Správanie určitých funkcií v PowerPointe webového

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pomocou PowerPoint vo web prehliadači umožňuje vytváranie a zdieľanie vytváranie a zdieľanie základné prezentácie. Môžete pracovať súčasne s ostatnými a prezentovanie prezentácie z ľubovoľného miesta. Však webový PowerPoint neobsahuje všetky funkcie danej počítačovej PowerPoint funguje. Tento článok popisuje, čo môžete a nemôžete vykonávať v webového PowerPoint.

Existujú dve verzie funkcie webového PowerPoint:

 • Väčšina ľudí, niekto nie pomocou webového balíka Office v podnik alebo škola nastavenie, vrátane má PowerPoint Online. Prečítajte si informácie o správanie jeho funkcií.

 • Niektoré z našich business a školy zákazníci namiesto toho použiť PowerPoint Web App, ktorý je súčasťou SharePoint Server 2010 alebo SharePoint Server 2013. Ak chcete použiť tieto Office Web Apps, prepnite na kartu Aplikácie PowerPoint Web App tohto článku, prečítajte si o správanie jeho funkcií.

Typy a formáty súborov podporované v PowerPoint Online

Je podporované zobrazenie a úpravy

Je podporované iba zobrazenie

Nemožno otvoriť

Prezentácia programu PowerPoint (.pptx)

Šablóna programu PowerPoint (.potx)

Doplnok programu PowerPoint (.ppam)

Čistá prezentácia programu PowerPoint (.ppsx)

Šablóna programu PowerPoint 97-2003 (.pot)

Formát RTF

Prezentácia vo formáte OpenDocument (*.odp)

** Súbory .ppt a .pps programu PowerPoint 97-2003

Formát PDF (Portable Document Format)

*** Súbory .pptm, .potm a .ppsm programu PowerPoint s povolenými makrami

Doplnok programu PowerPoint 97-2003 (.ppa)

Súbory označené ako finálna verzia

Súbory IRM

Súbory s heslom

Súbory s digitálnymi podpismi

**PowerPoint Online zobrazuje prezentácie vo formátoch .ppt a .pps, ale ak chcete upraviť prezentáciu v prehliadači, uloží novú kópiu prezentácie vo formáte .pptx.

*** Prezentáciu možno otvoriť, ale makrá sa nespustia.

Otváranie a ukladanie

Funkcia v počítačovom programe

V PowerPoint Online

Uloženie

PowerPoint Online ukladá vašu prácu automaticky pri každom vykonaní zmeny, takže nie je potrebné na tlačidlo Uložiť. Môžete však lokálne uloženie prezentácie.

Ochrana heslom

Prezentácie, ktoré boli chránený heslom, digitálne podpísané alebo chránené pomocou správy prístupových práv k informáciám v počítačových PowerPoint možno otvoriť iba v počítačovom programe. Ak chcete určiť, kto môže otvoriť prezentáciu, použite nastavenia zdieľania v OneDrive alebo knižnice lokality SharePoint.

Zobrazenie a tlač

Funkcia v počítačovom programe

V PowerPoint Online

Tlač

V PowerPoint Online môžete vytlačiť jednu snímku na stranu s hlavičkami a pätami. (Podrobné informácie nájdete v téme tlač snímok.) Ak chcete získať ďalšie rozloženia možnosti tlače, napríklad podkladmi a poznámkami, kliknite na položku Upraviť v programe PowerPoint a tlač v počítačovej aplikácii PowerPoint.

Normálne zobrazenie

Pri vytváraní snímok použite zobrazenie na úpravy.

Zobrazenie prehľadu, zobrazenie predlohy a zobrazenie radenia snímok

Tieto zobrazenia sú dostupné len v počítačových PowerPoint.

Zobrazenie na čítanie

Môžete listovať snímkami a zobraziť alebo skryť poznámky lektora.

Zobrazenie pre prezentujúceho

Budete potrebovať počítačovú PowerPoint použiť zobrazenie pre prezentujúceho. Samozrejme, môžete aj naďalej Prezentovanie prezentácie v PowerPointe Online.

Zobrazenie prezentácie

Prezentáciu môžete spustiť na celej obrazovke. Kliknite na snímku alebo prejdite na ďalšiu snímku stlačením medzerníka. Kliknutím na snímku pravým tlačidlom myši sa dostanete späť, prejdete na inú snímku alebo ukončíte prezentáciu.

Video a zvuk

Ak máte nainštalovaný doplnok Silverlight môžete prehrať video a zvuk v zobrazení na čítanie a prezentácie. Budete potrebovať Flash videá, ktoré sú prepojené na webovej lokalite. Prehľad o veľkosť súboru, pretože PowerPoint Online nebudete vložiť veľkých mediálnych súborov. Vložené médiá limitu pre veľkosť môže byť od 50-100MB a WAV súborov limit je 100KB.

Poznámky lektora

Môžete zobraziť alebo skryť poznámky lektora, ale v súčasnosti nie je možné vytlačiť v PowerPoint Online.

Priblíženie

PowerPoint Online nemá vstavanú funkciu lupy, ale na zmenu veľkosti obsahu môžete použiť funkciu lupy v prehliadači.

Pravítka a mriežky

Pravítka a mriežky sú dostupné len v počítačových PowerPoint, ale PowerPoint Online má inteligentné vodiace čiary, ktoré sa automaticky zobrazujú umožňujú zarovnať objekty.

Úprava a formátovanie

Funkcia v počítačovom programe

V PowerPoint Online

Vytvorenie, odstránenie, zmena poradia alebo skrytie snímok

Snímky môžete pridať, zmeniť ich poradie, skryť alebo ich môžete odstrániť. Pri vytváraní novej snímky môžete vybrať rozloženie snímky.

Kopírovanie a prilepenie

Text prilepený v PowerPoint Online zachová formátovanie z ktorého ste skopírovali ho. Po prilepení do cieľovej prezentácie, môžete naformátovať text. Môžete kopírovať a prilepovať obrázky z jednej snímky na druhú v rámci jednej prezentácie a tiež skopírujte a prilepte z iných prezentácií alebo aplikácií. .

Veľkosť a formátovanie písma

Môžete použiť tučné písmo, kurzíva, podčiarknutie, veľkosť písma alebo farby vrátane pomocou funkcie Kopírovať formát.

Formátovanie odsekov

Odseky môžete zarovnať doľava, doprava alebo na stred, môžete zapisovať text sprava doľava alebo zľava doprava, zväčšiť alebo zmenšiť zarážky, formátovať odseky ako zoznamy s odrážkami alebo číslované zoznamy.

Formátovanie pozadia

Môžete formátovať pozadie jednej alebo viacerých snímok použitím farby alebo obrázka.

Číslovanie a odrážky

Môžete použiť vstavané formáty číslovania a odrážok.

Hľadanie a nahradenie

Nájsť príkaz je k dispozícii na karte domov na páse s nástrojmi. Príkaz nahradiť nie je k dispozícii v PowerPoint Online.

Motívy

Pri pridávaní novej snímky do prezentácie môžete vybrať z galérie obmedzené vstavané motívov. Témy, ktoré sú pridané do prezentácie z pracovnej plochy PowerPoint sa zachovajú v PowerPoint Online.

Efekty animácie

Môžete vytvoriť rôzne typy efektov animácie v PowerPoint Online. Animácie pridaný pomocou počítačovej PowerPoint (ktoré nie sú k dispozícii v PowerPoint Online ) sa zachovajú a bude hrať v prezentácii, ale nebudete ich môcť upraviť k dispozícii.

Prechody

Môžete si vybrať z obmedzené Galéria prechodov v PowerPoint Online. Prechody pridané v počítačových PowerPoint sa zachovajú, ale môžete len prehrá alebo zmenili v počítačových PowerPoint.

Prispôsobenie a vysielanie prezentácie

Možnosti nastavení a prispôsobovania prezentácie, vysielania prezentácie ani nastavovania monitorov nie sú k dispozícii v PowerPoint Online.

Spolutvorba

V PowerPoint Online môžete súčasne pracovať viacerí autori. Spolutvorba funguje s PowerPoint 2010 alebo novší a PowerPoint for Mac 2011.

Kontrola pravopisu

Hlavolam červené podčiarknutie sa zobrazí pod nesprávne napísaných slov. Kliknite pravým tlačidlom myši ponuka návrhy na výber.

Vkladanie rôznych objektov

Funkcia v počítačovom programe

V PowerPoint Online

Hypertextové prepojenia

Môžete vložiť, upraviť a postupujte podľa textu hypertextových prepojení. Nie je možné pridať hypertextové prepojenie na obrázok alebo tvar. Záložka odkazy prácu, ale nemôžete ich upravovať v PowerPoint Online. Pozrite si tému Pridanie hypertextového prepojenia na text.

Tabuľky

Môžete vložiť a úprava tabuliek v PowerPoint Online.

Video a zvuk

Video a zvuk prehrať v zobrazení na čítanie a zobrazenie prezentácie. Môžete zmeniť veľkosť, premiestniť a odstrániť ovládacie prvky videa a zvuku v PowerPoint Online. Môžete vložiť videá online. Však na vloženie videa alebo zvuku z počítača, budete musieť použiť počítačovej PowerPoint.

Obrázky

Vložiť obrázky alebo obrázky ClipArt z počítača alebo na webe. Môžete presunúť, zmena veľkosti a orezanie obrázkov a môžete použiť štýly obrázkov. Zložitejšie obrázok formátovanie funkcie, ako napríklad použitie špeciálnych efektov a odstránenie pozadia nie sú k dispozícii v PowerPoint Online. Na zachytenie snímok obrazovky, môžete použiť počítačovú PowerPoint.

Tvary, kresby a textové polia

Môžete pridať textové pole alebo si vybrať z galérie tvarov a použiť štýly definujúce efekty výplne, obrysu a tieňa. Môžete presúvať, otáčať alebo meniť veľkosť a poradie tvarov a textových polí vo vrstvách zozadu dopredu. Môžete oddeliť tvary a pracovať s nimi individuálne.

Grafické prvky SmartArt

K dispozícii je možnosť vložiť grafický prvok SmartArt, prepnúť na odlišné rozloženie alebo farebnú schému, používať štýly grafických prvkov Smart Art a upravovať text.

Grafy a rovnice

Nedá sa vložiť do PowerPoint Online, ale ak vložíte pomocou počítačovej PowerPoint, PowerPoint Online sa zobrazujú očakávaným spôsobom.

Vloženie obrázka

Nie je k dispozícii v PowerPoint Online. Ak chcete použiť efekty objektov WordArt na text, ťuknite alebo kliknite na položku úpravy v programe PowerPoint.

Symboly

Obmedzený počet symbolov môžete vložiť do PowerPoint Online. Ak písmo na zobrazenie symbolu nie je k dispozícii, symbol sa zobrazí ako zástupný symbol.

Hlavičky a päty

Hlavičky a päty vrátane dátumu a čísel snímok nie je možné vložiť, upraviť, ani odstrániť v PowerPoint Online, ale to sa zobrazujú očakávaným spôsobom. Pozrite si tému Pridanie čísla snímky alebo dátumu a času.

Tip:    Môžete pridať textové pole, ktorý bude fungovať ako hlavičky alebo päty.

Makrá

Môžete zobraziť, upraviť, vytlačiť, a zdieľanie prezentácií, ktoré obsahujú makrá, ale ak chcete spustiť makro, ťuknite na položku alebo kliknite na položku Upraviť v programe PowerPoint.

Ovládacie prvky ActiveX, vložené objekty OLE

Nie je možné vložiť alebo upraviť tieto v PowerPoint Online, ale zobrazujú očakávaným spôsobom.

Prepojené obrázky

V prezentácii zostanú zachované, ale v zobrazení na čítanie a v zobrazení prezentácie sú skryté. V zobrazení na úpravu sa zobrazia ako zástupné symboly.

Revízia

Táto funkcia

V PowerPoint Online

Nástroje korektúry

Môžete skontrolovať pravopis slova a môžete nastaviť jazyk korektúry.

Komentáre

Komentáre môžete zobrazovať v zobrazení na čítanie. Upravovať ich je možné v zobrazení na úpravy. Informácie nájdete v témach Zobrazenie komentárov v prezentáciiPridávanie komentárov do prezentácie.

Formáty súborov podporované v PowerPoint Web App

PowerPoint Web App sa otvoria prezentácie v týchto formátoch:

 • Prezentácia programu PowerPoint (.pptx)

 • Šablóna programu PowerPoint (.potx)

 • Čistá prezentácia programu PowerPoint (.ppsx)

 • Prezentácia programu PowerPoint podporujúca makrá (.pptm), šablóna programu PowerPoint podporujúca makrá (.potm) alebo čistá prezentácia programu PowerPoint podporujúca makrá (.ppsm).
  Prezentáciu je možné otvoriť, ale makrá sa nespustia. Tieto prezentácie nie je možné upravovať v prehliadači.

 • Prezentácia programu PowerPoint 97-2003 (.ppt) alebo zobrazenie programu PowerPoint 97-2003 (.pps)
  PowerPoint Web App prezentácie zobrazí v týchto formátoch, ale ak chcete upraviť prezentáciu v prehliadači, PowerPoint Web App uloží novú kópiu prezentácie vo formáte .pptx. PowerPoint Web App nie je možné uložiť prezentácie vo formátoch .ppt alebo pps.

 • Šablóna programu PowerPoint 97-2003 (.pot),
  PowerPoint Web App prezentácie tohto formátu zobrazí, ale nie je ich možné upravovať v prehliadači.

 • Prezentácia vo formáte OpenDocument (.odp).
  Tento formát je podporovaný pre prezentácie uložené v knižnici SharePointu.

PowerPoint Web App nedokáže otvoriť prezentácie v inom formáte súboru. Napríklad nie sú podporované tieto formáty: Open Document Format (ODF), doplnok programu PowerPoint (.ppam) programu PowerPoint 97-2003 Add-v (.ppa), formát RTF (Rich Text) a formát PDF (Portable Document).

Funkcie podporované pri zobrazovaní a tlači

Keď zobrazíte prezentáciu v PowerPoint Web App, môžete prezerať jednotlivé snímky alebo prehrať prezentáciu v prehliadači.

Ak chcete používať powerpointové funkcie na tlač (napríklad tlač podkladov) alebo používate PowerPoint Web App na lokalite SharePoint, kliknite na položku Otvoriť v programe PowerPoint a tlač v počítačovej aplikácii PowerPoint.

Ak sa počas prezerania prezentácie, niektoré funkcie nefungujú v prehliadači ako v počítačovej aplikácii PowerPoint. Ak chcete použiť funkcie, ktoré nie sú k dispozícii v PowerPoint Web App, kliknite na položku Otvoriť v programe PowerPoint.

Táto funkcia

Takto funguje v PowerPoint Web App

Normálne, Radenie snímok, Strana s poznámkami, Zobrazenie na čítanie a Zobrazenia predlohy

Zobrazenie na čítanie poskytuje spôsob, ako prezerať jednotlivé snímky, ak chcete prejsť na konkrétnu snímku, a na zobrazenie alebo skrytie poznámok k snímkam. Úprava zobrazenia v PowerPoint Web App sa podobá na normálne zobrazenie v počítačovej aplikácii PowerPoint. Zobrazenie radenia snímok, strana s poznámkami a predloha nie sú dostupné v PowerPoint Web App.

Prezentácia

PowerPoint Web App prehrá prezentácií v okne na celú obrazovku. Stlačením klávesu medzerník na ďalšiu snímku. Prepínač prehrávania animácie, ale prechody z jednej snímky na ďalšiu prehrať ako vybledne.

Video a zvuk

Video a zvuk sa neprehráva v PowerPoint Web App však zostane v súbore zachovaný.

Zobrazenie prehľadu

Zobrazenie prehľadu je k dispozícii na karte Súbor v zobrazení na čítanie.

Zobrazenie poznámok k snímkam

Poznámky k jednotlivým snímkam možno zobraziť alebo skryť.

Lupa

Nie je k dispozícii v PowerPoint Web App priblíženia alebo vzdialenia. Pomocou prehliadača Lupa zväčšuje text PowerPoint Web App používateľské rozhranie, ale nie je rozšírený obsah snímky.

Pravítka a mriežky

PowerPoint Web App nezobrazuje pravítka ani mriežky.

Funkcie odlišné v prehliadači a v počítači

Ak upravujete prezentáciu, niektoré funkcie nefungujú v prehliadači ako v počítačovej aplikácii PowerPoint. V nasledujúcich tabuľkách sú popísané ako PowerPoint Web App podporuje funkcie, ktoré sa môžu vzťahovať na prezentáciách. Používanie funkcií rámec, ktorý je k dispozícii v PowerPoint Web App, kliknite na položku Otvoriť v programe PowerPoint.

Otváranie a ukladanie

Funkcia

Takto funguje v PowerPoint Web App

Ochrana súborov: IRM, digitálny podpis alebo heslo

PowerPoint Web App nedokáže otvoriť prezentácie, ktoré sú šifrované heslom, digitálne podpísané alebo chránené pomocou správy prístupových práv k informáciám. Otvorte tieto prezentácie v počítačovej aplikácii PowerPoint.

Uloženie

PowerPoint Web App ukladá vašu prácu vždy, keď zmeníte. Neexistuje príkaz Uložiť.

Na začiatok stránky

Úprava a formátovanie

Táto funkcia

Takto funguje v PowerPoint Web App

Vytvorenie, odstránenie, zmena poradia alebo skrytie snímok

Pridanie snímok, zmena ich poradia, ich zdvojenie, skrytie alebo odstránenie. Výber rozloženia pri vytváraní novej snímky.

Kopírovanie a prilepenie

Kopírovanie a prilepenie textu. Text prilepený v PowerPoint Web App zachová formátovanie, z ktorého bol skopírovaný. Možno budete musieť formátovať text po prilepení ho podľa formátovania okolitého textu.

Formátovanie písma

Použiť tučné písmo, kurzíva, podčiarknutie, písmo, veľkosť a farbu. Poznámka: príkaz Kopírovať formát nie je k dispozícii v PowerPoint Web App.

Formátovanie odsekov

Zarovnanie odsekov vľavo, vpravo alebo ich centrovanie, zápis textu sprava doľava alebo zľava doprava, zväčšenie alebo zmenšenie odsadenia, formátovanie odsekov ako zoznamov s odrážkami alebo číslovaných zoznamov.

Číslovanie a odrážky

Použitie vstavaných formátov číslovania a odrážok.

Hľadať

Hľadanie a nahradenie nie sú k dispozícii v PowerPoint Web App.

Motív

Motív sa zachová v prezentácii, ale nie je možné upravovať v PowerPoint Web App.

Predlohy snímok a rozloženia snímok

Snímky v PowerPoint Web App sú založené na predlohu snímky a rozloženia, ktoré boli použité na vytvorenie snímky v počítačovej aplikácii PowerPoint. Pre prezentáciami vytvorenými v PowerPoint Web App, predlohy snímok a rozloženia sú založené na predvolené nastavenia. Vybrať z galérie rozložení pri pridávaní snímky do prezentácie, ale nie je možné zmeniť predlohy snímok alebo upraviť rozloženie v PowerPoint Web App.

Animácie a prechody

Toto sa zachovajú v prezentácii, ale nie je možné odstrániť alebo zmeniť v PowerPoint Web App.

Prezentácia

Možnosti nastavení a prispôsobovania prezentácie, vysielania prezentácie ani nastavovania monitorov nie sú k dispozícii v PowerPoint Web App.

Spolutvorba

Viacerí autori môžete súčasne pracovať v programe PowerPoint 2010 pre prezentácie uložené v knižnici lokality SharePoint. Spolutvorby nie je k dispozícii v PowerPoint Web App.

Komentáre

Komentáre sú skryté v PowerPoint Web App, ale sa zachovajú v prezentácii. V PowerPoint Web App nie je možné pridať komentáre.

Na začiatok stránky

Objekty

Táto funkcia

Takto funguje v PowerPoint Web App

Hypertextové prepojenia

Vloženie, úprava a nasledovať hypertextové prepojenia. Prepojenie záložky pracovať, ale nie je možné upravovať v PowerPoint Web App.

Tabuľky

Tabuľky sú zobrazené, ale nie je možné upravovať (s výnimkou ich odstránenia) v PowerPoint Web App.

Obrázky a obrázky ClipArt

Vloženie obrázkov uložených v počítači alebo vloženie obrázka ClipArt na lokalite Office.com. Môžete použiť niekoľko štýly obrázkov, ale obrázky a obrázky ClipArt nie je možné presúvať alebo veľkosť. Zložitejšie funkcie na prácu s obrázkami, ako je napríklad použitie efektov a orezanie, nie sú k dispozícii v PowerPoint Web App. Nie je možné vytvoriť snímky obrazovky v PowerPoint Web App, ale snímky, ktoré sú v zobrazení prezentácie ako obrázky v PowerPoint Web App.

V SharePointe je možnosť vkladať objekty ClipArt dostupná iba v prípade, ak ju zapol správca SharePointu.

Video a zvuk

Toto sa zachovajú v prezentácii, ale nie je možné pridať do PowerPoint Web App. Zobrazujú sa ako zástupné symboly.

Tvary, grafy, rovnice a písanie rukou

Toto nie je možné vložiť v PowerPoint Web App, ale PowerPoint Web App sa zobrazujú očakávaným spôsobom. V zobrazení na úpravy sa zobrazia ako obrázky, ktoré nie je možné upravovať.

Grafické prvky SmartArt

Vkladanie grafických prvkov SmartArt, prepínanie na odlišné rozloženie alebo farebnú schému, používanie štýlov grafických prvkov SmartArt a úprava textu.

Textové polia a objekty WordArt

Toto nie je možné vložiť v PowerPoint Web App, ale PowerPoint Web App sa zobrazujú očakávaným spôsobom. Upraviť zobrazenie, úprava a formátovanie textu. Ak chcete použiť textové efekty WordArt, kliknite na položku Otvoriť v programe PowerPoint.

Symboly

Toto nie je možné vložiť alebo upravovať v PowerPoint Web App. Ak písmo na zobrazenie symbolu nie je k dispozícii, symbol sa zobrazí ako zástupný symbol.

Hlavičky a päty

Hlavičky a päty vrátane dátumu a čísel snímok nie je možné vložiť, upraviť, ani odstrániť v PowerPoint Web App, ale PowerPoint Web App sa zobrazujú očakávaným spôsobom.

Makrá

Prezentácie obsahujúce makrá je možné zobraziť, upraviť, vytlačiť a zdieľať, ale ak chcete makro spustiť, kliknite na príkaz Otvoriť v programe PowerPoint.

Ovládacie prvky ActiveX, vložené objekty OLE

Toto nie je možné vložiť alebo upravovať v PowerPoint Web App, ale PowerPoint Web App sa zobrazujú očakávaným spôsobom.

Prepojené obrázky

V prezentácii zostanú zachované, ale v zobrazení na čítanie a v prezentácii sú skryté. V zobrazení na úpravu sa zobrazia ako zástupné symboly.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×