Office
Prihlásenie

Správa schémy vyhľadávania v SharePointe Online

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Schéma vyhľadávania ovládacie prvky, čo môžete vyhľadávať, ako možno vyhľadávať a ako môžete prezentovať výsledky vyhľadávania webových lokalít. Zmenou schémy vyhľadávania môžete prispôsobiť možností vyhľadávania v SharePoint Online.

Informácie o schéme vyhľadávania

Pri vyhľadávaní obsahu v lokalitách SharePoint, len pri vyhľadávaní čo je index hľadaniaa zobrazí sa len výsledky, ktoré má používateľ povolenia na zobrazenie.

Vyhľadávania zistí informácie o prehľadávaní položky na vašej lokalite. Objavil obsahu a metaúdajoch sa nazývajú Vlastnosti položky. Schéma vyhľadávania obsahuje zoznam prehľadávaných vlastností , ktorý pomáha modulu na prehľadávanie obsahu, rozhodnite, aký obsah a metaúdaje extrahovať.

Nie všetci prehľadávaného obsahu alebo metaúdajov je vhodné mať v indexe hľadania, aby schémy vyhľadávania obsahuje zoznam užitočné typy obsahu a metaúdajoch, s názvom spravovaných vlastností. Index obsahuje len obsah a metaúdaje zo spravovaných vlastností. Užitočné metaúdajov pre index príkladov meno autora a názov dokumentu.

Vyhľadávanie súčasťou relevantné prehľadávaných vlastností priradených k spravovaným vlastnostiam. Napríklad prehľadávané vlastnosti týkajúce sa autor priradiť k spravovanej vlastnosti týkajúce sa autor. Ak pridáte k spravovanej vlastnosti, musíte ju priradiť k prehľadávanej vlastnosti, ak chcete získať obsah do indexu. Po bol robot lokalitu, knižnicu alebo zoznam, používatelia môžu vyhľadávať obsah a metaúdaje spravovaných vlastností, nové alebo zmenené. Ďalšie informácie v téme Úvod do schémy vyhľadávania SharePointu .

Každý spravovanú vlastnosť obsahuje nastavenia, ktoré určujú, ako používatelia môžu vyhľadávať obsah tejto spravovanej vlastnosti, a ako obsah môžu byť zobrazené vo výsledkoch hľadania.

Môžete vytvoriť nové, vlastné spravovaných vlastností, ale tieto môže obsahovať len text alebo áno/nie. V prípade potreby iných typov obsahu vo vašej vlastnej spravovanú vlastnosť a potom použite jeden z nepoužité, vstavané spravované vlastnosti, ktoré vyhľadávanie súčasťou. Tieto spravovaných vlastností môžu obsahovať informácie v celé číslo, desatinné, dátum a čas, dvojité presnosť časovej rezervy alebo binárnom formáte. Môžete "premenovať" tieto nepoužité spravované vlastnosti pomocou nastavenia alias.

Pre vstavané spravované vlastnosti, môžete zmeniť ich priradenia na prehľadávané vlastnosti, ale iba nastavenia môžete zmeniť je alias.

Definovať obsah, ktorý, aby používatelia môžu vyhľadávať a získať výsledky

Ak nastavíte spravovanú vlastnosť prehľadávaniaobsahu sa pridá do indexu. Znamená to, či jednoduchého dotazu pre "Kováč" vráti položky, ktoré obsahujú slovo "Kováč" a tiež položky vlastnosťou "autor" obsahuje "Kováč". Ak chcete používateľom umožniť "vyhľadať len položky, ktoré majú tento určitého autora", nastavte vlastnosť Autor sa ako dotazovateľné. Potom, ak chcete vyhľadať iba položky, ktoré majú autor s názvom Kováč, používateľov môžete Dotazovať na "Autor: Kováč".

Ak chcete zabrániť obsah v spravovanej vlastnosti zobrazovali ako výsledky vyhľadávania, môžete vypnúť vyhľadateľná nastavenie spravovanej vlastnosti.

Ak nechcete, aby anonymným používateľom zobraziť informácie v spravovanej vlastnosti, napríklad kto je autorom položky, vypnúť "Bezpečné pre anonymné" nastavenie spravovanej vlastnosti.

Získanie lepších výsledkov vyhľadávania, keď máte viacjazyčné obsahu a metaúdajoch so špeciálnymi znakmi

Keď vyhľadávania indexuje obsahu alebo keď spracuje dotazov, zlomy toku textu na menšie časti, ako je napríklad slov, viet, symboly alebo iné zmysluplné prvky. Tieto časti sa nazývajú tokenov. Keď používatelia zadajú dotaz, vyhľadávanie sa pokúsi nájsť tokenov v indexe, ktoré spĺňajú tokenov dotaz.

Vo väčšine jazykov vyhľadávania zmení text na malé písmená, odstraňuje diakritiky, nahradí špeciálne znaky, napríklad interpunkcia, medzery a potom rozdelí na medzery.

Najnovšie na medzery funguje pre jazyk, napríklad angličtina, ale nie tak aj pre východoázijské jazyky. Povedzme, že máte knižnice dokumentov, ktorá obsahuje parametre jednotlivých produktov v angličtine a čínštine. Každý údajový hárok obsahuje identifikátor produktu iné ako alfanumerické znaky, ako napríklad "11.132-84-115 #4". Pri vyhľadávania procesov v údajovom hárku to zistia svoj jazyk, a tokenizes všetko, čo podľa daný jazyk. Áno, identifikátor produktu v čínskych listu je tokenizovaný ako keby bol text v čínštine a v anglickej údaje hárka identifikátor produktu je tokenizovaný ako keby bol anglického textu. Keď používatelia vyhľadávajú identifikátor produktu, vyhľadávanie tokenizes ich dotaz podľa jazykové nastavenia lokality SharePoint sa nachádzajú v. Ak lokality je nastavená na angličtinu a používateľ vyhľadáva identifikátor produktu, ktorý bol tokenizovaný ako text v čínštine, tokenov nezhodujú a používatelia nezobrazia žiadne výsledky.

Tu je, ako môžete urobiť lepšie výsledky pre používateľov: keď vyhľadávanie prehľadáva údajového hárka, rozbalia identifikátor produktu. Priradenie prehľadávanej vlastnosti produktu identifikátor novej spravovanej vlastnosti, "Identifikácia produktu". Povolenie jazyka neutrálne vytvorenie tokenu "Identifikácia produktu" spravované vlastnosti a Poučte používateľom vyhľadať produkt identifikátory proti "Identifikácia produktu" spravované vlastnosti, takto: ProductID: "11.132-8". Keďže ste povolili jazyk neutrálne vytvorenie tokenu pre "Identifikácia produktu", vyhľadávania pre dotaz používa jazyk neutrálne vytvorenie tokenu a môžete nájsť zodpovedajúce výsledky dotazu.

Získanie lepších výsledkov vyhľadávania, keď máte metaúdajov so špeciálnymi znakmi

Pomoc používateľom pri vyhľadávaní v spravovaných vlastností, ktoré obsahujú metaúdaje iné ako alfanumerické znaky, získať lepšie výsledky hľadania, môžete povoliť lepšiu vytvorenie tokenu nastavenie spravovanej vlastnosti.

Pozrime sa na príklade s knižnicou produktu údajový hárok znova.

Používateľov, ktorí potrebujú na rýchle zadanie dotazu a potom vyhľadajte výsledky zistiť údajového hárka, ktoré hľadáte, zadajte zvyčajne dotazy, ako je napríklad Identifikácia produktu: "132 884". Keďže vyhľadávanie rozdelí obsah pre index hľadania na menšie časti ako pre dotazy, vyhľadávanie nie je možné nájsť zhodu pre tieto dotazy. Keď dotaz je tokenizovaný lepšieho, je pravdepodobnejšie, že sú zhody medzi tokenov v indexe hľadania a v dotaze. Používateľov môžete tiež dotaz na stred alebo Posledná časť identifikátor produktu.

Používatelia, ktorí vyhľadať údajový hárok a očakávať, že si iba výsledky, ktoré spĺňajú identifikátor úplnú verziu produktu zvyčajne písať dotazy, ako napríklad ProductID: "11.132-884-115 #4". Vytvorenie tokenu lepšiu dotazu neznamená, že rozdiel týchto dotazov.

Určiť, aký názov sa má zobraziť vo výsledkoch

Jednej prehľadávanej vlastnosti možno priradiť viacerých spravovaných vlastností. Alebo viacerých prehľadávané vlastnosti možno priradiť k jednej spravovanej vlastnosti pre príklad "Writer" aj "Autor" prehľadávané vlastnosti možno priradiť "Autor" spravované vlastnosti.

Napríklad dokument v knižnici môžete mať názov lokality SharePoint, názvu súboru metaúdajov a obsah môže mať názov formátovaného štýlom "Názov". Všetky tieto sa priradia k "Názov" spravované vlastnosti. Je to názov z prehľadávanú vlastnosť, ktorá je najvyššie v zozname mapovanie a ktoré má hodnotu, ktorá je súčasťou indexu.

Automaticky generované spravovaných vlastností

Niektoré spravované vlastnosti sa generujú automaticky. Jeden príklad je pri pridávaní stĺpca lokality do knižnice alebo zoznamu. Pri prehľadávaní vyhľadávania tento zoznam automaticky vygeneruje prehľadávané a spravovanej vlastnosti pre stĺpec lokality a priradenie medzi nimi. Ďalší príklad je pri prehľadávaní obsahu nájde metaúdajov v dokumente, ktoré ste nahrali do služby SharePoint. Ak už neexistuje priradenia spravovanej vlastnosti pre metaúdaje, ako napríklad "Hlava", vyhľadávanie vytvára automaticky spravovanej vlastnosti. Typ prehľadávanej vlastnosti určuje nastavenia automaticky generované spravovanej vlastnosti.

Schéma vyhľadávania zobrazuje názov automaticky generované spravovaných vlastností a ich priradenia na prehľadávané vlastnosti v schéme vyhľadávania sivou. Schéma vyhľadávania nemá nastavenia spravovaných automaticky generované spravovaných vlastností. Nastavenia existujú, ale sú skryté schémy vyhľadávania. Priradenia môžete pridať ďalšie spravované vlastnosti pre prehľadávaných vlastností, ale ak zmeníte akékoľvek iné nastavenie, nahradíte Ostatné nastavenia (skryté) a automaticky generované spravované vlastnosti sa skonvertuje na bežné spravovanej vlastnosti. Ak sa rozhodnete zmeniť automaticky generované spravovanú vlastnosť, skontrolujte všetky nastavenia opatrne, rovnako ako by ste pri vytváraní novej vlastnosti manuálne.

Ak chcete použiť spravovanú vlastnosť ako Spresnenie vyhľadávania na stránke výsledkov vyhľadávania, použite nastavenie usporiadateľnými. Toto nastavenie je len k dispozícii vstavaný spravovaných vlastností. Ak potrebujete použiť nová spravovaná vlastnosť alebo automaticky generované spravovaných vlastností, ako Spresnenie vyhľadávania, premenovať existujúce, nepoužité spravovanú vlastnosť, (teda usporiadateľnými) pomocou aliasu. Existuje niekoľko spravovaných vlastností na tieto účely. Majú názvy, ako napríklad "RefinableString00" a "RefinableDate19."

Napríklad, môžete vytvoriť nový stĺpec lokality s názvom "NewColors" a používatelia budú môcť použiť "NewColors" ako možnosť, keď ich Spresnenie výsledkov vyhľadávania. V schéme vyhľadávania vyberte nepoužité spravovanej vlastnosti, napríklad "RefinableString00", a premenovať vlastnosť "NewColors" pomocou nastavenia Alias. Potom môžete priradiť túto novú spravovanú vlastnosť na príslušné prehľadávanej vlastnosti.

Zvyčajne, nemusíte zmeniť predvolené schémy vyhľadávania nájomcu, ak chcete vytvoriť ďalšie rozšírené alebo prispôsobených možností vyhľadávania.

Schému vyhľadávania môžete zmeniť v prípade celého nájomcu alebo len v prípade konkrétnej kolekcie lokalít. Schéma vyhľadávania pre kolekciu lokalít vychádza zo schémy vyhľadávania nájomcu, takže zvyčajne sa zmeny vykonávajú najskôr na úrovni nájomcu a potom na úrovni kolekcie lokalít. Všetky zmeny vykonané na úrovni kolekcie lokalít sa vzťahujú len na danú kolekciu lokalít.

Keď sa zmena spravovaných vlastností alebo pridať nové, zmeny sa prejavia až vtedy, keď obsah bol opätovne prehľadávané. V SharePoint Online prehľadávanie nestane automaticky podľa plánu definovaný prehľadávania obsahu.

Ak ste pridali novú vlastnosť v zozname alebo v knižnici alebo po zmene vlastnosti, ktoré sa používajú v zozname alebo knižnici, vyhľadávanie je zopakujte prehľadávanie obsahu pred zmeny sa prejavia v indexe hľadania. Pretože vaše zmeny v schéme vyhľadávania, a nie na aktuálnej stránky Hľadať nebude automaticky znova prechádzať zo zoznamu alebo knižnice. Uistite sa, či sú prehľadávané zmeny, môžete však konkrétne požiadať o opätovné indexovanie zoznamu alebo knižnice. Po vykonaní tohto kroku bude znova prehľadávané obsahu zoznamu alebo knižnice, tak, že môžete začať používať svoje nové spravovaných vlastností v dotazoch, pravidlá dotazu a šablóny zobrazenia.

Na začiatok stránky

Delve používa spravovaných vlastností pri dotazovaní Office Graphu a zobrazenie kariet obsahu v Delve. Napríklad, uvidíte spravovaných vlastností, ako je napríklad meno autora, názvu súboru, načítania a LastModifiedTime na kartách Delve obsahu.

Každý dokument, ktorý používateľ môže zobraziť alebo upraviť v Office 365 môžu zobrazovať aj v Delve. Delve nemení všetky povolenia a používateľov zobrazia iba dokumenty, ktoré už majú prístup k. Niekedy však môžete zabrániť zobrazovaniu v Delve dokumentu.

HideFromDelve spravované vlastnosti môžete použiť na skrytie dokumentu pred Delve. Môžete ponechať ukladaní dokumentu v Office 365 a môžu ľudia stále nájsť prostredníctvom vyhľadávania – stačí nebude zobrazovať v Delve už. Zobraziť, Skryť dokumenty z Delve.

Ďalšie informácie o Delve nájdete v téme Office Delve pre správcov služieb Office 365

Poznámka:  V SharePointe Online nie sú k dispozícii všetky možnosti.

Nová spravovaná vlastnosť vytváraná v SharePointe Online bude mať isté obmedzenia. Vlastnosť môže byť napríklad iba typu Text alebo Áno/Nie a nemôže byť spresňujúca ani zoraditeľná.

Ak potrebujete vlastnosť iný typ alebo ten, ktorý má odlišné vlastnosti, ako je k dispozícii, postupujte podľa krokov v časti Vytvorenie spravovanej vlastnosti premenovaním existujúcej.

 1. Ak chcete prejsť na stránku schémy vyhľadávania pre nájomcu alebo kolekcie lokalít:

  Prejdite na stránku schémy vyhľadávania nájomcu

  1. Prihláste sa do služieb Office 365.

  2. Kliknite na položku správca a potom kliknite na položku SharePoint. Teraz ste v centre spravovania služby SharePoint.

  3. Kliknite na tlačidlo Hľadať a potom kliknite na položku Spravovať schému vyhľadávania na stránke správy vyhľadávania.

  Prejdite na stránku schémy vyhľadávania pre kolekciu lokalít

  1. Na svojej lokalite prejdite do nastavení Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 a potom kliknite na položku Nastavenie lokality.

  2. V časti Správa kolekcie lokalít kliknite na položku schéma vyhľadávania.

 2. Kliknite na tlačidlo spravované vlastnosti.

 3. Na stránke Spravované vlastnosti kliknite na položku Nová spravovaná vlastnosť.

 4. do poľa názov vlastnosti v časti názov a popis zadajte názov novej spravovanej vlastnosti. Ak chcete, zadajte popis.

 5. V časti Typ vyberte jednu z možností dostupných pre vlastnosť:

  • Áno/Nie

  • Text

 6. V časti Hlavné charakteristiky vyberte jednu alebo niekoľko dostupných možností.

 7. V časti Priradenia na prehľadávané vlastnosti kliknite na položku Pridať priradenie.

 8. V dialógovom okne výber prehľadávanej vlastnosti vyberte prehľadávanú vlastnosť, ktorá sa priradí k spravovanej vlastnosti, a potom kliknite na tlačidlo OK. Ak chcete priradiť ďalšie prehľadávané vlastnosti k tej istej spravovanej vlastnosti, zopakujte tento krok.

 9. V časti Priradenia na prehľadávané vlastnosti zadajte, či chcete zahrnúť:

  • všetok obsah zo všetkých prehľadávaných vlastností priradených k tejto spravovanej vlastnosti,

  • obsah z prvej prehľadávanej vlastnosti, ktorá obsahuje hodnotu, a (voliteľne) v akom poradí.

 10. Kliknite na tlačidlo OK.

 1. Ak chcete prejsť na stránku schémy vyhľadávania:

  Nájomca

  1. Prihláste sa do služieb Office 365.

  2. Kliknite na položku správca a potom kliknite na položku SharePoint. Teraz ste v centre spravovania služby SharePoint.

  3. Kliknite na tlačidlo Hľadať a potom kliknite na položku Spravovať schému vyhľadávania na stránke správy vyhľadávania.

  Ak chcete prejsť na stránku schémy vyhľadávania:

  Pre kolekciu lokalít

  1. Na lokalite, kliknite na položku nastavenia Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 a potom kliknite na položku Nastavenie lokality.

  2. V časti Správa kolekcie lokalít kliknite na položku schéma vyhľadávania.

 2. Na stránke spravované vlastnosti Nájdite nepoužité spravované vlastnosti. Podľa nepoužité, znamená, že vlastnosť nie je priradený k prehľadávanej vlastnosti: stĺpca Priradené prehľadávané vlastnosti je prázdny. Predvolené nepoužité spravované vlastnosti tabuľky ďalšie podrobnosti v téme.

  Dôležité: Ak má byť možné použiť neskôr vlastnosť ako spresnenie vyhľadávania, vyberte spravovanú vlastnosť označenú ako Spresniť.

 3. Ukážte na spravovanú vlastnosť, kliknite na šípku a potom na položku Upraviť alebo priradiť vlastnosť.

 4. Na stránke Úprava spravovanej vlastnosti v sekcii Hlavné charakteristiky zadajte v časti Alias nový názov pre vlastnosť do poľa Alias.

 5. V časti Priradenia na prehľadávané vlastnosti kliknite na položku Pridať priradenie.

 6. Na stránke Výber prehľadávanej vlastnosti vyberte prehľadávanú vlastnosť, ktorá sa má priradiť k spravovanej vlastnosti, a kliknite na tlačidlo OK. Ak chcete priradiť ďalšie prehľadávané vlastnosti k tejto spravovanej vlastnosti, zopakujte tento krok.

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

  Dôležité: Pri vytváraní novej spravovanej vlastnosti týmto spôsobom, knižnicu alebo zoznam, ktorý bude používať nástroj na úpravu musí znova prehľadať a znova indexované pred vlastnosť sa zobrazia ako možnosti v konfigurácie úprav. Pozrite si tému žiadosť o opätovné indexovanie knižnice alebo zoznamu dokumentov.

 1. Ak chcete prejsť na stránku schémy vyhľadávania:

  Nájomca

  1. Prihláste sa do služieb Office 365.

  2. Kliknite na položku správca a potom kliknite na položku SharePoint. Teraz ste v centre spravovania služby SharePoint.

  3. Kliknite na tlačidlo Hľadať a potom kliknite na položku Spravovať schému vyhľadávania na stránke správy vyhľadávania.

  Ak chcete prejsť na stránku schémy vyhľadávania:

  Pre kolekciu lokalít

  1. Na lokalite, kliknite na položku nastavenia Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 a potom kliknite na položku Nastavenie lokality.

  2. V časti Správa kolekcie lokalít kliknite na položku schéma vyhľadávania.

 2. Na karte Spravované vlastnosti sa zobrazujú všetky spravované vlastnosti, nastavenia spravovaných vlastností a prehľadávané vlastnosti, ku ktorým sú priradené.

 3. Ak chcete zobraziť prehľadávané vlastnosti a spravované vlastnosti, ku ktorým sú priradené, kliknite na položku Prehľadávané vlastnosti.

 4. Ak chcete zobraziť kategórie prehľadávaných vlastností, kliknite na položku Kategórie.

Poznámka:  V SharePointe Online nie sú k dispozícii všetky možnosti.

Úprava spravovanej vlastnosti

 1. Ak chcete prejsť na stránku schémy vyhľadávania:

  Nájomca

  1. Prihláste sa do služieb Office 365.

  2. Kliknite na položku správca a potom kliknite na položku SharePoint. Teraz ste v centre spravovania služby SharePoint.

  3. Kliknite na tlačidlo Hľadať a potom kliknite na položku Spravovať schému vyhľadávania na stránke správy vyhľadávania.

  Ak chcete prejsť na stránku schémy vyhľadávania:

  Pre kolekciu lokalít

  1. Na lokalite, kliknite na položku nastavenia Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 a potom kliknite na položku Nastavenie lokality.

  2. V časti Správa kolekcie lokalít kliknite na položku schéma vyhľadávania.

 2. Nájdite spravovanú vlastnosť, ktorú chcete upraviť v stĺpci Názov vlastnosti na karte Spravované vlastnosti, alebo zadajte názov do poľa Filter.

 3. Ukážte na spravovanú vlastnosť v zozname, kliknite na šípku a potom kliknite na položku Upraviť alebo priradiť vlastnosť.

 4. Upravte nastavenia na stránke Úprava spravovanej vlastnosti, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 1. Ak chcete prejsť na stránku schémy vyhľadávania:

  Nájomca

  1. Prihláste sa do služieb Office 365.

  2. Kliknite na položku správca a potom kliknite na položku SharePoint. Teraz ste v centre spravovania služby SharePoint.

  3. Kliknite na tlačidlo Hľadať a potom kliknite na položku Spravovať schému vyhľadávania na stránke správy vyhľadávania.

  Ak chcete prejsť na stránku schémy vyhľadávania:

  Pre kolekciu lokalít

  1. Na lokalite, kliknite na položku nastavenia Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 a potom kliknite na položku Nastavenie lokality.

  2. V časti Správa kolekcie lokalít kliknite na položku schéma vyhľadávania.

 2. Na karte Spravované vlastnosti nájdite spravovanú vlastnosť, ktorú chcete odstrániť, alebo zadajte jej názov do poľa Filter.

 3. Ukážte na spravovanú vlastnosť, ktorú chcete odstrániť, kliknite na šípku a potom na príkaz Odstrániť.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

  Dôležité: Ak odstránite spravovanú vlastnosť:

  • Používatelia nebudú môcť na základe vlastnosti vyhľadávať.

  • Pravidlo dotazu, ktoré vlastnosť používa, prestane fungovať.

  • Vlastná webová časť, ktorá vlastnosť používa, prestane fungovať.

 1. Ak chcete prejsť na schémy vyhľadávania:

  Nájomca

  1. Prihláste sa do služieb Office 365.

  2. Kliknite na položku správca a potom kliknite na položku SharePoint. Teraz ste v centre spravovania služby SharePoint.

  3. Kliknite na tlačidlo Hľadať a potom kliknite na položku Spravovať schému vyhľadávania na stránke správy vyhľadávania.

  Ak chcete prejsť na schémy vyhľadávania:

  Pre kolekciu lokalít

  1. Na lokalite, kliknite na položku nastavenia Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 a potom kliknite na položku Nastavenie lokality.

  2. V časti Správa kolekcie lokalít kliknite na položku schéma vyhľadávania.

 2. Vyberte položku Prehľadávané vlastnosti.

 3. Na stránke Prehľadávané vlastnosti nájdite prehľadávanú vlastnosť, ktorú chcete priradiť k spravovanej vlastnosti, alebo zadajte jej názov do poľa Prehľadávané vlastnosti v časti Filtre.

 4. Ukážte na prehľadávanú vlastnosť, ktorú chcete priradiť, kliknite na šípku a potom na položku Upraviť alebo priradiť vlastnosť.

 5. Na stránke Úprava prehľadávanej vlastnosti v sekcii Priradenia k spravovaným vlastnostiam kliknite na položku Pridať priradenie.

 6. V dialógovom okne výber spravovanej vlastnosti vyberte spravovanú vlastnosť, ktorá sa priradí k prehľadávanej vlastnosti, a potom kliknite na tlačidlo OK. Ak chcete priradiť ďalšie spravované vlastnosti k tejto prehľadávanej vlastnosti, zopakujte tento krok.

 7. Ak chcete začleniť obsah tejto prehľadávanej vlastnosti do indexu celotextového vyhľadávania, začiarknite políčko v časti Začleniť do indexu celotextového vyhľadávania.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

 1. Ak chcete prejsť na schémy vyhľadávania:

  Nájomca

  1. Prihláste sa do služieb Office 365.

  2. Kliknite na položku správca a potom kliknite na položku SharePoint. Teraz ste v centre spravovania služby SharePoint.

  3. Kliknite na tlačidlo Hľadať a potom kliknite na položku Spravovať schému vyhľadávania na stránke správy vyhľadávania.

  Ak chcete prejsť na schémy vyhľadávania:

  Pre kolekciu lokalít

  1. Na lokalite, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Nastavenie lokality.

  2. V časti Správa kolekcie lokalít kliknite na položku schéma vyhľadávania.

 2. Vyberte položku Kategórie.

 3. Na stránke Kategórie nájdite kategóriu prehľadávanej vlastnosti, ktorú chcete zobraziť alebo upraviť.

 4. Vyberte niektorú z týchto možností:

  1. Ak chcete zobraziť, ktoré prehľadávané vlastnosti patria ku kategórii a ku ktorým spravovaným vlastnostiam sú priradené, kliknite na kategóriu spravovaných vlastností na stránke Kategórie.

  2. Ak chcete upraviť kategóriu, ukážte na kategóriu prehľadávaných vlastností, ktorú chcete upraviť, kliknite na šípku a potom na položku Upraviť kategóriu.

Ak nechcete zobrazovať Delve dokumentu, môžete vytvoriť HideFromDelve stĺpca lokality typu Áno/nie. Tento stĺpec lokality vytvorí nový prehľadávanej vlastnosti, ows_HideFromDelve, ktoré sa automaticky priradia k HideFromDelve spravované vlastnosti.

Pridanie stĺpca lokality do knižnice alebo zoznamu, kde je dokument uložený

 1. Prihláste sa ako správca kolekcie lokalít a prejdite na lokalitu, kde je uložený dokument, ktorý chcete skryť pred Delve.

 2. Na páse s nástrojmi, kliknite na kartu zoznam alebo knižnicu.

 3. V skupine Spravovať zobrazenia kliknite na položku Vytvoriť stĺpec.

 4. Do poľa názov stĺpca, v časti názov a typ zadajte HideFromDelve , a potom vyberte položku Áno/nie (začiarkavacie políčko).

  Dôležité: V rozbaľovacej ponuke Predvolená hodnota v sekcii Ďalšie nastavenie stĺpcov kliknite na tlačidlo nie. Ak vyberiete možnosť Áno, Delve sa skryť všetky nové dokumenty.

 5. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • SharePoint 2016 alebo SharePoint Online, zrušte začiarknutie políčka pridať do všetkých typov obsahu.

  • Pre SharePoint 2013, zrušte začiarknutie políčka pridať do predvoleného zobrazenia.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Označenie dokumentu, ktorý chcete skryť pred Delve

 1. Prejdite na lokalitu, kde je uložený dokument, ktorý chcete skryť pred Delve.

 2. Vyhľadajte dokument, ktorý chcete skryť v knižnici alebo zozname, kliknite na položku Upraviť vlastnosti a potom začiarknite políčko HideFromDelve.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Po ďalšej plánované prehľadávania obsahu alebo za vás žiadosť o opätovné indexovanie knižnice alebo zoznamu dokumentov, dokument je skrytý Delve. Ak chcete dokument zobrazovať Delve znova, zrušte začiarknutie políčka HideFromDelve stĺpca skrytého dokumentu.

 1. Na svojej lokalite prejdite do zoznamu alebo knižnice, kde ste pridali novú vlastnosť a kliknite na názov. Mali by ste vidieť karty zoznamu alebo knižnice.

 2. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Knižnica alebo Zoznam.

 3. V časti nastavenia kliknite na položku Nastavenie knižnice alebo nastavenia zoznamu.

 4. Na stránke Nastavenie v časti Všeobecné nastavenia vyberte možnosť Rozšírené nastavenie.

 5. Presuňte sa nadol na možnosť Znova indexovať knižnicu dokumentov alebo Znova indexovať zoznam a kliknite na tlačidlo. Všetok obsah v knižnici alebo zozname dokumentov sa počas najbližšieho naplánovaného prehľadávania opätovne preindexuje.

  Poznámka: To môže spôsobiť masívny zaťaženie na vyhľadávací systém, takže, uistite sa, že znova indexovať až po ukončení všetky zmeny, ktorý má byť opätovne indexované.

Súvisiace témy

Prehľad prehľadávaných a spravovaných vlastností v programe SharePoint Server 2013
Prehľad schémy vyhľadávania na serveri SharePoint Server
manuálne požiadať o prehľadávanie a opätovné indexovanie lokality

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×