Spravovanie účastníkov na lokalite centra schôdzí

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Poznámka: Tento článok už splnil svoju úlohu a čoskoro ho odstránime. S cieľom predísť hláseniam Stránka sa nenašla odstraňujeme známe prepojenia. Ak ste vytvorili prepojenia na túto stránku, odstráňte ich, spoločne tak prispejeme k prepojenému webu.

Pomocou zoznamu Účastníci je v centre schôdzí možné sledovať osoby, ktoré boli na schôdzu pozvané, ich účasť a prípadné poznámky, ktoré by chceli k svojej účasti uviesť (napríklad upozorniť organizátora na to, že sa oneskoria). Počas stretnutia alebo po ňom môže byť zoznam aktualizovaný, aby odrážal informácie o tom, kto sa skutočne zúčastnil.

Poznámka: Účastníci sú automaticky zaradení do skupiny členov lokality centra schôdzí, čo im dáva oprávnenie na zobrazovanie zoznamu a prispievanie do lokality, pokiaľ vlastník lokality neprispôsobil úrovne povolení pre danú lokalitu. Ak chcete zmeniť alebo pridať ďalších účastníkov, musíte byť vlastníkom lokality centra schôdzí alebo organizátorom schôdze. Ďalšie informácie získate od osoby, ktorá lokalitu nastavuje alebo spravuje.

Obsah tohto článku

Spôsob vytvárania zoznamu účastníkov

Pridávanie účastníkov schôdze pomocou lokality centra schôdzí

Upravovanie účastníkov stretnutia

Odstránenie účastníkov stretnutia

Spôsob vytvárania zoznamu účastníkov

Spôsob vytvárania zoznamu účastníkov závisí od nastavenia lokality centra schôdzí.

V niektorých aplikáciách kalendára a poštových aplikáciách kompatibilných s lokalitami centra schôdzí sa zoznamy účastníkov na lokalite centra schôdzí po odoslaní žiadosti o schôdzu automaticky aktualizujú. Mená účastníkov sú menami uvedenými v riadku Komu v žiadosti o schôdzu.

Ak sú účastníci automaticky nastavení kalendárovými alebo e-mailovými aplikáciami, bude im pridelená úroveň povolení na prispievanie, ktorá im umožní zobrazovať stránky a upravovať položky zoznamov a dokumenty. Úroveň povolení a akcie, ktoré môže používateľ vykonávať, sa dedia z nadradenej lokality, ale je možné použiť aj jedinečné povolenia. Ak to chcete urobiť, musíte zmeniť rozšírené povolenia používateľa v nastaveniach lokality centra schôdzí. Prepojenia na ďalšie informácie o zmene úrovní povolení sa nachádzajú v časti Pozrite tiež.

Ak sa vyskytne problém s automatickým pridelením povolenia, dostanete správu o tom, kam máte na lokalite centra schôdzí pridať účastníka ako používateľa.

Informáciu o tom, či boli účastníci nastavení automaticky, sa dozviete podľa toho, že sa zobrazia v zozname účastníkov na lokalite centra schôdzí. Ďalšie informácie o nastavení lokality centra schôdzí v aplikáciách kalendára a v e-mailových aplikáciách kompatibilných s lokalitou centra schôdzí sa nachádzajú v Pomocníkovi týchto aplikácií.

Ak nastavíte účastníkov z e-mailovej alebo kalendárovej aplikácie a neskôr účastníkov upravíte na lokalite centra schôdzí, bude potrebné aktualizovať tieto informácie v príslušnej e-mailovej alebo kalendárovej aplikácii.

Pri nastavovaní lokality centra schôdzí pomocou lokality, alebo ak nie je možné pomocou vašej e-mailovej aplikácie alebo aplikácie kalendára automaticky pridávať účastníkov, je potrebné aktualizovať účastníkov prostredníctvom zoznamu Účastníci na lokalite.

Poznámky: 

 • Na lokalite centra schôdzí môžete mať iba jeden zoznam účastníkov. Ak na lokalite centra schôdzí pridáte ďalšiu webovú časť Účastníci, nezobrazí sa nový zoznam účastníkov, ale ďalšie zobrazenie pôvodného zoznamu účastníkov.

 • Pri nastavovaní lokality centra schôdzí z webového prehliadača zdedíte vy aj ostatní účastníci, ktorí už majú povolenia na prístup k nadradenej lokalite, povolenia na prístup k lokalite centra schôdzí. Na správnu funkčnosť je do zoznamu Účastníci potrebné zadať platnú e-mailovú adresu (napríklad niekto@priklad.com) alebo meno používateľa DOMÉNA\meno). Účastníkom bez povolenia na prístup k lokalite musí toto povolenie najprv udeliť správca alebo vlastník lokality.

Na začiatok stránky

Pridávanie účastníkov schôdze pomocou lokality centra schôdzí

 1. V dolnej časti zoznamu Účastníci na domovskej stránke kliknite na položku Správa účastníkov.

 2. V časti Nástroje zoznamu kliknite na možnosť Položky.

 3. Kliknite na možnosť Nová položka.

 4. Do poľa názov zadajte meno osoby, kliknite na položku Skontrolovať mená Obrázok tlačidla na určenie, ak meno používateľa sa nachádza v adresárovej služby používané pre danú lokalitu. Ak chcete vyhľadať osoby, s ktorými chcete pracovať na úlohe, kliknite na položku Prehľadávať Prehľadávať .

 5. Do poľa Komentár zadajte voliteľný komentár, napríklad položku, ktorú má osoba priniesť na schôdzu alebo informáciu o stave.

 6. V poli Odpoveď určite, či osoba žiadosť prijala, odmietla alebo poskytla len predbežnú odpoveď.

 7. Vdochádzky zadajte, či niekto vyžadovaného alebo voliteľného účastníka, alebo je organizátorom schôdze.

 8. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 9. Ak sa chcete vrátiť na lokalitu centra schôdzí, kliknite na jej názov v hornej časti pre navigáciu.

  Poznámky: 

  • Automatické pridelenie povolení na lokalite centra schôdzí po pridaní do zoznamu účastníkov závisí od nastavenia povolení, ktoré bolo použité pri vytváraní lokality centra schôdzí.

  • Ďalších účastníkov môže pridávať iba organizátor schôdze alebo vlastník lokality.

Na začiatok stránky

Upravovanie účastníkov stretnutia

 1. V dolnej časti zoznamu Účastníci kliknite na položku Správa účastníkov.

 2. Ukážte na meno účastníka, aby sa zobrazila šípka nadol.

 3. Kliknite na šípku nadol, ktorá sa zobrazí a potom kliknite na možnosť Upraviť položku.

 4. Zmeňte požadovanú informáciu a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Poznámka: Odpovede alebo iné informácie môže meniť iba organizátor schôdze, vlastník lokality alebo účastník.

Na začiatok stránky

Odstránenie účastníkov stretnutia

 1. V dolnej časti zoznamu Účastníci kliknite na položku Správa účastníkov.

 2. Ukážte na meno účastníka, aby sa zobrazila šípka nadol.

 3. Kliknite na šípku nadol, ktorá sa zobrazí a potom kliknite na možnosť Odstrániť položku.

 4. Pri výzve, či chcete položku odoslať do Koša kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámky: 

  • Ďalších účastníkov môže odstraňovať iba organizátor schôdze alebo vlastník lokality.

  • Zoznam účastníkov nie je možné z lokality centra schôdzí odstrániť. Môžete však zoznam skryť tak, aby sa nezobrazoval. Ďalšie informácie o prispôsobovaní centra schôdzí sa nachádzajú v časti Pozrite tiež.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×