Správa nasadenia doplnkov služieb Office 365 v Centre spravovania služieb Office 365

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Vďaka doplnkom balíka Office môžete prispôsobovať svoje dokumenty a zjednodušiť proces pristupovania k informáciám na webe (pozrite si tému Začíname používať doplnok balíka Office). Ako správca služieb Office 365 môžete používateľom vo svojej organizácii nasadiť doplnky balíka Office. Môžete to urobiť pomocou funkcie Centralizované nasadenie v Centre spravovania služieb Office 365.

Centralizované nasadenie je spôsob, ktorý sa väčšine správcov odporúča použiť pri nasadení doplnkov používateľom a skupinám v rámci organizácie. Tento spôsob navyše ponúka mnoho funkcií. Ďalšie informácie o tom, ako zistíte, či vaša organizácia môže používať funkciu Centralizované nasadenie, nájdete v téme Overenie, či funkcia Centralizované nasadenie doplnkov funguje vo vašej organizácii Office 365.

Centralizované nasadenie poskytuje tieto výhody:

 • Globálny správca môže priradiť doplnok priamo používateľovi, viacerým používateľom prostredníctvom skupiny alebo všetkým používateľom v nájomníkovi.

 • Po spustení príslušnej aplikácie balíka Office sa používateľom doplnok automaticky stiahne. Ak doplnok podporuje príkazy doplnku, doplnok sa v aplikáciách balíka Office automaticky zobrazí na páse s nástrojmi.

 • Ak správca doplnky vypne alebo ich odstráni, používateľom sa už ďalej nebudú zobrazovať. Používateľ ich neuvidí ani v prípade, že bol doplnok odstránený zo služby Azure Active Directory alebo zo skupiny, ku ktorej bol priradený.

Poznámky: 

 • Vo Worde, Exceli a PowerPointe môžete na nasadenie doplnkov používateľom v lokálnom prostredí bez pripojenia k službám Office 365 a potrebnej podpory doplnkov pre SharePoint použiť Katalóg aplikácií SharePointu.

 • V Outlooku použite v lokálnom prostredí bez pripojenia do služieb Office 365 ovládací panel Exchangeu.

Odporúčaný postup pre nasadenie doplnkov balíka Office

Doplnky je lepšie zavádzať postupne vo fázach. Zabezpečíte tak plynulosť ich nasadenia. Odporúčame nasledujúci postup:

 1. Zaveďte doplnok malej skupine účastníkov projektu v podniku a členom oddelenia IT. Vyhodnoťte, či bolo nasadenie úspešné. Ak áno, prejdite na krok 2.

 2. Zaveďte doplnok väčšej skupine jednotlivcov v rámci podniku, ktorí budú tento doplnok používať. Opäť vyhodnoťte výsledky a ak všetko ide tak, ako má, prejdite na ďalší krok nasadenia.

 3. Vykonajte celý proces zavedenia doplnkov pre cieľovú skupinu používateľov.

V závislosti od veľkosti cieľovej skupiny môžete jednotlivé kroky zavedenia pridať alebo odstrániť.

Nasadenie doplnku balíka Office pomocou Centra spravovania služieb Office 365

Predtým, než začnete, pozrite si tému Overenie, či funkcia Centralizované nasadenie doplnkov funguje vo vašej organizácii Office 365.

Poznámka:

Doplnky jediného prihlásenia, ktoré používatelia a skupiny priradili, sa tiež budú zdieľať s doplnkami, ktoré majú rovnaké ID aplikácie Azure. Všetky zmeny priradenia používateľov sa použijú aj na tieto doplnky. Na tejto stránke sa zobrazia súvisiace doplnky.

Zoznam rozsahov

Poznámka: Keď globálny správca klikne na tlačidlo Uložiť, uloží sa súhlas všetkých používateľov v nájomníkovi, nielen tých, ktorí majú priradený doplnok.

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 pomocou svojho pracovného alebo školského konta.

 2. V ľavom hornom rohu vyberte ikonu spúšťača aplikácií Ikona spúšťača aplikácií v službách Office 365 a vyberte položku Správca.

  Tip:  Položka Správca sa zobrazí len správcom služieb Office 365.

 3. V navigačnej ponuke vyberte položky Nastavenie > Služby a doplnky.

 4. Ak sa v hornej časti stránky zobrazí správa s informáciou, že je k dispozícii nové Centrum spravovania služieb Office 365, prejdite kliknutím na správu na Ukážku Centra spravovania (pozrite si tému Informácie o Centre spravovania služieb Office 365).

 5. V hornej časti stránky vyberte položku Nahrať doplnok.

 6. Na stránke Centralizované nasadenie vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

  • Chcem pridať doplnok z Office Obchodu

  • V tomto zariadení mám súbor manifestu (.xml): Ak chcete vyhľadať súbor manifestu (.xml), ktorý chcete použiť, vyberte pri tejto možnosti tlačidlo Prehľadávať.

  • Mám URL adresu pre súbor manifestu: Pri tejto možnosti zadajte URL adresu do príslušného poľa.

  Snímka obrazovky s dialógovým oknom Nový doplnok funkcie Centralizované nasadenie. Dostupné možnosti sú pridať doplnok prostredníctvom Office Obchodu, vyhľadať súbor manifestu alebo zadať URL adresu súboru manifestu.
 7. Kliknite na položku Ďalej.

 8. Ak ste vybrali možnosť pridania doplnku z Office Obchodu, jeho výber teraz môžete uskutočniť v časti Výber doplnku. Dostupné doplnky si môžete zobraziť podľa týchto kategórií: Navrhnuté pre vás, Hodnotenie alebo Názov. Z Office Obchodu sa dajú pridať iba bezplatné doplnky. Platené doplnky momentálne podporované nie sú.

  Poznámka: Ak použijete možnosť Office Obchod, aktualizácie a vylepšenia doplnku budú mať používatelia k dispozícii automaticky bez vášho zásahu.

  Snímka obrazovky s dialógovým oknom Výber doplnku pre Office Obchod. Ovládací prvok rozbaľovacieho zoznamu slúžiaci na zobrazenie dostupných doplnkov zobrazuje kategórie Navrhnuté pre vás, Hodnotenie a Názov.
 9. Doplnok je teraz zapnutý. Na stránke doplnku je jeho stav nastavený na možnosť Zapnuté, ako je to znázornené pre doplnok Power BI Tiles na nasledujúcom obrázku. V časti Kto má prístup vyberte položku Upraviť, pomocou ktorej určíte, komu je doplnok nasadený.

  Poznámka: Predvolene nie je možné doplnok nasadiť pre každého, kým neurčíte konkrétne osoby alebo skupiny.

  Tip: Získajte informácie o iných stavoch, ktoré sa na doplnok vzťahujú. Pozrite si časť Stavy doplnku ďalej v tejto téme.

  Snímka obrazovky so stránkou Centralizované nasadenia pre doplnok Power BI Tiles. V poli s označením Kto má prístup je znázornená hodnota Momentálne nepriradené a kurzor sa nachádza na položke Upraviť.
 10. Na stránke Upravte, kto má prístup vyberte možnosť Všetci alebo Konkrétni používatelia/skupiny. Pomocou poľa Hľadať vyhľadajte používateľov alebo skupiny, ktorým chcete doplnok nasadiť.

  Snímka obrazovky so stránkou Upravte, kto má prístup pre doplnok Power BI Tiles. Možnosti Všetci a Konkrétni používatelia/skupiny určené na výber. Ak chcete určiť používateľov alebo skupiny, použite vyhľadávacie pole.
 11. Platí iba pre doplnky jediného prihlásenia:
  Na tejto stránke sa zobrazí zoznam rozsahov grafov, ktoré doplnok vyžaduje na fungovanie. 

 12. Po dokončení vyberte položku Uložiť, skontrolujte nastavenie doplnku a potom vyberte položku Zavrieť.

  Teraz sa doplnok zobrazí spolu s ďalšími aplikáciami v službách Office 365.

  Nasadený doplnok v Centre spravovania služieb Office 365

Používateľom a skupinám, ktorým ste doplnok nasadili, poskytnite potrebné informácie, aby vedeli, že doplnok je k dispozícii. Môžete im odoslať aj e-mail, v ktorom popíšete, kedy a ako môžu doplnok používať, a vysvetlíte, ako im môže doplnok pomôcť zefektívniť prácu. Zahrňte do e-mailu aj príslušný obsah z Pomocníka alebo z najčastejších otázok (alebo na ne poskytnite prepojenie), ktoré môžu používateľom pomôcť v prípade problémov s doplnkom.

Správcovia môžu priradiť doplnok každému alebo len niektorým konkrétnym používateľom a skupinám. Dôsledky každej možnosti:

 • Všetci: Ako to naznačuje už samotný názov, táto možnosť priradí doplnok všetkým používateľom v nájomníkovi. Túto možnosť používajte opatrne a aplikujte ju len pre doplnky, ktoré sú pre vašu organizáciu naozaj univerzálne.

 • Používatelia: Ak priraďujete doplnok konkrétnemu používateľovi, musíte najprv daného používateľa pridať a až potom mu doplnok nasadiť. To isté platí aj pri odstraňovaní používateľov.

 • Skupiny: Ak priraďujete doplnok skupine, používateľom nachádzajúcim sa v tejto skupine sa doplnok priradí automaticky. Po odstránení používateľa zo skupiny stratí tento používateľ k doplnku prístup. Ani v jednom z týchto prípadov sa od vás ako od správcu nevyžadujú žiadne ďalšie akcie.

Najvhodnejšia možnosť pre vašu organizáciu závisí od používanej konfigurácie. Odporúčame však vykonávať priradenia prostredníctvom skupín. V pozícii správcu môže byť pre vás jednoduchšie spravovať doplnky pomocou skupín a kontrolovať členstvo týchto skupín. Meniť používateľov pri každom priradení je zdĺhavé. Na druhej strane však môžu nastať situácie, keď budete chcieť malej skupine používateľov obmedziť prístup, a priradiť doplnky len konkrétnym používateľom. V takom prípade budete musieť spravovať priradených používateľov manuálne.

Nasledujúca tabuľka popisuje stavy, ktoré sa vzťahujú na doplnok.

Stav

Výskyt stavu

Vplyv

Aktívne

Správca nahral doplnok a priradil ho používateľom alebo skupinám.

Používateľom a skupinám, ktorí boli k doplnku priradení, sa tento doplnok zobrazí v príslušných klientoch.

Vypnuté

Správca doplnok vypol.

Používatelia a skupiny, ktorí boli k doplnku priradení, už nebudú mať k tomuto doplnku prístup.

Ak sa stav doplnku zmení na možnosť Aktívne, používatelia a skupiny opäť získajú k doplnku prístup.

Odstránené

Správca doplnok odstránil.

Používatelia a skupiny, ktorým bol doplnok priradený, už viac k nemu nemajú prístup.

Ak už doplnok nikto nepoužíva, môžete ho odstrániť. Vypnutie doplnku má význam vtedy, keď sa používa len v konkrétnom období roka.

Doplnky balíka Office spájajú súbor manifestu XML, ktorý obsahuje určité metaúdaje o doplnku, ale najmä obsahujú informácie o webovej aplikácii, ktorá obsahuje úplný kód a logické hodnoty. Doplnky sa môžu vo svojich možnostiach odlišovať. Doplnky môžu napríklad:

 • zobrazovať údaje,

 • prečítať dokument používateľa s cieľom poskytovania kontextových služieb,

 • čítať a zapisovať údaje do a z dokumentu používateľa s cieľom poskytovať danému používateľovi hodnotu.

Ďalšie informácie o typoch a možnostiach doplnkov balíka Office nájdete v téme Prehľad platformy doplnkov balíka Office a najmä v časti Anatómia doplnku balíka Office.

Na prácu s dokumentom používateľa musí doplnok deklarovať, ktoré povolenie je v manifeste potrebné. Základ ochrany osobných údajov a bezpečnosti používateľov doplnkov na table úloh poskytuje model povolení na prístup rozhrania JavaScript API piatej úrovne. Väčšina doplnkov v Office Obchode je na úrovni ReadWriteDocument a takmer všetky doplnky podporujú aspoň úroveň ReadDocument. Ďalšie informácie o úrovniach povolení nájdete v téme Žiadosti o povolenia na používanie rozhrania API v doplnkoch obsahu a doplnkoch na table úloh.

Pri aktualizácii manifestu sa bežne mení ikona a text doplnku. Niekedy sa menia príkazy doplnkov. Povolenia doplnkov sa však nemenia. Je prirodzené, že webová aplikácia, v ktorej sa spúšťa kód a logické hodnoty doplnku, sa môže kedykoľvek zmeniť.

Aktualizácie doplnkov sa dejú nasledovne:

 • Podnikové doplnky: Ak správca explicitne nahral manifest, doplnok požaduje nahratie nového súboru manifestu správcom s cieľom podpory zmien v metaúdajoch. Po najbližšom spustení príslušnej aplikácie balíka Office sa doplnok aktualizuje. Webová aplikácia sa môže kedykoľvek zmeniť.

 • Doplnky z Office Obchodu: Ak správca vybral v Office Obchode doplnok, ktorý sa neskôr v Office Obchode aktualizuje, udeje sa tak neskôr aj prostredníctvom funkcie Centralizované nasadenie. Po najbližšom spustení príslušnej aplikácie balíka Office sa doplnok aktualizuje. Webová aplikácia sa môže kedykoľvek zmeniť.

V organizácii možno chcete zabrániť sťahovaniu nových doplnkov balíka Office z Office Obchodu. Túto možnosť môžete využiť spolu s funkciou Centralizované nasadenie, čím zabezpečíte, že používateľom vo vašej organizácii budú nasadené iba doplnky schválené organizáciou.

Ak chcete vypnúť získavanie doplnkov:

 1. Prejdite do Centra spravovania služieb Office 365.

 2. Prejdite na položky Nastavenia > Služby a doplnky.

 3. Kliknite na Office Obchod.

 4. Kliknite na prepínač vedľa položky Umožniť ľuďom vo vašej organizácii prejsť do Office Obchodu, aby bol v pozícii Vypnuté.

Všetkým používateľom tak zabránite získať z obchodu nasledujúce doplnky.

 • Doplnky pre Word, Excel a PowerPoint 2016 pre:

  • Windows

  • Mac

  • Office Online

  • iOS

 • Akvizície začínajúce na lokalite AppSource

 • Doplnky v rámci služieb Office 365

Používateľovi, ktorý sa pokúsi získať prístup do obchodu, sa zobrazí toto hlásenie: Ľutujeme, ale služby Office 365 sú nakonfigurované tak, že nepovoľujú individuálne získavanie doplnkov z Office Obchodu.

Podpora vypnutia Office Obchodu je k dispozícii v nasledujúcich verziách:

 • Windows: 16.0.9001 – momentálne k dispozícii v mesačnom kanáli. Dostupné v polročnom vydaní v júli 2018.

 • Mac: 16.10.18011401 – momentálne k dispozícii.

 • iOS: 2.9.18010804 – momentálne k dispozícii.

 • Office Online – momentálne k dispozícii.

Toto nastavenie nezabráni správcovi využívať funkciu Centralizované nastavenie na priradenie doplnku z Office Obchodu.

Ak chcete používateľom zabrániť v prihlásení pomocou konta Microsoft, môžete prihlásenie obmedziť tak, aby bolo možné prihlásiť sa iba pomocou konta prideleného vašou organizáciou. Ďalšie informácie nájdete tu.

Poznámka: Inštaláciu doplnkov Outlooku sa spravuje iným spôsobom.

Neplnoletí a získavanie doplnkov v Obchode

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) je nariadenie Európskej únie, ktoré vstúpi do platnosti 25. mája 2018. Poskytuje používateľom práva na prístup k údajom a ich ochranu. Jeden z aspektov nariadenia GDPR zakazuje odosielanie osobných údajov o neplnoletom používateľovi takej strane, ktorú neschválil jeho rodič alebo zákonný zástupca. Vek plnoletosti závisí od oblasti, v ktorej sa daný používateľ nachádza.

Medzi oblasti s platnou právnou úpravou týkajúcou sa rodičovského súhlasu patria Spojené štáty, Kórejská republika, Spojené kráľovstvo a Európska únia. Neplnoletí z týchto oblastí budú mať zablokované (cez Azure Active Directory) získavanie nových doplnkov pre Office z Obchodu a spúšťanie už získaných doplnkov. V krajinách bez platnej právnej úpravy nebude sťahovanie nijako obmedzené.

Neplnoletosť používateľa sa určí na základe údajov v službe Azure Active Directory. Správca nájomníka je zodpovedný za vyhlásenia zákonného veku a súhlas rodiča daného používateľa.

Ak rodič alebo zákonný zástupca vyjadrí súhlas s tým, aby mohol neplnoletý používať konkrétny doplnok, správca nájomníka bude môcť použiť centralizované nasadenie a poskytnúť daný doplnok všetkým neplnoletým, ktorí majú súhlas.

Ak chcete spĺňať pravidlá nariadenia GDPR pre neplnoletých, uistite sa, že vaša škola alebo organizácia používa niektorú z týchto zostáv balíka Office.

Pre Word, Excel, PowerPoint a Project

Platforma

Číslo zostavy

Office 2016 ProPlus pre Windows (mesačný plán)

9001.2138

Office 2016 ProPlus (polročný plán)

8431.2159

Office 2016 pre Windows

16.0.4672.1000

Office 2013 pre Windows

15.0.5023.1000

Office 2016 pre Mac

16.11.18020200

Office 2016 pre iOS

2.12.18032600

Office Online

Nie je k dispozícii

Pre Outlook:

Platforma

Číslo zostavy

Outlook 2016 pre Windows (MSI)

Číslo zostavy: určí sa

Outlook 2016 pre Windows (C2R)

16.0.9323.1000

Office 2016 pre Mac

16.0.9318.1000

Outlook Mobile pre iOS

2.75.0

Outlook Mobile pre Android

2.2.145

Outlook Online

Nie je k dispozícii

Požiadavky na Office 2013

Word, Excel a PowerPoint 2013 pre Windows budú podporovať rovnaké kontroly plnoletosti, ak bude povolená Knižnica overenia služby Active Directory (ADAL). Súlad s nariadením môžete dosiahnuť dvomi spôsobmi:

Skúsenosti koncových používateľov s doplnkami

Po nasadení doplnku ho koncoví používatelia môžu začať používať vo svojich aplikáciách balíka Office (pozrite si témy Začíname používať doplnok balíka Office). Doplnok sa zobrazí na všetkých platformách, ktoré doplnok podporuje.

Ak doplnok podporuje príkazy doplnku, zobrazia sa na páse s nástrojmi balíka Office. V nasledujúcom príklade sa príkaz Hľadať citáciu zobrazí pre doplnok Citácie.

Snímka obrazovky s časťou pása s nástrojmi balíka Office so zvýrazneným príkazom Hľadať citácie v doplnku Citácie.

Ak nasadený doplnok nepodporuje príkazy doplnku alebo ak chcete zobraziť všetky nasadené doplnky, môžete to urobiť prostredníctvom položky Moje doplnky.

Vo Worde 2016, Exceli 2016 alebo PowerPointe 2016

 1. Vyberte položky Vložiť > Moje doplnky.

 2. V okne Doplnky balíka Office vyberte kartu Spravované správcom.

 3. Dvakrát kliknite na doplnok, ktorý ste predtým nasadili (v tomto príklade ide o doplnok Citácie).

  Snímka obrazovky s kartou Spravované správcom na stránke Doplnky balíka Office v aplikácii balíka Office. Na karte sa zobrazuje doplnok Citácie.

V Outlooku:

 1. Na páse s nástrojmi Domov vyberte položku Obchod.

  Tlačidlo Obchod v Outlooku
 2. V navigácii naľavo vyberte položku Moje doplnky.

 3. Vyhľadajte doplnok, ktorého stav je nastavený na Nainštalované správcom.

  Doplnok nainštalovaný správcom v Obchode pre Outlook

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o vytváraní a zostavovaní doplnkov balíka Office.

Použitie rutín typu cmdlet prostredia PowerShell funkcie Centralizované nasadenie na spravovanie doplnkov.

Pozrite tiež

Riešenie: Používateľ nie je vidieť Doplnky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×