Správa limitov ukladacieho priestoru kolekcie lokalít

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Veľkosť priestoru SharePoint Online má vaša organizácia je založený na svoje číslo používateľov (pozri tému SharePointu Online obmedzenia). Ak ste globálnym správcom v službách Office 365, môžete kúpiť viac ukladacieho priestoru , ak máte spustenú inštaláciu.

Na základe predvoleného nastavenia SharePoint ukladací priestor je k dispozícii v centrálnom fondu, z ktorých si môžete vybrať všetky lokality. Ako správca globálnym správcom alebo SharePoint nie je potrebné rozdelenie priradených ukladacieho priestoru v rámci alebo premiestniť miesta na základe používanie. To je všetko zaobchádzať automaticky: stránky používať, čo potrebujú, keď ich potrebujú, s maximálnou veľkosťou 25 terabajtov (TB) na kolekciu lokalít. Ak ste predtým manuálne nastavenie limitov ukladacieho priestoru a prechod na používanie združeného ukladacieho priestoru, SharePoint obnoví všetky hodnoty 1 TB.

Automatická správa limitov ukladacieho priestoru

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 ako globálny správca alebo správca SharePointu.

 2. Vyberte ikonu spúšťača aplikácií Ikona podobajúca sa na vafľu, ktorá predstavuje tlačidlo zobrazujúce viaceré dlaždice aplikácií na výber. v ľavom hornom rohu a vyberte položku Správca. Otvoríte tým Centrum spravovania služieb Office 365. (Ak sa nezobrazuje dlaždica Správca, nemáte v organizácii povolenia správcu služieb Office 365.)

 3. Na ľavej table vyberte položky Centrá spravovania > SharePoint.

 4. Vyberte položku Nastavenie.

 5. V časti Správa ukladacieho priestoru kolekcie lokalít vyberte položku Automatická.

  Obrazovka nastavenia SharePointu Online v službách Office 365 so zvýraznenou položkou Správa kolekcie lokalít
 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Ak chcete radšej doladiť ukladací priestor priradený každej kolekcii lokalít, môžete správu ukladacieho priestoru nastaviť na možnosť „manuálne“ a určiť limity ukladacieho priestoru pre jednotlivé kolekcie lokalít. V takom prípade odporúčame, aby ste nastavili aj e-mailové upozornenie, takže vy aj iní správcovia kolekcií lokalít dostanú oznámenie, keď sa veľkosť kolekcií lokalít bude blížiť k limitu ukladacieho priestoru.

Dôležité: SharePoint Online ukladací priestor je teraz vypočítať v gigabajtov (GB). Ďalšie informácie nájdete v téme ukladacieho priestoru v SharePointe ako sa počíta.

Manuálna správa limitov ukladacieho priestoru

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 ako globálny správca alebo správca SharePointu.

 2. Vyberte ikonu spúšťača aplikácií Ikona podobajúca sa na vafľu, ktorá predstavuje tlačidlo zobrazujúce viaceré dlaždice aplikácií na výber. v ľavom hornom rohu a vyberte položku Správca. Otvoríte tým Centrum spravovania služieb Office 365. (Ak sa nezobrazuje dlaždica Správca, nemáte v organizácii povolenia správcu služieb Office 365.)

 3. Na ľavej table vyberte položky Centrá spravovania > SharePoint.

 4. Vyberte položku Nastavenie.

 5. V časti Správa ukladacieho priestoru kolekcie lokalít vyberte položku Manuálna.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Nastavenie limitu ukladacieho priestoru

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 ako globálny správca alebo správca SharePointu.

 2. Vyberte ikonu spúšťača aplikácií Ikona podobajúca sa na vafľu, ktorá predstavuje tlačidlo zobrazujúce viaceré dlaždice aplikácií na výber. v ľavom hornom rohu a vyberte položku Správca. Otvoríte tým Centrum spravovania služieb Office 365. (Ak sa nezobrazuje dlaždica Správca, nemáte v organizácii povolenia správcu služieb Office 365.)

 3. Na ľavej table vyberte položky Centrá spravovania > SharePoint.

 4. Na karte Kolekcie lokalít vyberte v zozname jednu alebo viac kolekcií lokalít.

 5. Vyberte položku Kvóta ukladacieho priestoru. Ak tlačidlo kvóty nie je povolené, vyberte v zozname nižšie kolekciu lokalít, pre ktorú chcete nastaviť kvótu.

  Karta Kolekcie lokalít so zvýrazneným tlačidlom Kvóta ukladacieho priestoru
 6. V časti Limit kvóty ukladacieho priestoru pre jednotlivé kolekcie lokalít zadajte maximálny počet gigabajtov (GB), ktoré majú byť pridelené k príslušnej kolekcii lokalít.

 7. Začiarknite políčko, aby sa správcom kolekcií lokalít odoslal e-mail, keď sa budú ich kolekcie lokalít blížiť k limitu ukladacieho priestoru. Zadajte číslo od 1 do 100 označujúce percento limitu, pri dosiahnutí ktorého sa odošle e-mailové upozornenie.

  Dialógové okno Nastavenie kvóty ukladacieho priestoru

  Tip: Možno bude vzhľadom na novú konvertovanú metriku ukladacieho priestoru potrebné aktualizovať percento, pri ktorom sa odošle e-mailové upozornenie.

 8. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Manuálna správa limitov ukladacieho priestoru, musíte pravidelne kontrolovať ich, aby ste sa uistili, že nie sú ovplyvňujú výkon lokality. Odporúčame, aby ste tiež nastaviť vlastné upozornenia na e-maily informovať správcovia kolekcie lokalít pred kolekcie lokalít dosiahne limit. Vstavaný ukladací priestor kvóty upozornenie zvyčajne odosielajú e-maily týždenných kolekcie lokalít, ktoré dosiahli zadaný úroveň upozorňovania. Takže správcovia kolekcie lokalít často dostávať e-mailové upozornenie ukladacieho priestoru kvóty príliš neskoro. Napríklad, ak časovača upozornenie kvóty disku (ktorá spúšťa e-mailové upozornenie) je naplánované raz týždenne a odošle e-mailové upozornenie každú nedeľu, ale kolekcie lokalít dosiahne limit kvóty upozornenie v pondelok, správca kolekcie lokalít nemá dostávať upozornenia na e-maily 6 dní. Je možné, že túto kolekciu lokalít dosiahnuť limitu ukladacieho priestoru maximálny predtým, ako správca kolekcie lokalít dostane upozornenia na e-maily. Toto môže spôsobiť kolekcie lokalít nastaviť iba na čítanie a zastavte výroby.

Nasledujúci skript PowerShell môžete použiť na sledovanie kolekcií lokalít. Tento skript vyžiada údaje, tvorí a odošle upozornenie upozornení ukladacieho priestoru správca kolekcie lokalít.

 1. Stiahnutie najnovšieho prostredia SharePoint Online Management Shell.

 2. Pripojte sa do SharePointu Online ako globálny správca alebo ako správca SharePointu v Office 365. Informácie o postupe nájdete v téme Začíname s prostredím SharePoint Online Management Shell.

 3. Skopírujte tento text s deklarácie premenných a vložte ho do textovom editore, napríklad v poznámkovom bloku. Je potrebné nastaviť všetky vstupné hodnoty byť špecifické pre danú organizáciu. Uložte súbor a premenujte ho "GetEmailWarning.ps1".

  Poznámka: Môžete použiť iný názov súboru, ale súbor musíte uložiť ako textový súbor vo formáte ANSI, ktorého prípona je .ps1.

  #Connect to SharePoint admin center using admin account 
  $username = "<global or SharePoint admin account>"
  $password = ConvertTo-SecureString "<Password>" -AsPlainText -Force
  $cred = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($username, $password)
  Connect-SPOService -Url <SharePoint admin center URL> -Credential $cred

  #Local variable to create and store output file
  $filename = Get-Date -Format o | foreach {$_ -replace ":", ""}
  $result = "<Local folder path>"+$filename+".txt"

  #SMTP and Inbox details
  $smtp = "<smtpserver>"
  $from = "<sender email>"
  $to = "<recipient email>"
  $subject = "Alert : PFA Site Collection Quota Usage details"
  $body = "PFA quota usage details"

  #Enumerating all site collections and calculating storage usage
  $sites = Get-SPOSite -detailed
  foreach ($site in $sites)
  {
  $percent = $site.StorageUsageCurrent / $site.StorageQuota * 100
  $percentage = [math]::Round($percent,2)
  Write-Output "$percentage % $($site.StorageUsageCurrent)kb of $($site.StorageQuota)kb $($site.url)" | Out-File $result -Append
  }

  #Sending email with output file as attachment
  sleep 5
  Send-MailMessage -SmtpServer $smtp -to $to -from $from -subject $subject -Attachments $result -body $body -Priority high
 4. Kde:

  • <global or SharePoint admin account> je meno používateľa konta, ktoré má globálny správca alebo SharePoint rolu správcu v službách Office 365.

  • <password> je heslo konta správcu globálnym správcom alebo SharePoint.

  • <SharePoint admin center URL> je URL adresu vašej SharePoint admin Center.

  • <local folder path> je lokálnu cestu pre priečinok, kam chcete údaje uložené.

  • <smtpserver> je názov vášho e-mailového servera SMTP.

  • <sender email> je globálny správca alebo konta správcu lokality SharePoint, ktorá sa zobrazí v riadku od v e-mailové upozornenie.

  • <recipient email> je konta správcu, ktoré bude prijímať e-mailové upozornenie.

 5. V prostredí správy služby SharePoint Online zmeňte lokálny adresár na ten, do ktorého ste uložili súbor skriptu.

  ./GetEmailWarning.ps1

  Po úspešnom dokončení skriptu sa vytvorí textový súbor v umiestnení, ktoré ste v skripte určili ako premennú <Local folder path>.

  Poznámka: Ak sa zobrazí chybové hlásenie o tom, že nie je možné spustiť skripty, budete musieť zmeniť svoje vykonávania politiky. Informácie nájdete v téme Informácie o zásadách vykonávania.

Predtým, SharePoint ukladací priestor výpočtu v megabajtoch (MB). Teraz sa počíta v gigabajtov (GB) pomocou len úplnú celé čísla. Ak ste nastavili kvóty ukladacieho priestoru v MB, sa skonvertujú na GB (1 024 MB = 1 GB) a zaokrúhli nadol na najbližšie celé číslo. Tak hodnotu 5000 MB zmení 4 GB. Minimálne 1 GB môžete nastaviť na kolekciu lokalít. Ak ste nastavili SharePoint kvóty ukladacieho priestoru pomocou PowerShell, túto hodnotu sa zaokrúhli nahor na najbližšie celé číslo GB zabrániť hodnota menšia než jeden GB mení 0 GB.

Pozrite tiež

Obmedzenia SharePointu Online

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×