Správa súborov v SharePointe Workspace 2010

Vo všeobecnosti sa dajú súbory spravovať v nástroji Súbory rovnakým spôsobom ako v programe Windows Prieskumník. Pamätajte, že niektoré úlohy vykonávané v rámci spravovania súborov, ako napríklad premenovanie alebo odstránenie súborov, môžu byť ovládané povoleniami nástroja, ktoré má priradené vaša rola. V nástroji Súbory môžete so súbormi vykonávať nasledujúce správcovské úlohy:

Čo chcete urobiť?

Kopírovanie alebo premiestnenie súborov

Odstránenie súborov

Premenovanie súborov

Zoradenie súborov

Zobrazenie vlastností súboru

Vytvorenie nových priečinkov so súbormi

Kopírovanie alebo premiestnenie súborov

Ak chcete skopírovať súbor do iného priečinka (či už v nástroji Súbory alebo do priečinka v programe Windows Prieskumník), použite príkazy Kopírovať a Prilepiť v kontextovej ponuke, alebo podržte stlačený kláves CTRL a súbor presuňte myšou. Ak chcete súbor premiestniť do iného priečinka, presuňte ho myšou.

V tabuľke nižšie je opísané správanie pri presúvaní myšou.

Požadovaná akcia

Postupujte nasledovne

Skopírovanie priečinka do podpriečinka v tom istom nástroji Súbory

Podržte stlačený kláves CTRL a presuňte súbor myšou z nadradeného priečinka do podpriečinka. Takýmto spôsobom sa súbor dá skopírovať do ľubovoľného priečinka, ktorý sa nachádza v hierarchii priečinkov na nižšej úrovni.

Skopírovanie súboru do priečinka na vyššej úrovni v hierarchii priečinkov v tom istom nástroji Súbory

V tomto prípade nie je možné použiť presunutie myšou. Použite príkazy Kopírovať a Prilepiť v kontextovej ponuke.

Skopírovanie súboru do priečinka v inom nástroji Súbory alebo do priečinka v systéme Windows mimo pracovného priestoru služby SharePoint

Presuňte súbor myšou.

Premiestnenie súboru do podpriečinka v tom istom nástroji Súbory

Presuňte súbor myšou z nadradeného priečinka do podpriečinka. Takýmto spôsobom sa súbor dá skopírovať do ľubovoľného priečinka, ktorý sa nachádza v hierarchii priečinkov na nižšej úrovni.

Premiestnenie súboru do priečinka na vyššej úrovni v hierarchii priečinkov v tom istom nástroji Súbory

V tomto prípade nie je možné použiť presunutie myšou. Použite príkazy Vystrihnúť a Prilepiť v kontextovej ponuke.

Premiestnenie súboru do priečinka v inom nástroji Súbory alebo do priečinka v systéme Windows mimo pracovného priestoru služby SharePoint

Podržte stlačený kláves SHIFT a presuňte súbor myšou.

Tip: Ak súbor presuniete myšou do programu Microsoft Outlook, automaticky sa otvorí nová správa programu Outlook, v ktorej bude súbor uvedený ako príloha.

Na začiatok stránky

Odstránenie súborov

Ak chcete odstrániť súbor, kliknite naň pravým tlačidlom a potom kliknite na položku Odstrániť.

Na začiatok stránky

Premenovanie súborov

Ak chcete premenovať súbor, kliknite naň pravým tlačidlom a potom kliknite na položku Premenovať.

Na začiatok stránky

Zoradenie súborov

Ak chcete zmeniť zoradenie súborov v zozname súborov, postupujte nasledovne:

  1. Na karte Domov kliknite na položku Usporiadať.

  2. Kliknite na možnosť zoradenia v zozname.

Na začiatok stránky

Zobrazenie vlastností súboru

Ak chcete zobraziť vlastnosti súboru (napríklad jeho veľkosť alebo dátum vytvorenia), kliknite naň pravým tlačidlom a potom kliknite na položku Vlastnosti.

Na začiatok stránky

Vytvorenie nových priečinkov so súbormi

Priečinky so súbormi môžete vytvoriť a usporiadať v stromovej štruktúre rovnakým spôsobom ako v programe Windows Prieskumník. Nástroj Súbory na začiatku obsahuje jeden priečinok s trvalým názvom Súbory, ktorý je v zozname vždy na najvyššej úrovni (rovnako ako názov jednotky v počítači, napríklad C:\). Všetky ďalšie pridané priečinky sa v hierarchii zobrazia pod priečinkom Súbory.

Vytvorenie nového priečinka

Nové priečinky sa vždy umiestňujú hierarchicky na nižšiu úroveň ako vybratý priečinok.

  1. Vyberte priečinok, do ktorého chcete umiestniť nový priečinok.

  2. Na karte Domov kliknite na položku Nový a potom kliknite na položku Priečinok.

  3. Zadajte názov nového priečinka a stlačte kláves ENTER.

Premenovanie priečinka

Priečinky sa v nástroji Súbory dajú premenovať rovnakým spôsobom ako v programe Windows Prieskumník.

  1. Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok a potom kliknite na položku Premenovať.

  2. Zadajte nový názov nového priečinka a stlačte kláves ENTER.

Zobrazenie vlastností priečinka

Ak chcete zobraziť vlastnosti priečinka, kliknite naň pravým tlačidlom a potom kliknite na položku Vlastnosti. Okno Vlastnosti priečinka obsahuje štyri karty – Všeobecné, Upozornenia, Povolenia a Prevzatie.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×