Správa priradení vlastností metaúdajov

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Poznámka: Tento článok už splnil svoju úlohu a čoskoro ho odstránime. S cieľom predísť hláseniam Stránka sa nenašla odstraňujeme známe prepojenia. Ak ste vytvorili prepojenia na túto stránku, odstráňte ich, spoločne tak prispejeme k prepojenému webu.

Priradenia vlastností metaúdajov priraďujú vlastnosti extrahované z dokumentov počas prehľadávania obsahu (nazývané prehľadávané vlastnosti) k spravovaným vlastnostiam, ktoré môžu používatelia používať vo vyhľadávacích dotazoch. Napríklad tri rôzne typy dokumentov môžu mať rozdielny názov vlastnosti na identifikáciu autora. Jeden typ dokumentu môže túto vlastnosť pomenovať ako „autor\ldblquote, iný ako „tvorca\ldblquote a tretí ako „vlastnosť3\ldblquote. Každú z týchto prehľadávaných vlastností môžete priradiť k spravovanej vlastnosti Autor, takže ak používateľ vykoná dotaz podľa autora, zahrnuté budú príslušné výsledky zo všetkých troch typov dokumentov. Vyhľadávania môžete vykonať iba pre spravované vlastnosti, ale nie pre prehľadávané vlastnosti.

Na spravovanie priradení vlastností metaúdajov musíte najskôr otvoriť stránku Priradenia vlastností metaúdajov. Ak chcete otvoriť túto stránku, postupujte nasledovne:

 1. Na paneli Rýchle spustenie kliknite na položku Správa aplikácií.

 2. Na stránke Správa aplikácií kliknite v časti Aplikácie služby na položku Spravovať aplikácie služby.

 3. Na stránke Správa aplikácií služby kliknite v zozname aplikácií služby na aplikáciu služby vyhľadávania, ktorú chcete konfigurovať alebo kliknite na ktorékoľvek miesto v riadku aplikácie vyhľadávacej služby, ktorú chcete konfigurovať a potom kliknite na položku Spravovať na páse s nástrojmi.

 4. Na SearchServiceApplicationName: Správa vyhľadávania na paneli Rýchle spustenie, v časti dotazy a výsledky, kliknite na položku vlastnosti metaúdajov.

Čo vás zaujíma?

Pridať spravovanú vlastnosť

Úprava spravovanej vlastnosti

Odstránenie spravovanej vlastnosti

Úprava kategórie

Odstrániť kategóriu

Pridanie spravovanej vlastnosti

 1. Na stránke Priradenia vlastností metaúdajov kliknite na položku Nová spravovaná vlastnosť.

 2. Na stránke Nová spravovaná vlastnosť v sekcii Názov a typ zadajte do poľa Názov vlastnosti názov novej spravovanej vlastnosti.

  1. Do poľa Popis zadajte podrobný popis vlastnosti.

  2. V časti Typ informácií v tejto vlastnosti vyberte jednu z nasledujúcich možností, ktorá je vhodná pre danú vlastnosť ako typ údajov:

   • Text

   • Celé číslo

   • Desatinné číslo

   • Dátum a čas

   • Áno/Nie

  3. Ak chcete povoliť viac ako jeden typ údajov, začiarknite políčko Obsahuje viaceré hodnoty.

 3. V sekcii Priradenia na prehľadávané vlastnosti vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  1. Zahrnúť hodnoty zo všetkých priradených prehľadávaných vlastností.     Vyberte túto možnosť, ak chcete pre daný dokument priradiť hodnoty zo všetkých prehľadávaných vlastností. Dotaz na vlastnosť v dokumente, v ktorom sú priradené všetky prehľadávané vlastnosti, vráti výsledok v prípade, že sa zhodujú ktorékoľvek z priradených prehľadávaných vlastností.

  2. Zahrnúť hodnoty z jednej prehľadávanej vlastnosti na základe zadaného poradia.     Vyberte túto možnosť, ak chcete priradiť iba jednu hodnotu. Ak sú k spravovanej vlastnosti priradené viaceré vlastnosti prehľadávania obsahu, pre dokument je vybratá prvá hodnota v časti Prehľadávané vlastnosti priradené k tejto spravovanej vlastnosti.

  3. V zozname môžete zmeniť poradie hodnôt tak, že vyberiete hodnotu a kliknete na tlačidlo Posunúť nahor alebo Posunúť nadol.

  4. Ak chcete do zoznamu pridať priradenie, kliknite na položku Pridať priradenie.

   • V dialógovom okne Výber prehľadávanej vlastnosti rozbaľte ponuku Výber kategórie a vyberte možnosť Všetky kategórie alebo určitý typ kategórie dokumentov (napríklad Office alebo XML).

   • V zozname Vyberte prehľadávanú vlastnosť vyberte prehľadávanú vlastnosť, ktorú chcete priradiť k pridávanej spravovanej vlastnosti.

   • Pretože zoznam prehľadávaných vlastností bude pravdepodobne dlhý, môžete do poľa Názov prehľadávanej vlastnosti zadať názov (alebo prvú časť názvu) vlastnosti, ktorú chcete vyhľadať a potom kliknite na tlačidlo Hľadať.

   • Kliknite na tlačidlo OK.

 4. Na stránke Nová spravovaná vlastnosť v sekcii Použitie v rozsahoch začiarknite políčko Povoliť použitie tejto vlastnosti v rozsahoch, ak chcete, aby bola táto vlastnosť dostupná pre definovanie rozsahov vyhľadávania.

  Tip: Začiarknite políčka pri tých vlastnostiach, ktoré plánujete použiť v rozsahoch. Každá vlastnosť nastavená ako rozsah zväčšuje veľkosť registra, čomu by sa malo predísť, ak je to možné.

 5. Ak chcete zmenšiť úložný priestor potrebný pre vlastnosti metaúdajov, v sekcii Optimalizácia úložného priestoru spravovanej vlastnosti začiarknite políčko Znížiť požiadavky úložného priestoru pre vlastnosti textu použitím hodnoty hash pre porovnanie.

  Začiarknite políčko Pridať spravovanú vlastnosť k vlastnej skupine výsledkov načítaných pri každom dotaze. Poznámka: V predvolenom nastavení sú k dispozícii na zobrazenie iba prvé 2 kilobajty údajov, ak používate vlastnú stránku výsledkov a chcete, aby sa spravované vlastnosti zobrazili na tejto stránke výsledkov.

 6. Kliknite na tlačidlo OK. V okne s hlásením o tom, že zmeny sa prejavia až po vykonaní ďalšieho úplného prehľadávania, kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka: Zmeny v priradeniach vlastností sa prejavia v jednotlivých dokumentoch hneď po prehľadaní daného dokumentu, bez ohľadu na typ prehľadávania. Úplné prehľadávanie zaručuje, že zmeny sa vykonajú jednotne v celom indexe.

Na začiatok stránky

Úprava spravovanej vlastnosti

Spravovanú vlastnosť budete chcieť pravdepodobne zmeniť tak, aby k sebe priradila ďalšiu prehľadávanú vlastnosť.

Ak chcete upraviť spravovanú vlastnosť, postupujte nasledovne:

 1. Na stránke Priradenia vlastností metaúdajov v zozname Zobrazenie spravovaných vlastností ukážte na spravovanú vlastnosť, ktorú chcete upraviť, rozbaľte ponuku a kliknite na položku Upraviť alebo priradiť vlastnosť.

 2. Na stránke Úprava spravovanej vlastnosti - Názov vlastnosti, konfigurujte nastavenia, ktoré chcete zmeniť.

  Ďalšie informácie o nastaveniach spravovanej vlastnosti nájdete v časti Pridanie spravovanej vlastnosti tejto témy.

Na začiatok stránky

Odstránenie spravovanej vlastnosti

Odstránenie spravovanej vlastnosti má tieto následky:

 • Používatelia už nebudú môcť vykonávať dotazy pomocou tejto vlastnosti.

 • Ak sa táto vlastnosť používa v pravidlách rozsahu, daný rozsah nebude fungovať.

 • Ak túto vlastnosť používajú vlastné vyhľadávacie aplikácie alebo webové časti, nebudú fungovať.

Ak chcete odstrániť spravovanú vlastnosť, postupujte nasledovne:

 1. Na stránke Priradenia vlastností metaúdajov v zozname Zobrazenie spravovaných vlastností ukážte na spravovanú vlastnosť, ktorú chcete odstrániť, rozbaľte ponuku a kliknite na položku Odstrániť.

 2. Odstránenie potvrďte kliknutím na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Úprava kategórie

Ak chcete upraviť kategóriu, postupujte nasledovne:

 1. Na stránke Priradenia vlastností metaúdajov kliknite na položku Prehľadávané vlastnosti.

 2. V zozname Zobrazenie prehľadávaných vlastností ukážte na kategóriu, ktorú chcete upraviť, rozbaľte ponuku a kliknite na položku Upraviť kategóriu.

 3. Na stránke Úprava kategórie: Názov kategórie môžete do sekcie Názov a informácie zadať nový názov pre kategóriu alebo ponechať aktuálny názov.

 4. V sekcii Hromadné nastavenie prehľadávania obsahu vlastností začiarknite jedno alebo viac nasledujúcich políčok:

  • Automaticky zistiť nové vlastnosti počas prehľadávania obsahu

  • Priradiť všetky vlastnosti reťazcov v tejto kategórii do vlastnosti spravovaného obsahu

  • Automaticky vytvoriť novú spravovanú vlastnosť pre každú prehľadávanú vlastnosť zistenú v tejto kategórii

  • Odstrániť všetky nepriradené prehľadávané vlastnosti

Na začiatok stránky

Odstránenie kategórie

Ak chcete odstrániť kategóriu, postupujte nasledovne:

 1. Na stránke Priradenia vlastností metaúdajov kliknite na položku Prehľadávané vlastnosti.

 2. V zozname Zobrazenie prehľadávaných vlastností ukážte na kategóriu, ktorú chcete odstrániť, rozbaľte ponuku a kliknite na položku Odstrániť.

 3. Odstránenie potvrďte kliknutím na tlačidlo OK.

Aktuálne a podrobné informácie týkajúce sa tohto produktu nájdete na lokalite http://technet.microsoft.com.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×