Správa nastavení lokality SharePoint

Správa nastavení lokality SharePoint

Po vytvorení lokality v SharePoint Online alebo SharePoint Server môžete vykonať zmeny v nastaveniach, informáciách a povoleniach pre danú lokalitu. Popisy tu sú založené na SharePoint lokalitách vytvorených pomocou štandardných súčastí používateľského rozhrania. Ak vlastník alebo návrhár lokality radikálne zmenil vzhľad, nemusí sa vám zobraziť to isté, čo je tu uvedené. Ďalšie informácie nájdete v správcovi SharePoint.

Poznámky: 

Tu je návod na zmenu loga, názvu a ďalších nastavení pre SharePoint Online tímových alebo komunikačných lokalít. Ak máte SharePoint Online klasickú verziu alebo SharePoint Server 2016, 2013 a 2010, pozrite si kartu 2016, 2013, 2010 . Ak sa tu používateľské rozhranie nezhoduje s tým, čo vidíte, pozrite si tému Riešenie problémov s nastavením.

Dôležité: Ak chcete vykonať zmeny loga, názvu, popisu a ďalších nastavení, musíte mať povolenia vlastníka alebo návrhára na lokalite SharePoint. Ďalšie informácie nájdete v téme Správa povolení lokality.

Zmena loga SharePoint tímu alebo komunikačnej lokality

SharePoint Online tímové lokality, ktoré sú pripojené k skupine Office 365, používajú rovnaké logo ako skupina Office 365, ku ktorej sú pripojené. Pri zmene loga tímovej lokality pripojenej k skupine v službe SharePoint sa zmení aj logo príslušnej skupiny v službách Office 365. Proces zmeny loga pre lokality SharePoint Online komunikácie alebo SharePoint Online tímové lokality, ktoré nie sú pripojené k Office 365 skupine, je rovnaký. V tomto prípade sa zmení iba logo lokality.

SharePoint Server 2019 tímové lokality a komunikačné lokality nemajú k nim k nim pripojené skupiny, ale na zmenu loga lokality používajú rovnakú metódu.

Ak sa vaše používateľské rozhranie nezhoduje s týmto používateľom, môžete byť v klasickom prostredí SharePointu alebo v staršej verzii. Ak chcete zmeniť nastavenia, pozrite si kartu 2016, 2013, 2010 .

Dôležité: Ak chcete zmeniť logo, názov, popis a ďalšie nastavenia, musíte mať povolenia vlastníka alebo návrhára na lokalite SharePoint. Ďalšie informácie nájdete v téme Správa povolení lokality.

 1. Prejdite na SharePoint tímu alebo na komunikačnú lokalitu.

 2. V pravom hornom rohu kliknite na položku nastavenie Ikona Nastavenia a potom kliknite na položku informácie o lokalite.

  Informácie o lokalite

 3. Pod logom lokality kliknite na položku Zmeniť.

  Zmena loga tímu alebo komunikačnej lokality

 4. Vyhľadajte a vyberte nové logo, kliknite na položku Otvoriť,

  Výber loga vo Windows Prieskumníkovi

  a potom kliknite na položku Uložiť.

  Uloženie zmeneného loga

Zmena názvu, popisu, úrovne ochrany osobných údajov a klasifikácie lokality

Dôležité: Ak chcete zmeniť tieto nastavenia, musíte mať povolenia vlastníka alebo dizajnéra na lokalite SharePoint. Ďalšie informácie nájdete v téme Správa povolení lokality.

Tieto nastavenia sú len na tímovej lokalite pripojenej ku skupine.

 1. Prejdite na svoju tímovú lokalitu SharePoint.

 2. V pravom hornom rohu kliknite na položku nastavenie Ikona Nastavenia a potom kliknite na položku informácie o lokalite.

  Informácie o lokalite

 3. Zmeňte požadované polia:

  • Názov tímovej lokality (povinné)

  • Popis (voliteľné)

  • Nastavenia ochrany osobných údajov (voliteľné): verejné znamená, že každý vo vašej organizácii môže zobraziť obsah a stať sa členom. Nastavenie Súkromné znamená, že na členstvo sa vyžaduje schválenie vlastníkom lokality a obsah môžu zobraziť len členovia. Toto sa nezobrazí na lokalite komunikácie.

  • Klasifikácia tímovej lokality (voliteľné): používa sa na klasifikáciu lokality s použitím hodnôt, ako sú napríklad interné, dôverné, vysoký vplyv na podnik, nízky vplyv na podniky atď. Tieto hodnoty sa môžu týkať citlivosti informácií alebo životného cyklu informácií. Je určená a vytvorená správcom. Ďalšie informácie nájdete v téme Správa vytvárania lokalít v SharePointe Online. Táto možnosť nemusí byť k dispozícii na vašej lokalite.

  Panel s informáciami o lokalite SharePoint

Toto sú najbežnejšie nastavenia lokalít. Ak chcete zmeniť iné nastavenia a možnosti lokality, kliknite na položku Zobraziť všetky nastavenia lokality. Tým sa otvorí stránka klasickej SharePointnastavenia lokality .

Použitie návrhu lokality

Vyberte návrh lokality, ak chcete použiť konzistentnú množinu akcií alebo konfigurácií, ako je napríklad nastavenie motívu, pridanie prepojení na navigáciu na lokalite alebo vytvorenie zoznamu s konkrétnou skupinou stĺpcov a nastavení na lokalite.

 • Prejdite na svoju tímovú lokalitu SharePoint.

 • V pravom hornom rohu kliknite na položku nastavenie Ikona Nastavenia > návrhoch lokalít.

 • Vyberte návrh, ktorý chcete použiť, a kliknite na položku použiť na lokalitu.

  Použitie návrhu na lokalitu SharePoint

Správa povolení lokality

Úrovne povolení lokality sú založené na skupinách povolení služby SharePoint. Členovia skupiny povolení služby SharePoint môžu buď navštíviť lokalitu bez vykonávania jej úprav (Návštevníci lokality), upravovať lokalitu (Členovia lokality), alebo mať úplný prístup k lokalite (Vlastníci lokality).

Dôležité: Ak chcete zmeniť tieto nastavenia, musíte mať povolenia vlastníka na lokalite SharePoint.

 1. Prejdite na svoju tímovú lokalitu SharePoint.

 2. V pravom hornom rohu kliknite na položku Nastavenie Ikona Nastavenia .

 3. Kliknite na položku Povolenia lokality.

  Okno Povolenia lokality

Pozvanie ľudí na svoju tímovú lokalitu SharePoint

Ak chcete ľuďom poskytnúť prístup na svoju lokalitu, môžete pridať členov do skupiny Office 365 priradenej k lokalite alebo ju môžete zdieľať s inými používateľmi bez toho, aby ste ich pridali do skupiny Office 365. Ďalšie informácie o povoleniach lokality nájdete v téme úrovne povolení v SharePointe.

Ak chcete používateľom umožniť prístup na svoju lokalitu, kliknite na položku pozvať ľudí a vyberte jednu z nasledujúcich možností: SharePoint Online

 • Ak chcete pridať členov do skupiny Office 365 priradenej k lokalite, Pridajte členov do skupiny . Toto je preferovaný spôsob. Kliknite na položku Pridať členov, zadajte meno alebo e-mailovú adresu a kliknite na položku Uložiť. Členovia pridaní do skupiny v službách Office 365 sa predvolene pridajú do skupiny povolení Členovia lokality služby SharePoint a môžu upravovať lokalitu. Majú tiež úplný prístup k zdrojom skupiny v službách Office 365, ako sú napríklad skupinové konverzácie, kalendár a ďalšie.

 • Len zdieľať lokalitu, ak chcete zdieľať lokalitu s inými používateľmi bez ich pridania do skupiny v službách Office 365, ktorá je priradená k lokalite. Zadajte meno alebo e-mailovú adresu, kliknite na šípku nadol, vyberte úroveň povolení služby SharePoint a potom kliknite na položku Pridať. Zdieľaním lokality poskytnete používateľom prístup k lokalite, no neposkytnete im prístup k zdrojom skupiny v službách Office 365, ako sú napríklad skupinové konverzácie, kalendár a ďalšie.

  Pozvanie ľudí na lokalitu SharePoint

V SharePoint Server 2019kliknite na položku zdieľať lokalitu. Na paneli zdieľať lokalitu zadajte mená používateľov alebo skupiny, s ktorými chcete lokalitu zdieľať.

Panel zdieľania lokality v SharePointe 2019

Zmena povolení lokality

Ak chcete zmeniť úroveň povolení pre jednotlivca alebo skupinu, kliknite na šípku nadol vedľa úrovne povolení služby SharePoint danej osoby alebo skupiny a vyberte položku Úplný prístup, ak chcete danú osobu alebo skupinu pridať do skupiny Vlastníci lokality, alebo na položku Čítanie, ak ju chcete pridať do skupiny Návštevníci lokality.

Poznámka: Ak chcete zobraziť všetkých členov skupiny v službách Office 365 priradenej k lokalite a ich úrovne povolení služby SharePoint, kliknite na položku členovia v pravom hornom rohu lokality.

Odstránenie povolení lokality

Ak chcete v SharePoint Online odstrániť osobu, ktorá nie je členom skupiny Office 365 priradenej k lokalite, kliknite na šípku nadol vedľa úrovne povolení SharePoint pre danú skupinu a vyberte položku odstrániť.

Poznámka: Možnosť Odstrániť je k dispozícii len pre osoby alebo skupiny, ktoré nie sú súčasťou skupiny v službách Office 365.

Ak chcete odstrániť niektorého používateľa zo skupiny v službách Office 365 priradenej k lokalite, kliknite na položku členovia v pravom hornom rohu lokality, kliknite na šípku nadol vedľa úrovne povolení daného člena a kliknite na položku Odstrániť zo skupiny.

Odstránenie povolenia lokality

Rozšírené nastavenia povolení

Ak ste vlastníkom lokality, zobrazí sa prepojenie na rozšírené nastavenia povolení, kde môžete konfigurovať ďalšie nastavenia povolení služby SharePoint. Ďalšie informácie nájdete v téme Úrovne povolení v SharePointe.

Ďalšie nastavenia a obmedzenia lokality SharePoint Online

Riešenie problémov s nastaveniami

 • Najčastejší problém s pokusom o zmenu nastavení nemá správne povolenia. Ak si nie ste istí, aké sú vaše povolenia, obráťte sa na správcu služby SharePoint, siete alebo Office 365.

 • Ak máte povolenia, nezabudnite na verziu SharePointu, ktorú používate. Ďalšie informácie nájdete v téme ktorú verziu SharePointu používam? Ak máte lokalitu, ktorá bola vytvorená v staršej verzii SharePointu Online, môže to byť pomocou klasického vzhľadu. Ak chcete zmeniť logo, popis alebo iné nastavenia, prejdite na kartu 2016, 2013, 2010 . Klasické používanie služby SharePoint Online používa rovnaké používateľské rozhranie na nastavenie ako SharePoint 2016.

Tu je návod na zmenu loga, názvu a ďalších nastavení na SharePoint serveroch 2016, 2013 alebo 2010. V prípade SharePoint Online tímových alebo komunikačných lokalít si pozrite online kartu 2019 .

Zmena názvu, popisu a loga lokality SharePoint Servera

Ako vlastník alebo používateľ s povoleniami na úplný prístup môžete zmeniť názov, popis a logo lokality SharePoint servera..

 1. Prejdite na svoju lokalitu.

 2. Kliknite na položku Nastavenie Ikona Nastavenia v pravom hornom rohu alebo na položku Akcie lokality Obrázok tlačidla v ľavom hornom rohu.

 3. Kliknite na položku Nastavenie lokality.

  Možnosť Nastavenie lokality v časti tlačidlo Nastavenia
 4. V časti Vzhľad a prostredie kliknite na položku Názov, popis a logo. Nastavenie lokality s nadpisom, popisom a vybratým logom

 5. Aktualizujte pole Názov. Pridajte alebo upravte voliteľný Popis lokality.

  Stránka nastavení názvu, popisu a loga
 6. V SharePointe 2016 alebo 2013 v časti Logo a popis vykonajte niektorý z týchto krokov:

  Kliknite na položku Z POČÍTAČA, vyhľadajte obrázok a kliknite na položku Otvoriť.

  Kliknite na položku ZO SHAREPOINTU, vyhľadajte obrázok na lokalite SharePoint a kliknite na položku Vložiť.

  V SharePointe 2010 v časti Logo a popis vložte URL adresu obrázka, ktorý chcete použiť ako logo.

  Stránka nastavení názvu, loga a popisu
 7. Vyplňte voliteľný popis a alternatívny text. Kliknutím na tlačidlo OK ho uložte.

Správa povolení lokality

Úrovne povolení lokality sú založené na skupinách povolení služby SharePoint. Členovia skupiny povolení môžu buď navštíviť lokalitu bez vykonávania jej úprav (Návštevníci lokality), upravovať lokalitu (Členovia lokality), alebo mať úplný prístup k lokalite (Vlastníci lokality).

Používateľom môžete poskytnúť prístup k lokalite pridaním členov do skupiny, ktorá je priradená k lokalite (preferovaný spôsob), alebo zdieľaním lokality s inými používateľmi bez ich pridania do skupiny.

Ak chcete pozvať ľudí na svoju lokalitu, pozvete ľudí pomocou tlačidla zdieľať lokalitu. Ďalšie informácie nájdete v téme Zdieľanie lokality.

Ak chcete pridať ľudí so skupinou, môžete vytvoriť skupinu alebo použiť už existujúcu a pridať do nej členov. Skupiny poskytujú rôzne úrovne povolení, ktoré majú všetci členovia skupiny, a preto umožňujú jednoduchšie spravovanie viacerých používateľov a prístupu, ktorý im je poskytnutý. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytváranie a správa sharepointových skupín.

Zmena povolení lokality

Ak chcete zmeniť úroveň povolení pre jednotlivca alebo skupinu, kliknite na šípku nadol vedľa úrovne povolení danej osoby alebo skupiny a vyberte položku Úplný prístup, ak chcete danú osobu alebo skupinu pridať do skupiny Vlastníci lokality, alebo na položku Čítanie, ak ju chcete pridať do skupiny Návštevníci lokality.

Poznámka: Ak chcete zobraziť všetkých členov skupiny v službách Office 365 priradenej k lokalite a ich úrovne povolení, kliknite na položku členovia v pravom hornom rohu lokality.

Odstránenie povolení lokality

Ak chcete odstrániť niektorého používateľa zo skupiny priradenej k lokalite, postupujte takto:

 1. Prejdite na svoju lokalitu.

 2. Kliknite na položku Nastavenie Ikona Nastavenia v pravom hornom rohu alebo na položku Akcie lokality Obrázok tlačidla v ľavom hornom rohu.

 3. Kliknite na položku Nastavenie lokality.

  Možnosť Nastavenie lokality v časti tlačidlo Nastavenia
 4. V časti Používatelia a povolenia kliknite na položku Povolenia pre lokalitu.

  Položka ponuky Používatelia a povolenia
 5. V časti Povolenia lokality kliknite na skupinu, z ktorej chcete odstrániť člena.

 6. Vyberte používateľa, ktorého chcete odstrániť.

 7. Kliknite na položku Akcie a potom na položku Odstrániť používateľov zo skupiny.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

Rozšírené nastavenia povolení

Ďalšie informácie o fungovaní povolení a možných nastaveniach nájdete v téme Úrovne povolení v SharePointe.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×