Správa používateľského softvéru v Office 365

Ako správca služieb Office 365 môžete určiť, ktorý softvér balíka Office si vaši používatelia môžu stiahnuť a nainštalovať zo služieb Office 365. Výberom, ktorý vykonáte na stránke Nastavenie spravovania softvéru, určíte softvér, ktorý si môžu používatelia nainštalovať zo stránky Softvér v službách Office 365. Každý výber sa bude vzťahovať na všetkých používateľov vo vašej organizácii.

Ak sa rozhodnete, že niektorý softvér nebude používateľom k dispozícii, na stránke Softvér sa im namiesto tlačidla Inštalovať zobrazí hlásenie. Ak sa napríklad rozhodnete nedať k dispozícii Office, používateľom sa zobrazí toto hlásenie:

      Správca vypol inštalácie softvéru Office. Ak chcete pre svoju organizáciu získať Office, obráťte sa na svojho správcu a požiadajte ho o ďalšie informácie.

Výber frekvencie aktualizovania funkcií aplikácií balíka Office 2016

V prípade balíka Office 2016 je potrebné vybrať, ako často chcete používateľom sprístupniť aktualizácie funkcií. Výber frekvencie závisí od viacerých faktorov vrátane toho, koľko podnikových aplikácií, doplnkov alebo makier treba testovať, keď sú k dispozícii aktualizácie funkcií v balíku Office alebo programoch Project a Visio. Ak v podniku používate napríklad špecializované zošity programu Excel, možno budete chcieť získať aktualizácie funkcií iba raz za šesť mesiacov. Získate tak čas na otestovanie, či vaše zošity programu Excel fungujú s novými funkciami, ktoré spoločnosť Microsoft sprístupní.

Ak chcete, aby niektorí používatelia získavali aktualizácie funkcií každý mesiac, ale zároveň aby iní používatelia získavali aktualizácie funkcií iba raz za šesť mesiacov, môžete používateľom stiahnuť a nainštalovať aplikácie balíka Office manuálne pomocou aplikácie Nástroj na nasadenie balíka Office 2016. Takto môžete riadiť výber rôznych nastavení aktualizácie funkcií pre rôzne skupiny používateľov.

Ďalšie informácie nájdete v tomto prehľade.

Manuálne stiahnutie a inštalácia aplikácií balíka Office pomocou Nástroja na nasadenie balíka Office 2016

Ak nechcete, aby si používatelia sami inštalovali softvér zo služieb Office 365, môžete stiahnuť softvér do svojej lokálnej siete. Potom môžete nasadiť softvér používateľom pomocou existujúcich nástrojov a procesov na nasadenie softvéru.

Ak chcete balík Office, ako aj program Project alebo Visio nasadiť manuálne, musíte použiť Nástroj na nasadenie balíka Office 2016. Nástroj na nasadenie balíka Office 2016 si môžete z Centra sťahovania softvéru stiahnuť zadarmo.

Pomocou aplikácie Nástroj na nasadenie balíka Office 2016 používateľom sťahujete a nasadzujete Office, ako napríklad Office 365 ProPlus. Ak už na nasadenie softvéru používateľom používate iné nástroje, ako napríklad System Center Configuration Manager, Nástroj na nasadenie balíka Office 2016 môžete použiť spolu s týmito nástrojmi na nasadenie balíka Office.

Ďalšie informácie nájdete v téme Prehľad nástroja na nasadenie balíka Office 2016.

Manuálne stiahnutie InfoPathu 2013 a SharePoint Designera 2013

Okrem balíka Office si môžete stiahnuť aj InfoPath 2013 a SharePoint Designer 2013 a nasadiť ich používateľom. Môžete ich stiahnuť z lokality Centrum sťahovania softvéru pomocou týchto prepojení:

Po stiahnutí softvéru môžete na nasadenie softvéru použiť existujúce nástroje a procesy a pomocou nich nasadiť používateľom InfoPath alebo SharePoint Designer.

Ďalšie informácie o spravovaní používateľského softvéru v Office 365

  • Zoznam softvéru balíka Office, ktorý sa zobrazí na stránke Nastavenie spravovania softvéru, závisí od typu plánu služieb Office 365, ktorý má vaša organizácia.

  • Na inštaláciu softvéru balíka Office musia byť používatelia lokálnymi správcami na svojich počítačoch. Ak používatelia nie sú lokálnymi správcami, budete musieť nainštalovať Office za nich.

  • Aby si používatelia mohli nainštalovať Office, musíte im priradiť licenciu na Office 365.

  • Office predvolene nainštaluje do počítača používateľa všetky aplikácie, ktoré sú zahrnuté vo vašej verzii balíka Office. Ak chcete, aby niektorí používatelia získali menej aplikácií, napríklad iba Word a PowerPoint, musíte im nasadiť balík Office bez týchto aplikácii pomocou aplikácie Nástroj na nasadenie balíka Office 2016.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×