu, ktorá bola vytvorená na tímovej lokalite, však môžete použiť na inej tímovej lokalite.

 1. Kliknite na položku Nastavenie Tlačidlo Nastavenia v záhlaví okna v SharePointe 2016. a potom na možnosť Nastavenie lokality.

 2. V stĺpci Galérie pre webových dizajnérov kliknite na položku Šablóny zoznamu.

  Prepojenie na šablóny zoznamom na stránke nastavení lokality

  Poznámka: Táto možnosť sa zobrazuje iba používateľom s povolením Spravovať zoznamy. Vlastníci lokalít majú toto povolenie v predvolenom nastavení.

  Zobrazí sa stránka Galéria šablón zoznamov.

  Stránka galérie Zoznam s jednou šablónou zoznamu
 3. Na páse s nástrojmi kliknite na položku Nahrať dokument.

  Tlačidlo Nahrať dokument na páse s nástrojmi

  Zobrazí sa stránka Pridanie šablóny.

  Stránka Pridanie šablóny
 4. Zadajte cestu a názov súboru (vrátane jeho prípony) šablóny zoznamu, ktorú chcete nahrať, alebo kliknite na tlačidlo Prehľadávať a súbor vyberte.

 5. Vyberte, či sa majú prepísať existujúce súbory. Na základe predvoleného nastavenia je políčko Prepísať existujúci súbor začiarknuté.

  Poznámka: Ak je začiarknuté políčko Prepísať existujúci súbor, šablóna zoznamu, ktorá je uložená v databáze obsahu a ktorá má rovnaký názov ako nahratý súbor, sa prepíše. Ak sa pokúsite nahrať šablónu zoznamu, ktorá už existuje v databáze obsahu, a toto políčko nie je začiarknuté, zobrazí sa chybové hlásenie.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Vytvorenie šablóny zoznamu v serveri SharePoint Server 2010

 1. Otvorte zoznam, ktorý chcete uložiť ako šablónu.

 2. Na páse s nástrojmi kliknite na položku Zoznam a potom kliknite na položku Nastavenia zoznamu.

  Tlačidlo Nastavenia zoznamu na páse s nástrojmi strany
 3. V stĺpci Povolenia a správa kliknite na položku Uložiť zoznam ako šablónu.

  Časť Správa povolení v ponuke Nastavenia

  Zobrazí sa stránka Uložiť ako šablónu.

  Stránka vlastností šablóny zoznamu
 4. Do poľa Názov súboru zadajte názov, ktorý sa má použiť pre súbor šablóny.

  Poznámka: K názvu súboru nepridávajte príponu. Automaticky sa pridá prípona .stp.

 5. Do poľa Názov šablóny zadajte názov, s ktorým sa má šablóna zobraziť v galérii šablón zoznamov.

 6. Do poľa Popis šablóny zadajte popis šablóny. Po výbere šablóny v galérii šablón sa popis zobrazí na table s podrobnosťami na pravej strane.

 7. Ak chcete zahrnúť obsah, ktorý sa aktuálne nachádza v tomto zozname, do novej šablóny zoznamu, začiarknite políčko Zahrnúť obsah. Ďalšie informácie nájdete v časti Obmedzenia údajov v šablóne zoznamu.

  Poznámka: Týmto krokom sa neuložia žiadne nastavenia zabezpečenia, ktoré používa daný zoznam. Z tohto dôvodu dôrazne odporúčame, aby ste šablónu zoznamu uložili na bezpečné miesto, aby ju nemohli obnoviť používatelia, ktorí by nemali mať prístup k danému obsahu.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

  Nová šablóna zoznamu sa zobrazí v galérii šablón zoznamov.

  Stránka so šablónami zoznamov

Na začiatok stránky

Odstránenie šablóny v galérii šablón zoznamov v serveri SharePoint Server 2010

 1. V ponuke Akcie lokality Obrázok tlačidla kliknite na položku Nastavenie lokality.

  Poznámka: Na lokalite, pre ktorú je prispôsobená ponuka Akcie lokality, ukážte na položku Nastavenie lokality a potom kliknite na nastavenia, ktoré sa majú zobraziť.

 2. V stĺpci Galérie kliknite na položku Šablóny zoznamu.

  Prepojenie na šablóny zoznamom v ponuke Galéria

  Poznámka: Táto možnosť sa zobrazuje iba používateľom s povolením Spravovať zoznamy. Vlastníci lokalít majú toto povolenie v predvolenom nastavení.

  Zobrazí sa stránka Galéria šablón zoznamov.

  Stránka galérie Zoznam s jednou šablónou zoznamu
 3. V šablóne zoznamu, ktorú chcete odstrániť, kliknite v stĺpci Upraviť Tlačidlo Upraviť v knižnici zoznamu šablón na položku Upraviť.

 4. Kliknite na príkaz Odstrániť položku a akciu potvrďte kliknutím na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Úprava vlastností šablóny zoznamu v serveri SharePoint Server 2010

 1. V ponuke Akcie lokality Obrázok tlačidla kliknite na položku Nastavenie lokality.

  Poznámka: Na lokalite, pre ktorú je prispôsobená ponuka Akcie lokality, ukážte na položku Nastavenie lokality a potom kliknite na nastavenia, ktoré sa majú zobraziť.

 2. V stĺpci Galérie kliknite na položku Šablóny zoznamu.

  Poznámka: Táto možnosť sa zobrazuje iba používateľom s povolením Spravovať zoznamy. Vlastníci lokalít majú toto povolenie v predvolenom nastavení.

  Zobrazí sa stránka Galéria šablón zoznamov.

  Stránka galérie Zoznam s jednou šablónou zoznamu
 3. V prípade šablóny zoznamu, ktorú chcete aktualizovať, kliknite v stĺpci Upraviť na položku Upraviť Tlačidlo Upraviť v knižnici zoznamu šablón .

 4. Upravte informácie, ktoré chcete zmeniť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Stiahnutie šablóny do systému súborov v serveri SharePoint Server 2010

Poznámka: Nasledujúce kroky vyžadujú, aby ste mali povolenia na zápis do priečinka alebo zdieľaného umiestnenia, do ktorého sťahujete súbor šablóny zoznamu.

 1. V ponuke Akcie lokality Obrázok tlačidla kliknite na položku Nastavenie lokality.

  Poznámka: Na lokalite, pre ktorú je prispôsobená ponuka Akcie lokality, ukážte na položku Nastavenie lokality a potom kliknite na nastavenia, ktoré sa majú zobraziť.

 2. V stĺpci Galérie kliknite na položku Šablóny zoznamu.

  Prepojenie na šablóny zoznamom v ponuke Galéria

  Poznámka: Táto možnosť sa zobrazuje iba používateľom s povolením Spravovať zoznamy. Vlastníci lokalít majú toto povolenie v predvolenom nastavení.

  Zobrazí sa stránka Galéria šablón zoznamov.

  Stránka galérie Zoznam s jednou šablónou zoznamu
 3. V stĺpci Názov kliknite na prepojenie na šablónu zoznamu, ktorú chcete stiahnuť.

 4. Ak chcete stiahnuť súbor tak, ako vám prehliadač dovolí, v dialógovom okne Sťahovanie súborov kliknite na položku Uložiť alebo Uložiť ako.

Na začiatok stránky

Nahratie šablóny do galérie šablón zoznamov v serveri SharePoint Server 2010

Šablóny zoznamov, ktoré sa stiahli do súboru v systéme súborov, je možné nahrať do galérie šablón zoznamov. Na vykonanie týchto krokov potrebujete povolenie na čítanie do priečinka alebo zdieľaného sieťového umiestnenia, kde sa nachádza súbor so šablónou zoznamu.

Poznámky: 

 • Všimnite si, že súbory šablóny zoznamu používajú príponu .stp.

 • Šablóny zoznamu je možné použiť len v rovnakom type lokality alebo pracovného priestoru, z ktorého boli vytvorené. To znamená, že šablónu zoznamu, ktorá bola vytvorená na lokalite Centrum schôdzí, nie je možné použiť na tímovej lokalite. Šablónu zoznamu, ktorá bola vytvorená na tímovej lokalite, však môžete použiť na inej tímovej lokalite.

 1. V ponuke Akcie lokality Obrázok tlačidla kliknite na položku Nastavenie lokality.

  Poznámka: Na lokalite, pre ktorú je prispôsobená ponuka Akcie lokality, ukážte na položku Nastavenie lokality a potom kliknite na nastavenia, ktoré sa majú zobraziť.

 2. V stĺpci Galérie kliknite na položku Šablóny zoznamu.

  Prepojenie na šablóny zoznamom v ponuke Galéria

  Poznámka: Táto možnosť sa zobrazuje iba používateľom s povolením Spravovať zoznamy. Vlastníci lokalít majú toto povolenie v predvolenom nastavení.

  Zobrazí sa stránka Galéria šablón zoznamov.

  Stránka galérie Zoznam s jednou šablónou zoznamu
 3. Kliknite na položku Odovzdať.

  Zobrazí sa stránka Nahrať šablónu: Galéria šablón zoznamov.

 4. Zadajte cestu a názov súboru (vrátane jeho prípony) šablóny zoznamu, ktorú chcete nahrať, alebo kliknite na tlačidlo Prehľadávať a súbor vyberte.

 5. Vyberte, či sa majú prepísať existujúce súbory. Na základe predvoleného nastavenia je políčko Prepísať existujúci súbor začiarknuté.

  Poznámka: Ak je začiarknuté políčko Prepísať existujúci súbor, šablóna zoznamu, ktorá je uložená v databáze obsahu a ktorá má rovnaký názov ako nahratý súbor, sa prepíše. Ak sa pokúsite nahrať šablónu zoznamu, ktorá už existuje v databáze obsahu, a toto políčko nie je začiarknuté, zobrazí sa chybové hlásenie.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Vytvorenie šablóny zoznamu v serveri SharePoint Server 2007

 1. Otvorte zoznam, ktorý chcete uložiť ako šablónu.

 2. Kliknite na položku Nastavenie a potom na možnosť Nastavenia zoznamu.

  Z tlačidla nastavení kliknite na položku Nastavenia zoznamu
 3. V stĺpci Povolenia a správa kliknite na položku Uložiť zoznam ako šablónu.

  Kliknite na položku Uložiť šablónu lokality v stĺpci povolení a správy

  Zobrazí sa stránka Uložiť ako šablónu.

  Stránka vlastností šablóny zoznamu
 4. Do poľa Názov súboru zadajte názov, ktorý sa má použiť pre súbor šablóny.

  Poznámka: K názvu súboru nepridávajte príponu. Automaticky sa pridá prípona .stp.

 5. Do poľa Názov šablóny zadajte názov, s ktorým sa má šablóna zobraziť v galérii šablón zoznamov.

 6. Do poľa Popis šablóny zadajte popis šablóny.

 7. Ak chcete zahrnúť obsah, ktorý sa aktuálne nachádza v tomto zozname, do novej šablóny zoznamu, začiarknite políčko Zahrnúť obsah. Ďalšie informácie nájdete v časti Obmedzenia údajov v šablóne zoznamu.

  Poznámka: Týmto krokom sa neuložia žiadne nastavenia zabezpečenia, ktoré používa daný zoznam. Z tohto dôvodu dôrazne odporúčame, aby ste šablónu zoznamu uložili na bezpečné miesto, aby ju nemohli obnoviť používatelia, ktorí by nemali mať prístup k danému obsahu.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

  Nová šablóna zoznamu sa zobrazí v galérii šablón zoznamov.

  Galéria zoznamov s jednou šablónou zoznamu

Na začiatok stránky

Odstránenie šablóny v galérii šablón zoznamov v serveri SharePoint Server 2007

 1. V ponuke Akcie lokality Obrázok tlačidla kliknite na položku Nastavenie lokality a potom kliknite na položku Upraviť všetky nastavenia lokality.

  Možnosť Upraviť všetky nastavenia lokality v nastaveniach lokality

  Poznámka: Na lokalite, pre ktorú je prispôsobená ponuka Akcie lokality, ukážte na položku Nastavenie lokality a potom kliknite na nastavenia, ktoré sa majú zobraziť.

 2. V stĺpci Galérie kliknite na položku Šablóny zoznamu.

  Prepojenie na šablóny zoznamom v ponuke Galéria

  Poznámka: Táto možnosť sa zobrazuje iba používateľom s povolením Spravovať zoznamy. Vlastníci lokalít majú toto povolenie v predvolenom nastavení.

  Zobrazí sa stránka Galéria šablón zoznamov.

  Galéria zoznamov s jednou šablónou zoznamu
 3. V šablóne zoznamu, ktorú chcete odstrániť, kliknite v stĺpci Upraviť na položku Upraviť vlastnosti dokumentu Tlačidlo Upraviť v knižnici zoznamu šablón .

  Stránka na úpravu šablón zoznamov so zvýraznenou položkou Odstrániť
 4. Kliknite na príkaz Odstrániť položku a akciu potvrďte kliknutím na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Úprava vlastností šablóny zoznamu v serveri SharePoint Server 2007

 1. V ponuke Akcie lokality Obrázok tlačidla kliknite na položku Nastavenie lokality a potom kliknite na položku Upraviť všetky nastavenia lokality.

  Možnosť Upraviť všetky nastavenia lokality v nastaveniach lokality

  Poznámka: Na lokalite, pre ktorú je prispôsobená ponuka Akcie lokality, ukážte na položku Nastavenie lokality a potom kliknite na nastavenia, ktoré sa majú zobraziť.

 2. V stĺpci Galérie kliknite na položku Šablóny zoznamu.

  Prepojenie na šablóny zoznamom v ponuke Galéria

  Poznámka: Táto možnosť sa zobrazuje iba používateľom s povolením Spravovať zoznamy. Vlastníci lokalít majú toto povolenie v predvolenom nastavení.

  Zobrazí sa stránka Galéria šablón zoznamov.

  Galéria zoznamov s jednou šablónou zoznamu
 3. V šablóne zoznamu, ktorú chcete upraviť, kliknite v stĺpci Upraviť na položku Upraviť vlastnosti dokumentu Tlačidlo Upraviť v knižnici zoznamu šablón .

 4. Upravte informácie, ktoré chcete zmeniť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Dialógové okno na úpravu šablóny zoznamu

Na začiatok stránky

Stiahnutie šablóny do systému súborov v serveri SharePoint Server 2007

Poznámka: Nasledujúce kroky vyžadujú, aby ste mali povolenia na zápis do priečinka alebo zdieľaného umiestnenia, do ktorého sťahujete súbor šablóny zoznamu.

 1. V ponuke Akcie lokality Obrázok tlačidla kliknite na položku Nastavenie lokality a potom kliknite na položku Upraviť všetky nastavenia lokality.

  Možnosť Upraviť všetky nastavenia lokality v nastaveniach lokality

  Poznámka: Na lokalite, pre ktorú je prispôsobená ponuka Akcie lokality, ukážte na položku Nastavenie lokality a potom kliknite na nastavenia, ktoré sa majú zobraziť.

 2. V stĺpci Galérie kliknite na položku Šablóny zoznamu.

  Prepojenie na šablóny zoznamom v ponuke Galéria

  Poznámka: Táto možnosť sa zobrazuje iba používateľom s povolením Spravovať zoznamy. Vlastníci lokalít majú toto povolenie v predvolenom nastavení.

  Zobrazí sa stránka Galéria šablón zoznamov.

  Galéria zoznamov s jednou šablónou zoznamu
 3. V stĺpci Názov kliknite na prepojenie na šablónu zoznamu, ktorú chcete stiahnuť.

 4. V dialógovom okne Sťahovanie súborov v prehliadači kliknite na položku Uložiť alebo Uložiť ako.

 5. Ak sa zobrazí dialógové okno Sťahovanie dokončené, kliknite na položku Zavrieť alebo X.

Na začiatok stránky

Nahratie šablóny do galérie šablón zoznamov v serveri SharePoint Server 2007

Šablóny zoznamov, ktoré sa stiahli do súboru v systéme súborov, je možné nahrať do galérie šablón zoznamov. Na vykonanie týchto krokov potrebujete povolenie na čítanie do priečinka alebo zdieľaného sieťového umiestnenia, kde sa nachádza súbor so šablónou zoznamu.

Poznámky: 

 • Všimnite si, že súbory šablóny zoznamu používajú príponu .stp.

 • Šablóny zoznamu je možné použiť len v rovnakom type lokality alebo pracovného priestoru, z ktorého boli vytvorené. To znamená, že šablónu zoznamu, ktorá bola vytvorená na lokalite Centrum schôdzí, nie je možné použiť na tímovej lokalite. Šablónu zoznamu, ktorá bola vytvorená na tímovej lokalite, však môžete použiť na inej tímovej lokalite.

 1. V ponuke Akcie lokality Obrázok tlačidla kliknite na položku Nastavenie lokality a potom kliknite na položku Upraviť všetky nastavenia lokality.

  Možnosť Upraviť všetky nastavenia lokality v nastaveniach lokality

  Poznámka: Na lokalite, pre ktorú je prispôsobená ponuka Akcie lokality, ukážte na položku Nastavenie lokality a potom kliknite na nastavenia, ktoré sa majú zobraziť.

 2. V stĺpci Galérie kliknite na položku Šablóny zoznamu.

  Prepojenie na šablóny zoznamom v ponuke Galéria

  Poznámka: Táto možnosť sa zobrazuje iba používateľom s povolením Spravovať zoznamy. Vlastníci lokalít majú toto povolenie v predvolenom nastavení.

  Zobrazí sa stránka Galéria šablón zoznamov.

  Galéria zoznamov s jednou šablónou zoznamu
 3. Kliknite na položku Odovzdať.

  Zobrazí sa stránka Nahrať šablónu: Galéria šablón zoznamov.

 4. Zadajte cestu a názov súboru (vrátane jeho prípony) šablóny zoznamu, ktorú chcete nahrať, alebo kliknite na tlačidlo Prehľadávať a súbor vyberte.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

 6. V galérii šablón zoznamov upravte všetky požadované vlastnosti a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Dialógové okno na úpravu šablóny zoznamu

Na začiatok stránky

Obmedzenia obsahu do šablóny zoznamu

Predvolené obmedzenie pri ukladaní šablóny zoznamu s údajmi je 50 MB.

Šablóny zoznamu s prekrytie kalendára bude vyžadovať manuálne nastavenie. Po vytvorení nového zoznamu zo šablóny, odstráňte každý prekrytie a znova ju pridajte.

Uloženie knižnice ako šablóny s množinou dokumentov nie je podporované. Keď sa vytvorí nová knižnica pomocou šablóny, ktorá obsahuje množinu dokumentov, môžu sa vyskytnúť chyby.

Použitie šablóny zoznamu v SharePoint

Nové zoznamy môžete vytvoriť pomocou uloženej šablóny zoznamu. Postup je rovnaký ako pri akejkoľvek inej šablóne. Šablóny zoznamov sú uložené v galérii šablón a zobrazujú spolu s inými aplikáciami a šablónami.

Ďalšie informácie o používaní šablón zoznamov alebo aplikácií zoznamov nájdete v téme Vytvorenie zoznamu v SharePointe.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×