Správa zdroja údajov ODBC

Rozhranie ODBC (Open Database Connectivity) je protokol, ktorý môžete používať na pripojenie databázy programu Microsoft Access k externému zdroju údajov, akým je napríklad Microsoft SQL Server. Tento článok obsahuje všeobecné informácie o zdrojoch údajov ODBC, spôsoboch ich vytvárania a o pripájaní sa k nim pomocou Microsoft Accessu. Kroky postupu sa môžu líšiť v závislosti od jednotlivých databázových produktov a používaných ovládačov ODBC.

Obsah tohto článku

Informácie o zdrojoch údajov ODBC

Pridanie zdroja údajov ODBC

Informácie o zdrojoch údajov ODBC

Zdroj údajov je zdrojom údajov kombinovaných s informáciami o pripojení požadovanými na prístup k daným údajom. Zdrojmi údajov sú napríklad SQL Server, Oracle RDBMS, tabuľkový hárok a textový súbor. Informáciami o pripojení sú napríklad umiestnenie servera, názov databázy, ID prihlásenia, heslo a rôzne možnosti ovládača ODBC, ktoré opisujú, ako sa pripojiť k zdroju údajov. Tieto informácie môžete získať od správcu databázy, ku ktorej sa chcete pripojiť.

V architektúre ODBC sa k správcovi ovládačov ODBC pripája aplikácia (napríklad Access). Tá následne na pripojenie k zdroju údajov používa konkrétny ovládač ODBC (napríklad ovládač ODBC Microsoft SQL). V Accesse sa zdroje údajov ODBC používajú na pripojenie k externým zdrojom údajov Accessu, ktoré nemajú vstavané ovládače.

Ak sa chcete pripojiť k týmto zdrojom údajov, postupujte takto:

 • Do počítača obsahujúceho zdroj údajov nainštalujte vhodný ovládač ODBC.

 • Definujte názov zdroja údajov (DSN) buď uložením informácií o pripojení do databázy Registry systému Microsoft Windows alebo súboru DSN pomocou správcu zdrojov údajov ODBC, alebo odovzdaním informácii o pripojení priamo správcovi ovládačov ODBC pomocou reťazca pripojenia v kóde Visual Basic.

Zdroje údajov zariadenia

Zdroje údajov zariadenia ukladajú v jednotlivých počítačoch informácie o pripojení v databáze Registry systému Windows. Zdroje údajov zariadenia môžete použiť iba v počítačoch, v ktorých sú definované. Existujú dva typy zdrojov údajov zariadenia – používateľské a systémové. Používateľské zdroje údajov môže použiť iba aktuálny používateľ a sú viditeľné len pre daného používateľa. Systémové zdroje údajov môžu používať všetci používatelia počítača a sú viditeľné pre všetkých používateľov počítača a systémové služby. Zdroj údajov zariadenia je mimoriadne užitočný na zvýšenie úrovne zabezpečenia. Tento zdroj údajov zariadenia si môžu prezerať iba prihlásení používatelia a vzdialení používatelia ho nemôžu kopírovať do iného počítača.

Zdroje údajov súboru

Zdroje údajov súboru (nazývané tiež súbory DSN) ukladajú informácie o pripojení do textového súboru, nie do databázy Registry systému Windows. Ich použitie je v porovnaní so zdrojmi údajov zariadenia flexibilnejšie. Zdroje údajov súboru môžete napríklad kopírovať do ktoréhokoľvek počítača so správnym ovládačom ODBC, takže sa aplikácia môže spoliehať na konzistentné a presné informácie o pripojení k všetkým počítačom, ktoré používa. Zdroj údajov súboru môžete tiež umiestniť na jednom serveri, zdieľať ho s mnohými počítačmi v sieti a jednoducho spravovať informácie o pripojení na jednom mieste.

Zdroj údajov súboru môže byť nastavený tak, aby ho nebolo možné zdieľať. Takýto zdroj údajov je obsiahnutý v jednom počítači a odkazuje na zdroj údajov zariadenia. Zdroje údajov zariadenia, ktoré nemožno zdieľať, môžete použiť na prístup zo zdrojov údajov súboru k existujúcim zdrojom údajov zariadenia.

Reťazce pripojenia

V module môžete definovať naformátovaný reťazec pripojenia určujúci informácie o pripojení. Reťazec pripojenia odovzdáva informácie o pripojení priamo správcovi ovládačov ODBC a pomáha zjednodušiť aplikáciu tak, že správca systému alebo používateľ už pred prvým použitím databázy nemusí v predstihu vytvoriť súbor DSN.

Ďalšie informácie o rozhraní ODBC nájdete na webovej lokalite MSDN v časti Referenčná príručka pre programátorov ODBC.

Na začiatok stránky

Pridanie zdroja údajov ODBC

Pred pokračovaním získajte a nainštalujte príslušný ovládač zdroja údajov OBDC, ku ktorému sa chcete pripojiť.

Poznámka:  Ak chcete pridať alebo nakonfigurovať zdroj údajov ODBC, vo svojom lokálnom zariadení musíte byť členom skupiny správcov.

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.

 2. Na ovládacom paneli dvakrát kliknite na položku Nástroje na správu.

 3. V dialógovom okne Nástroje na správu dvakrát kliknite na položku Zdroje údajov (ODBC).

  Zobrazí sa dialógové okno Správca zdrojov údajov ODBC.

 4. Podľa typu zdroja údajov, ktorý chcete pridať, kliknite na položku Používateľský DSN, Systémový DSN alebo Súborový DSN. Ďalšie informácie nájdete v časti Informácie o zdrojoch údajov ODBC.

 5. Kliknite na tlačidlo Pridať.

 6. Vyberte ovládač, ktorý chcete použiť, a potom kliknite na položku Dokončiť alebo Ďalej.

  Ak požadovaný ovládač nie je uvedený v zozname, informácie o získaní správneho ovládača vám poskytne správca databázy, ku ktorej sa pripájate.

 7. Postupujte podľa pokynov a do dialógových okien, ktoré sa zobrazia, zadajte požadované informácie o pripojení.

Ďalšie informácie o jednotlivých nastaveniach v dialógových oknách ODBC získate po kliknutí na položku Pomocník.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×